SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Lundqvist Peter) ;lar1:(liu)"

Sökning: WFRF:(Lundqvist Peter) > Linköpings universitet

 • Resultat 1-7 av 7
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Green, H, et al. (författare)
 • Pharmacogenetic Studies of Paclitaxel in the Treatment of Ovarian Cancer
 • 2009
 • Ingår i: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Wiley-Blackwell Publishing Inc.. - 1742-7835. ; 104:2, s. 130-137
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The purpose of this study was to evaluate the role of sequence variants in the CYP2C8, ABCB1 and CYP3A4 genes and the CYP3A4 phenotype for the pharmacokinetics and toxicity of paclitaxel in ovarian cancer patients. Thirty-eight patients were treated with paclitaxel and carboplatin. The genotypes of CYP2C8*1B, *1C, *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8 and P404A, ABCB1 G2677T/A and C3435T, as well as CYP3A4*1B, were determined by pyrosequencing. Phenotyping of CYP3A4 was performed in vivo with quinine as a probe. The patients were monitored for toxicity and 23 patients underwent a more extensive neurotoxicity evaluation. Patients heterozygous for G/A in position 2677 in ABCB1 had a significantly higher clearance of paclitaxel than most other ABCB1 variants. A lower clearance of paclitaxel was found for patients heterozygous for CYP2C8*3 when stratified according to the ABCB1 G2677T/A genotype. In addition, the CYP3A4 enzyme activity in vivo affected which metabolic pathway was dominant in each patient, but not the total clearance of paclitaxel. The exposure to paclitaxel correlated to the degree of neurotoxicity. Our findings suggest that interindividual variability in paclitaxel pharmacokinetics might be predicted by ABCB1 and CYP2C8 genotypes and provide useful information for individualized chemotherapy.
2.
 • Själander, Sara, et al. (författare)
 • Assessment of Use vs Discontinuation of Oral Anticoagulation After Pulmonary Vein Isolation in Patients With Atrial Fibrillation
 • 2017
 • Ingår i: JAMA cardiology. - American Medical Association. - 2380-6583. ; 2:2, s. 146-152
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • IMPORTANCE: Pulmonary vein isolation (PVI) is a recommended treatment for patients with atrial fibrillation, but it is unclear whether it results in a lower risk of stroke.OBJECTIVES: To investigate the proportion of patients discontinuing anticoagulation treatment after PVI in association with the CHA(2)DS(2)-VASc (congestive heart failure, hypertension, age >= 75 years [doubled], diabetes, stroke [doubled], vascular disease, age 65-74 years, sex category [female]) score, identify factors predicting stroke after PVI, and explore the risk of cardiovascular events after PVI in patients with and without guideline-recommended anticoagulation treatment.DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS: A retrospective cohort studywas conducted using Swedish national health registries from January 1, 2006, to December 31, 2012, with a mean-follow up of 2.6 years. A total of 1585 patients with atrial fibrillation undergoing PVI from the Swedish Catheter Ablation Register were included, with information about exposure to warfarin in the national quality register Auricula. Data analysis was performed from January 1, 2015, to April 30, 2016.EXPOSURES: Warfarin treatment.MAIN OUTCOMES AND MEASURES: Ischemic stroke, intracranial hemorrhage, and death.RESULTS: In this cohort of 1585 patients, 73.0% were male, the mean (SD) age was 59.0 (9.4) years, and the mean (SD) CHA(2)DS(2)-VASc score was 1.5 (1.4). Of the 1585 patients, 1175 were followed up for more than 1 year after PVI. Of these, 360 (30.6%) discontinued warfarin treatment during the first year. In patients with a CHA(2)DS(2)-VASc score of 2 or more, patients discontinuing warfarin treatment had a higher rate of ischemic stroke (5 events in 312 years at risk [1.6% per year]) compared with those continuing warfarin treatment (4 events in 1192 years at risk [0.3% per year]) (P = .046). Patients with a CHA(2)DS(2)-VASc score of 2 or more or those who had previously experienced an ischemic stroke displayed a higher risk of stroke if warfarin treatment was discontinued (hazard ratio, 4.6; 95% CI, 1.2-17.2; P = .02 and hazard ratio, 13.7; 95% CI, 2.0-91.9; P = .007, respectively).CONCLUSIONS AND RELEVANCE: These findings indicate that discontinuation ofwarfarin treatment after PVI is not safe in high-risk patients, especially those who have previously experienced an ischemic stroke.
 •  
3.
 • Austeng, Dordi, et al. (författare)
 • Incidence of and risk factors for neonatal morbidity after active perinatal care: extremely preterm infants study in Sweden (EXPRESS)
 • 2010
 • Ingår i: Acta Pædiatrica. - Wiley-Blackwell Publishing Ltd. - 1651-2227. ; 99:7, s. 978-992
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Aims: The aim of this study was to determine the incidence of neonatal morbidity in extremely preterm infants and to identify associated risk factors. Methods: Population based study of infants born before 27 gestational weeks and admitted for neonatal intensive care in Sweden during 2004-2007. Results: Of 638 admitted infants, 141 died. Among these, life support was withdrawn in 55 infants because of anticipation of poor long-term outcome. Of 497 surviving infants, 10% developed severe intraventricular haemorrhage (IVH), 5.7% cystic periventricular leucomalacia (cPVL), 41% septicaemia and 5.8% necrotizing enterocolitis (NEC); 61% had patent ductus arteriosus (PDA) and 34% developed retinopathy of prematurity (ROP) stage >= 3. Eighty-five per cent needed mechanical ventilation and 25% developed severe bronchopulmonary dysplasia (BPD). Forty-seven per cent survived to one year of age without any severe IVH, cPVL, severe ROP, severe BPD or NEC. Tocolysis increased and prolonged mechanical ventilation decreased the chances of survival without these morbidities. Maternal smoking and higher gestational duration were associated with lower risk of severe ROP, whereas PDA and poor growth increased this risk. Conclusion: Half of the infants surviving extremely preterm birth suffered from severe neonatal morbidities. Studies on how to reduce these morbidities and on the long-term health of survivors are warranted.
 •  
4.
 •  
5.
 • Gustavsson, Maria, 1962-, et al. (författare)
 • Lokalt ledarskap i en global organisation - kvinnors och mäns möjligheter att bli chefer och utöva ledarskap inom ett verkstadsindustriföretag
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Frågor som rör chef- och ledarskap genererar alltid ett stort intresse såväl i arbetslivet som inom forskning. Det tema som fokuseras i den här rapporten är chef-/ledarskap och kön, särskilt könsfördelningen på ledande befattningar. I dagsläget är merparten av alla chefer i svenskt arbetsliv män. Män är överrepresenterade på chefsbefattningar i relation till samtliga anställda män i såväl privat som offentlig sektor. På de högsta chefsbefattningarna blir mansdominansen än tydligare (SCB, 2006). Mansdominansen på ledande befattningar kan sägas utgöra en utgångspunkt för de forskningsfrågor som formulerats inom forskningsområdet chef-/ledarskap och kön. Forskningsfrågorna handlar t.ex. om varför så få kvinnor är chefer samt på senare år om hur ledarskap är könsmärkt, dvs. hur ledarskap förknippas med kön. En återkommande fråga i mansdominerade organisationer är: Hur kan vi få fler kvinnor på ledande befattningar? Det är just denna problematik som fokuseras i föreliggande rapport som sammanfattar erfarenheter från ett forsknings- och utvecklingsprojekt som pågick från senhösten 2007 till senhösten 2008.Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga och analysera villkor för kvinnor och män att bli chefer och att utöva chef- och ledarskap, samt varför få kvinnor har chefspositioner. Utgångspunkten för denna analys är en empirisk studie inom ett globalt verkstadsindustriföretag baserad på intervjuer med chefer, både kvinnor och män, på olika chefsnivåer och från olika divisioner. Följande mer specifika frågeställningar har formulerats:Vad karaktäriserar chefernas uppfattningar om ledarskap, chefsrekrytering, lärande och karriär, jämställdhet samt hälsa i företaget?Vilka förutsättningar finns för kvinnor och män att rekryteras till chefspositioner samt utöva chef- och ledarskap i företaget?Vilka orsaker finns till varför få kvinnor har chefspositioner i företaget?För att kunna diskutera skillnader mellan kvinnors och mäns uppfattningar och villkor närmar vi oss forskningsfrågorna utifrån ett genusperspektiv. Med genusperspektiv avser vi i denna rapport synsättet att vi formas till kvinnor och män genom det vi gör, och de aktiviteter vi deltar i, i samspel med andra människor i det dagliga arbetet. Våra könsidentiteter är beroende av rådande, socialt konstruerade, föreställningar i samhället och vi lär oss och lär oss att förhålla oss till dessa föreställningar i det dagliga arbetet. Vi utvecklar dessa tankar ytterligare i kapitel 2.
6.
 • Jufvas, Åsa, et al. (författare)
 • Global differences in specific histone H3 methylation are associated with overweight and type 2 diabetes.
 • 2013
 • Ingår i: Clinical Epigenetics. - BioMed Central. ; 5:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUND: Epidemiological evidence indicates yet unknown epigenetic mechanisms underlying a propensity for overweight and type 2 diabetes. We analyzed the extent of methylation at lysine 4 and lysine 9 of histone H3 in primary human adipocytes from 43 subjects using modification-specific antibodies.RESULTS: The level of lysine 9 dimethylation was stable, while adipocytes from type 2 diabetic and non-diabetic overweight subjects exhibited about 40% lower levels of lysine 4 dimethylation compared with cells from normal-weight subjects. In contrast, trimethylation at lysine 4 was 40% higher in adipocytes from overweight diabetic subjects compared with normal-weight and overweight non-diabetic subjects. There was no association between level of modification and age of subjects.CONCLUSIONS: The findings define genome-wide molecular modifications of histones in adipocytes that are directly associated with overweight and diabetes, and thus suggest a molecular basis for existing epidemiological evidence of epigenetic inheritance.
7.
 • Lundqvist, Björn, et al. (författare)
 • Thermal Conductivity of Isotopically Enriched Silicon Carbide
 • 2013
 • Ingår i: Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC), 2013. - IEEE. - 978-1-4799-2271-0 ; s. 58-61
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Since the semiconductor silicon carbide presents attractive opportunities for the fabrication of novel electronic devices, there is significant interest in improving its material quality. Shrinking component sizes and high demands for efficiency and reliability make the capability to release excess heat an important factor for further development. Experience from Si and Diamond tells us that isotopic enrichment is a possible way to increase the thermal conductivity. We have produced samples of 4H-SiC that contain Si-28 and C-12 to a purity of 99.5%. The thermal conductivity in the c-direction of these samples has been measured by a transient thermoreflectance method. An improvement due to enrichment of at least 18% was found. The result is valid for a temperature of 45K above room temperature. A preliminary study of the temperature dependence of the thermal conductivity demonstrates a strong temperature dependence in agreement with earlier reports for 4H.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-7 av 7
Åtkomst
fritt online (3)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (5)
rapport (1)
konferensbidrag (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (6)
övrigt vetenskapligt (1)
Författare/redaktör
Marsal, Karel, (2)
Söderkvist, Peter, (2)
Åvall-Lundqvist, Eli ... (2)
Kallen, Karin (2)
Janzén, Erik, (1)
Mirghani, RA (1)
visa fler...
Vener, Alexander V, (1)
Strålfors, Peter, (1)
Fellman, Vineta, (1)
Smith, J Gustav, (1)
Laurini, Ricardo, (1)
Ewald, Uwe, (1)
Stromberg, B, (1)
Sjors, G, (1)
Hellström, Ann, (1)
Jonsson, Anders, (1)
Nordén Lindeberg, So ... (1)
Svensson, Peter J, (1)
Soderkvist, P (1)
Lindberg, Eva, (1)
Peterson, C (1)
Lagercrantz, Hugo (1)
Blomstrom-Lundqvist, ... (1)
Sjörs, Gunnar (1)
Källén, Karin, (1)
Westgren, Magnus (1)
Ekberg, Kerstin, 194 ... (1)
Rorsman, Niklas, (1)
Lundqvist, Björn, (1)
Hellström-Westas, Le ... (1)
Stjernqvist, Karin, (1)
Poci, Dritan (1)
Fogelberg Eriksson, ... (1)
Green, Henrik, (1)
Peterson, Curt (1)
Blomström-Lundqvist, ... (1)
Liljedahl, Rickard, (1)
Strömberg, Bo (1)
Ivanov, Ivan Gueorgu ... (1)
Austeng, Dordi, (1)
Blennow, Mats (1)
Fritz, Thomas (1)
Holmgren, Per Ake (1)
Holmström, Gerd, (1)
Jakobsson, Peter (1)
Jeppsson, Annika (1)
Johansson, Kent (1)
Lundqvist, Anita (1)
Nilstun, Tore (1)
Norman, Mikael (1)
visa färre...
Lärosäte
Karolinska Institutet (3)
Umeå universitet (2)
Uppsala universitet (2)
Örebro universitet (2)
Göteborgs universitet (1)
visa fler...
Lunds universitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (6)
Svenska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (5)
Teknik (1)
Samhällsvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy