SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Edvardsson Bo 1944 ) srt2:(1985-1989);srt2:(1986)"

Sökning: WFRF:(Edvardsson Bo 1944 ) > (1985-1989) > (1986)

 • Resultat 1-9 av 9
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Informationshantering för vem?
 • 1986
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En hypotesgenererande studie kring informationshantering i barnavårdsärenden. Bygger på ett 30-tal intervjuer och på dokumentgranskningar. Elva hypoteser om  informationshantering i barnavårdsärenden formuleras.
2.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Klienternas och socialarbetarnas uppfattningar om mötesprocessen vid nybesök
 • 1986
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att studera mötesprocessen vid nybesök på socialbyrå. Klienter som bokat tid för nybesök (21 st) intervjuades före första besök och efter första besök (19 st). Vidare intervjuades de socialarbetare som tagit emot klienterna (14 intervjuer). Studien genomfördes nov. 1984 - mars 1985. Ett par resultat är att hälften känner obehag vid beslutet att ta kontakt, att de flesta var nöjda med beslutet om ekonomiskt bistånd. En möjlig tolkning av resultatbilden är att människor förändrar sin inställning till socialen i positiv riktning när de tagit kontakt. En maktteoretisk tolkning kan vara att klienterna smidigt anpassas till myndigheternas och de starka maktgruppernas perspektiv. 
3.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Meborgarperspektiv på informationshantering i statliga organisationer vid ett fall av sjukfrånvarokontroll En kritisk studie av den leende fascismen m.m.
 • 1986
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att utifrån ett medborgarperspektiv undersöka ett fall av sjukfrånvarokontroll, där sådväl försäkringskassan som den berörda statliga arbetsgivaren lagstridigt gått bakom ryggen på arbetstagaren. Lagtexter, skrivelser och intervjudata används i rapporten. I rapporten prövas och konkretiseras vissa teoretiska modeller och begrepp, nämligen "medborgarperspektiv kontra myndighetsperspektiv", "form kontra innehåll" och "leende fascism". Även andra begrepp hävdas vara relevanta. Vidare betonas att organisationen utnyttjar lagstiftningen selektivt för att förtrycka. Som motmedel föreslås dialektiska strategier. 
4.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Medvetandeprocesser vid socialbyråhandläggning
 • 1986
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En ekologisk teori om medvetandeprocesser inom socialtjänsten prövas på ett intervjumaterial från socialarbetare om enskilda fall (32 st). Teorins grundidé är att socialtjänsten starkt påverkas av medvetandeprocesserna i ekologin, dvs. de starka intressenterna. Teorin erhåller starkt stöd genom att ur den härledda hypoteser får avsevärt stöd.
5.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • "Mina hypoteser om Stern tycks vara riktiga!"
 • 1986
 • Ingår i: Personal, människor & arbete. - Stockholm : Sveriges personaladministrativa förening. - 0348-5242. ; :2, s. 36-36
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • En uppföljande debattartikel efter replikerna på mitt debattinlägg i nr 9, 1985
 •  
6.
7.
8.
9.
 • Ehinger, Agneta, et al. (författare)
 • Tro på mig "Det finns inga hopplösa fall, bara hopplösa situationer. Tio f.d. alkoholmissbrukare berättar.
 • 1986
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att ta reda på vilka faktorer som är viktiga när en missbrukare upphör med sitt missbruk. Tio intervjuer med f.d. missbrukare genomfördes och faktorer framkom. De f.d. missbrukarna uppgav att deras egen vilja hade varit avgörande vid  missbrukets upphörande. De betonade att stöd, uppmuntran och tro på personens vilja till förändring är mycket betydelsefulla faktorer för att hålla fast vid beslutet. Att finna nya livsmönster är ett måste för att klara en drogfri tillvaro i längden. De intervjuade gav ideér om hur detta kan ske. Olika teorier diskuteras. 
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-9 av 9
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy