SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Westin Lars 1953 ) srt2:(1990-1994)"

Sökning: WFRF:(Westin Lars 1953 ) > (1990-1994)

 • Resultat 1-4 av 4
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bergkvist, Erik, 1965-, et al. (författare)
 • Värderas godstransporter rätt vid järnvägsinvesteringar? En granskning av Banverkets investeringsmodell
 • 1994
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I rapporten diskuteras Banverkets samhällsekonomiska kalkylmodell för järnvägsinvesteringar mot bakgrund av debatten om transporter, näringslivets utveckling och sysselsättningseffekter som under senare år förts i Sverige och internationellt. Den centrala frågeställningen är i vilken grad dessa faktorer beaktas i den samhällsekonomiska kalkylen?Banverkets nuvarande investeringsmodell ger inte möjligheter att beräkna de sysselsättningseffekter en investering ger upphov till. Trots det ger kalkylmodellen en möjlighet att approximativt uppskatta samhällets nytta, inklusive värdet av ny sysselsättning, av en investering. Vid större projekt, v projekt avseende "felande" länkar och projekt som initierar betydande trafiköverflyttning riskerar modellens objektsanalys att ge osäkra resultat. I dessa fall krävs nätverksanalys. En nätverksansats ger möjlighet att härleda sysselsättningsförändringar som en endogen del av modellarbetet. Dessutom kan dagens oklara flödesprognoser göras tydligare. Nätverksanalysen ska ses som ett komplement till objektsanalysen. Parallellt med att en sådan analysmodell tas fram bör Banverkets objektsanalys utvecklas vidare. Vi har funnit ett antal punkter där detta kan ske.• Pris- och korspriselasticiteter bör införas för att undvika inkonsistens i flödesprognosen.• Monopolantagande för hela järnvägsmarknaden är alltför långtgående. Inom flera segment råder konkurrens med andra transportslag.• Godstrafikens kalkylvärden är idag lägre än persontrafikens värden. De förändringar som skett inom järnvägssektorn de senaste åren ger skäl att noga följa värderingsförändringar. Nivåfel mellan gods- och passagerarvärden kan bl.a. därför inte uteslutas.• Tidigare studier indikerar att regionala värderingsskillnader förekommer. Här krävs mer ingående analyser.• Transportflödenas internationalisering och intresset för fördelningseffekter innebär att samhällsekonomisk analys för öppna ekonomier bör introduceras i modellen.I rapporten har kalkylen för Botniabanan använts som referens. Vår genomgång indikerar att utredningens resultat är robusta givet att den nuvarande modellramen accepteras. Däremot är det osäkert om det samhällsekonomiska resultatet består vid en utvidgad analys enligt våra förslag. Men eftersom förslagen ger effekter som både är positiva och negativa för kalkylen är nettoutfallet oklart.
2.
 • Johansson, Börje, et al. (författare)
 • Att bygga nätverk av städer
 • 1993
 • Ingår i: Botnianätverket : En strategisk allians mellan nordliga kunskapsstäder. - Umeå : CERUM. - 91-7174-746-X ; s. 112-153
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
3.
4.
 • Westin, Lars, 1953- (författare)
 • Vintage models of spatial structural change
 • 1990
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In the study a class of multisector network models, suitable for simulation of the interaction between production, demand, trade, and infrastructure, is presented. A characteristic feature of the class is a vintage model of the production system. Hence, the rigidities in existing capacities and the temporary monopolies obtainable from investments in new capacity at favourable locations are emphasized.As special cases, the class contains models in the modelling traditions of "interregional computable general equilibriunT, Hspatial price equilibrium**, "interregional input-output" and transportation networks.On the demand side, a multihousehold spatial linear expenditure system is introduced. This allows for an endogenous representation of income effects of skill-differentiated labour.The models are represented by a set of complementarity problems. This facilitates a comparison of model properties and the choice of an appropriate solution algorithm.The study is mainly devoted to single period models. Such equilibrium models are interpreted as adiabatic approximations of processes in continuous time. A separation by the time scale of the processes and an application of the slaving principle should thus govern the choice of endogenous variables in the equilibrium formulation.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-4 av 4
Åtkomst
fritt online (3)
Typ av publikation
rapport (2)
doktorsavhandling (1)
bokkapitel (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (4)
Författare/redaktör
Westin, Lars, 1953-, (4)
Johansson, Börje, (1)
Bergkvist, Erik, 196 ... (1)
Östhol, Anders, 1961 ... (1)
Lärosäte
Umeå universitet (4)
Språk
Svenska (2)
Engelska (2)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (4)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy