SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Edvardsson Bo 1944 ) srt2:(1985-1989)"

Sökning: WFRF:(Edvardsson Bo 1944 ) > (1985-1989)

 • Resultat 1-10 av 39
 • [1]234Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Att frigöra människors resurser genom samhällsnyttigt arbete
 • 1988
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att beskriva, analysera och förmedla erfarenheter från ett två-årigt projekt med offentligt skyddade arbeten för unga (21-28 år), som haft svårt att behålla eller få arbete. Intervjuer har gjorts med berörd personal och deltagare. Framgångar kunde noteras vid undersökningstillfället ett år efter projektstart. Viktiga faktorer kan vara viljan att satsa, handledarnas engagemang och stöd samt träningsfasen. Hypoteser om frigörelse av resurser diskuteras.
2.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Att frigöra människors resurser genom samhällsnyttigt arbete:
 • 1988
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I rapporten beskrivs, analyseras och förmedlas erfarenheter från framgångsrikt arbete i gruppform i tre olika grupper med människor med psykosociala handikapp, speciellt missbruk. I intervjuer personal och deltagare erhölls upprepade bedömningar att vissa faktorer kunde bedömas som viktiga för de framgångar som nåddes.
3.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Att frigöra människors resurser genom samhällsnyttigt arbete
 • 1988
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att beskriva och analysera erfarenheter från ett arbetsprojekt i Skövde för arbetslösa, långtida, bidragsberoende personer med omfattande missbruk och andra problem. Interjvuer gjordes med personal och deltagare. Påtagliga personliga förändringar skedde för deltagarna, t ex starkt minskad alkoholkonsumtion och ökat självförtroende. Vissa positiva tänkesätt och en flexibel projektorganisation verkar utgöra grunden för framgången.
4.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Att frigöra människors resurser genom samhällsnyttigt arbete
 • 1989
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att bidra till att klargöra hur mänskliga resurser kan frigöras i socialt arbete. Ett beredskapsarbetsprojekt studerades genom intervjuer med berörda tjänstemän, arbetsledare och deltagare. En pådrivande person saknades i detta projekt som var behäftat med vissa problem såsom avsevärd frånvaro. Ett antal hypoteser för en handlingsinriktad frigörelseteori ställs upp.
5.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Begreppen form och innehåll för tänkande om och inom socialt arbete
 • 1989
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att tydliggöra och något teoretisera kring begreppen form och innehåll, särskilt rörande socialt arbete. Inriktning mot form respektive innehåll konkurrerar i tänkande och handlande. Ett antal teser kring form och innehåll presenteras.
6.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Den bortglömda människan
 • 1985
 • Ingår i: SKTF:s socialarbetarstämma 1984. Rapport. Stockholm: SKTF, 1985.. ; s. 50-53
 • Konferensbidrag (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Sammandrag av föredrag om socialtjänst. En formorienterad symtom-åtgärdsmodell ställs mot en innehållsoridenterad, problemfokuserande arbetsmodell.
7.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Dokumentation och kunskapsbyggande
 • 1988
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Diskuteras administrativ-kontrollerande dokumentation kontra målanpassad-kunskapssökande dokumentation. Begreppet kunskap ställs i relation till verksamhetens och medborgarnas behov. Ett antal teser gällande dokumentation formuleras och diskuteras. Några exempel på mer målanpassad dokumentation ges. 
8.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • En annorlunda socialbyrå?
 • 1985
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Utifrån personalintervjuer beskrivs och reflekteras över personalens uppfattningar om sitt arbete på sektion 4 vid Karlstads socialförvaltning okt-nov 1984. Sektion 4 verkar ha genomfått en partiell frigörelseprocess från gamla tänkesätt och vanor och ha hunnit en bit längre än de flesta på vägen mot förverkligandet av socialtjänstlagens intentioner.
9.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • En perspektiv- och problemfokuserande arbetsmodell
 • 1985
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En arbetsmodell för socialt arbete (och även annat arbete) presenteras. Den har fyra grundbegrepp:- bakomliggande perspektiv- problemanalys- problemanpassat arbetssätt- utfallsanalysSex praktikexempel där arbetsmodellen använts ges utifrån arbetet med ungdomar och deras familjer vid socialförvaltningen, basenheten, i Örebro. Personal som prövat modellen anser att den är ett bra, kritiskt, medvetandehöjande och arbetsutvecklande hjälpmedel.
10.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Erfarenheter av ett klientorienterat dokumentationssystem
 • 1985
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ett klientorienterat dokumentationssystem med tre informationskolumner (klient-personal-analys) i akterna beskrivs och erfarenheter redovisas. Ett system med två kolumner föreslås av personal och undersökare. Ett sådant system stärker klientperspektivet och tydliggör varifrån information kommer och påverkar tänkandet hos personal.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 39
 • [1]234Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy