SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;spr:dan;access:(free);conttype:(scientificother);srt2:(2000-2004)"

Sökning: db:Swepub > Danska > Fritt online > Övrigt vetenskapligt > (2000-2004)

 • Resultat 1-10 av 11
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ærtebjerg, Gunni, et al. (författare)
 • Sammenfatning af revision af marine dataværter i Sveriges nationale overvågningsprogram
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Naturvårdsverket i Sverige (NV) har bedt Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi (DMU MAR) om at revidere de marine dataværter i Sveriges nationale overvågningsprogram, og herunder også granske Naturvårdsverkets rolle som bestiller. Dette notat indeholder en sammenfatning af evalueringen af NV og de 3 marine dataværter: Fiskeriverket (FV), Systemekologiska institutionen vid Stockholms Universitet (SU) og Sveriges Meteorologiska og Hydrologiska Institut (SMHI). Den fjerde datavært i det marine overvågningsprogram, Svenska Miljøinstituttet AB (IVL), indgår efter aftale med NV ikke i evalueringen.
2.
3.
 • Fritz, Björn, et al. (författare)
 • Udkast til den homoseuelle krops historie
 • 2001
 • Ingår i: Maskuliniteter, køn og kunst. - Informations forlag. - 87-7514-063-3 ; s. 49-70
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Essän ägnas åt att skissera en möjligt utvecklingslinje för hur bilder av manskroppen skapats och/eller använts i en homosexuell kultur från sekelskiftet 1900 till idag, och hur detta bildbruk samverkat med en normaliserande och dominerande heterokultur.
4.
 • Habermann, Ulla, 1943- (författare)
 • Den kvindelige omsorg
 • 2004
 • Ingår i: Genus och civilt samhälle. - Stockholm : Socialstyrelsen. - 91-7201-843-7 ; s. 36-51
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
5.
 • Habermann, Ulla, 1943- (författare)
 • ”Mange unge mænd”
 • 2004
 • Ingår i: Genus och civilt samhälle. - Stockholm : Socialstyrelsen. - 91-7201-843-7 ; s. 52-62
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
6.
 • Hylen, Bertil (författare)
 • Nödbromsblockering
 • 2001
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Banverket uppdrog 2000-07-11 till Statens väg- ochtransportforskningsinstitut(VTI) att genomföra en begränsad studie röranderådande praxis beträffande nödbromsblockeringi Sverige och några närbelägna länder. Studien haravsett användningenav nödbroms i svensk tågtrafik, olika system förnödbromsblockeringsamt alternativ till dagens nödbroms. Arbetet hargenomförts som en enkätundersökningkombinerad med intervjuer och besök vid Storebaelts-och Drogden-tunnlarna.Dokumenterade erfarenheter av användningen av nödbromsoch nödbromsblockeringär svåra att finna. Fem olika varianter avnödbromsblockering elleralternativ till nödbroms finns i Sverige, Danmark ochTyskland. I Danmark harnödbromsblockering i en enklare form införts på loktågoch författaren vill rekommenderavidare överväganden rörande det danska systemet om NBBavses införasi Sverige.
7.
8.
 • Martinell Barfoed, Elizabeth, et al. (författare)
 • Socialpsykiatrien i Frederiksværk - Evaluering af psykiatrien 1995-99
 • 2000
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Evalueringen er en kvalitativ procesevaluering, der beskriver psykiatriplanens iværksættelse, resultater, udviklingspotentiale samt visioner for det fremtidige arbejde. Der er ikke tale om en resultatevaluering med enkle og entydige anbefalinger, men om at tilvejebringe et grundlag for beslutninger vedrørende fremtidens serviceniveau og organisation.
9.
 • Viman, Leif, et al. (författare)
 • Flödesblandning av slitlager enligt KGO-III metoden
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna undersökning visar att flödesblandning enligt KGO-III metodik kan gebeläggningar med mycket god beständighet. Borrkärrnor från fem olikavägobjekt har analyserats med avseende på styvhetsmodul efter att provernautsatts för s.k. "vinterkonditionering". (Saltvatten ochfrys-töbehandlingar). KGO-III metodiken uppvisar motsvarande beständighet(något bättre i samtliga fall) som referensbeläggning, trots 0,5 % lägrebindemedelshalt och ca 30°C lägre tillverkningstemperatur. Förklaringen ansesvara att KGO-III massa får en homogenare blandning samt att dettablandningsförfarande ger tjockare bindemedelshinnor, främst runt de grövrepartiklarna i massan. De studier av plan- och tunnslip som utförts hosVejtekniskt Institut i Roskilde visar att även referensen är förhållandevishomogen i detta fall samt att motsvarande bindemedelshinnor erhållits hosKGO-III massorna trots lägre bindemedelshalt. De fältmätningar som utförts pådessa sträckor bekräftar att beläggning enligt KGO-III konceptet väluppfyller kraven på friktion och textur. Jämförs texturmätning i inre ochyttre hjulspår uppvisar KGO-III sträckorna något homogenare yttextur änreferensen.
10.
 • Wienberg, Jes (författare)
 • Arkæologi, filosofi og retorik
 • 2004
 • Ingår i: META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. - 0348-7903. ; 2004:3, s. 26-37
 • Recension (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Archaeology, philosophy and rhetoric: A review and faculty opposition of Asgeir Svestads doctoral dissertation “Finn din egen filosof” (“Find your own philosopher”) presented at the University of Tromsø, Norway, February 2004. The dissertation critically examines an article by Lise Nordenborg Myhre and the doctoral dissertations by Johan Hegardt, Håkan Karlsson and Michel Notelid.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 11
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy