SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Toth Ervin) srt2:(2000-2004)"

Sökning: WFRF:(Toth Ervin) > (2000-2004)

 • Resultat 1-10 av 14
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Elzuki, A, et al. (författare)
 • Alpha1-antitrypsin deficiency (PiZ) may be a risk factor for duodenal ulcer in patients with Helicobacter pylori infection
 • 2000
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Gastroenterology. - Taylor & Francis. - 0036-5521. ; 35:1, s. 32-35
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Abstract BACKGROUND: Most individuals with Helicobacter pylori infection in Western countries have no evidence of peptic ulcer disease (PUD). We therefore assessed the PiZ deficiency variant of the major plasma protease inhibitor alpha1-antitrypsin (alpha1AT) as a risk factor for PUD in H. pylori-infected individuals. METHODS: The cohort comprised 100 patients with endoscopically or surgically proven PUD (30 patients with duodenal ulcer (DU) and 70 patients with gastric ulcer (GU)) and 162 age- and sex-matched controls with PUD-negative endoscopic findings and no history of PUD. Plasma samples were screened for alpha1AT deficiency (PiZ) with an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and phenotyped by isoelectric focusing. H. pylori infection was evaluated with an IgG ELISA technique. RESULTS: Among the 262 patients 17 (6.5%) were positive for the PiZ alpha1AT deficiency, a frequency of the same magnitude as in the Swedish general population (4.7%). Of the PiZ carriers 76% (13 of 17) had H. pylori antibodies compared with 61% (151 of 245) of the non-PiZ carriers (NS). The prevalence of DU tended to be higher in H. pylori-positive PiZ carriers than in non-PiZ carriers (15.4%, 4 of 26 versus 0 of 4). Furthermore, among patients with DU a high PiZ allele frequency (13.3%, 4 of 30) was found compared with the general population (4.7%) (odds ratio (OR), 3.2; 95% confidence interval (CI), 1.09-8.94; P = 0.02). All DU patients carrying the PiZ allele were positive for H. pylori. In addition, four of five PiZ carriers with H. pylori infection and PUD had DU. CONCLUSIONS: The PiZ allele may be a contributing factor in the development of DU in H. pylori-positive individuals.
2.
 • Fork, Thomas, et al. (författare)
 • Enteroskopikapseln- sväljbart engångsinstrument för videoundersökning av tunntarmen
 • 2002
 • Ingår i: Läkartidningen. - Swedish Medical Association. - 0023-7205. ; 99:48, s. 6-4842
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • Since 1,5 years wireless enteroscopy with the GivenM2A-capsule has been tested clinically. Wireless capsule-enteroscopy (WCE) has already contributed significantly to the understanding of patients with obscure intestinal symptoms. Series of occult bleeders show that WCE detects lesions in 60%, whereas enterography only in 15%, and push-enteroscopy in 25%. Lesions detected are angiodysplasia in 55%, ulcerations in 14%, aphtoid lesions and erosions in 11%, tumours in 8%. Active bleeding was seen in 43%. In patients with Crohn’s disease further information on extent of disease and type of lesions is gained, mainly seen as erosions in 64%. WCE in hereditary polyposis disclosed more and bigger lesions, and in celiac enteropathy villous atrophy and scalloping of the mucous membrane is readily identified. Software to locate the capsule in the gastrointestinal tract is recently launched together with a graphic display of capsule track and transit times. Soon displays for motility and pressure will follow. Capsule adaptation for screening for Barrett’s esophagus and colon cancer might come true.
3.
4.
 •  
5.
6.
 • Lindström, Eva, et al. (författare)
 • Pin within a bile duct stone.
 • 2002
 • Ingår i: Gastrointestinal Endoscopy. - Mosby. - 1097-6779. ; 55:7, s. 912-912
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
 •  
7.
 • Petersson, Ulf, et al. (författare)
 • Enzyme leakage, trypsinogen activation, and inflammatory response in endoscopic retrograde cholangiopancreatography-induced pancreatitis.
 • 2002
 • Ingår i: Pancreas. - Lippincott Williams & Wilkins. - 0885-3177. ; 24:4, s. 321-328
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • INTRODUCTION: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)-induced pancreatitis (EIP) provides an opportunity to study different pathophysiologic events early in the course of acute pancreatitis. AIMS: To investigate whether the leakage of pancreatic proenzymes (anionic trypsinogen), pancreatic protease activation (carboxypeptidase B activation peptide), cytokine response (interleukin [IL]-1 receptor antagonist, IL-6, and soluble tumor necrosis factor receptor-I) and neutrophil activation (neutrophil gelatinase-associated lipocalin and polymorphonuclear elastase) differ between patients with and without EIP. A second aim was to clarify the temporal relation between these different events. METHODOLOGY: Ninety-nine nonconsecutive patients undergoing ERCP were investigated in the study. RESULTS: Fourteen of 99 patients undergoing ERCP developed mild EIP. Six hours after the investigation the concentration of anionic trypsinogen was significantly higher in patients with EIP than in patients without EIP. The day after ERCP, higher concentrations of anionic trypsinogen, carboxypeptidase B activation peptide, IL-6, and polymorphonuclear elastase were recorded in the EIP group. No significant differences in IL-1 receptor antagonist, soluble tumor necrosis factor receptor-I or neutrophil gelatinase-associated lipocalin were found between the groups in this study. CONCLUSION: Mild EIP was accompanied by early leakage of proenzymes and later activation of trypsinogen/proteases. A significant cytokine response and neutrophil activation were recorded the day after ERCP, but further studies are needed to determine the temporal relation between these different pathophysiologic events.
 •  
8.
9.
 •  
10.
 • Toth, Ervin (författare)
 • Chromoendoscopy with particular reference to a modified endoscopic Congo red test
 • 2002
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Modern gastroenterologi är till stora delar helt beroende av resultat från gastrointestinal endoskopi och många av de sjukdomar som hänförs till denna specialitet kan också behandlas med modern endoskopisk och minimal invasiv teknik. Gastroskopi är förstahandsundersökning av patienter med såväl kroniska som akuta symptom från övre gastrointestinalkanalen. Den gastroskopiska undersökningen ger emellertid enbart information om ventrikelslemhinnans grovmorfologi och många slemhinneförändringar förblir dolda för ögat. Den rutinmässigt utformade gastroskopin lämpar sig dessbättre väl för komplettering med vitalfärgning, s.k. kromoendoskopi. Starka indicer talar för att endoskopisk slemhinnefärgning kan selektera patienter med risk för allvarliga sjukdomar och exkludera dem utan eller med låg risk. Detta har visats i japanska rapporter och intresset för kromoendoskopi är nu stort i ledande västerländska gastroenterologiska centra. Kromoendoskopitekniken, dvs. vitalfärgning av slemhinnan med olika, ändamålsenligt valda färgämnen under samtidig endoskopi, har utarbetats av japanska gastroenterologer för att öka endoskopins diagnostiska utbyte och säkerhet i bedömning av premaligna och maligna slemhinne-förändringar. De flesta färgämnena har använts under lång tid både inom industrin och sjukvården. De mest använda färgämnena i matstrupen är Lugols lösning som innehåller iod samt metylenblå och toluidinblå. Alla dessa ämnen har kapacitet att skilja maligna och icke maligna slemhinneförändringar. Indigocarmin färgar inte slemhinnan, utan samlas i slemhinnans små oregelbundheter och förstärker kontrasten av olika, i övrigt icke, eller osynliga slemhinneförändringar. Indikator färgämnen som fenolröd skiftar färg från gul till rött i alkalisk miljö och därigenom kan man under gastroskopisk undersökning påvisa ämnen producerade av magsårsbakterier. En annan indikatorfärg,Kongoröd skiftar färg i sur miljö och kan påvisa syraproducerande slemhinna och därmed erhålles kunskap om magsäcksslemhinnans morfologiska och funktionella status. Kongoröd kromoendoskopi beskrevs av Okuda för 37 år sedan men är föga känd och praktiserad utanför Japan. Denna teknik har använts i flera decennier och har visat sig vara värdefull för att avslöja tidig ventrikelcancer och förbättra diagnostiken av kronisk atrofisk gastrit. Dessvärre förlänger denna teknik endoskopin avsevärt, med mer än 10-20 minuter. Vår grupp i Malmö har modifierat undersökningstekniken och utvecklat en modifierad endoskopisk Kongorött test (MKRT), för att anpassa den till rutinverksamheten. Utförande av MKRT innebär att efter sedvanlig premedicinering och gastroskopi sprayas ventrikelslemhinnan med en natriumbikarbonat-kongoröd lösning via endoskopets arbetskanal. Samtidigt stimuleras syraproducerande celler i magsäcken med 0.2 µg/kg pentagastrin intravenöst. Efter 3-5 minuter äger en röd-blå färgskiftning rum i de fall den saltsyraproducerande slemhinneytans pH nderstiger 3. Färgskiftat område indikerar normal funktion av normal magsäcksslemhinna i corpus. I MKRT används pentagastrin intravenöst i stället för intramuskulärt till skillnad mot den originala metoden. Det innebär en dosreduktion av pentagastrinet med 30 gånger och en förkortad undersökningstid med 63%, dvs. från 10-20 minuter till cirka 5 minuter. Avhandlingen baseras på fyra vetenskapliga uppsatser vilka är ett resultat av 10 års arbete vid Enheten för endoskopi, Universitetssjukhuset MAS. Avsikten med denna avhandling har varit att studera kromo-endoskopiska metoder samt vidareutveckla och anpassa Kongoröd tekniken till vår verksamhet. Dessutom har vi velat utvärdera den modifierade tekniken huruvida denna metod kan förbättra den endoskopiska diagnostiken. Sammanlagt har 589 undersökningar, utförda på 551 patienter och 5 frivilliga friska försökspersoner, genomförts. MKRT har visat sig vara vältolererad av samtliga patienter och är dessutom en snabb, enkel och billig teknik för att synliggöra syraproducerande slemhinna i samband med rutingastroskopisk undersökning. MKRT ger nya informationer om magsäckens morfologi och funktion, jämfört med vanlig endoskopi. Våra resultat visar att MKRT samtidigt ger information om magsäcksslemhinnans morfologiska och funktionella status vilket på så vis kan underlätta diagnostiken av tidig ventrikelcancer, kronisk atrofisk fundusgastrit, och perniciös anemi. Med hjälp av MKRT kan både ventrikelns syraproducerande yta uppskattas och kapacitet kvantifieras. Detta test ger därmed förutsättningar för ett rationellt och individuellt anpassat terapival vid olika sjukdomar. Premaligna slemhinneförändringar och tillstånd i ventrikeln (kronisk atrofisk gastrit, aklorhydri) identifieras också lätt med denna teknik. Sålunda, förfinad endoskopisk diagnostik med MKRT kan vara ett viktigt komplement till rutinendoskopi. MKRT ger möjlighet till ett förbättrat patient omhändertagande och erbjuder ett mer optimalt bruk av tillgängliga sjukvårdsresurser.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 14
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy