SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Lyngfelt Anna 1965 ) "

Sökning: WFRF:(Lyngfelt Anna 1965 )

 • Resultat 1-10 av 28
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Andersson, Peter, 1974-, et al. (författare)
 • Inledning
 • 2014
 • Ingår i: Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden, red. Andersson, Holmberg, Lyngfelt, Nordenstam, Widhe. - Göteborg : Nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI). ; 368
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
2.
 •  
3.
 • Widhe, Olle, 1971-, et al. (författare)
 • Förord
 • 2014
 • Ingår i: Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden. - Göteborg : University of Gothenburg. - 9789187850561 ; s. 9-11
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
4.
 •  
5.
 • Lindholm, Anna, et al. (författare)
 • Flerspråkiga elevers tolkande läsning
 • 2015
 • Ingår i: Critical literacy i svensk klassrumskontext. - Umeå : Umeå universitet. - 978-91-7601-202-4 ; s. 109-132
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
6.
 • Winlund, Anna, 1973-, et al. (författare)
 • Nyanlända elevers litteracitetspraktiker
 • 2015
 • Ingår i: Nordand, 12. nordiske forskningskonferans om nordiske språk som andre- og fremmedspråk. Hamar 11-13/6 2015.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Nyanlända elevers litteracitetspraktiker i skolan Under 2000-talet har antalet nyanlända elever i den svenska skolan ökat vilket har medfört stora utmaningar för utbildningssystemet, inte minst hur den här gruppen elever ska kunna tillägna sig skriftspråket på sitt andraspråk. Mot bakgrund av detta undersöker och diskuterar den här artikeln nyanlända elevers litteracitetspraktiker. En fallstudie utformades i vilken två elever, sju och åtta år gamla, observerades under tio veckor i en undervisningskontext i vilken de utgjorde en minoritet. Data kompletterades med en intervju av den äldre eleven. I analysen har Luke och Freebodys resursmodell (1990) använts för att identifiera olika litteracitetspraktiker. Modellen framhåller fyra olika praktiker som samtliga är nödvändiga, men inte i sig själva tillräckliga för att utveckla en kompetent läsare: att avkoda text, att förstå texters semantiska innehåll, pragmatisk användning av texter samt ett kritiskt förhållningssätt till texter. Undersökningen beskriver elevernas svårigheter i förhållande till samtliga fyra praktiker, men pekar även ut möjliga resurser som kan användas för att stödja eleverna i relation till dessa svårigheter. Med utgångspunkt i resultaten diskuteras pedagogiska implikationer för undervisning av nyanlända elever i lägre årskurser.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 28
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy