SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Brandt S. Anders 1970 ) "

Sökning: WFRF:(Brandt S. Anders 1970 )

 • Resultat 1-10 av 29
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Schmidinger, Helen, 1955-, et al. (författare)
 • Excursions in school – past and present from Swedish and Anglo-Saxon perspectives
 • 2014
 • Ingår i: European Journal of Geography. - European Association of Geographers. - 1792-1341. ; 5:4, s. 87-101
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The purpose of this article is to present the results from a review of literature on geography excursions and field studies and to discuss their development over time, focusing on purpose, content, method, and execution. The scope was limited to Swedish and Anglo-Saxon literature, produced after the year 1900. The results show that excursions and field studies have since long been important methods in school teaching, not only in the subject geography. One of the purposes of using excursions and field studies in teaching is to facilitate the learning process of pupils and students. Several authors arguing that learning improved when the objects are studied in the real world. We can see that a continuous process of change has altered contents as well as conduction of the excursions. The previous instrumental orientation has moved toward more pupil-participating work methods. Today preparation is a keyword in most texts on excursions, and the perspectives have been broadened.
 •  
2.
 • Schmidinger, Helen, et al. (författare)
 • Närområdesexkursioner och inre motivation för bättre lärande en studie i svenska gymnasieskolan
 • 2015
 • Ingår i: Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education. - 2000-9879. ; 2015:1, s. 22-46
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper reports results from two locally based geography excursions at two secondary schools in Sweden, in order to study how the pupils’ own experience from the local neighborhood, intrinsic motivation, and flow interact during the learning process to see if these parameters affect their understanding and knowledge of the studied objects. The methods used were observations during the excursions, as well as interviews and questionnaires afterwards. The results show that the pupils believe that they learn more when studying objects in their natural environment, i.e. outside their classroom. Furthermore, the results show that intrinsic motivation may be difficult, but not impossible, to achieve, and also that there are good opportunities for attaining flow. If the pupils can see patterns and structures of the objects and processes studied, they will start understand and gain knowledge. This process will increase chances for intrinsic motivation, which will further increase understanding and knowledge, and attaining flow. Once achieved, a spiral process of continued flow, continued intrinsic motivation, and increasing knowledge may be maintained.
3.
 • Brandt, S. Anders, 1970-, et al. (författare)
 • Kartografiska Sällskapets utbildningssektion ett nytt tillskott i KS-familjen
 • 2006
 • Ingår i: Kart- & bildteknik. - Gävle : Kartografiska sällskapet. - 1651-792X. ; 21:2, s. 10-11
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • På Kartografiska Sällskapets årsmöte i Jönköping den 21 mars beslutades att inrätta en ny sektion inom sällskapet – en utbildningssektion. Denna artikel beskriver bakgrunden till sektionen och dess verksamhetsidé. Utbildningssektionens embryo tillkom för tre år sedan efter förslag från ULI som delegerade uppgiften till Geomatikprogrammet vid Högskolan i Gävle. Tanken vara att skapa ett forum för lärare inom geomatikområdet. Både för att sammanföra lärare från olika lärosäten, för att öka förståelsen för varandras arbeten, och för att kunna förbättra möjligheterna till samarbete.
4.
 • Larsson, Anders, et al. (författare)
 • Praktik - en praktisk lösning (GIT 2006) representanter för akademin, lantmäteriet, kommunerna och konsultbranschen var rörande överens
 • 2006
 • Ingår i: ULI aktuellt. - Gävle : Utvecklingsrådet för landskapsinformation. - 1654-6016. ; :2, s. 3-4
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • På GIT 2006 arrangerade Kartografiska sällskapets nybildade utbildningssektion en paneldebatt kring arbetsmarknadens behov av GIT-kompetens. Representanter för akademin, lantmäteriet, kommunerna och konsultbranschen presenterade sin syn på förhållandet mellan utbud och efterfrågan på GIT-arbetsmarknaden. Därpå följde en paneldebatt, allt under sessionsledaren Anders Wellvings vakande öga.
5.
6.
 • Brandt, S. Anders, 1970-, et al. (författare)
 • 3D geovisualization as a communication and analysis tool in fluvial geomorphology
 • 2004
 • Ingår i: Geoinformatics 2004 : proceedings of the 12th International Conference on Geoinformatics - Geospatial Information Research: Bridging the Pacific and Atlantic, University of Gävle, Sweden, 7-9 June 2004. - Gävle : Gävle University Press. - 91-974948-1-X ; s. 339-346
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • The fields of hydrology and fluvial geomorphology get more and more attention in the general public. The reason for this is changed climate patterns with increased frequencies of storms and river flooding and as a result changed geomorphology and living conditions for the inhabitants of the area. With the development of 3D geovisualization, hydrological and geomorphological processes can be better simulated and visualized. Thus not only the domain specialists, but also the general public can appreciate very complex hydrological processes and resulting geomorphology. This is of great value since a high frequency of storms and flooding has been a big issue for politicians, planners, and the general public. It is in this sense that 3D geovisualization can be an important tool for analysis and communication. Complex hydrological and geomorphological processes can be effectively simulated and analyzed by the domain specialists while efficient and effective visualization provides a common platform for communication among domain specialists and the general public. This paper will discuss and illustrate these issues using a case study of geomorphology along the Reventazón River, downstream from the Cachí Reservoir in Costa Rica, due to the release of extreme amounts of sediment during flushing of the reservoir.
7.
 • Brandt, S. Anders, 1970-, et al. (författare)
 • A harmonized GIS course curriculum for Swedish universities
 • 2007
 • Ingår i: EUC'07 HERODOT Proceedings : ESRI European User Conference 2007: Stockholm, Sweden, 25-27 September 2007. ; s. 10 s.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • With the implementation of the Bologna declaration, European and other universities must change or adjust courses and programmes so they fit into the Bologna model. In Sweden this will take place during 2007. The intention with the declaration, for example, is that a basic course in one subject at one university should be treated as equivalent to the same type of course at another university. Once a year, the recently formed section for education of the Swedish Cartographic Society gathers university lecturers and others for an education conference to discuss matters concerning higher education in geomatics, geoinformatics, geography, etc. Last year’s conference identified the need for a harmonized course curriculum in basic GIS. One of the advantages of such a course is easier transfer of study records for inclusion of course credits in study programmes at other universities. Therefore, an attempt has been made to write a harmonized course curriculum for basic GIS. The course will contain about 50% common content and about 50% of content decided by the individual university. The common content will be described as learning outcomes, and then it is up to the universities to place the learning outcomes into a context. Thanks to this common core, the course can be given for such diverse programmes as archaeology, land surveying, or economy, and still be able to include the required knowledge for students to continue on more advanced courses at other universities.
8.
 • Brandt, S. Anders, 1970- (författare)
 • Betydelse av höjdmodellers kvalitet vid endimensionell översvämningsmodellering
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Just nu pågår runt om i Sverige och övriga världen omfattande karteringar för översvämningsrisker. Inte minst på grund av EUs översvämningsdirektiv där det har fastslagits att preliminära riskbedömningar ska ha utförts senast 2011, och för konstaterade riskområden ska riskkartor och riskhanteringsplaner ha producerats senast 2013 respektive 2015. I Sverige har nästan samtliga större vattendrag redan karterats översiktligt, men flera studier har visat att de producerade kartorna är alltför osäkra för att kunna fungera som underlag i många planeringssituationer. Därför måste nytt material tas fram samtidigt som det behövs riktvärden, baserade på kvaliteten av underliggande data, på hur osäkra översvämningskarteringarna är. Denna studie utgör andra delen i ett större projekt ”Kvalitetsbeskrivning av geografisk information för översvämningsmodellering” där det övergripande syftet är att bidra till förståelsen för vilka osäkerheter som finns i samband med översvämningsmodellering. Målet med detta delprojekt är att undersöka hur vattennivåer och översvämningsutbredning förändras vid: stegvis degenerering av höjddata, introduktion av systematiska fel i höjdmodellen, samt olika friktionsvärden på vattendragets botten respektive omgivande mark. Som fallstudie har, liksom i ett tidigare Kris-GIS®-projekt, Eskilstunaån använts. Två områden med olika terrängtyper har undersökts, ett relativt flackt område och ett relativt kuperat område med branta sluttningar ned mot vattendraget, med avsikt att därigenom kunna se skillnader i resulterande översvämning med avseende på terrängens karaktär. Terrängen representerades av miljontals från helikopter laserskannade punkter och vattendragets botten representerades av ekolodade punkter. Vattenflödet simulerades som stationär strömning av storleken 198 m3/s, vilket är SMHIs uppskattning av det högsta beräknade flödet. Som modelleringsverktyg har den endimensionella hydrauliska programvaran HEC-RAS använts och för datapreparering och geografiska analyser har ArcView GIS använts. Följande parametrar undersöktes för att få ett mått på osäkerheten vid försämrade höjddata respektive förändrad markfriktion: vattendragets vattenstånd, bredd, tvärsnittsarea samt översvämningsutbredning. För ökad grad av degenerering av höjddata visade resultaten att vattenstånden endast marginellt ändras medan bredder, tvärsnittsareor och utbredning ändras mer markant. Förutom osäkerhet på grund av degenerering av höjddata (till exempel från referensmodellens 0,78 m cellstorlek till 2-3 m cellstorlek) påverkar av samma storleksordning även osäkerhet i friktionsuppskattning (Mannings n ± 0,01) och inkludering av små systematiska fel (upp till ca 0,1 m i höjdled). Dessutom visade resultaten att osäkerheten skiljer sig markant beroende på hur mycket omgivande mark sluttar mot vattendraget. För planeringsändamål med höga krav rekommenderas höjddata med upplösning upp till 1 m cellstorlek, för allmän detaljplanering upp till 4 m cellstorlek och för översiktlig planering upp till 10-25 m cellstorlek. Vid flacka strandsluttningar bör cellstorleken vara ännu mindre.
9.
10.
 • Brandt, S. Anders, 1970- (författare)
 • Conceptualization of hydraulic and sedimentary processes in downstream reaches during flushing of reservoirs
 • 2005
 • Ingår i: Proceedings of the XXXI IAHR Congress [Elektronisk resurs] : Water engineering for the future : choices and challenges : COEX Seoul September 11-16, 2005. - Seoul : Korea Water Resources Association. - 8987898237 ; s. 2577-2588
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • The main focus of this paper is to describe the active hydraulic and sedimentary processes in downstream river reaches during flushing of sediments from reservoirs. During flushing extreme amounts of sediment may be released. Therefore, these processes are different than those downstream from dams and reservoirs not subjected to flushing. Hence, also the effects differ, which knowledge of may be of value for biologists, etc. During flushing of a reservoir a wave will be released to the downstream reaches. This wave can be divided into one water part and one sediment part. Initially they are in phase with each other, but with increased distance downstream from the dam, the transported sediment lags behind the water due to different traveling velocities. The paper treats when and where sedimentation occurs, and how this is related to the different traveling velocities of water and sediment. Also included are discussions on how the downstream effects during flushing differ from non-flushing effects, how visualization of effects can enhance both the analysis and communication with planners, politicians, etc., as well as discussions on how the studies of these effects can benefit from improved field-work methods.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 29
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy