SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Taube Jill) "

Sökning: WFRF:(Taube Jill)

 • Resultat 1-10 av 14
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Andersson, Eva, 1958-, et al. (författare)
 • Fysisk aktivitet lika bra som KBT eller läkemedel vid depression
 • 2015
 • Ingår i: Läkartidningen. - 0023-7205 .- 1652-7518. ; :47, s. 2102-2104
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Fyisk aktivitet har dokumenterad effekt vid depression. Effekten är lika god som effekten av antidepressiva läkemedel eller kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig till måttlig depression. Dessutom är fysisk aktivitet i stort sett biverkningsfritt.
 •  
2.
 •  
3.
 • Andersson, Eva, et al. (författare)
 • Improved Physical Capacity in a Project with Guided Physical Activity for Persons with Depression or Anxiety.
 • 2010
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Background: Higher physical capacity is correlated with increased health. Knowledge in this area regarding psychiatric diseases is sparse.  Purpose: The aim was to study aerobic and several strength capacities in a physical activity project for persons with depression or anxiety. Methods: Eighty-four persons (56 women and 28 men) with depression or anxiety were recruited from psychiatric out-patient clinics in Stockholm. Their mean age and BMI was 46 (21-80) years and 26 (17-41) kg/m2, respectively. 50% were sick-listed. 50% had BMI>25. Aerobic and strength tests were chosen by each subgroup´s project leaders. Directed physical activity was given, in groups 10-15, 1 hour twice/week during 8-12 weeks. Results: Significant changes (p<0.05, of all n=84) between pre- and post tests were seen in submaximal cycle test (11% enhanced values, n=56) and distance of 6 minutes walk test (16%, n=15) as well as in strength tests for the back for the back (i.e. time in static horizontal belly-back, 40%, n=44), abdominal and hip flexors (i.e. number of hip flexion sit-ups, 45%, n=38), leg (i.e. standing with 90O in hips and knees, 48%, n=56) and arm with shoulder muscles (i.e. number of raising weights alternately with the arms, 46%, n=32). Hand grip tests, BMI or blood pressure values did not change significantly. Conclusions: Directed 8-12 weeks physical activity programs can improve physical fitness in individuals with depression or anxiety.
 •  
4.
 • Duberg, Anna, 1976-, et al. (författare)
 • Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa
 • 2013
 • Ingår i: Läkartidningen. - Stockholm : Läkartidningen förlag AB. - 0023-7205 .- 1652-7518. ; 110:36, s. 1539-1541
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
 •  
5.
 • Duberg, Anna, 1976-, et al. (författare)
 • Dans som skydd mot psykisk ohälsa
 • 2015
 • Ingår i: Kultur och Folkhälsa. - Hägersten : Tolvnitton förlag. - 9789187724046 ; , s. 209-218
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
6.
 • Hovland, Anders, et al. (författare)
 • Fysisk aktivitet vid ångestsyndrom
 • 2016
 • Ingår i: FYSS 2017. - : Läkartidningen förlag. - 9789198171129 ; , s. 632-643
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sammanfattande rekommendationPersoner med panikångest bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet för att minska ångest. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).Ett enstaka aerobt träningspass på hög intensitet minskar risken att utlösa panikångest. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).Fysisk aktivitet kan användas som kompletterande behandling vid all form av ångest, då det finns grund för att förvänta en viss symtomreduktion både akut och på längre sikt.Den fysiska aktiviteten bör utformas och individanpassas av medicinskt utbildad personal i samråd med individen.Personer med ångest, oavsett typ, bör även rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet.
 •  
7.
 • Kjellman, Bengt, et al. (författare)
 • Depression
 • 2008
 • Ingår i: FYSS 2008 - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. - : Statens folhälsoinstitut. - 9789172575431 ; , s. 281-291
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Fysisk aktivitet har positiv effekt vid depression både för att förhindra depressionsepisoder och för att behandla sådana, såväl akut som på längre sikt. Den fysiska träningen sker med fördel parallellt med sedvanlig behandling med mediciner och samtal. Även om många studier har metodologiska brister och att det fortfarande finns få långtidsstudier, har fysisk träning vid lätt och måttlig depression klart vetenskapligt stöd när det gäller akut behandling och som ett medel att minska risken för återfall. En preventiv effekt har konstaterats vid epidemiologiska studier och vid långtidsstudier med uppföljning upp till tio år. Övriga hälsoeffekter av fysisk aktivitet är också viktiga, då depression ofta samvarierar med kroppsliga sjukdomar. Fysisk aktivitet är en stor vinst, både för den enskilda och för samhället.
 •  
8.
 • Kjellman, Bengt, et al. (författare)
 • Depression
 • 2010
 • Ingår i: Physical Activity in the Prevention and Treatment of Disease. - Stockholm : Statens folkhälsoinstitut. - 9789172577152 ; , s. 325-335
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Physical activity has a positive effect in depression with respect to both preventing depressive episodes, and acute and long-term treatment of episodes that do occur. The physical training is beneficial when conducted parallel to customary treatment with drugs and therapy. Although many studies have methodological problems and there is still a shortage of long term-studies, there is scientific support for using physical training in the acute treatment of mild and moderate depression and as a means to reduce the risk of relapse. A preventive effect has been shown in epidemiological studies and long-term studies followed up to 10 years. Other health effects of physical activity activity are also of importance, as depression often covariates with physical diseases. Physical activity holds great benefit both for the individual and for society.  
 •  
9.
 • Martinsen, Egil, et al. (författare)
 • Fysisk aktivitet vid depression
 • 2015
 • Ingår i: ; , s. 1-12
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Fysisk aktivitet kan förebygga insjuknande och återsjuknande i depression.Enbart fysisk träning har klart vetenskapligt stöd när det gäller behandling vid lindrig och måttlig depression.Fysisk träning som tillägg till sedvanlig behandling i form av samtal och mediciner ger en förstärkt effekt.Fysisk aktivitet har utöver effekt på depression också en gynnsam effekt på vanliga komorbida tillstånd, som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.Personer med depression bör rekommenderas fysisk aktivitet som tillägg till samtalsterapi och läkemedel.
 •  
10.
 • Martinsen, Egil W, et al. (författare)
 • Fysisk aktivitet vid depression
 • 2016
 • Ingår i: FYSS 2017. - : Läkartidningen förlag. - 9789198171129 ; , s. 362-370
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sammanfattande rekommendationPersoner med depression bör rekommenderas aerob eller muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska depressiva symtom, måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++), och förbättra livskvalitet, begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).Vid lindrig eller måttlig depression reducerar fysisk aktivitet depressiva symtom i liknande grad som antidepressiva läkemedel eller kognitiv beteendeterapi (KBT). Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).Om enbart muskelstärkande fysisk aktivitet väljs i syfte att behandla depression, bör den kompletteras med aerob fysisk aktivitet för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom, eftersom denna risk är förhöjd vid depression.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 14
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy