SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;spr:dan;access:(free);conttype:(scientificother);srt2:(2000-2004)"

Sökning: db:Swepub > Danska > Fritt online > Övrigt vetenskapligt > (2000-2004)

 • Resultat 1-10 av 14
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ærtebjerg, Gunni, et al. (författare)
 • Sammenfatning af revision af marine dataværter i Sveriges nationale overvågningsprogram Evalueringsnotat til Naturvårdsverket Miljöövervakningsenheten
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Naturvårdsverket i Sverige (NV) har bedt Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi (DMU MAR) om at revidere de marine dataværter i Sveriges nationale overvågningsprogram, og herunder også granske Naturvårdsverkets rolle som bestiller. Dette notat indeholder en sammenfatning af evalueringen af NV og de 3 marine dataværter: Fiskeriverket (FV), Systemekologiska institutionen vid Stockholms Universitet (SU) og Sveriges Meteorologiska og Hydrologiska Institut (SMHI). Den fjerde datavært i det marine overvågningsprogram, Svenska Miljøinstituttet AB (IVL), indgår efter aftale med NV ikke i evalueringen.
2.
3.
4.
 • Fritz, Björn, et al. (författare)
 • Udkast til den homoseuelle krops historie
 • 2001
 • Ingår i: Maskuliniteter, køn og kunst. - Informations forlag. - 87-7514-063-3 ; s. 49-70
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Essän ägnas åt att skissera en möjligt utvecklingslinje för hur bilder av manskroppen skapats och/eller använts i en homosexuell kultur från sekelskiftet 1900 till idag, och hur detta bildbruk samverkat med en normaliserande och dominerande heterokultur.
5.
6.
7.
8.
 • Hylen, Bertil (författare)
 • Nödbromsblockering studie av existerande praxis i Sverige och vissa europeiska länder
 • 2001
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Banverket uppdrog 2000-07-11 till Statens väg- ochtransportforskningsinstitut(VTI) att genomföra en begränsad studie röranderådande praxis beträffande nödbromsblockeringi Sverige och några närbelägna länder. Studien haravsett användningenav nödbroms i svensk tågtrafik, olika system förnödbromsblockeringsamt alternativ till dagens nödbroms. Arbetet hargenomförts som en enkätundersökningkombinerad med intervjuer och besök vid Storebaelts-och Drogden-tunnlarna.Dokumenterade erfarenheter av användningen av nödbromsoch nödbromsblockeringär svåra att finna. Fem olika varianter avnödbromsblockering elleralternativ till nödbroms finns i Sverige, Danmark ochTyskland. I Danmark harnödbromsblockering i en enklare form införts på loktågoch författaren vill rekommenderavidare överväganden rörande det danska systemet om NBBavses införasi Sverige.
9.
10.
 • Martinell Barfoed, Elizabeth, et al. (författare)
 • Socialpsykiatrien i Frederiksværk - Evaluering af psykiatrien 1995-99
 • 2000
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Evalueringen er en kvalitativ procesevaluering, der beskriver psykiatriplanens iværksættelse, resultater, udviklingspotentiale samt visioner for det fremtidige arbejde. Der er ikke tale om en resultatevaluering med enkle og entydige anbefalinger, men om at tilvejebringe et grundlag for beslutninger vedrørende fremtidens serviceniveau og organisation.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 14
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy