SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Wibeck Victoria 1974 ) "

Sökning: WFRF:(Wibeck Victoria 1974 )

 • Resultat 1-10 av 47
 • [1]2345Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Asplund, Therese, et al. (författare)
 • Framings and coverage of climate change in Swedish specialized farming magazines
 • 2013
 • Ingår i: Ett konkurrenskraftigt jordbruk-kommunikation kring klimatförändringar och nya möjligheter (SLF). - Springer Science+Business Media B.V..
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Climate change is a fundamental challenge for which agriculture is sensitive and   vulnerable. The Intergovernmental Panel on Climate Change has identified relevant information as key to enabling appropriate climate adaptation and mitigation action. Information specifically directed to farmers can be found, for example, in specialized farming magazines.</p><p>While recent studies examine how national news media frame climate change, less —if any —studies have addressed climate framings and coverage in specialized media. Media framings are storylines that provide meaning by communicating how and why an issue should be seen as a problem, how it should be handled, and who is responsible for it. This paper analyses the framings and coverage of climate change in two Swedish specialized farming magazines from 2000 to 2009. It examines the extent of the climate change coverage, the content of the media items, and the dominant framings underlying their climate change coverage. The study identifies: increased coverage of climate change starting in 2007; frequent coverage of agriculture 's contribution to climate change, climate change impacts on agriculture, and consequences of climate politics for agriculture; and four prominent frames: conflict, scientific certainty, economic burden, and action. The paper concludes that climate change communicators addressing farmers and agricultural extension officers should pay attention to how these frames may be interpreted by different target audiences. Research is needed on how specialized media reports on climate-related issues and how science-based climate information is understood  by different groups of farmers and which other factors influence farmers’ engagement in climate mitigation and adaptation.</p>
 •  
3.
 •  
4.
 • Ballantyne, Anne Gammelgaard, 1981- (författare)
 • Exploring the Role of Visualization in Climate Change Communication – an Audience Perspective
 • 2018
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Kommunikation kring klimatförändringar är ett aktuellt och relevant ämne, och många bedömare anser att kommunikation kring orsaker, effekter och åtgärdsalternativ är en viktig del i arbetet med att möta klimatutmaningarna. Klimatvisualisering är en process för att åskådliggöra klimatinformation och klimatdata med hjälp av olika tekniker och metoder för visuell framställning. I forskningslitteraturen om klimatkommunikation lyfts visualisering fram som ett möjligt sätt att öka allmänhetens engagemang i klimatfrågan. I synnerhet har utvecklingen inom informationsteknik lett till betydande framsteg som kan ses som omvälvande när det gäller att engagera lekmän i frågor som rör utsläppsminskningar och klimatanpassning. Det råder dock brist på forskning om klimatvisualisering ur ett mottagarperspektiv. Denna avhandling adresserar denna kunskapslucka. Det övergripande syftet är således att utforska visualiseringens roller i klimatkommunikation ur ett mottagarperspektiv, med särskilt fokus på hur lekmän tolkar innebörden av klimatförändringar så som de representeras i två exempel på klimatvisualisering. Avhandlingen behandlar även klimatvisualiseringens möjliga bidrag och/eller begränsningar ur ett kommunikationsperspektiv.</p><p>Med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk som inspirerats av socialsemiotiska teorier genomfördes fokusgruppsstudier för att studera deltagarnas meningsskapande i relation till två exempel på klimatvisualisering: en film som visas i en domteater, framtagen för svenska gymnasieelever med målsättningen att uppmuntra till reflektion kring klimatförändringarnas orsaker, effekter och alternativ för utsläppsminskning, samt ett webbaserat verktyg för klimatanpassning, som utvecklats för att stödja husägare i Norden att anpassa sig till klimatförändringarnas lokala effekter.</p><p>Resultaten av denna avhandling visar att klimatvisualisering kan stödja mottagarna att konkretisera annars abstrakta aspekter av klimatförändringar och att ett lokalt fokus kan få klimatförändringarna att framstå som mer personligt relevanta och intressanta för målgruppen. Dock visar analyserna även, trots dessa kommunikativa kvaliteter, att deltagarnas tolkningar formas av deras förförståelse om klimatförändringar som ett globalt och avlägset problem som ska lösas av andra aktörer, såsom nationella regeringar, eller genom internationella politiska förhandlingar. Även om klimatvisualisering kan förstärka känslan av närhet till klimatförändringar, kan lokaliseringen av klimatriskerna även leda till att deltagare tonar ned de lokala klimatriskernas betydelse. Dessutom, trots att båda fallen av klimatvisualisering avsåg att skapa en känsla av att kunna påverka, blev ansvaret för klimatåtgärder föremål för kritisk förhandling från deltagarnas sida – de förlade ansvaret för att hantera klimatutmaningarna till andra aktörer. Dessa resultat visar att klimatvisualisering visserligen har vissa kommunikativa kvaliteter, men inte är någon patentlösning för klimatkommunikation. Detta understryker även vikten av att ta hänsyn till kulturella och sociala aspekter av den kommunikativa händelsen när man studerar och utvecklar verktyg för klimatvisualisering.</p>
 •  
5.
 • Ballantyne, Anne Gammelgaard, 1981-, et al. (författare)
 • Localizing Climate Change : Nordic Homeowners' Interpretations of Visual Representations for Climate Adaptation
 • 2018
 • Ingår i: Environmental Communication : A Journal of Nature and Culture. - Routledge. - 1752-4032 .- 1752-4040. ; :5, s. 638-652
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>In recent years, effort has been put into developing various forms of climate visualization to create opportunities for people to explore and learn about local climate change risks and adaptation options. However, how target audiences make sense of such climate visualization has rarely been studied from a communication perspective. This paper analyses how Nordic homeowners made sense of a specific climate visualization tool, the VisAdapt™ tool. Involving 35 homeowners from three cities in 15 group test sessions, this study analyses the interpretive strategies participants applied to make sense of and assess the relevance of the visualized data. The study demonstrates that participants employed a set of interpretive strategies relating to personal experience and well-known places to make sense of the information presented, and that critical negotiation of content played an important role in how participants interpreted the content.</p>
 •  
6.
 • Buhr, Katarina, et al. (författare)
 • Communication approaches for carbon capture and storage : Underlying assumptions of limited versus extensive public engagement
 • 2014
 • Ingår i: Energy Research and Social Science. - Elsevier. - 2214-6296 .- 2214-6326. ; 3, s. 5-12
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>A pertinent issue in the literature on communication on emerging technologies such as carbon capture and storage (CCS) concerns the degree to which the public is actively involved in the communication process. While researchers have highlighted the pros and cons of limited versus extensive public engagement, the assumptions underlying various communication approaches have been largely neglected. Illuminating assumptions are important for scholarly understandings of what influences communication and for practitioner reflexive awareness in designing communication plans. This paper explores assumptions made about senders and receivers when involving the public to various degrees in CCS communication and how these assumptions relate to different communication objectives. We describe two contrasting communication approaches, the transmission and participatory approaches, relating them to CCS characteristics and research. We find that CCS communication may, deliberately or not, be based on different assumptions about the social framing of CCS concerning who should formulate the message, the public’s ability to understand complex science, the public’s interest in helping frame CCS, and whether public opinions should be taken into account. These assumptions also relate to different communication objectives – convincing the public or increasing dialogue – implying different communication fora, predictability, and input.</p>
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Linell, Per, 1944-, et al. (författare)
 • Dialogue and the Circulation of Ideas
 • 2007
 • Ingår i: Dialogue in Focus Groups. Exploring socially shared knowledge. - London : Equinox. - 1-84553-049-7 - 978-18-4553-050-1 ; s. -243
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>  In contrast to a vast literature that provides information and guides about focus groups as a methodological tool, this book is an introduction to understanding focus groups as analytical means exploring socially shared knowledge, e.g. social representations of AIDS, biotechnology or democracy, beliefs and lay explanations of social phenomena. The main emphasis of the book is to examine how to analyse interaction and ideas expressed in focus groups. The book considers, first, different kinds of dynamic interdependencies among participants who hold the diverse and heterogeneous positions. Second, it explores circulations of ideas and contents in focus groups. More generally, the book is concerned with: language in real social interactions and sense-making, which are embedded in history and culture; the ways people draw upon and transform social knowledge when they talk and think together in dialogue; the ways people generate heterogeneous meanings in the group dynamics; communicative activities and genres represented by different kinds of focus groups.</p><p>This original approach to understanding focus groups will be of interest to researchers and advanced students in social sciences, communication studies, psychology, and language sciences.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 47
 • [1]2345Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy