SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Fredriksson Ulf) "

Sökning: WFRF:(Fredriksson Ulf)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Jacobsson, Josefin, et al. (författare)
 • Genetic variants near the MGAT1 gene are associated with body weight, BMI and fatty acid metabolism among adults and children
 • 2012
 • Ingår i: International Journal of Obesity. - 0307-0565. ; 36:1, s. 119-129
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective: Recently a genome-wide association analysis from five European populations identified a polymorphism located downstream of the mannosyl-(α-1,3)-glycoprotein-β-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase (MGAT1) gene that was associated with body-weight. In the present study, associations between MGAT1 variants combined with obesity and insulin measurements were investigated in three cohorts. Levels of fatty acids and estimated measures of Δ desaturases were also investigated among adult men.Design: Six polymorphisms downstream of MGAT1 were genotyped in a cross-sectional cohort of 1152 Swedish men. Three polymorphisms were further analyzed in a case-control study of 1076 Swedish children and in a cross-sectional study of 2249 Greek children.Results: Three polymorphisms, rs12186500 (odds ratio (OR): 1.892, 95% confidence interval (CI): 1.237-2.895, P=0.003), rs1021001 (OR: 2.102, 95% CI: 1.280-3.455, P=0.003) and rs4285184 (OR: 1.587, 95% CI: 1.024-2.459, P=0.038) were associated with a higher prevalence of obesity among the adult men and a trend for obesity was observed for rs4285184 among the Swedish (OR: 1.205, 95% CI: 0.987-1.471, P=0.067) and Greek children (OR: 1.192, 95%CI: 0.978-1.454, P=0.081). Association with body weight was observed for rs12186500 (P=0.017) and rs4285184 (P=0.024) among the men. The rs1021001 and rs4285184 were also associated with body mass index (BMI) in the two Swedish cohorts and similar trends were observed among the Greek children. The combined effect size for rs1021001 and rs4285184 on BMI z-score from a meta-analysis was 0.233 (95% CI:0.093-0.373, P=0.001) and 0.147 (95% CI:0.057-0.236, P=0.001), respectively. We further observed associations between the genetic variants and fatty acids (P<0.039) and estimated measures of Δ desaturases (P<0.040), as well as interactions for rs12186500 (P<0.019) with an effect on BMI. No association was found with homeostatic model assessment-insulin resistance in any cohort but increased insulin levels, insulin response and decreased insulin sensitivity were observed among the children (P<0.038).Conclusion: Genetic variants downstream MGAT1 seem to influence susceptibility to obesity. Moreover, these genetic variants affect the levels of serum unsaturated fatty acids and Δ desaturase indices, variables previously shown to correlate with obesity.
 •  
2.
 • Adamsson, Viola, et al. (författare)
 • Effects of a healthy Nordic diet on cardiovascular risk factors in hypercholesterolaemic subjects : a randomized controlled trial (NORDIET)
 • 2011
 • Ingår i: Journal of Internal Medicine. - Oxford : Blackwell Publishing. - 0954-6820. ; 269:2, s. 150-159
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective: The aim of this study was to investigate the effects of a healthy Nordic diet (ND) on cardiovascular risk factors.Design and subjects: In a randomizedcontrolled trial (NORDIET) conducted in Sweden, 88 mildly hypercholesterolaemic subjects were randomly assigned to an ad libitum ND or control diet (subjects' usual Western diet) for 6 weeks. Participants in the ND group were provided with all meals and foods. Primary outcome measurements were low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, and secondary outcomes were blood pressure (BP) and insulin sensitivity (fasting insulin and homeostatic model assessment-insulin resistance). The ND was rich in high-fibre plant foods, fruits, berries, vegetables, whole grains, rapeseed oil, nuts, fish and low-fat milk products, but low in salt, added sugars and saturated fats.Results: The ND contained 27%, 52%, 19% and 2% of energy from fat, carbohydrate, protein and alcohol, respectively. In total, 86 of 88 subjects randomly assigned to diet completed the study. Compared with controls, there was a decrease in plasma cholesterol (-16%, P < 0.001), LDL cholesterol (-21%, P < 0.001), high-density lipoprotein (HDL) cholesterol (-5%, P < 0.01), LDL/HDL (-14%, P < 0.01) and apolipoprotein (apo)B/apoA1 (-1%, P < 0.05) in the ND group. The ND reduced insulin (-9%, P = 0.01) and systolic BP by -6.6 ± 13.2 mmHg (-5%, P < 0.05) compared with the control diet. Despite the ad libitum nature of the ND, body weight decreased after 6 weeks in the ND compared with the control group (-4%, P < 0.001). After adjustment for weight change, the significant differences between groups remained for blood lipids, but not for insulin sensitivity or BP. There were no significant differences in diastolic BP or triglyceride or glucose concentrations.Conclusions:A healthy ND improves blood lipid profile and insulin sensitivity and lowers blood pressure at clinically relevant levels in hypercholesterolaemic subjects. © 2010 The Association for the Publication of the Journal of Internal Medicine.
 •  
3.
 • Adamsson, Viola, et al. (författare)
 • Effects of a Nordic diet on cardiovascular and metabolic risk factors in hypercholesterolemic subjects: a randomized controlled study
 • 2009
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Background: Apart from lipid-lowering drugs, dietary changes can also reduce plasma LDL-C concentrations. No studies have been conducted to investigate the clinical effects of a diet with traditional foods originating from the Nordic countries. Method: In a randomised, controlled parallel-group intervention study 88 mildly hypercholesterolemic men and women were randomized to either an ad libitum Nordic diet (ND) or a control diet (CD) for 6 weeks. All meals and foods were provided to the participants in the ND group. Primary outcome measure was LDL-cholesterol, and secondary outcomes were blood pressure, plasma insulin and glucose concentrations. The ND was a high-fibre diet rich in plant foods (fruit, berries, vegetables, root vegetables, whole grain cereals and legumes), vegetable fats (rapeseed oil and nuts) and fatty fish, low-fat milk products, but low in salt, added sugars, saturated fats and red meats. Result: 86 subjects completed the study. Distribution of carbohydrates, fat and protein (E%) in ND was 54, 27, 19, respectively. ND lowered plasma total cholesterol 0.98±0.75 mmol/l (-16%), LDL-C by 0.83±0.67 mmol/l (-21%), HDL-C 0.08±0.23 mmol/l (-5%), including reduced LDL/HDL ratio by -0.42±0.57 (-14%) (all p<0.01 versus controls). Insulin concentrations decreased by 0.51± 2.25 (-9%, p=0.01) and systolic blood pressure by 7±13 mmHg (-5%, P<0.01) compared to controls. Despite diets were eaten ad libitum, body weight decreased by 3.0 kg in the ND (P<0.001). No significant differences were found for diastolic blood pressure, triglycerides or plasma glucose. Conclusion: A Nordic diet improves blood lipid profile, and insulin sensitivity as well as lowering blood pressure to a clinically significant extent in hypercholesterolemic subjects.
 •  
4.
 • Andersson, Jan, et al. (författare)
 • Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhället i Stigfjorden sommaren 2012
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under 31 juli-3 augusti 2012 utförde Kustlaboratoriet vid SLU Aqua ett inventeringsfiske med småryssjor i Stigfjorden mellan Orust och Tjörn med syfte att beskriva fisksamhället i fjorden och att kartlägga viktiga fiskhabitat. Totalt fiskades 80 stationer på djup från ytan ner till 20 m. Området uppvisade ovanligt höga tätheter av juvenil rödspotta, gråsej och torsk. Även fångsterna av stensnultra och tånglake var höga, och bland kräftdjuren dominerade strandkrabban. Resultaten från Stigfjorden jämförs med resultat från tidigare och samtida undersökningar av samma karaktär. Den rumsliga fördelningen av olika arter i förhållande till habitatet beskrevs statistiskt med hjälp av generella additiva modeller, där fångsterna i ryssjorna relateras till data på olika miljövariabler. De statistiska modellerna i kombination med kartor över miljövariabler i området användes sedan för att i GIS producera heltäckande kartor över potentiella habitat för arterna. De arter som modellerades var torsk <18 cm, torsk >18 cm, ål, rödspotta, vitling, stensnultra, tånglake och strandkrabba. Modellernas förklaringsgrad var generellt god, och vattendjup utgjorde den variabel som var viktigast för fördelningen av de flesta arter. Ungtorsk och rödspotta förekom i högst tätheter i de djupare delarna av fjorden, medan gulål, tånglake och strandkrabba, där de två förstnämnda tillsammans med torsken är rödlistade, främst återfanns i de grunda delarna av fjorden. Sammantaget tyder resultaten på att Stigfjorden håller viktiga livsmiljöer för ett flertal fiskarter, framför allt som uppväxtområde för arter som t ex rödspotta och gråsej.
 •  
5.
 •  
6.
 • Betsholtz, Christer, et al. (författare)
 • Cytokine detection by antibody-based proximity ligation
 • 2004
 • Ingår i: Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. - 0027-8424. ; 101:22, s. 8420-4
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Efficient and precise detection techniques, along with extensive repertoires of specific binding reagents, will be needed to meet the challenges of proteome analyses. The recently established proximity ligation mechanism enables sensitive high-capacity protein measurements by converting the detection of specific proteins to the analysis of DNA sequences. Proximity probes containing oligonucleotide extensions are designed to bind pairwise to target proteins and to form amplifiable tag sequences by ligation when brought in proximity. In our previous report, both the ligatable arms and the protein binders were DNA molecules. We now generalize the method by providing simple and convenient protocols to convert any polyclonal antibodies or matched pair of monoclonal antibodies to proximity probe sets through the attachment of oligonucleotide sequences. Sufficient reagent for >100,000 proximity ligation assays can be prepared from 1 microg of antibody. The technique is applied to measure cytokines in a homogenous test format with femtomolar detection sensitivities in 1-microl samples, and we exemplify its utility in situations when only minute sample amounts are available.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Bähr, Hans, et al. (författare)
 • ETUCE and the development of new technologies in education
 • 2007
 • Ingår i: A voice for European teachers : 30 years of ETUCE action for Europe's teachers and education. - Brussles : European Trade Union Committee for Education. ; s. 261-266
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
10.
 • Danielsson, Pernilla, et al. (författare)
 • Major gender difference in association of FTO gene variant among severely obese children with obesity and obesity related phenotypes.
 • 2008
 • Ingår i: Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. - 0006-291X. ; 368:3, s. 476-482
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Recent studies have shown that SNPs in the FTO gene predispose to childhood and adult obesity. In this study, we examined the association between variants in FTO and KIAA1005, a gene that maps closely to FTO, and obesity, as well as obesity related traits among 450 well characterised severely obese children and 512 normal weight controls. FTO showed significant association with several obesity related traits while SNPs in KIAA1005 did not. When stratified by gender, the FTO variant rs9939609 showed association with obesity and BMI among girls (P=0.006 and 0.004, respectively) but not among boys. Gender differences were also found in the associations of the FTO rs9939609 with obesity related traits such as insulin sensitivity and plasma glucose. This study suggests that FTO may have an important role for gender specific development of severe obesity and insulin resistance in children.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (12)
Typ av publikation
konferensbidrag (45)
tidskriftsartikel (40)
rapport (16)
bokkapitel (14)
annan publikation (5)
bok (2)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1)
forskningsöversikt (1)
doktorsavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (62)
övrigt vetenskapligt (57)
populärvet., debatt m.m. (6)
Författare/redaktör
Fredriksson, Ulf, (48)
Fredriksson, Ulf, 19 ... (33)
Taube, Karin, (32)
Eklund, Monica, (20)
Landegren, Ulf (16)
Fredriksson, Simon, (16)
visa fler...
Rasmusson, Maria, (9)
Schallmeiner, Edith (8)
Jarvius, Jonas (8)
Fredriksson, Robert, (8)
Gullberg, Mats, (8)
Risérus, Ulf, (6)
Jedeskog, Gunilla (6)
Gústafsdóttir, Sigru ... (6)
Schiöth, Helgi B., (5)
Marcus, Claude (5)
Gyllensten, Ulf, (5)
Jacobsson, Josefin A ... (5)
Nilsson, Mats, (4)
Ericsson, Olle (4)
Gustafsdottir, Sigru ... (4)
Gajek, Elżbieta, (4)
Sundberg, Cecilia, (3)
wallenbeck, anna (3)
Söderberg, Ola, (3)
Ullven, Karin, (3)
Nilsson, Ulf (3)
Betsholtz, Christer (3)
Lannfelt, Lars, (3)
Salomon, Eva, (3)
Wivstad, Maria (3)
Snyder, Kristen, (3)
Schiöth, Helgi, (3)
Nong, Rachel Yuan, (3)
Oskarsson, Magnus (3)
Röös, Elin, (3)
Hoskins, Bryony, (3)
Sundgren, Marcus, (3)
Fredriksson, Pelle, (3)
Jacobsson, Josefin, (3)
Andersson, Ulf (2)
Vessby, Bengt, (2)
Dahl, Fredrik (2)
Adamsson, Viola, (2)
Gustafsson, Mats G, (2)
Bergström, Ulf (2)
Lundgren, Maria, (2)
Jansson, Ulf, (2)
Wallentin, Lars, (2)
Johansson, Birgitta, (2)
visa färre...
Lärosäte
Mittuniversitetet (55)
Uppsala universitet (29)
Stockholms universitet (27)
Högskolan i Halmstad (15)
Karolinska Institutet (8)
Linköpings universitet (7)
visa fler...
Sveriges Lantbruksuniversitet (6)
Umeå universitet (6)
Luleå tekniska universitet (2)
Lunds universitet (2)
Linnéuniversitetet (1)
Göteborgs universitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (93)
Svenska (26)
Odefinierat språk (1)
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy