SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Schantz Peter 1954 ) "

Sökning: WFRF:(Schantz Peter 1954 )

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Nilsson Sommar, Johan, et al. (författare)
 • Overall health impacts of a potential increase in cycle commuting in Stockholm, Sweden
 • 2021
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Public Health. - : Sage Publications. - 1403-4948 .- 1651-1905. ; , s. 1-13
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objectives: To estimate the overall health impact of transferring commuting trips from car to bicycle..Design and setting: In this study registry information on location of home and work for residents in the County of Stockholm was used to obtain the shortest travel route on a network of bicycle paths and roads. Current modes of travel to work were based on travel survey data. The relation between duration of cycling and distance cycled was established as a basis for selecting the number of individuals that normally would drive a car to their work place, but have a distance to work that they could bicycle within 30 minutes. The change in traffic flows was estimated by a transport model (LuTrans) and effects on road traffic injuries and fatalities were estimated by using national hospital injury data. Effects on air pollution concentrations were modelled using dispersion models.Results: Within the scenario, 111 000 commuters would shift from car to bicycle. This corresponds to 32% of the existing car commuters. On average the increased physical activity reduced the one-year mortality risk by 12% among the additional bicyclists corresponding to 16 fewer premature deaths per year. Including the number of years lost due to morbidity, the total number of disability adjusted life years (DALYs) gained was 696. The amount of DALYs per year gained in the general population due to reduced air pollution concentrations at home addresses was 471. The number of DALYs lost by traffic injuries was 176. Including also air pollution effects among bicyclists, the scenario was calculated to each year give a net benefit of 939 DALYs.Conclusion: The health impact assessment of transferring commuting by car to bicycle estimated large health benefits even then considering injuries and air pollution exposure among bicyclists.
 •  
2.
 • Rosdahl, Hans, et al. (författare)
 • Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method
 • 2010
 • Ingår i: European Journal of Applied Physiology. - 1439-6319 .- 1439-6327. ; 109:2, s. 159-171
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this study was to evaluate two versions of the Oxycon Mobile portable metabolic system, (OMPS1 and OMPS2) in a wide range of oxygen uptake, using the Douglas bag method (DBM) as criterion method. The metabolic variables VO2, VCO2, respiratory exchange ratio and VE were measured during submaximal and maximal cycle ergometer exercise with sedentary, moderately trained individuals and athletes as participants. Test-retest reliability was investigated using the OMPS1. The coefficients of variation varied between 2% and 7% for the metabolic parameters measured at different work rates, and resembled those obtained with the DBM. With the OMPS1, systematic errors were found in the determination of VO2 and VCO2. At submaximal work rates VO2 was 6-14% and VCO2 5-9% higher than with the DBM. At VO2max both VO2 and VCO2 were slightly lower as compared to DBM (-4.1% and -2.8% respectively). With OMPS2, VO2 was determined accurately within a wide measurement range (about 1-5.5 L*min-1), while VCO2 was overestimated (3-7%). VE was accurate at submaximal work rates with both OMPS1 and OMPS2, whereas underestimations (4-8%) were noted at VO2max. The present study is the first to demonstrate that a wide range of VO2 can be measured accurately with the Oxycon Mobile portable metabolic system (second generation). Future investigations are suggested to clarify reasons for the small errors noted for VE and VCO2 versus the Douglas bag measurements, and also to gain knowledge of the performance of the device under applied and non-laboratory conditions.
 •  
3.
 •  
4.
 • Andersson, Dan, 1967-, et al. (författare)
 • Trafikbuller – ett högljutt hot mot folkhälsan
 • 2022
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • BakgrundRegelbunden fysisk aktivitet har positiva hälsoeffekter, och många vill vara fysiskt aktiva, men upplever inte sällan olika hinder för det, till exempel tidsbrist. Att gå eller cykla till arbetet är därför en intressant möjlighet i detta sammanhang, då fysiskt aktiv arbetspendling ofta är tidseffektivt. Dessutom krävs sällan någon specialutrustning, startsträckan är kort och avstånden kan anpassas så att man går, cyklar hela eller delar av sträckan mellan hem och arbetsplats. Om färdvägsmiljön dessutom upplevs som stimulerande och trygg kan den sannolikt bidra till att upprätthålla ett beteende, och på så vis medverka till att många individer får en angelägen ”dos” fysisk aktivitet.  Studier av hur olika trafikvariabler samspelar, och hur dessa i sin tur påverkar vår uppfattning om en färdvägsmiljö ger inga entydiga svar. Syftet med denna studie var därför att studera de interna sambanden mellan fyra olika variabler relaterade till motortrafik: hastighet, flöde, buller och avgaser samt hur dessa, i olika kombinationer, inverkar på uppfattningen om en miljö är hindrande eller stimulerande respektive trygg eller otrygg för arbetspendling till fots.Metod294 arbetspendlande fotgängare (49.5 ± 10.4 år, 77 % kvinnor) rekryterades via annonser, och deras upplevelser av sina färdvägsmiljöer i Stockholms innerstad har nyttjats i våra analyser. Upplevelserna skattades med färdvägsmiljöskalan ”The Active Commuting Route Environment Scale” (ACRES). Den innehåller utfallsvariablerna hindrande-stimulerande färdvägsmiljö och otrygghet-trygghet i trafiken, samt ett antal miljöprediktorer, varav vi har nyttjat de fyra som är relaterade till motortrafik: flöde av motorfordon, hastighet, buller och avgaser.  Såväl trafikvariabler som utfallsvariabler skattades med 15-gradiga skalor. För att analysera sambanden mellan trafikvariablerna och utfallsvariablerna användes multipla regressionsanalyser. ResultatAlla trafikvariabler var i sig själva negativt relaterade de båda utfallsvariablerna hindrande-stimulerande färdvägsmiljö och otrygghet-trygghet i trafiken. När istället de fyra trafikvariablerna analyserades samtidigt i förhållande till om miljön upplevdes som hindrande eller stimulerande samt otrygg eller trygg var det enbart buller som var negativt relaterad till de båda utfallsvariablerna. Hastighet hade en negativ roll i förhållande till trygghetsvariabeln. Analyserna visade dessutom att både flöde av motorfordon och hastighet förutspådde buller.SlutsatserSamtidigt som varje trafikvariabel är negativt relaterad till hur färdvägsmiljöer upplevs av fotgängare, framträder motorfordons buller och hastigheter som de variabler som är mest bekymmersamma för fotgängare. Studier som denna kan utgöra ett underlag för arbetet med att skapa attraktiva miljöer för fotgängare, och därmed bidra till bättre folkhälsa, förändrade pendlingsmönster i urbana miljöer samt ökad ekologisk hållbarhet.
 •  
5.
 • Bergström, Ylva, et al. (författare)
 • Brunnsvikenguiden
 • 1992
 • Ingår i: Hagabladet - en tidning för natur och kultur vid Haga-Brunnsviken. - Stockholm. ; :4-5, s. 3-8
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Boushel, Robert, et al. (författare)
 • Bengt Saltin : Nekrolog
 • 2014
 • Annan publikation (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Bengt SaltinProfessor Bengt Saltin, Stockholm, har avlidit i en ålder av 79 år. Hans närmast sörjande är Ann-Sofi Colling-Saltin med barnen Ola, Åsa, och Anna med familjer.  Bengt Saltin föddes i Ålsten den 3 juni 1935. Han växte upp med modern Margareta och sin sociale far, Sven Saltin, som båda var folkskolelärare. Under läroverkstiden i Södertälje fångade stadens apotekare upp vinnaren vid en terränglöpning och bjöd in honom till en orienteringskurs. Ett livslångt intresse skapades. De bästa ämnena i skolan, svenska språket och svensk litteratur, representerade ett annan viktig ådra. Men det skogliga lockade mest; han ville bli jägmästare. Modern sa dock nej; ”Du ska bli läkare!” Så blev det. Under studier vid Karolinska Institutet rekryterade fysiologen Ulf von Euler honom som amanuens. Bengt nämnde sitt intresse för idrott, varvid han introducerades för professor Erik Hohwü Christensen vid Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet.Sommaren 1959 inleddes skolningen till arbetsfysiolog. Det första arbetet handlade om det intermittenta arbetets fysiologi, publicerades 1960, och bidrog till intervallträningens utveckling. Det blev tidigt uppenbart att Bengt hade en ovanlig talang för forskning. Efter en centralcirkulatorisk avhandling 1964, med Hohwü Christensen och Per-Olof Åstrand som handledare, visade han även prov på stor självständighet genom att utveckla en ny forskningslinje om skelettmuskulaturen. Den blev snart världsledande. Från 1973 fortsatte Bengt sin bana som professor vid Köpenhamns universitet. Med ett kort undantag vid Karolinska Institutet, förblev Köpenhamn basen för hans gärning. De sista knappa 20 åren ledde han Copenhagen Muscle Research Centre, vars forskning redan är inskriven i vetenskapshistoriska läroböcker.Bengt hade en enorm arbetskapacitet, publicerade mer än 440 arbeten, och handledde drygt 40-50 doktorander. Han blev ledamot av Danmarks Kungliga Vetenskapsakademi, hedersdoktor vid tolv universitet, och fick Internationella Olympiska Kommitténs vetenskapliga pris, det finaste man kan få inom det rörelsevetenskapliga fältet. Men för att rätt förstå hans storhet bör man även ha mött honom som den oerhört stimulerande, generösa och stöttande människa han var, och fått ta del av de skarpa samhällsanalyserna samt utblickarna inom litteraturens, teaterns, operans och dansens världar. Han var beundrad av studenter över hela världen för den människa han var, för det arbete han utförde och för det han inspirerade till. Vi sörjer förlusten av en av de riktigt stora inom det arbetsfysiologiska fältet, och en ovanligt klok och vidsynt människa.  För vänner och kollegerRobert Boushel, professorPeter Schantz, professor
 •  
10.
 • De Vries, Sjerp, et al. (författare)
 • Contributions of Natural Environments to Physical Activity : Theory and Evidence Base
 • 2011. - 1
 • Ingår i: Forests, Trees and Human Health. - Heidelberg : Springer Verlag. - 9789048198054 ; , s. 205-243
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The link between modern lifestyles and increasing levels of chronic heart disease, obesity, stress and poor mental health is a concern across the world. The cost of dealing with these conditions places a large burden on national public health budgets so that policymakers are increasingly looking at prevention as a cost-effective alternative to medical treatment. Attention is turning towards interactions between the environment and lifestyles. Exploring the relationships between health, natural environments in general, and forests in particular, this groundbreaking book is the outcome of the European Union’s COST Action E39 ‘Forests, Trees and Human Health and Wellbeing’, and draws together work carried out over four years by scientists from 25 countries working in the fields of forestry, health, environment and social sciences. While the focus is primarily on health priorities defined within Europe, this volume explicitly draws also on research from North America and elsewhere and will have relevance worldwide. A state-of-the-art analysis of the global research on the topic of forests and human health, a key contribution of the book is its synthesis of material across both disciplines and nations, providing a vital reference for researchers in forestry, health, natural resource management and environmental policy. Currently the only unified body of work on this topic, the book will also be an important tool for those working in both health and environment policy and practice.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (50)
konferensbidrag (23)
annan publikation (19)
bokkapitel (18)
rapport (2)
bok (2)
visa fler...
recension (1)
visa färre...
Typ av innehåll
populärvet., debatt m.m. (52)
övrigt vetenskapligt (41)
refereegranskat (22)
Författare/redaktör
Schantz, Peter, 1954 ... (115)
Rosdahl, Hans (15)
Forsberg, Bertil (4)
Nilsson Sommar, Joha ... (3)
Strömgren, Magnus (3)
Elm, Klas (2)
visa fler...
Stigell, Erik (2)
Strömgren, Lars (2)
Wahlgren, Lina, 1973 ... (2)
Wahlgren, Lina (2)
Blomstrand, Eva (2)
Olsson, Karin (2)
Forward, Sonja (1)
Johansson, P. (1)
Legeby, Ann (1)
Stigson, H (1)
Johansson, Christer (1)
Johansson, C. (1)
Ranhagen, Ulf (1)
Forsberg, B. (1)
Nyberg, Lars (1)
Hydén, Christer (1)
Sommar, JN (1)
Alfvén, Tobias (1)
Bellander, Tom (1)
Björklid, Pia (1)
Elfström, Elisabeth (1)
Grant, Johanna (1)
Green, Monica (1)
Hasselberg, Marie (1)
Kiessling, Anna (1)
Kullgren, Anders (1)
Lindqvist, Anna-Kari ... (1)
Klasander, Anna-Joha ... (1)
Nordström, Tobias (1)
Ståhle, Alexander (1)
Törngren, Emil (1)
Tesch, Per (1)
Petersson, Gunnar (1)
Nilsson, Johnny (1)
Andersson, Dan, 1967 ... (1)
Ekblom, Björn (1)
Henriksson, Jan (1)
Gullstrand, Lennart (1)
Mitchell, Richard (1)
Johansson, Patrik (1)
Sjöström, Ingrid (1)
Stromgren, M (1)
Pettersson, Gunnar (1)
Bergström, Ylva (1)
visa färre...
Lärosäte
Gymnastik- och idrottshögskolan (114)
Mittuniversitetet (11)
Umeå universitet (3)
Högskolan Dalarna (1)
Språk
Svenska (73)
Engelska (41)
Tyska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (42)
Humaniora (8)
Samhällsvetenskap (5)
Teknik (3)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy