SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Wallin Åsa 1976 ) "

Sökning: WFRF:(Wallin Åsa 1976 )

 • Resultat 1-10 av 13
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Emterling, A, et al. (författare)
 • Clinicopathological significance of microsatellite instability and mutated RIZ in colorectal cancer
 • 2004
 • Ingår i: Annals of Oncology. - 0923-7534 .- 1569-8041. ; 15:2, s. 242-246
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Background: Several studies have shown that microsatellite instability (MSI) is related to favourable survival in colorectal cancer patients but there are controversial results. Tumour suppressor gene RIZ is a susceptible mutational target of MSI. However, its clinicopathological significance has not been investigated. We investigated the prognostic significance of MSI in Swedish colorectal cancer patients and the clinicopathological significance of RIZ mutations. Patients and methods: We analysed 438 colorectal adenocarcinomas for MSI by microsatellite analysis. Among them, 29 MSI and 28 microsatellite stable (MSS) tumours were examined for RIZ mutations by DNA sequencing. Results: MSI (13% of 438 cases) was not associated with survival (rate ratio=0.97, 95% confidence interval =0.57-1.64, P=0.90), although it was related to proximal tumour (P <0.001), poor differentiation and mucinous carcinomas (P <0.001), multiple tumours (P=0.01) and negative/weak expression of hMLH1 (P=0.03). RIZ mutations were detected in 31% of 29 MSI tumours but in none of the 28 MSS tumours. The mutations were related to female (P=0.01), proximal tumour (P=0.01), stage B (P=0.01) and poor differentiation (P=0.047). Conclusions: MSI was not a prognostic factor in the Swedish patients included in this study. Clinicopathological variables associated with RIZ mutations might be a consequence of the MSI characteristics.</p>
 •  
2.
 • Evertsson, Sofia, 1972-, et al. (författare)
 • Microsatellite instability and MBD4 mutation in unselected colorectal cancer
 • 2003
 • Ingår i: Anticancer Research. - 0250-7005 .- 1791-7530. ; 23:4, s. 3569-3574
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p><strong>BACKGROUND</strong>: We investigated the prognostic significance of microsatellite instability (MSI) and the association with clinicopathological factors in colorectal cancer, and further identified MBD4 mutations and their clinicopathological significance.</p><p><strong>PATIENTS AND METHODS</strong>: MSI was analyzed in 201 colorectal cancers. Sequencing analysis of MBD4 was performed in 26 MSI and 28 microsatellite stable (MSS) tumors.</p><p><strong>RESULTS</strong>: Twenty-seven tumors (13.4%) were MSI but did not correlate with improved survival. MSI was significantly correlated with proximal colon tumors (p &lt; 0.001), poor differentiation or mucinous type (p = 0.005) and multiple tumors (p = 0.04). MBD4 mutations were found in 15% MSI but not in MSS tumors. The mutated cases showed female overrepresentation, proximal site and poorly-differentiated/mucinous type.</p><p><strong>CONCLUSION</strong>: MSI was not correlated with survival, but shared other features associated with MSI in colorectal cancer as demonstrated by others. The clinicopathological variables associated with the MBD4 mutations were probably the reflection of MSI features.</p>
 •  
3.
 • Lindholm Dahlstrand, Åsa, 1964-, et al. (författare)
 • Internal venturing: sponsored corporate spin-offs in Sweden
 • 2007
 • Ingår i: Pellenbarg and E. Wever (Eds.). Routledge, London. International Business Geography: Case studies of Corporate Firms..
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This paper investigates how spin-off firms perceive support from parent firms. The question was addressed by administering a questionnaire to 51 firms listed on the new Swedish stock markets (NGM and Aktietorget) set up in the mid-1990s. Spin-offs were identified as new firms, where the founder had drawn on experiences with his or her previous employer when starting the new firm. The sponsoring of spin-off firms (financing and other resources) was compared to the sponsoring of other new firms listed on these new stock markets. We found that more than a third of all corporate spin-offs had received sponsoring from their parents. However, it was quite unusual that the parent firms became minority owners or contributed financially to spin-off firms. Instead, sponsoring with other resources, especially personnel and equipment, was more common. Even so, sponsoring from the founders’ previous employers was found to be at least as – if not more – common among other ventures listed on the new stock market. Especially ventures based on external ideas seem to attract resources from previous employers. The results suggest that there are two types of relationships between established firms and former employees starting new firms. The first type is where the relationship is based on a business opportunity originating in the established firm and where this perceived opportunity is embodied in the former employee. This is the logic for entrepreneurial spin-offs found in literature. The second type is where the relationship is only based on a business opportunity embodied in the former employee, but where the opportunity did not originate in the established firm where the founder used to work. The second type is relevant because of the finding that former employers sponsor new firms of this kind as well. Finally, we conclude that the spin-off mechanism is indeed important for generating new ventures. However, the results suggests that established firms still to a large extent ignore the potential of listing sponsored entrepreneurial spin-off ventures on the stock exchange, and instead focus such activities on relatively more mature spin-offs.
 •  
4.
 •  
5.
 • Moparhti, Satish Babu, et al. (författare)
 • Expression of MAC30 protein is related to survival and biological variables in primary and metastatic colorectal cancers
 • 2007
 • Ingår i: International Journal of Oncology. - 1019-6439. ; 30:1, s. 91-95
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>MAC30 is highly expressed in several types of tumors including colorectal cancers, however, its clinicopathological and biological significance in colorectal cancers is currently not known. The aim of our study was to investigate MAC30 expression in distant normal mucosa, adjacent normal mucosa, primary tumors and metastases of colorectal cancer, and to determine the relationship between MAC30 expression and clinicopathological and biological variables. MAC30 expression was immunohistochemically examined in distant normal mucosa (n = 54), adjacent normal mucosa (n = 123), primary tumors (n = 217) and lymph node metastases (n = 56) from colorectal cancer patients. MAC30 cytoplasmic expression was increased from distant normal mucosa to primary tumor and to metastasis (p &lt; 0.0001-0.04). Furthermore, 40% primary and 37% metastatic tumors showed stronger cytoplasmic expression of MAC30 at the tumor invasive margins compared to inner tumor areas. Strong cytoplasmic expression of MAC30 in the metastasis was related to a poor prognosis (p = 0.04). MAC30 cytoplasmic expression was positively related to expression of proliferating cell nuclear antigen (p = 0.04), p53 (p = 0.04), nucleoporin 88 (p = 0.001), legumain (p = 0.004) and particularly interesting new cysteine-histidine rich protein (p = 0.004). However, MAC30 expression in the nucleus and stroma did not have any clinicopathological and biological significance (p &gt; 0.05). In conclusion, MAC30 protein may play a role in development of colorectal cancer, and can be considered as a prognostic factor.</p>
 •  
6.
 • Permert, Johan, et al. (författare)
 • Life Science på Östgötska : Förslag till Life science-satsning i Östergötland.
 • 2018
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Östergötland är inte någon traditionell Life Science-nod i Sverige, men beslutade våren 2017 att undersöka möjligheterna att finna en position baserat på erkänd kunskapsbas kring mötet människa – teknik. En förstudie initierades med Region Direktören som beställare och uppdraget innebar att kartlägga, analysera och ge förslag till hur en Life Science-satsning skulle kunna vara genomförbar i Östergötland. Triple Helix-modellen, det vill säga samhandling mellan offentlig sektor, universitet och näringsliv är den anmodade modellen för Life Science-satsningar i Sverige. Den tidigare Life Science-satsningen i Östergötland hade fallit på grund av obalans i styrka hos Triple Helixens ingående parter.Ett lyckat Triple Helix-initiativ i Östergötland, som även fått internationell genomslagskraft är CMIV, där radiologin är världskänt genom samarbetet mellan RÖ, LiU och Sectra. Detta initiativ är ett exempel på Triple Helix-samhandling som gett resultat för alla ingående parter. Runt CMIV kan såväl samhällsnytta som patientnytta och tillväxt tydligt identifieras. Ytterligare ett exempel som lyftes fram i direktivet är utveckling av kliniska beslutsstöd för användning i klinisk verksamhet och vidare forskning på kliniska data.För att få en rik bild av CMIV, och andra initiativ kring Life Science i Östergötland, har arbetsgruppen använt sig av berättarteknik och på djupet studerat fem fall inom Life Science-området. Analys av dessa fall har sedan jämförts med erfarenheter av Life Science från andra regioner och ett förslag till lösning har successivt växt fram i diskussioner med arbetsgruppen och den taktiska styrgruppen. Triple Helix-samhandling är tämligen utmanande i praktiken då de olika aktörerna i vård, forskning- och näringsliv måste samhandla för att uppnå ett gemensamt mål. Berättelserna vittnar om att det krävs vilja, mod och förmåga att korsa såväl ämnes- som organisatoriska gränser. Slutsatsen är därför att det finns behov av att träna denna förmåga, men också att skapa en ”en väg in” där möten kan uppstå för att identifiera, matcha och förfina initiativ som kan lösas med hjälp av Triple Helix-samhandling.Förstudien visar att det finns goda förutsättningar att genomföra en Life Science-satsning i Östergötland. Ett flerfakultetsuniversitet samt ett komplett sjukvårdssystem ger den mylla av kunskap, problem/behov samt kritiska massa som visat sig krävas för den här typen av satsningar. Att begränsa den möjligheten till enbart vidareutveckling av CMIV och byggandet av kliniska beslutsstöd vore dock inte att göra möjligheterna rättvisa. Istället föreslås två interrelaterade verksamheter vars huvuduppdrag är att facilitera och stödja innovation och utveckling inom Life Science-sektorn i Östergötland; Triple Helix-Labb och Triple Helix-Akademi. I Triple Helix-Labbet kan problem/behov och lösningar mötas, matchas och förfinas i en vägledningsprocess som kan leda till såväl ökad patientnytta som ökad tillväxt i Östergötland. I Triple Helix-Akademin stärks förmågan till samhandling i Triple Helix för att överbyggakunskap, förståelse och respekt för de värdesystem som korsas. Genom dessa interorganisatoriska strukturer finns förutsättningar att adressera vårdens problem, samtidigt som dessa kan agera tillväxtmotor i Östergötland. I förstudien identifieras fyra olika växtvägar som kan stimuleras via ovan nämna strukturer.För att få utväxling av ovanstående förslag behöver strukturer med närliggande och överlappande uppdrag ses över och ersättas/integreras i Triple Helix-Labbet. Detta arbete är påbörjat i förstudien, men behöver förfinas i det etableringsuppdrag som är nästa steg för att kraftsamla kring Life Science i Östergötland. En Life Science-satsning är en långsiktig handling och kräver en politisk överenskommelse för att bli hållbar över tid. Därför ses detta som en förutsättning för att starta det etableringsprojekt som föreslås i föreliggande rapport.Den här förstudien handlar om Östergötland. Redan idag finns dock etablerade samarbeten med Sydöstra sjukvårdsregionen men även nationellt och internationellt. Östergötland är därmed en nod i flera större nav, beroende på vilket perspektiv som antas. Nodtänkandet är en av förstudiens viktigaste grundpelare, men samtidigt måste förändringsarbetet starta hos var och en av de ingående parterna i en Life Science-satsning och därmed adresserar förstudien främst samhandling mellan de parter som utgör själva hjärtat i satsningen; RÖ och LiU.Den största risken för att en Life Science-satsning ska fallera även denna gång är att den politiska överenskommelsen uteblir, eller att RÖ och LiU stannar i sina invanda samverkanspositioner, och därmed inte antar samhällsutmaningen om ökad patientnytta och ökad tillväxt.</p><p>Förstudien beslutades av Regionstyrelsen 2018-11-08.</p>
 •  
7.
 • Pfeifer, Daniella, et al. (författare)
 • Protein expression following gamma-irradiation relevant to growth arrest and apoptosis in colon cancer cells with mutant p53
 • 2009
 • Ingår i: Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. - 0171-5216 .- 1432-1335. ; 135:11, s. 1583-1592
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>We previously found that p53, p73, survivin and PRL were implicated in the outcome of radiotherapy in rectal cancer patients. In the present study, we tried to understand mechanisms of colon cancer cell line response to radiation based on protein expression related to proliferation and apoptosis. KM12C, KM12SM and KM12L4a, cell lines with one origin, were radiated with 0, 10 or 15 Gy γ-radiation. Radiosensitivity was determined with cell cycle and apoptosis analysis, and protein expression of TAp73, ΔNp73, mutated p53, survivin and PRL-3 was determined by Western blot. KM12C showed transient G2-arrest, low apoptosis and up-regulation of resistance factors such as PRL-3. In KM12C expression of ΔNp73 increased after 10Gy, but not after 15Gy. KM12SM had permanent G2-arrest, low apoptosis and showed up-regulation of the anti-apoptotic survivin and down-regulation of the pro-apoptotic TAp73 and the radioresistance factor PRL-3 was down-regulated. KM12L4a, the most radiosensitive cell line, showed up-regulation of TAp73 and down-regulation/no up-regulation of resistance factors such as ΔNp73, survivin and PRL-3 after radiation. In conclusion, the KM12C cell line was more radioresistant than KM12L4a regarding apoptosis and certain apoptotic proteins. The radiosensitivity of KM12L4a might partly depend on the lack of up-regulation of proteins negative for the outcome of radiotherapy.</p> <p> </p>
 •  
8.
 • Sun, Xiao-Feng, 1959-, et al. (författare)
 • Polymorphisms in sulfotransferase 1A1 and glutathione S-transferase P1 genes in relation to colorectal cancer risk and patients' survival
 • 2005
 • Ingår i: World Journal of Gastroenterology. - 1007-9327 .- 2219-2840. ; 11:43, s. 6875-6879
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Aim: To examine whether polymorphisms in SULT1A1 and GSTP1 genes contribute to colorectal cancer development and whether they are associated with clinicopathological variables are not well identified. Methods: We examined the genotypes of 125 colorectal cancer patients and 666 healthy controls in a Swedish population by using PCR restriction fragment length polymorphism (RFLP). Results: SULT1A1 *2/*2 genotype (OR = 2.49, 95%CI = 1.48-4.19, P = 0.0002) and *2 allele (OR = 1.56, 95%CI = 1.16-2.10, P = 0.002) had an effect on colorectal cancer susceptibility, while GSTP1 genotype was without effect. However, GSTP1 G-type predicted a worse prognosis in the patients independently of gender, age, Dukes' stage, growth pattern, and differentiation (P = 0.03). Conclusion: Polymorphism in SULT1A1 may predispose to colorectal cancer and GSTP1 may be a biological indicator of prognosis in the patients. © 2005 The WJG Press and Elsevier Inc. All rights reserved.</p>
 •  
9.
 • Wallin, Martin, 1976-, et al. (författare)
 • Sponsored spin-offs, industrial growth and change
 • 2006
 • Ingår i: Technovation. - 0166-4972. ; 26:5-6, s. 611-620
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper focuses on the role of sponsored spin-offs for industrial growth and dynamics. A sponsored spin-off is a firm born out of the venturing activities and the active involvement of an established organization; in this paper the latter in the form of retained partial ownership in the new firm. Sponsored spin-offs are one mechanism whereby the respective potential advantages of large and new firms may be exploited. Little is known about the nature and magnitude of contributions by existing firms to the creation of new technology-based firms and the effects these new firms have on innovation, change and renewal. In this paper, an empirical sample of 101 Swedish IPO firms is used in the analysis of three research questions. (1) Are sponsored spin-offs an important mechanism for the creation of new technology-based firms? (2) Are sponsored spin-off firms important for industrial growth? (3) Are sponsored spin-offs influencing industrial renewal and change? The results add to the understanding of how, and to what degree the venturing activities of existing firms contribute to the creation of new firms, as well as how and to what extent these spin-offs differ from other new firms in terms of their impact on industrial growth and change. © 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.
 •  
10.
 • Wallin, Åsa, 1976-, et al. (författare)
 • Anticancer effect of SN-38 on colon cancer cell lines with different metastatic potential
 • 2008
 • Ingår i: Oncology Reports. - 1021-335X .- 1791-2431. ; 19:6, s. 1493-1498
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>SN-38 is an active metabolite of the topoisomerase I inhibitor irinotecan. The mechanism behind its antitumor effect in colorectal cancer is not fully understood. In this study, we examined the response of colon cancer cell lines with different metastatic potential to SN-38. The parental human colon cancer cell line KM12C and its two highly metastatic derivatives KM12SM and KM12L4a were cultivated in 5% CO2 at 37°C for 24 h and then exposed to SN-38 (2.5 µg/ml) at 37°C for 4, 24 and 48 h, respectively. The cell cycle was measured by flow cytometry, apoptotic activity was determined by flow cytometry and immunocytochemistry and the expression of topoisomerase I, Bax and survivin proteins were examined by Western blot. The exposure of the cells to SN-38 induced S-phase and G2 arrest (P&lt;0.0001) and the KM12L4a cells had the highest response in a time-dependent manner (P&lt;0.0001). The rates of apoptosis in the KM12SM (P=0.001) and KM12L4a cell lines (P=0.01) were increased time-dependently, though there was no such change in the KM12C cells. The expression of topoisomerase I protein was decreased in each cell line tested and the expression of Bax protein was increased, especially in KM12L4a. In conclusion, the effect of SN-38 on the colon cancer cell lines was mediated via conducting S-phase and G2 arrest and apoptosis. This effect was found in the cell lines with higher metastatic potentials, indicating that SN-38 can be used to treat advanced colon cancers.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 13
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy