SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;spr:dan;access:(free);conttype:(scientificother);srt2:(2000-2004)"

Sökning: db:Swepub > Danska > Fritt online > Övrigt vetenskapligt > (2000-2004)

 • Resultat 1-10 av 13
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ærtebjerg, Gunni, et al. (författare)
 • Sammenfatning af revision af marine dataværter i Sveriges nationale overvågningsprogram
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Naturvårdsverket i Sverige (NV) har bedt Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi (DMU MAR) om at revidere de marine dataværter i Sveriges nationale overvågningsprogram, og herunder også granske Naturvårdsverkets rolle som bestiller. Dette notat indeholder en sammenfatning af evalueringen af NV og de 3 marine dataværter: Fiskeriverket (FV), Systemekologiska institutionen vid Stockholms Universitet (SU) og Sveriges Meteorologiska og Hydrologiska Institut (SMHI). Den fjerde datavært i det marine overvågningsprogram, Svenska Miljøinstituttet AB (IVL), indgår efter aftale med NV ikke i evalueringen.
2.
3.
4.
 • Fritz, Björn, et al. (författare)
 • Udkast til den homoseuelle krops historie
 • 2001
 • Ingår i: Maskuliniteter, køn og kunst. - Informations forlag. - 87-7514-063-3 ; s. 49-70
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Essän ägnas åt att skissera en möjligt utvecklingslinje för hur bilder av manskroppen skapats och/eller använts i en homosexuell kultur från sekelskiftet 1900 till idag, och hur detta bildbruk samverkat med en normaliserande och dominerande heterokultur.
5.
 • Habermann, Ulla, 1943- (författare)
 • Den kvindelige omsorg
 • 2004
 • Ingår i: Genus och civilt samhälle. - Stockholm : Socialstyrelsen. - 91-7201-843-7 ; s. 36-51
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
6.
 • Habermann, Ulla, 1943- (författare)
 • ”Mange unge mænd”
 • 2004
 • Ingår i: Genus och civilt samhälle. - Stockholm : Socialstyrelsen. - 91-7201-843-7 ; s. 52-62
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
7.
 • Hylen, Bertil (författare)
 • Nödbromsblockering
 • 2001
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Banverket uppdrog 2000-07-11 till Statens väg- ochtransportforskningsinstitut(VTI) att genomföra en begränsad studie röranderådande praxis beträffande nödbromsblockeringi Sverige och några närbelägna länder. Studien haravsett användningenav nödbroms i svensk tågtrafik, olika system förnödbromsblockeringsamt alternativ till dagens nödbroms. Arbetet hargenomförts som en enkätundersökningkombinerad med intervjuer och besök vid Storebaelts-och Drogden-tunnlarna.Dokumenterade erfarenheter av användningen av nödbromsoch nödbromsblockeringär svåra att finna. Fem olika varianter avnödbromsblockering elleralternativ till nödbroms finns i Sverige, Danmark ochTyskland. I Danmark harnödbromsblockering i en enklare form införts på loktågoch författaren vill rekommenderavidare överväganden rörande det danska systemet om NBBavses införasi Sverige.
8.
9.
 • Martinell Barfoed, Elizabeth, et al. (författare)
 • Socialpsykiatrien i Frederiksværk - Evaluering af psykiatrien 1995-99
 • 2000
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Evalueringen er en kvalitativ procesevaluering, der beskriver psykiatriplanens iværksættelse, resultater, udviklingspotentiale samt visioner for det fremtidige arbejde. Der er ikke tale om en resultatevaluering med enkle og entydige anbefalinger, men om at tilvejebringe et grundlag for beslutninger vedrørende fremtidens serviceniveau og organisation.
10.
 • Olsen, Jørn Henrik (författare)
 • Kristus i tropisk Afrika
 • 2001
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The title of this thesis is Christ in Tropical Africa - in the Tension Between Identity and Relevance. Within a few years Africa will be the greatest Christian continent, and African Christianity will then no longer see itself as a mere continuation of Western Christianity. On the threshold of the 21st Century, this insight challenges Christian theology and missiology which have for a long time answered the helm of the Western missionary movements. This contribution to the scholarly debate on cultural and religions identity issues deals with the question how the recent development ought to be integrated in a systematic reflection, and how Africans - especially African theologians - themselves attempt to highlight the necessity of a relevant and authentic African Christianity and theology.The post-colonial and partly post-missionary era has resulted in a sense of departure and transition which has created space for a renewed and adjusted conception of the question of identity. This dissertation present a critical discourse on African themes and questions concerning identity issues in the perspectives of studies in the areas of theology, anthropology, philosophy, and religion. The discourse shows the complexity of what is called identity, africanity etc. and threw critical light on a tendency of making generalizations and constructions. Dangers of constructions of which Christian African theologians have not always been sufficiently conscious. The interdisciplinary perspective of this study is widening the question of identity while it still constitutes a hermeneutical key to understand the concerns of Christian theology in the tropical part of Africa.African theology is situated in the tension between identity and relevance. This become obvious in African christological proposals. The thesis put a critical test question to the theologians who have contributed with new Christ-titles and -models: Have they both managed to give grounds for the significance of christology for human freedom and identity (the relevance of christology), and at the same time secured the continuity and agreement with the original theological content of christology (the identity of christology in the New Testament)? The question can only partly be answered affirmatively. In some cases the actual understanding of life and conception of reality in a certain context provides the decisive criterion in the interpretation of Biblical concepts and christological titles. This creates hermeneutic problems which are dealt with in the close of the thesis.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 13
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy