SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Kerstin Sundberg) "

Sökning: WFRF:(Kerstin Sundberg)

 • Resultat 1-10 av 39
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ahlgren, Kerstin. M, et al. (författare)
 • Diabetes mellitus in dog - : No evidence for a type-1-like phenotype
 • ????
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Aims/hypothesisDiabetes mellitus (DM) is one of the most common endocrine disorders in dogs, and is commonly proposed to be of autoimmune origin. Although the clinical symptoms of human type 1 diabetes (T1D) and canine DM are similar, the aetiologies may differ. The aim of this study was to investigate if autoimmune aetiology resembling human T1D is as prevalent in dogs as previously reported.Methods Sera from 121 diabetic dogs representing 38 different breeds were tested for islet cell antibodies (ICA) and GAD65 autoantibodies (GADA) and compared with sera from 133 healthy dogs from 40 breeds. ICA was detected by indirect immunofluorescence using both canine and human frozen sections. GADA was detected by in vitro transcription and translation (ITT) of human and canine GAD65, followed by immunoprecipitation.ResultsNone of the canine sera analyzed tested positive for ICA on sections of frozen canine or human ICA pancreas. However, serum from one diabetic dog was weakly positive in the canine GADA assay and serum from one healthy dog was weakly positive in the human GADA assay.Conclusions/interpretationsBased on sera from 121 diabetic dogs from 38 different breeds were tested for humoral autoreactivity using four different assays, contrary to previous observations, we find no support for an autoimmune aetiology  in canine diabetes.
 •  
2.
 • Ahlgren, Kerstin M, et al. (författare)
 • Lack of evidence for a role of islet autoimmunity in the aetiology of canine diabetes mellitus
 • 2014
 • Ingår i: PLoS ONE. - 1932-6203 .- 1932-6203. ; 9:8, s. e105473
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • AIMS/HYPOTHESIS:Diabetes mellitus is one of the most common endocrine disorders in dogs and is commonly proposed to be of autoimmune origin. Although the clinical presentation of human type 1 diabetes (T1D) and canine diabetes are similar, the aetiologies may differ. The aim of this study was to investigate if autoimmune aetiology resembling human T1D is as prevalent in dogs as previously reported.METHODS:Sera from 121 diabetic dogs representing 40 different breeds were tested for islet cell antibodies (ICA) and GAD65 autoantibodies (GADA) and compared with sera from 133 healthy dogs. ICA was detected by indirect immunofluorescence using both canine and human frozen sections. GADA was detected by in vitro transcription and translation (ITT) of human and canine GAD65, followed by immune precipitation. Sections of pancreata from five diabetic dogs and two control dogs were examined histopathologically including immunostaining for insulin, glucagon, somatostatin and pancreas polypeptide.RESULTS:None of the canine sera analysed tested positive for ICA on sections of frozen canine or human ICA pancreas. However, serum from one diabetic dog was weakly positive in the canine GADA assay and serum from one healthy dog was weakly positive in the human GADA assay. Histopathology showed marked degenerative changes in endocrine islets, including vacuolisation and variable loss of immune-staining for insulin. No sign of inflammation was noted.CONCLUSIONS/INTERPRETATIONS:Contrary to previous observations, based on results from tests for humoral autoreactivity towards islet proteins using four different assays, and histopathological examinations, we do not find any support for an islet autoimmune aetiology in canine diabetes mellitus.
3.
 • Ahlgren, Kerstin, M., et al. (författare)
 • Type I Interferon signature in Nova Scotia duck tolling retriever dogs with steroid responsive meningitis-arteritis
 • ????
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Objective: Dogs of the breed Nova Scotia duck tolling retriever (NSDTR) are prone to develop a disease complex in some aspects resembling human systemic lupus erythematosus (SLE). Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from human SLE patients have an increased mRNA expression type I interferon (IFN) regulated genes. However, it is unknown whether diseased dogs also display the typical type I IFN signature.Methods: To test canine sera for their capacity to induce type I IFN response Mardin-Darby canine kidney (MDCK) cells were cultured with sera from healthy dogs (n=25),  immune-mediated rheumatic disease (IMRD) dogs with anti-nuclear antibodies (ANA+) (n=30) or dogs with steroid responsive meningitis-arteritis (SRMA) (n=25). mRNA expression of the genes MX1, IFIT1 and CXCL10 was measured by quantitative Real Time PCR.Results: A highly significant (p=0.0009) increase in mRNA expression of the type I IFN responsive gene MX1 was detected in cells stimulated by sera from dogs with SRMA, but not from IMRD ANA+ dogs. Expression of IFIT1 was twice as high in cells stimulated by sera from dogs with SRMA compared to both healthy dogs and ANA+ dogs. The mean expression of CXCL10 was nearly ten times higher in cells stimulated by sera from SRMA dogs than by ANA+ dogs and four times higher compared to cells stimulated by control dogs.Conclusion: Presence of type I IFN in sera from diseased NSDTR dogs was found in this study. This implies that this canine model can be used for identification of pathways of importance for autoimmune disorders in humans and for testing of novel therapeutic approaches. Our results can also be a step on the way towards personalized drugs in these dogs.
 •  
4.
 • Ahrné, Karin, et al. (författare)
 • Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • 2015 års upplaga av den svenska rödlistan är den fjärde i ordningen. Den är baserad på IUCN:s rödlistningskriterier och revideras vart femte år. I rödlistan bedöms risken som enskilda arter av djur, växter och svampar löper att försvinna från Sverige. Bedömningen utförs av ArtDatabankens medarbetare i samverkan med över 100 externa experter, indelade i 14 expertkommittéer för olika organismgrupper. Under arbetet med 2015 års rödlista har tillstånd och trender bedömts för 21 600 arter och 1 318 lägre taxa (apomiktiska arter, underarter och varieteter), sammanlagt ca 22 900 taxa. Av de bedömda arterna klassificerades 2 029 som hotade (kategorierna CR, EN och VU) och 4 273 som rödlistade (inkluderar även kategorierna NT, RE och DD). Förhållandet mellan antalet rödlistade och antalet bedömda arter ar 19,8 %, vilket är ungefär samma värde som 2010 och 2005. I denna rapport jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer. Texten ar indelad i en allmän del och åtta kapitel inriktade på olika landskapstyper. Landskapstyperna utgör en grov indelning av landets miljöer enligt följande kategorier: Skog, Jordbrukslandskap, Urbana miljöer, Fjäll, Våtmarker, Sötvatten, Havsstränder och Havsmiljöer. Skogen och jordbrukslandskapet är de artrikaste landskapstyperna med 1 800 respektive 1 400 arter som har en stark anknytning dit, och ytterligare flera hundra arter som förekommer där mer sporadiskt. De faktorer som påverkar flest rödlistade arter i Sverige är skogsavverkning och igenväxning, som båda utgör ett hot mot vardera ca 30 % av de rödlistade arterna. Avverkning minskar arealen av skog där naturliga strukturer och naturlig dynamik upprätthålls, och den orsakar därmed förlust av livsmiljöer. Igenväxning orsakas av ett antal faktorer, bland annat upphörande hävd (bete och slåtter), gödsling, trädplantering och brist på naturliga störningsregimer som t.ex. regelbundna översvämningar kring vattendrag och sjöar. Andra viktiga påverkansfaktorer är fiske, torrläggning av våtmarker, tillbakagång hos värdarter (främst alm och ask som drabbats av invasiva svampsjukdomar), klimatförändringar och konkurrens från invasiva arter. IUCN:s rödlisteindex beräknas för ett urval av de bedömda organismgrupperna. Rödlisteindex visar att skillnaderna mellan rödlistorna från 2000, 2005, 2010 och 2015 är små. Ett par undantag finns dock. Groddjur och stora däggdjur har fått en något förbättrad situation sedan 2000. Totalt förefaller det ändå som att trycket mot Sveriges artstock har förblivit relativt konstant under de senaste 15 åren.
5.
 •  
6.
 • Olsson, Mia, et al. (författare)
 • The dog as a genetic model for immunoglobulin A (IgA) deficiency : Identification of several breeds with low serum IgA concentrations
 • 2014
 • Ingår i: Veterinary Immunology and Immunopathology. - 0165-2427 .- 1873-2534. ; 60:3-4, s. 255-259
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Immunoglobulin A (IgA) serves as the basis of the secretory immune system by protecting the lining of mucosal sites from pathogens. In both humans and dogs, IgA deficiency (IgAD) is associated with recurrent infections of mucosal sites and immune-mediated diseases. Low concentrations of serum IgA have previously been reported to occur in a number of dog breeds but no generally accepted cut-off value has been established for canine IgAD. The current study represents the largest screening to date of IgA in dogs in terms of both number of dogs (n = 1267) and number of breeds studied (n = 22). Serum IgA concentrations were quantified by using capture ELISA and were found to vary widely between breeds. We also found IgA to be positively correlated with age (p < 0.0001). Apart from the two breeds previously reported as predisposed to low IgA (Shar-Pei and German shepherd), we identified six additional breeds in which > 10% of all tested dogs had very low (<0.07 g/l) IgA concentrations (Hovawart, Norwegian elkhound, Nova Scotia duck tolling retriever, Bullterrier, Golden retriever and Labrador retriever). In addition, we discovered low IgA concentrations to be significantly associated with canine atopic dermatitis (CAD, p < 0.0001) and pancreatic acinar atrophy (PAA, p = 0.04) in German shepherds.
 •  
7.
 •  
8.
 • Wang, Yan, et al. (författare)
 • The Arabidopsis homeobox gene, ATHB16, regulates leaf development and the sensitivity to photoperiod in Arabidopsis
 • 2003
 • Ingår i: Developmental Biology. - 0012-1606 .- 1095-564X. ; 264:1, s. 228-239
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This report describes the characterisation of ATHB16, a novel Arabidopsis thaliana homeobox gene, which encodes a homeodomain-leucine zipper class I (HDZip I) protein. We demonstrate that ATHB16 functions as a growth regulator, potentially as a component in the light-sensing mechanism of the plant. Endogenous ATHB16 mRNA was detected in all organs of Arabidopsis, at highest abundance in rosette leaves. Reduced levels of ATHB16 expression in transgenic Arabidopsis plants caused an increase in leaf cell expansion and consequently an increased size of the leaves, whereas leaf shape was unaffected. Transgenic plants with increased ATHB16 mRNA levels developed leaves that were smaller than wild-type leaves. Therefore, we suggest ATHB16 to act as a negative regulator of leaf cell expansion. Furthermore, the flowering time response to photoperiod was increased in plants with reduced ATHB16 levels but reduced in plants with elevated ATHB16 levels, indicating that ATHB16 has an additional role as a suppressor of the flowering time sensitivity to photoperiod in wild-type Arabidopsis. As deduced from the response of transgenic plants with altered levels of ATHB16 expression in hypocotyl elongation assays, the gene may act to regulate plant development as a mediator of a blue light response. (C) 2003 Elsevier Inc. All rights reserved
 •  
9.
 •  
10.
 • Bianchi, Matteo, et al. (författare)
 • A Multi-Breed Genome-Wide Association Analysis for Canine Hypothyroidism Identifies a Shared Major Risk Locus on CFA12
 • 2015
 • Ingår i: PLoS ONE. - 1932-6203 .- 1932-6203. ; 10:8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Hypothyroidism is a complex clinical condition found in both humans and dogs, thought to be caused by a combination of genetic and environmental factors. In this study we present a multi-breed analysis of predisposing genetic risk factors for hypothyroidism in dogs using three high-risk breeds-the Gordon Setter, Hovawart and the Rhodesian Ridgeback. Using a genome-wide association approach and meta-analysis, we identified a major hypothyroidism risk locus shared by these breeds on chromosome 12 (p = 2.1x10(-11)). Further characterisation of the candidate region revealed a shared similar to 167 kb risk haplotype (4,915,018-5,081,823 bp), tagged by two SNPs in almost complete linkage disequilibrium. This breed-shared risk haplotype includes three genes (LHFPL5, SRPK1 and SLC26A8) and does not extend to the dog leukocyte antigen (DLA) class II gene cluster located in the vicinity. These three genes have not been identified as candidate genes for hypothyroid disease previously, but have functions that could potentially contribute to the development of the disease. Our results implicate the potential involvement of novel genes and pathways for the development of canine hypothyroidism, raising new possibilities for screening, breeding programmes and treatments in dogs. This study may also contribute to our understanding of the genetic etiology of human hypothyroid disease, which is one of the most common endocrine disorders in humans.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 39
Åtkomst
fritt online (3)
Typ av publikation
bokkapitel (16)
tidskriftsartikel (9)
annan publikation (6)
konferensbidrag (3)
samlingsverk (redaktörskap) (3)
doktorsavhandling (1)
visa fler...
rapport (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (28)
refereegranskat (10)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Sundberg, Kerstin (16)
Olsson, Mats (11)
Lindblad-Toh, Kersti ... (10)
Sundberg, Katarina (10)
Lundh, Christer (9)
Andersson, Göran (8)
visa fler...
Hedhammar, Åke (8)
Skansjö, Sten (6)
Kämpe, Olle (5)
Germundsson, Tomas, (5)
Åkerman, Gun, (4)
Ahlgren, Kerstin. M, (4)
Lobell, Anna (4)
Hansson-Hamlin, Hele ... (4)
Hansen, Kjell, (4)
Sundberg, Henrik (4)
Grunder, Kerstin (4)
Fall, Tove (3)
Wilbe, Maria (3)
Tjärnlund, Ulla (3)
Balk, Lennart (3)
Massey, Jonathan (3)
Von Euler, Henrik, (2)
Bernhoff, Hans, (2)
Lernmark, Åke, (2)
Nicholls, Ian Alan, (2)
Rosengren-Holmberg, ... (2)
Strandberg, Erling, (2)
Sundberg, Jan, (2)
Landegren, Nils (2)
Hedhammar, A (2)
Balaz, Martina, (2)
Kerstin, Sundberg (2)
Leijon, Mats, (2)
Hedhammar, Ake (2)
Sundberg, Mark, (2)
Broman, Dag, (2)
Rosengren Pielberg, ... (2)
Bergman, Karl (2)
Bianchi, Matteo, (2)
Lund-Ziener, Martine (2)
Kennedy, Lorna J. (2)
Lingaas, Frode (2)
Thorburn, Karin, (2)
Tågerud, Sven, (2)
Bunk, R (2)
Omling, P (2)
Montelius, L (2)
Frölander, Kerstin (2)
Pielberg, Gerli, (2)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (20)
Uppsala universitet (10)
Sveriges Lantbruksuniversitet (9)
Stockholms universitet (4)
Karolinska Institutet (4)
Linnéuniversitetet (2)
Språk
Engelska (22)
Svenska (12)
Odefinierat språk (2)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (14)
Lantbruksvetenskap (10)
Humaniora (7)
Naturvetenskap (4)
Medicin och hälsovetenskap (4)
Teknik (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy