SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Grönlund Rasmus) ;spr:eng;access:(free)"

Sökning: WFRF:(Grönlund Rasmus) > Engelska > Fritt online

 • Resultat 1-10 av 14
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Andersson, Mats, et al. (författare)
 • Laser spectroscopy of gas in scattering media at scales ranging from kilometers to millimeters
 • 2007
 • Ingår i: Laser Physics. - Interperiodica. - 1054-660X. ; 17:7, s. 893-902
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Free gases are characterized by their narrow line width, and they can conveniently be studied by laser spectroscopy. The present paper discusses the monitoring of such ambient pressure gases, which are dispersed in scattering media such as aerosol-laden atmospheres, solids, or liquids. Atmospheric work basically constitutes the well-known field of differential absorption lidar (DIAL), while the study of free gas in solids and liquids was initiated more recently under the name of GASMAS (GAs in Scattering Media Absorption Spectroscopy). We discuss the connections between the two techniques, which are extensively used in our labortory. Thus, we span the field from trace-gas mapping of gases in the lower atmosphere to gas studies in construction materials, food products, and the human body. We show that the basic ideas are very similar, while the spatial and temporal scales vary greatly.
 •  
2.
 • Bengtsson, Magnus, et al. (författare)
 • Remote laser-induced breakdown spectroscopy for the detection and removal of salt on metal and polymeric surfaces
 • 2006
 • Ingår i: Applied Spectroscopy. - Society for Applied Spectroscopy. - 1943-3530. ; 60:10, s. 1188-1191
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The detection of contamination such as salt in outdoor high-voltage insulator systems and its subsequent removal are vital for a reliable transmission of electric power. Remote detection of salt on a copper metal surface was carried out by using a mobile laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) Lidar system with a laser wavelength of 355 nm. Detection of salt on a polymeric high-voltage insulator was obtained when an additional lens was inserted into the beam path, and the number of photons that was detected could be calculated by using a calibrated white light source. Ablative cleaning could readily be carried out with LIBS and was verified by observing the disappearance of the sodium D-line emission.
 •  
3.
 • Bennett, M, et al. (författare)
 • Joint application of Doppler Lidar and differential absorption lidar to estimate the atomic mercury flux from a chlor-alkali plant
 • 2006
 • Ingår i: Atmospheric Environment. - Elsevier. - 1352-2310. ; 40:4, s. 664-673
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We have combined differential absorption lidar (DIAL) measurements of mercury concentrations downwind of a chloralkali plant (Rosignano Solvay) with measurements of wind profiles made with a Doppler Lidar based on modern fibreoptic technology. Since the flux of pollutant is equal to the cross-wind integral of the product of concentration and wind speed, this should permit us to make a more precise estimate of the fugitive emission of mercury from the plant than could be obtained by using anemometer measurements of the wind. The flux was estimated to be 54g Hgh(-1) using an anemometer on the plant building; 49g Hgh(-1) using an anemometer on a nearby 10m mast; and 48g Hgh(-1) using wind speed corrections estimated from the Doppler Lidar measurements. Because of difficulties with the range resolution of the Doppler Lidar, the precision of this estimate was not as good as it should have been, though the difference from the rooftop anemometer remains statistically significant. Corrections of this magnitude are irrelevant to the Rosignano plant, where the emission rate varies strongly with the meteorological conditions. Where a precise estimate of a steady flux is required, however, reliable measurements of the wind profile in the wake of the source are essential. Doppler Lidar provides a possible method for acquiring such measurements. (c) 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.
 •  
4.
 • Grönlund, Rasmus, et al. (författare)
 • Elemental mercury emissions from chlor-alkali plants measured by lidar techniques
 • 2005
 • Ingår i: Atmospheric Environment. - Elsevier. - 1352-2310. ; 39:39, s. 7474-7480
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Differential absorption lidar (DIAL) techniques have been utilized to measure elemental gaseous mercury fluxes from mercury cell chlor-alkali (MCCA) plants as a part of the European Union funded European mercury emissions from chlor-alkali plants (EMECAP) project. Three plants have been selected as study objects and a total of six measurement campaigns have been performed, one intercalibration campaign and five flux evaluation campaigns, in both winter and summer. The measurements were carried out using the Swedish optical parametric oscillator-(OPO) based mobile lidar system developed at Lund Institute of Technology. The study shows large differences in the mercury emissions measured in winter or summer and at the different plants. The average values for the campaigns ranged from 6 g h(-1) in the winter campaign at the Swedish plant to 54 g h(-1) in the summer campaign at the Italian plant.
 •  
5.
 •  
6.
 • Grönlund, Rasmus (författare)
 • Lidar Techniques for Environmental Monitoring
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Ljus kan beskrivas som en elektromagnetisk våg och har då en viss våglängd. Färgen på ljuset förändras beroende på våglängden. Av det synliga ljuset har violett ljus den kortaste våglängden och rött ljus den längsta. Det finns även elektromagnetisk strålning utanför det synliga området, från Röntgenstrålning till radiovågor. Det vi kallar det optiska området sträcker sig från ultraviolett strålning, med kortare våglängd än violett ljus, till infraröd strålning, med längre våglängd än rött ljus (även kallat värmestrålning). Om man håller upp en röd glasbit mot en lampa, ser man ett rött ljus. Detta beror på att glasbiten har absorberat det ljus som inte är rött och släpper bara igenom det röda ljuset. På samma sätt absorberar atomer och molekyler i vår omvärld ljus med vissa specifika våglängder. Olika ämnen absorberar ljus vid olika våglängder, de har ett specifikt absorptionsspektrum. När en atom har absorberat ljus blir den exciterad, den har mer energi än nödvändigt. Alla atomer strävar efter att ha så låg energi som möjligt, så de kommer spontant att falla tillbaka till sitt grundtillstånd. Detta kan de göra, t.ex. genom att förlora sin energi till en annan atom i en kollision eller genom att sända ut sin extra energi i form av ljus. Detta ljus kan, på samma sätt som vid absorptionen, bara ha vissa våglängder. Atomer har alltså också ett emissionsspektrum, som består av karakteristiska våglängder. Studien av dessa spektra kallas spektroskopi. Denna avhandling handlar om den spektroskopiska metoden lidar (som är en förkortning av det engelska uttrycket ?light detection and ranging?), även kallat laser-radar. När en kort laserpuls skickas ut i atmosfären kommer ljuset att spridas när det träffar molekyler och partiklar i luften. En liten del av ljuset sprids i bakåtriktningen och kan samlas upp av ett teleskop och detekteras. Eftersom det utsända ljuset är en kort laserpuls kan man veta hur långt bort ljuset varit genom att mäta hur lång tid det tar innan det återvänder. Anta att man skickar ut en laserpuls vid en specifik våglängd där ett visst ämne absorberar. Ljuset kommer då att absorberas om ämnet påträffas. Om man simultant mäter på en närliggande våglängd, som dock inte absorberas, ser man en skillnad i det bakåtspridda ljuset, som enbart beror på att den ena våglängden absorberats. Med denna metod, som kallas differentiell absorptions-lidar kan man få en profil av koncentrationen av det eftersökta ämnet längs med laserns riktning. Genom att svepa laserriktningen över ett område kan man skapa en koncentrationskarta. Detta kan kombineras med mätningar av vindhastigheten i området för att mäta flödet av en förorening från en utspridd källa. I detta arbete har differentiell absorptions-lidar använts för att mäta kvicksilverutsläpp från olika typer av källor. Både kloralkali-fabriker på tre olika platser i Europa och en nedlagd kvicksilvergruva har undersökts. Mätningarna på klor-alkali-fabriker har gjorts inom ett större EU-projekt där effekterna av kvicksilverutsläpp på människor boende nära dessa fabriker undersöktes. De flödesmätningar som gjordes var viktiga indata till spridningsmodeller och behövdes för att få ett mått på hur mycket kvicksilver som släpptes ut. Mätningar av kvicksilverinnehållet i grönsaker och fisk i områdena, samt epidemiologiska mätningar av arbetare och människor som bodde i närheten var också delar av projektet. Om man vill undersöka fasta material kan en annan metod tillämpas. När ett objekt belyses med ett ultraviolett ljus exciteras molekyler i objektet. När de återfaller till sitt grundtillstånd sänder de ut fluorescensljus. Det är denna effekt som gör att en vit skjorta på ett diskotek lyser blåaktigt. Samma effekt används för att försvåra förfalskning av t.ex. sedlar och kreditkort. När dessa belyses med ultraviolett ljus ses en fluorescensbild som är osynlig i vanlig belysning. Genom att belysa objekt med en kraftig ultraviolett laserpuls kan man inducera fluorescens i objektet. Fluorescens-strålningen kan vara olika stark i olika färger, beroende på vilka molekyler objektet innehåller. Genom att analysera fluorescens-spektret kan man då identifiera materialet. Denna teknik kallas laser-inducerad fluorescens, eller, när den används på avstånd, fluorescens-lidar. Metoden har i detta arbete använts för att studera historiska byggnader samt elektriska isolatorer. Det finns ett behov av att undersöka historiska byggnader, både för att monitorera om åtgärder behöver vidtagas samt för att identifiera material och dokumentera byggnaden. Med fluorescens-lidar kan man, genom att svepa laserstrålen över byggnaden och mäta fluorescens-spektret i varje punkt, identifiera biologisk påväxt, områden där ytbehandlingskemikalier använts samt olika typer av material. I vissa fall kan man även se skillnader mellan samma typ av material, vilket t.ex. kan bero på ålder, skador eller förslitningar. Elektriska isolatorer på kraftledningar är ute i väder och vind och om de blir påväxta med alger kan dessa binda vatten vilket kan orsaka elektriskt genomslag. Det finns därför ett behov att kontrollera så att detta inte inträffar, vilket är möjligt med fluorescenslidar. Om laserpulsen som sänds mot ett objekt är tillräckligt intensiv och fokuseras ner till en liten punkt kan man skapa en liten explosion. Detta beror på att man tillför så mycket energi att man bryter sönder materialet och det skapas en liten gnista, innehållande fria atomer och joner från ytan. Eftersom man har tillfört mycket energi kommer dessa atomer och joner att bli exciterade. När atomerna faller tillbaka till sitt grundtillstånd sänder de ut specifika våglängder och därmed kan man analysera vilket ämne som fanns i provet. Metoden kallas ?laser-induced breakdownspectroscopy?, eller gnist-spektroskopi. Genom att sedan svepa laserstrålen över ytan kan man skapa en karta över de ämnen som finns i området. I detta arbete har alltså tre olika typer av spektroskopi på avstånd utförts; dels mätningar av luftföroreningar, med differentiell absorptions-lidar, dels mätningar på byggnader och isolatorer med fluorescens-lidar och dels laser-inducerad gnist-spektroskopi.
 •  
7.
 •  
8.
 • Grönlund, Rasmus, et al. (författare)
 • Mercury emissions from the Idrija mercury mine measured by differential absorption lidar techniques and a point monitoring absorption spectrometer
 • 2005
 • Ingår i: Atmospheric Environment. - Elsevier. - 1352-2310. ; 39:22, s. 4067-4074
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Mercury emission measurements from the ldrija mercury mine in Slovenia were performed during an early November 2003 campaign, where the differential lidar technique was used to map mercury concentrations and an attempt was made to quantify the total mercury flux from the most contaminated area, the abandoned cinnabar roasting oven complex. Lidar concentration data were compared with data recorded with a Zeeman modulated atomic absorption instrument, operated from a vehicle equipped with a GPS localization system. Concentrations and fluxes were comparatively low due to low temperature and rainfall. The average flux from the distillation plant was measured to approximately 2 g h(-1).
 •  
9.
 • Grönlund, Rasmus, et al. (författare)
 • Remote imaging laser-induced breakdown spectroscopy and laser-induced fluorescence spectroscopy using nanosecond pulses from a mobile lidar system
 • 2006
 • Ingår i: Applied Spectroscopy. - Society for Applied Spectroscopy. - 1943-3530. ; 60:8, s. 853-859
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • A mobile lidar system was used in remote imaging laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and laser-induced fluorescence (LIF) experiments. Also, computer-controlled remote ablation of a chosen area was demonstrated, relevant to cleaning of cultural heritage items. Nanosecond frequency-tripled Nd:YAG laser pulses at 355 nm were employed in experiments with a stand-off distance of 60 meters using pulse energies of up to 170 mJ. By coaxial transmission and common folding of the transmission and reception optical paths using a large computer-controlled mirror, full elemental imaging capability was achieved on composite targets. Different spectral identification algorithms were compared in producing thematic data based on plasma or fluorescence light.
 •  
10.
 • Grönlund, Rasmus, et al. (författare)
 • Remote imaging laser-induced breakdown spectroscopy and remote cultural heritage ablative cleaning
 • 2005
 • Ingår i: Optics Letters. - Optical Society of America. - 0146-9592. ; 30:21, s. 2882-2884
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We report, for what we believe to be the first time, on remote imaging laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). Measurements have been performed by using a tripled Nd:YAG laser working at 355 nm with 170 mJ pulse energy, with an expanded beam that is focused onto a target at 60 m distance. The LIBS signal is detected by using an on-axis Newtonian telescope and an optical multichannel analyzer. The imaging is performed by scanning the laser beam on the target. The same setup is also used in demonstrations of remote laser ablation for cleaning of contaminated objects with applications toward cultural heritage.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 14
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy