SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Nilsson Gabriella) ;pers:(Alftberg Åsa);pers:(Hansson Kristofer)"

Sökning: WFRF:(Nilsson Gabriella) > Alftberg Åsa > Hansson Kristofer

  • Resultat 1-2 av 2
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
  • Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning: Forskarkonferens kring temat Program och praktik
  • 2011
  • Proceedings (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
    • Med temat program och praktik vill vi särskilt uppmana forskare att reflektera över vad som sägs och vad som görs inom hälso-, medicin- och sjukdomsrelaterade verksamheter, såväl i nutid som i det förflutna.<br /> <br /> Med program avses till exempel vårdpolitiska uttalanden och viljeyttringar av olika slag, beskrivningar eller bilder av hur t.ex. vård och omhändertagande bör vara beskaffad, läroböckers beskrivningar av önskvärda metoder, vårdformer, omhändertaganden, ingrepp etc., eller andra sorters vägledande utsagor, bl.a. i massmedia, som anger hur något bör vara beskaffat, ska utföras eller på annat sätt riktas mot en önskvärd omsättning i handling.<br /> <br /> Med praktik menas t.ex. handlingar, handgrepp och genomförande, tysta eller fotade i något slags program. Här ingår också upplevda och beskrivna relationer mellan t.ex. vårdtagare, klient eller kund och olika vårdgivare eller producenter av vård, behandling och omhändertagande eller andra aktiviteter, rum eller materiella alt. immateriella produkter inom medicin- och hälsofältet.<br /> <br /> Konferensen vill gärna att deltagarna reflekterar över dessa två begrepp, vart och ett eller i relation till varandra i empiriskt, metodologiskt, källkritiskt eller annat avseende. Konferensen välkomnar också bidrag om de epistemologiska, etiska och representationsteoretiska perspektiv och paradigm som ligger bakom, uttrycks genom eller utesluts från sådana program och praktiker som angivits ovan.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-2 av 2
Åtkomst
fritt online (2)
Typ av publikation
proceedings (redaktörskap) (1)
annan publikation (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (2)
Författare/redaktör
Jönsson, Lars-Eric (2)
Nilsson, Gabriella (2)
Liljefors, Max (2)
Idvall, Markus (2)
Lärosäte
Lunds universitet (2)
Språk
Svenska (2)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (2)
År
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy