SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(von Knorring Peter) "

Sökning: WFRF:(von Knorring Peter)

 • Resultat 1-10 av 11
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ahlgren, Karin, et al. (författare)
 • De stora restaureringarna Från Uppsala domkyrka till Skokloster
 • 2004
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>De stora restaureringarna har varit årets tema. Genom att dokumentera och analysera teori och praktik i några av 1800- och 1900-talets största restaureringar - från genomgripande stilrestaureringar till ett mer återhållsamt och tekniskt skon­samt synsätt. Därmed får vi också ett bättre underlag även för dagens ställningsta­gande.Föremål för våra studier är Uppsala domkyrka, Gripsholms slott, Vreta kloster­kyrka, Gustav 11I:s paviljong i Haga, Kungapalatset i Vadstena och Skoklosters slott. Vi hoppas att denna utställning skall bidra till en kritisk hållning och en ökad kunskap om restaureringskonsten, som kvalificerad yrkesuppgift, tidsspegel för historiesyn och som gestaltningsideal.</p>
 •  
2.
 •  
3.
 • Antell, Elina, et al. (författare)
 • Svartsjö slott dokumentation, analys och restaureringsförslag
 • 1989
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Läsåret 1988-89 ägnade Arkitekturskolans avdelning för restaureringskonst åt två större restaureringsprojekt - Svartsjö och Bogesund. Båda slotten står outnyttjade och erbjuder goda exempel på de tekniska och kulturhistoriska komplikationerna inom den kvalificerade byggnadsvården. </p><p>I den föreliggande skriften finns både utställningen som visades vid Konstakademien våren 1989 och ett bearbetat förslag till ett resataureringsprogram för Svartsjö slott redovisade.</p>
 •  
4.
 • Bengtsson, Ylva, et al. (författare)
 • Ulriksdals slott under 350 år
 • 1995
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Studierna har utgått från Ulriksdals slott, uppfört av Jacob De la Gardie för 350 år sedan. Som kungligt slott har Ulriksdal genomgått ombyggnader under 1600 - och 1700-talet, men präglas idag mest av Karl XVs omfattande omdaning på 1850-talet och Gustav VI Adolfs lika genomgripande förändringar på 1920-talet.Slottet har bjudit på rika studiemöjligheter av stilideal, planlösning, interiörgestaltning, snickerikultur och stormtekniska system från hela 350-årsperioden. Genom noggranna uppmätningar och inventeringar på plats kopplade till arkivstudier har slottets komplicerade förändringshistoria kunnat analyseras, </p>
 •  
5.
 • Björklund, Patrik, et al. (författare)
 • Västerås slott Slott och borgar
 • 2000
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>En majoritet av dagens byggnadsuppgifter gäller att hantera det redan byggda. När vi står inför situationen att restaurera en befintlig byggnad är det viktigt att förstå olika tidsperioders stilideal liksom byggnadsteknik och material. Först då kan vi göra en väl avvägd analys, som tar tillvara och utvecklar de kvaliteter som byggnaderna själva besitter. Därför är utbildningen upplagd som ett växelspel mellan föreläsningar, seminarier, exkursioner och en för året vald studieuppgift.Slott och borgar har varit läsårets tema. Vi har valt att arbeta med Västerås och Örebro slott - två ganska bortglömda Vasaslott som är väl värda att lyfta fram. Särskilt har vi studerat de senaste 300 årens förändringar, som inte tidigare ägnats lika stora forskarmöda som medelitden och Vasatiden. I dessa två exempel finns en provkarta på estetiska, praktiska och tekniska ingrepp från Carl Hårlemans tid och fram till idag.Studierna har således omfattat både gestaltning, funktion och byggnadsteknik. Avsikten är att visa på kvaliteter i de omvandlingar och restaureringar som skett, men också att peka på problem och analysera olika möjligheter inför framtiden. Arbetet har skett i samarbete med Statens fastighetsverk och är tänkt att utgöra ett underlag till vårdprogram och framtida restaureringsinsatser. </p>
 •  
6.
 •  
7.
 • Från Myrstedts matthörna till Wenner-Gren Center Affärs- och kontorshus 1902-1961
 • 2002
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Affärs- och kontorshus har varit årets tema. Det handlar om införandet av nya material som gjutjärn och stål, armerad betongoch glas. Det handlar ocksåom ny installationsteknik och förändrade organisationsmodeller, liksom utvecklingen av ny arkitektur. Vi vill genomstudienvisa på de historiska värdena, men också bevarandeproblematiken hos denna kategori byggnader med ett fortsatt hårt förändringstryck. </p><p>Vi har studerat fembyggnader i Stockholm. Dessa är Sundsvallsbanken ritad av G Wickman 1900-1902, Myrstedt &amp; Stern ritad av E Stenhammar 1908-09, Nordiska Kompanietritat av F Boberg1912-1915, Affärshuset Centrum ritat av C Johansson 1929-31 och Wenner-Gren Center ritat av S Lindbström 1959-61. Men vi belyser också särskilt frågor som stål- och betongbyggande, installationer och material, kontorsrum, bankhallar och glastäckta rum. Ett särskilt stipendieprojekt har ägnats åt curtain-wall fasader, med exempel från USA. </p>
 •  
8.
 • Göransson, Eva, et al. (författare)
 • Gamla Riksarkivet
 • 1993
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Under läsåret 1992-93 studerades Gamla Riksarkivet i Stockholm, ett unikt och välbevarat exempel på det sena 1800-talets byggnadstekniska utveckling och materialindustri. Bakom dess resliga tegelfasader döljer sig magnfika orörda interiörer i entréhall,  trapphus och forskarsalar samt våning efter våning av magasinrum byggda av gjutjärn och stål. Byggnaden har utnyttjas osm depå sedan 1968 då det nya Riksarkivet i Marieberg invigdes, men står sedan 1995 utan användning. Den mycket speciella tekniska och funktionella uppbyggnaden ställer särskilda krav på en framtida användning. Ägaren Statens fastighetsverk söker nu en hyresgäst som kan tillvarata byggnadens historiska värde och fylla huset med levande verksamhet. Denna rapport bygger på det material som tagits fram i samband med studierna, såsom äldre beskrivningar, ritningar, fotografier samt noggranna uppmätningar av byggnaden. Gamla Riksarkivet har dokumenterats och analyserats ur historisk, teknisk och funktionell synpunkt. Arbetet har tidigare presenterats i en utställning om byggnaden med ett förslag till framtida användning som ett humanistiskt arkivcentrum.Genom publicering av denna rapport vill vi förmedla vår kunskap om byggnaden och dess unika kvalitéer.Vi vill tacka alla som gett sitt stöd och bidrag i arbetet, bl.a. riksarkivarie Erik Norberg, akrivredaktör Kerstin Abukhanfusa och vaktmästare Magdalena Salomonsson, samtliga vid Riksarkivet, samt fastighetsförvaltare Hadi Lotfi vid Statens fastighetsver.Fotograferna Kurt Eriksson och Bengt Lundberg har bidragits med material förutom de fotografier som tagits av arbetsgruppen. </p>
 •  
9.
 • Hasan, Alkomiet, et al. (författare)
 • World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for biological treatment of schizophrenia, part 2 : update 2012 on the long-term treatment of schizophrenia and management of antipsychotic-induced side effects
 • 2013
 • Ingår i: World Journal of Biological Psychiatry. - 1562-2975 .- 1814-1412. ; 14:1, s. 2-44
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>These updated guidelines are based on a first edition of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for biological treatment of schizophrenia published in 2006. For this 2012 revision, all available publications pertaining to the biological treatment of schizophrenia were reviewed systematically to allow for an evidence-based update. These guidelines provide evidence-based practice recommendations that are clinically and scientifically meaningful. They are intended to be used by all physicians diagnosing and treating people suffering from schizophrenia. Based on the first version of these guidelines, a systematic review of the MEDLINE/PUBMED database and the Cochrane Library, in addition to data extraction from national treatment guidelines, has been performed for this update. The identified literature was evaluated with respect to the strength of evidence for its efficacy and then categorised into six levels of evidence (A-F) and five levels of recommendation (1-5) ( Bandelow et al. 2008a ,b, World J Biol Psychiatry 9:242, see Table 1 ). This second part of the updated guidelines covers long-term treatment as well as the management of relevant side effects. These guidelines are primarily concerned with the biological treatment (including antipsychotic medication and other pharmacological treatment options) of adults suffering from schizophrenia.</p>
 •  
10.
 • Helmers, Rolf, et al. (författare)
 • Mälsåkers Slott
 • 1991
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Läsåret 1990-91 har vi valt ett större restaureringsprojekt, Mälsåkers slott vid Mälaren. Tessinslottet från 1680-talet skadades svårt vid en brand 1945. Den avbrända takkonstruktionen rekonstruerades, de rötskadade bjälklagen byttes mot nya i betong och de gamla originalfönstren ersattes. </p><p>Vårt syfte med Mälsåkersstuierna har varit att träna ett arbetssätt och utveckla en metodik för undersökningoch analys. Först därefter konkretiseras diskussionen om byggnadens användning med utgångspunkt från dess egna förutsättningar. </p><p>Studier av allt från grund till takstolar, från yttre miljö tillinteriörer och snickeridetaljer har kopplats till arkivstudier och till undervisningen i övrigt. Målet har varit att visa hur byggnaden är konstruerad och på vilket sätt den utnyttjats under århundraden med förändringar av inredningar, rumssammanhang och konstruktiva system. </p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 11
 • [1]2Nästa
Åtkomst
fritt online (9)
Typ av publikation
rapport (7)
bok (2)
konferensbidrag (1)
tidskriftsartikel (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (10)
populärvet., debatt m.m. (9)
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
von Knorring, Peter, (8)
Antell, Olof, (6)
Lisinski, Jan, (4)
Bedoire, Fredric, (4)
Sagrén, Cecilia, (3)
Ellfolk, Jan-Erik, (2)
visa fler...
Holmström, Mats, (2)
Rydberg, Per, (2)
Fredriksson, Mats, (1)
Fredrikson, Mats, (1)
Lindström, Malin, (1)
von Knorring, Lars, (1)
von Knorring, L. (1)
Ahlgren, Karin, (1)
Ahnborg, Johan, (1)
Bergström, Anders, (1)
Bielawski, Jarema, (1)
Brandt, Peter, (1)
Gartz, Henrik, (1)
Hansing, Staffan, (1)
Hanson, David, (1)
Hedkvist, Sofia, (1)
Hellekant, Monika, (1)
Hällström, Jenny, (1)
Kock, Christina, (1)
Kvastad, Kristina, (1)
Legars, Maria, (1)
Lindstedt, Krister, (1)
Månsson, Ola, (1)
Nordman, Johanna, (1)
Norling, Monika, (1)
Wallström, Eva, (1)
Wilund, Paul, (1)
Bach, Lone-Pia, (1)
Lindgren, Nina, (1)
Falkai, Peter (1)
Ekselius, L, (1)
Annas, Peter, (1)
Antell, Elina, (1)
Hofstedt, Ulf, (1)
Klingberg, Erland, (1)
Rauma, Tuula, (1)
Wennerberg, Charlott ... (1)
Hidemark, Ove, 1931- ... (1)
Gustavsson, Karin, (1)
Nordin, Torgny (1)
Bengtsson, Ylva, (1)
Gustén, Ingela, (1)
Herdevall, Gabriel, (1)
Isola, Oiva, (1)
visa färre...
Lärosäte
Kungl. Konsthögskolan (9)
Uppsala universitet (2)
Språk
Svenska (9)
Engelska (2)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (9)
Medicin och hälsovetenskap (1)
Samhällsvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy