SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;conttype:(scientificother);access:(free);pers:(Alm Carlsson Gudrun)"

Sökning: db:Swepub > Övrigt vetenskapligt > Fritt online > Alm Carlsson Gudrun

 • Resultat 1-10 av 34
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Carlsson, Carl A., et al. (författare)
 • Basic physics of X-ray imaging
 • 1973
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In X-ray diagnostics, radiation that is partly transmitted through and partly absorbed in the irradiated object is utilised. An X-ray image shows the variations in transmission caused by structures in the object of varying thickness, density or atomic composition.After an introductory description of the nature of X-rays, the most important processes in the X-ray source, the object (patient) and radiation detector for the generation of an X-ray image will be described.
2.
 • Alm Carlsson, Gudrun (författare)
 • Absorbed dose equations The general solution of the absorbed dose equation and solutions under different kinds of radiation equilibrium
 • 1978
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report is a logical continuation of two papers concerning basic concepts in dosimetry. The first paper (1) is u critical analysis of the concepts of ionizing radiation and energy imparted as defined by the ICRU (2). The second paper (3) gives a definition of the energy imparted, the fundamental quantity in radiation dosimetry, which is equivalent to that given by the ICRU but which has a different form. This alternative definition of the energy imparted is suitable in deriving a general expression, in terms of particle fluences and interaction cross sections, for the absorbed dose valid also in situations where no kind of radiation equilibrium is established. It is, however, today not possible to quantify this expression for the absorbed dose. All practical calculations of absorbed dose rely on the assumption of one or another type of radiation equilibrium. The aim of this work is to analyze different kinds of radiation equilibrium conditions and to find the corresponding exact expressions for the absorbed dose. The concept of radiation equilibrium is more carefully analyzed than has been done previously (4, 5, 6). Moreover, the definition of the mass energy absorption coefficient for indirectly (uncharged) ionizing particles is critically analyzed. A new definition is proposed relevant to calculations of the absorbed dose in cases when charged particle equilibrium exists within a homogeneous medium due to the uniform liberation of charged particles, by uncharged particles.
3.
 • Alm Carlsson, Gudrun (författare)
 • Bragg-Gray Dosimetry Theory of Burch
 • 2001
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The theoretical approach to Bragg-Gray dosimetry is: a Bragg-Gray cavity is a cavity (detector) so small that, when inserted into a medium, it does not disturb the fluence of charged particles existing in the medium.This means that the ideal Bragg-Gray cavity (detector) is one of infinitesimal dimensions, a "point" detector. In practice, such detectors do not exist but many real detectors may, in a first approximation, be treated as Bragg-Gray detectors to a high degree of accuracy. Corrections needed (so called perturbation corrections) to account for the deviation of the signal from a practical detector from that of an ideal one has been treated by, e.g., ICRU 1984, Alm Carlsson, 1985, Svensson and Brahme 1986, Alm Carlsson 1987.Derivation of "perturbation corrections" needs careful consideration and under-standing of the ideal case, i.e., that from which deviations are to be corrected for. The ideal case of a Bragg-Gray detector has been treated by Bragg 1912, Gray 1936, Laurence 1937, Spencer and Attix 1955 and Burch 1955.The formulation of Bragg-Gray theory by Spencer and Attix has found wide practical application and has been treated in detail elsewhere. The theory of Burch treats the same problem as did Spencer and Attix, viz., the significance of generation and slowing down of delta-particles in both medium and detector. Burch treated the problem in considerable detail but didn't find a solution for practical calculations. From a physical point of view, however, there is much to learn from Burch's approach. Also, his treatment of so called track ends, evaluated in some detail by Burch 1957, has been adapted in later versions of the Spencer-Attix formulation of Bragg-Gray theory.
4.
 • Alm Carlsson, Gudrun (författare)
 • Burlins kavitetsteori
 • 1979
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Burlins kavitetsteori är en generell teori i den meningen att inga krav finns på detektorns dimensioner jämfört med sekundärelektronernas räckvidder. Detektorn måste dock vara "tunn" för fotonerna dvs inte ge någon nämnvärd attenuering av de mot detektorn infallande fotonerna 
5.
 • Alm Carlsson, Gudrun (författare)
 • Effective use of Monte Carlo methods for simulating photon transport with special reference to slab penetration problems in X-raydiagnostics
 • 1981
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The analys is of Monte Carlo methods here has been made in connection with a particular problem concerning the transport of low energy photons (30-140 keV) through layers of water with thicknesses between 5 and 20 cm.While not claiming to be a complete exposition of available Monte Carlo techniques, the methodological analyses are not restricted to this particular problem. The report describes in a general manner a number of methods which can be used in order to obtain results of greater precision in a fixed computing time.Monte Carlo methods have been used for many years in reactor technology, particularly for solving problems associated with neutron transport, but also for studying photon transport through radiation shields. In connection with these particular problems, mathematically and statistically advanced methods have been worked out. The book by Spanier and Gelbard (1969) is a good illustration of this.In the present case, a more physical approach to Monte Carlo methods for solving photon transport problems is made (along the lines employed by Fano, Spencer and Berger (1959)) with the aim of encouraging even radiation physicists to use more sophisticated Monte Carlo methods. Today, radiation physicists perform Monte Carlo calculations with considerable physical significance but often with unnecessarily straightforward methods.As Monte Carlo calculations can be predicted to be of increasing importance in tackling problems in radiation physics, e.g., in X-ray diagnostics, it is worthwhile to study the Monte Carlo approach for its own sake.
6.
 • Alm Carlsson, Gudrun (författare)
 • Fanos Teorem
 • 2002
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I ett oändligt medium erhålles en fullt uppbyggd fluens i alla punkter av mediet. I ett ändligt medium erhålles inte full uppbyggnad av fluensen på avstånd mindre än en maximal "partikelräckvidd" från begränsningsytorna. Fanos teorem har visats gälla för alla punkter i ett oändligt medium men kan endast gälla i det inre av ett ändligt medium där förhållandena är ekvivalenta med dem i det oändliga mediet.
7.
 • Alm Carlsson, Gudrun (författare)
 • Fotonspridningsprocessen vid röntgendiagnostiska strålkvaliteter
 • 1981
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Spridd strålning utgör ett allvarligt problem inom röntgendiagnostiken. Kunskap om den spridda strålningen, dess uppträdande i patient och detektor, är en förutsättning för att finna effektiva metoder att reducera den och begränsa dess negativa inverkan på bildkvaliten. Denna kunskap kan vinnas genom transportberäkningar, t ex Monte Carlo simulering (ALM CARLSSON). Detaljerad kännedom om tvärsnitten för inkoherent och koherent spridning är därvid av stor betydelse. Vid utnyttjandet av datortomografi för bestämning av elektrontäthet eller benmineralhalt och annan s.k. tomokemi krävs också välbestämda totala attenueringstvärsnitt, varav Compton och koherent spridning utgör en icke försumbar andel av attenueringen i energiområdet 10-100 keV.Fotonspridningen kan också utnyttjas positivt för att ge information om den kropp i vilken spridningen ägt rum. En review över metoder att använda Comptonspridningen till att göra elektrontäthetsbestämningar, såväl i enskilda volymer som i tomografiska snitt har publicerats av CARLSSON och ALM CARLSSON (1979).En viktig applikation av Comptonspridningen (inkoherent spridning) i diagnostisk radiologi är metoden att ur mätningar av antalet och energifördelningen av de fotoner, som spridits en viss vinkel bestämma energispektret av den primära röntgenstrålningen. Även här är kännedom om spridningstvärsnitten av vital betydelse för noggrannheten i bestämningen.Jag skall här ge en redogörelse för vår aktuella kunskap om tvärsnitten för koherent och inkoherent spridning för fotoner av röntgendiagnostisk kvalitet (10-200 keV). För dessa är det inte tillräckligt att applicera Klein-Nishina tvärsnittet, som gäller för spridning mot fria elektroner i vila utan hänsyn måste tas till att de atomära elektronerna är bundna och i rörelse i kollisionsögonblicket. Speciellt kommer konsekvenserna för metoden att bestämma primärstrålningsspektrum ur uppmätta spektra av spridd strålning att belysas.
8.
 • Alm Carlsson, Gudrun (författare)
 • Kavitetsteori allmänna grunder
 • 1981
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kavitetsteori är av fundamental betydelse för dosimetrin. Dess uppgift är att relatera den absorberade dosen i en dosimeter till den absorberade dosen i en given punkt i det medium dosimetern är placerad. Idealt har dosimetern samma strålningsabsorberande egenskaper som mediet. Detta är emellertid nästan aldrig möjligt att uppnå.
9.
 • Alm Carlsson, Gudrun (författare)
 • Klassisk elektrodynamik Växelverkan mellan laddade partiklar och elektromagnetiska fält
 • 1975
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Varifrån kommer det elektromagnetiska fältet? Elektromagnetiska fält genereras av laddningar i rörelse (en laddning i vila genererar ett elektrostatiskt fält). I definitionen av fältstorheterna ovan tänks i första hand att det elektromagnetiska fält i vilket den betraktade laddningen q rör sig härstammar från alla de övriga laddningarna och deras rörelser i rymden. (Laddningen q genererar även själv ett elektromagnetiskt fält, som under vissa omständigheter återverkar på dess egen rörelse. Denna effekt diskuteras i ett senare avsnitt).
10.
 • Alm Carlsson, Gudrun (författare)
 • Kvantelektrodynamik för elektroner Feynmandiagram och strålningskorrektioner av tvärsnitt
 • 1975
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Utvecklingen av kvantelektrodynamiken startade strax efter det att den icke-relativistiska kvantmekaniken fullbordats och innebär en kombination av kvantmekaniska principer och klassisk elektrodynamik. Upphovsmän till kvantelektrodynamiken var Dirac, Heisenberg och Pauli. Diracs relativistiska, kvantmekaniska teori för elektroner ledde till den så kallade hålteorin för och förutsägelsen av en positivt laddad elektron = positronen. Väsentliga insatser inom kvantelektrodynamiken har gjorts av R.P. Feynman från vilken de så kallade Feynmandiagrammen härstammar. Genom en omtolkning av lösningarna till Diracs relativistiska, kvantmekaniska ekvation för elektronerna ersättes hålteorin för positroner med en beskrivning enligt vilken positronen representeras av vågor, som går bakåt i tiden. Denna tolkning av positronen möjliggör väsentliga förenklingar i beräkningen av tvärsnitt för växelverkansprocesser mellan elektroner och elektromagnetiska fält -förenklingar, som blir speciellt betydelsefulla vid behandlingen av mer komplicerade växelverkansprocesser inkluderande de så kallade strålningskorrektionerna till de enklare processerna. Feynmandiagram över även enklare växelverkansprocesser börjar dyka upp i moderna läroböcker (t ex Roy & Reed: "Interactions of photons and leptons with matter". Academic Press 1968) liksom tabellverk som ger strålningskorrektioner till olika elektrodynamiska växelverkansprocesser, (t ex Hubbell: "Photon cross sections, attenuation coefficients, and energy absorption coefficients from 10 keV to 100 GeV. NSRDS-NBS 29 (1969)). I det följande göres ett försök att kvalitativt redogöra för innebörden av Feynmandiagrammen och strålningskorrektionerna. (Analoga diagram kan användas vid beskrivningen av växelverkansprocesserna mellan nukleoner och mesonfält. För dessa redogöres dock inte här).
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 34
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy