SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;spr:dan;access:(free);conttype:(scientificother);srt2:(2000-2004)"

Sökning: db:Swepub > Danska > Fritt online > Övrigt vetenskapligt > (2000-2004)

 • Resultat 1-10 av 21
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ærtebjerg, Gunni, et al. (författare)
 • Sammenfatning af revision af marine dataværter i Sveriges nationale overvågningsprogram Evalueringsnotat til Naturvårdsverket Miljöövervakningsenheten
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Naturvårdsverket i Sverige (NV) har bedt Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi (DMU MAR) om at revidere de marine dataværter i Sveriges nationale overvågningsprogram, og herunder også granske Naturvårdsverkets rolle som bestiller. Dette notat indeholder en sammenfatning af evalueringen af NV og de 3 marine dataværter: Fiskeriverket (FV), Systemekologiska institutionen vid Stockholms Universitet (SU) og Sveriges Meteorologiska og Hydrologiska Institut (SMHI). Den fjerde datavært i det marine overvågningsprogram, Svenska Miljøinstituttet AB (IVL), indgår efter aftale med NV ikke i evalueringen.
2.
3.
4.
5.
 • Fritz, Björn, et al. (författare)
 • Udkast til den homoseuelle krops historie
 • 2001
 • Ingår i: Maskuliniteter, køn og kunst. - Informations forlag. - 87-7514-063-3 ; s. 49-70
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Essän ägnas åt att skissera en möjligt utvecklingslinje för hur bilder av manskroppen skapats och/eller använts i en homosexuell kultur från sekelskiftet 1900 till idag, och hur detta bildbruk samverkat med en normaliserande och dominerande heterokultur.
6.
7.
8.
9.
 • Hedegaard Sørensen, Claus (författare)
 • Kan Samferdselsdepartementet sikre miljøet?
 • 2004
 • Ingår i: Samferdsel. - 0332-8988. ; 44:1
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I mange ar har det vært god latin at de enkelte sektordepartement har et ansvar for å ivareta miljøhensyn innenfor sitt område. Dette er et resultat av Brundtlandkommisjonen, som med sin rapport i 1987 satte prinsippet om integrasjon av miljøhensyn i sektorpolitikken på dagsordenen. I Brundtlandrapporten presenteres dette prinsippet som et sentralt element i en strategi for bærekraftig utvikling.Spørsmålet er om et sektordepartement, som for eksempel Samferdselsdepartementet, er i stand til å ivareta miljøhensyn i sitt arbeid. Dette er et spørsmål som ikke diskuteres særlig ofte, verken av forskere eller politikere.
 •  
10.
 • Hylen, Bertil (författare)
 • Nödbromsblockering studie av existerande praxis i Sverige och vissa europeiska länder
 • 2001
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Banverket uppdrog 2000-07-11 till Statens väg- ochtransportforskningsinstitut(VTI) att genomföra en begränsad studie röranderådande praxis beträffande nödbromsblockeringi Sverige och några närbelägna länder. Studien haravsett användningenav nödbroms i svensk tågtrafik, olika system förnödbromsblockeringsamt alternativ till dagens nödbroms. Arbetet hargenomförts som en enkätundersökningkombinerad med intervjuer och besök vid Storebaelts-och Drogden-tunnlarna.Dokumenterade erfarenheter av användningen av nödbromsoch nödbromsblockeringär svåra att finna. Fem olika varianter avnödbromsblockering elleralternativ till nödbroms finns i Sverige, Danmark ochTyskland. I Danmark harnödbromsblockering i en enklare form införts på loktågoch författaren vill rekommenderavidare överväganden rörande det danska systemet om NBBavses införasi Sverige.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 21
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy