SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Berglund Per) ;conttype:(scientificother)"

Sökning: WFRF:(Berglund Per) > Övrigt vetenskapligt

 • Resultat 1-10 av 40
 • [1]234Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Ahlström, Göran, et al. (författare)
 • Världsutställningar och teknikspridning 1850 - 1914
 • 2006
 • Ingår i: Historiska perspektiv på tekniköverföring 1800 - 2000. - Teknik och samhälle. Chalmers tekniska högskola. Göteborg.
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
3.
 • Aune, Marie, et al. (författare)
 • Risk och nytta med fisk
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom ramen för den nationella hälsorelaterade miljö-övervakningen (HÄMI) har exponering för metylkvicksilver (MeHg), persistenta organiska föreningar (POP) och intag av fiskfettsyror i form av fettsyresammansättningen (Omega-3 index) kartlagts. Studieområdet begränsades till kommuner i Gävleborgs län, kring Vänern, Vättern och i Småländska höglandet. Totalt skickades 6 500 enkäter till ett slumpmässigt urval av flickor och kvinnor i barnafödande ålder (15-45 år). Svarsfrekvensen var 30 %. Enligt enkätsvaren är det endast en femtedel av landets kvinnor (15-45 år) som följer Livsmedelsverkets råd att äta fisk 2-3 gånger i veckan, och ca 5 procent åt sällan eller aldrig fisk. En mindre andel av kvinnorna (1,5 %) konsumerade all sorts fisk minst 30 gånger per månad, vilket är minst en fiskmåltid varje dag. Konsumtion av riskfiskar var betydligt vanligare i den studerade gruppen än vad Livsmedelsverket råd anger (2-3 gånger per år). Enligt enkätsvaren åt 80 procent MeHg-fisk och ca 60 procent åt POP-fisk mer än tre gånger per år, men de flesta åt dessa fiskar högst en gång per månad. Baserat på de 1950 enkätsvaren, valdes två grupper av personer ut för förfrågan om provtagning och kompletterande enkät, en grupp med hög konsumtion av fisk och en med ingen eller låg konsumtion. Totalt deltog 75 kvinnor i högkonsumentgruppen och 55 kvinnor i lågkonsumentgruppen. Blodserumhalten av PCB 153 och HCB hos högkonsumenter av POP-fiskar var signifikant högre än hos lågkonsumenter. Medianhalten i serum för PCB 153 var 36 ng/g fett (range 9- 125 ng/g fett) bland högkonsumenter och 24 ng/g fett (range 4-74 ng/g fett) bland lågkonsumenter. Halterna bland högkonsumenterna var något högre än jämförbara halter i bröstmjölk från förstföderskor från Uppsala (median 31 (range 19-91) ng/g fett) år 2006, men lägre än tidigare mätningar (median 68 (range 24-186) ng/g fett) från år 1996-97. PCB 153-halten och även HCB och DDE bland först-föderskor har generellt minskat över tid i takt med att POP-halterna i miljön har minskat. I vår studie ingick både gravida, förstföderskor, omföderskor och kvinnor som inte fått barn. Trots att exponeringen har minskat syns ett samband mellan PCB-halt och konsumtion av fisk, framförallt för konsumtion av fet fisk som innehåller låg/medelhög halt av POP och av POP-fisk. Det var ett starkt samband mellan kvicksilverhalten i hår och konsumtion av mager fisk (R=0,51), riskfiskar (R=0,47) och total fiskkonsumtion (R=0,54). MeHg-halten i hår var signifikant högre bland högkonsumenter av fisk (MeHg-grupp: median 0,28 mg/kg (range 0,07-2,1 mg/kg), POP/MeHg-grupp: median 0,4 mg/kg (range 0,17-1,6 mg/kg), POP-grupp: median 0,37 mg/kg (range 0,10-1,2 mg/kg) jämfört med lågkonsumenterna (median 0,07 mg/kg (range 0,01-0,45 mg/kg). Jämfört med tidigare HÄMI-studier var hårhalterna av MeHg låga i alla grupper. I en tidigare studie av kvinnor (19-56 år) med högt fiskintag var medianhalten i hår 1,9 mg/kg (range 0,30-14 mg/kg). I en HÄMI-studie av gravida förstföderskor (20-40 år) från Uppsala var medianhalten i hår 0,35 mg/kg (range 0,07-1,5 mg/kg; Berglund et al., 2001) och i en studie av gravida kvinnor i Västsverige var medianhalten i hår 0,43 mg/kg (range 0,02-1,8 mg/kg; Rödström et al., 2004). Trots ett (självrapporterat) högt intag av fisk med potentiellt höga kvicksilverhalter var det ingen av kvinnorna som överskred WHO:s expertorgan JECFA tolerabla kvicksilverhalt i hår på 2,2 mg/kg. Tre procent av kvinnorna överskred National Research Concil (NRC) tolerabla hårhalt på 1,2 mg/kg. Fettsyresammansättningen i blod visade tydligt samband mellan Omega-3 index och total fiskkonsumtion och konsumtion av olika sorters fisk. Likaså visades att intag av Omega-3 kosttillskott har stor betydelse. De flesta personerna hade ett adekvat intag av Omega-3. Några (10 %) hade Omega 3-index under 4. Dessa personer tillhör främst lågkonsumentgruppen. De skulle behöva öka sitt intag av Omega 3, t ex genom ökad fiskkonsumtion. Ett generellt ökat fiskintag enligt Livsmedelsverkets rekommendationer kommer dock att leda till en ökad exponering för miljögifter i fisk, eftersom även andra fisksorter än riskfiskar, bidrar till den totala exponeringen. Det är därför viktigt att även i fortsättningsvis övervaka exponeringen.
4.
 • Berglund, Björn, et al. (författare)
 • Abundance and dynamics of antibiotic resistance genes and integrons in lake sediment microcosms
 • 2014
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Antibiotic resistance in bacteria causing disease is an ever growing threat to the world. Fears abound that resistant bacteria may make medical practices and quality of treatment taken for granted today, impossible to maintain tomorrow. Recently, environmental bacteria have become established as important both as sources of antibiotic resistance genes and in disseminating resistance genes. Low levels of antibiotics and other pharmaceuticals are regularly released into water environments via wastewater and the concern is that such environmental contamination may serve to create hotspots for antibiotic resistance gene selection and dissemination. In this study, microcosms were created from water and sediments gathered from a lake in Sweden only lightly affected by human activities. The microcosms were exposed to a mixture of antibiotics of varying environmentally relevant concentrations (i.e. concentrations commonly encountered in wastewaters), and samples were taken over 100 days. Abundances of seven antibiotic resistance genes and the class 1 integron integrase gene, intI1, were quantified using real-time PCR. Antibiotic concentrations were measured using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. The antibiotic treatment had no observable effect on antibiotic resistance gene or integron abundances..
 •  
5.
 • Berglund, Björn, et al. (författare)
 • Detection and Quantification of Antibiotic Resistance Genes in Stångån River, Sweden
 • 2014
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Antibiotic resistant bacteria are an emerging global problem which threatens to undermine important advances in modern medicine. It is becoming increasingly clear that the dynamics of antibiotic resistance are not confined to clinical settings. The environment is likely to play an important role in dissemination of antibiotic resistance genes from and to both environmental and pathogenic bacteria. Wastewater treatment plants accumulate both chemical and biological waste from the surrounding urban milieu and have therefore been viewed as potential hotspots for dissemination and development of antibiotic resistance. To assess the effect of wastewater effluent on a river which flows through a Swedish city, sediment and water samples were collected from Stångån River, both upstream and downstream of an adjacent wastewater treatment plant over three months. Seven antibiotic resistance genes and the integrase gene on class 1 integrons were quantified in the collected sediment using realtime PCR. Furthermore, liquid chromatography-mass spectrometry was used to assess the abundance of ten different antibiotics in the water phase of the samples. The results showed an increase in ARGs and integrons downstream of the wastewater treatment plant as compared to upstream. The measured concentrations of antibiotics were low in the water samples from Stångån River, suggesting that selection for antibiotic resistance genes did not occur in the surface water. Instead, the downstream increase in antibiotic resistance genes is likely to be due to accumulation of genes present in the treated effluent discharged from the wastewater treatment plant.
 •  
6.
 • Berglund, Johan, et al. (författare)
 • Measuring strategies for smooth tool steel surfaces
 • 2008
 • Ingår i: Proceedings : January 28th and 29th, 2008, Germany, Chemnitz = XII. Internationales Oberflächenkolloquium. - Aachen : Shaker Verlag. - 978-3-8322-6912-8 - 3-8322-6912-6 ; s. 110-119
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Comparisons between different measuring strategies were made on three types of smooth tool steel surfaces. Three replica materials were tested to study possibilities within replication techniques. An optical interferometer as well as a mechanical stylus was used to evaluate the surfaces. The results showed that the tested replica materials generated good representations of both the form and the surface roughness (Sq > 300 nm). The evaluated surfaces were quite homogeneous, thus, few measurements are needed to get representative results. However, it was found that caution must be taken regarding manually polished surfaces which can be less homogenous and therefore require more measurements to get representative results.
 •  
7.
 • Berglund, Lisa, et al. (författare)
 • A genecentric Human Protein Atlas for expression profiles based on antibodies
 • 2008
 • Ingår i: Molecular & Cellular Proteomics. - 1535-9476. ; 7:10, s. 2019-2027
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • An attractive path forward in proteomics is to experimentally annotate the human protein complement of the genome in a genecentric manner. Using antibodies, it might be possible to design protein-specific probes for a representative protein from every protein-coding gene and to subsequently use the antibodies for systematical analysis of cellular distribution and subcellular localization of proteins in normal and disease tissues. A new version (4.0) of the Human Protein Atlas has been developed in a genecentric manner with the inclusion of all human genes and splice variants predicted from genome efforts together with a visualization of each protein with characteristics such as predicted membrane regions, signal peptide, and protein domains and new plots showing the uniqueness (sequence similarity) of every fraction of each protein toward all other human proteins. The new version is based on tissue profiles generated from 6120 antibodies with more than five million immunohistochemistry-based images covering 5067 human genes, corresponding to approximately 25% of the human genome. Version 4.0 includes a putative list of members in various protein classes, both functional classes, such as kinases, transcription factors, G-protein-coupled receptors, etc., and project-related classes, such as candidate genes for cancer or cardiovascular diseases. The exact antigen sequence for the internally generated antibodies has also been released together with a visualization of the application-specific validation performed for each antibody, including a protein array assay, Western blot analysis, immunohistochemistry, and, for a large fraction, immunofluorescence-based confocal microscopy. New search functionalities have been added to allow complex queries regarding protein expression profiles, protein classes, and chromosome location. The new version of the protein atlas thus is a resource for many areas of biomedical research, including protein science and biomarker discovery.
 •  
8.
 • Berglund, Olof, et al. (författare)
 • Organochlorine accumulation and stable isotope ratios in an Atlantic salmon (Salmo salar) population from the Baltic Sea
 • 2001
 • Ingår i: Science of The Total Environment. - Elsevier. - 0048-9697. ; 281:1-3, s. 141-151
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • We investigated the organochlorine accumulation (p,p′-DDE and ∑PCB) and stable isotope ratios (N and C) in a migrating salmon (Salmo salar) population in the Baltic Sea. ∂15N in the entire population ranged from 11.7 to 13.7‰ and ∂13C ranged from −22.0 to −19.6‰. In the entire population, ∂15N were weakly related to p,p′-DDE and ∑PCB concentrations (r2=0.20 and 0.14, respectively). However, lipid content was a better predictor of organochlorine (OC) concentrations (r2=0.48 and 0.50, respectively). Lipid adjusted ∑PCB concentrations were not related to ∂15N, and lipid adjusted p,p′-DDE concentrations were only weakly related (r2=0.12). We divided the salmon population into three groups representing reproductive strategies: small males <5 kg (SM); large males >5 kg (LM); and females (F). ∂15N varied between the three reproductive strategies. The mean ∂15N for SM was 12.7±0.3‰, for F was 12.9±0.3‰, and for LM equalled 13.2±0.3‰. Lipid adjusted OC concentrations differed between the three reproductive strategies, with the females having the highest concentrations. We conclude that the ∂15N varied between reproductive strategies indicating differences in prey choice, but the lipid content was better able to predict OC concentrations than the trophic position of the salmon.
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 40
 • [1]234Nästa
Åtkomst
fritt online (5)
Typ av publikation
rapport (9)
konferensbidrag (7)
tidskriftsartikel (5)
forskningsöversikt (5)
bokkapitel (5)
annan publikation (4)
visa fler...
recension (2)
doktorsavhandling (1)
licentiatavhandling (1)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Berglund, Per, (15)
Berglund, Marika (3)
Hansson, Bengt (3)
Berglund, Bo (3)
Glynn, Anders (3)
Aune, Marie (3)
visa fler...
Lindgren, Per-Eric, (3)
Palm, Brita, (3)
Helmfrid, Ingela (3)
Ström, Sofie (3)
Leanderson, Per (3)
Hult, Karl, (3)
Landin, Anne (3)
Christiansson, Per (3)
Fick, Jerker, (2)
Berglund, Bengt (2)
Grönberg, Per-Olof (2)
Karlsson, Sara (2)
Berglund, Johan (2)
Berglund, Björn, (2)
Larsson, Lars (1)
Forsberg, Pia, (1)
Berglund, Lars, (1)
Lithell, Hans, (1)
Lind, Lars, (1)
Forestier, Erik (1)
Palle, Josefine (1)
Furåker, Bengt, 1943 ... (1)
Lindberg, Richard, (1)
Glimelius, Bengt, (1)
Nilsson, Peter (1)
Hober, Sophia (1)
Gustafsson, Mats G., (1)
Uhlén, Mathias, (1)
Ponten, Fredrik (1)
Larsson, Per, (1)
Syvänen, Ann-Christi ... (1)
Eloranta, Maija-Leen ... (1)
Ahlm, Clas, (1)
Sjöden, Per-Olow (1)
Ahlström, Göran (1)
Nilson, Tomas (1)
Lundberg, Emma, (1)
Larsson, Catharina (1)
Högfeldt, Anna-Karin ... (1)
Johansson, Birgitta (1)
Jonsson, Per, (1)
Sivertsson, Åsa, (1)
Ottosson, Jenny, (1)
Pastinen, Tomi (1)
visa färre...
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan (15)
Lunds universitet (7)
Uppsala universitet (5)
Göteborgs universitet (3)
Naturvårdsverket (3)
Linköpings universitet (3)
visa fler...
Mittuniversitetet (1)
Högskolan i Halmstad (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Högskolan Kristianstad (1)
Malmö högskola (1)
Högskolan Väst (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (27)
Svenska (13)
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (2)
Teknik (1)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy