SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(kmh)"

Sökning: db:Swepub > Övrigt vetenskapligt > Kungl. Musikhögskolan

 • Resultat 1-10 av 48
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ahlbeck, Bengt, 1934- (författare)
 • Musikdirektör Anders Sidner : Musikundervisning och musikliv i skolstaden Härnösand 1840-1870
 • 1998
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present study, together with my licentiate's dissertation, Music education and examination at the Royal Academy of Music during "the Pehr Frigel Era", 1796-1842, constitutes my doctoral dissertation. In the chapter Preludes, the relation between the two studies is accounted for.The study deals with Anders Sidner's work and career, and his influence on the teaching of music and music life in Härnösand. In my licentiate's dissertation I examined the music education and examination at the Royal Academy of Music during the first half of the nineteenth century. I pointed out, from a cultural-theoretical perspective, that the work of the Academy probably promoted cultural solidarity in a socially developing manner. Anders Sidner was one of around eighty graduates who were examined during this period. The aim of this study is to map out and critically examine Sidner's work and career in Härnösand, as well as to observe what effects his work has had.The structure of the study is mainly chronological. The understanding of Sidner's work, ideas and actions is based to a great extent on the knowledge of his personal situation and living conditions.Sidner's music studies, which were pursued parallel with his academic studies at Uppsala, are characterised by self-tuition, learning from friends and active participation in choirs and orchestras.After his academic studies at Uppsala and the graduation from the Royal Academy of Music, Sidner worked in Härnösand for twenty-eight years as a music teacher at grammar school and teacher training college. In both types of education, choir singing was an important part of the teaching. Sidner took the initiative in founding a musical society, and was its leader for a number of years. In the 1860s he initiated a collaboration between the musical society and a great number of the town's young male and female musicians. Sidner also engaged young female instrumentalists in the student orchestra. Both these initiatives can be considered unique.In relation to the town population, a remarkably great number of people attended the wide variety of musical events. The fact that the school's spacious music hall was used as a concert hall and that the music teacher as well as a number of other teachers were active in the local music life probably contributed to the active participation of many young people.The examination of Anders Sidner's teaching methods and his ideas on musical-aesthetic issues shows that his work was in line with the widely spread values of his time.My study indicates that Sidner's contribution to the teaching of music and music life in Härnösand promoted an increasing cultural solidarity. It is evident that his work also was to form part of a continuous process of secularisation. The music life in school was integrated with non-ecclesiastical activities to an ever increasing extent.
 •  
2.
 • Andersson, Ditte (författare)
 • Biomekanik och ergonomi i samband med spel på nyckelharpa en inledande studie
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • 1974 publicerades boken The Teaching of Action in String Playing av Paul Rolland. Boken re- dovisade ett forskningsprojekt da?r man visade att ro?relsetra?ning, skapad fo?r att befria ele- ven fra?n o?verdriven spa?nning, pa? la?ng sikt kommer att resultera i snabbare inla?rning och ba?ttre utfo?rande i fra?gan om att spela fiol. I bokens teorikapitel redovisas principerna fo?r effektiva och avspa?nda ro?relser i samband med fiolspel. I det forskningsprojekt som utgo?r grunden fo?r fo?religgande uppsats, var avsikten att go?ra fo?rberedande underso?kningar fo?r att sa? sma?ningom kunna studera hur man kan o?verfo?ra dessa principer till spel pa? nyckelhar- pa.En stor del av arbetet a?gnades a?t att utveckla en bra metod fo?r att, medelst videofilmning, studera hur nyckelharpsspelare ro?r sig, samt att strukturera och klassificera de olika ro?relser spelaren utfo?r. Detta utvecklingsarbete resulterade i en plan o?ver vilka ro?relser som ska studeras och fra?n vilka vinklar dessa ska filmas, samt konkret material, i form av listor och protokoll, som ska anva?ndas vid vidare studier. En liten del av tiden a?g- nades ocksa? att a?t att fundera hur modern videoteknik kan anva?ndas fo?r att manipulera de fa?rdiga filmerna, t.ex. med anva?ndandet av ultrarapid och grafiklager, i syfte att a?ska?dlig- go?ra de ro?relser som studeras.Ett urval av ro?relserna i den fullsta?ndiga planen filmades och studerades se- dan. Dessa a?r instrumentha?llning (som kan betraktas som en ro?relse pa? sa? vis att den inne- ba?r ett balanserande av instrumentet), helkroppsro?relse i sta?ende samt sittande position, samt start- och avslutningsro?relser. Fem stycken professionella spelare filmades och stude- rades. Deras ro?relsemo?nster kunde sedan, i viss ma?n, ja?mfo?ras med ett privat material med inte lika skickliga spelare. Generellt kunde en klar koppling ses mellan spelskicklighet och ro?relsemo?nster, pa? sa? vis att de skickliga spelarnas ro?relser i ho?gre grad ansluter sig till de principer som redogo?rs fo?r i Paul Rollands bok.En specialist pa? biomekanik konsulterades ocksa?, fo?r att diskutera de olika spelarnas ro?relsebeteenden. Denna konsultation resulterade i att fo?rfattarens iakttagelser bekra?ftades och underbyggdes med konkreta fakta om ma?nniskans ro?relseapparat.
3.
4.
 • Brag, Felix, et al. (författare)
 • En undersökning av kreativitetsaspekter i aktuella handböckerom songwriting
 • 2017
 • Ingår i: Elva studier om kreativitet imusikproduktion : Till invigningen av Kungl. Musikhögskolans nya campus 2017. - Stockholm : KMH. - 978-91-983869-0-5 ; s. 7-22
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Med syfte att bidra till ökad kunskap om kreativitet i songwriting undersöks iden här studien hur olika aspekter av kreativitet kommer till uttryck i aktuelllitteratur av handbokskaraktär om songwriting. Det undersökta materialetomfattar tolv handböcker, varav en på svenska och övriga på engelska. Dessatexter valdes ut efter sökning i nätbokhandeln med just songwriting ochsynonyma begrepp som sökord. Med kunskapskritisk analys har vi söktkunskap om vilka de som författat dessa böcker är, vem som den förväntademottagaren samt hur olika kreativitetsbegrepp tas upp i texterna. Även omanalysen visar att det finns stora skillnader mellan de olika böckernaanvänder många av författarna, som utan undantag själva har omfattandeprofessionell erfarenhet från musikbranschen, magkänsla, eller liknandeuttryck, för att beskriva vad som krävs för att utveckla kreativitet och nåframgång i songwriting. Även hantverksmässigt kunnande, vikten av ettarbetsflöde som inte hindrar skapandet och att hårt arbete och ihärdighetbetalar sig i form av att man med förvärvad kunskap har möjlighet att varakreativ när inspirationen slår till, är uppfattningar som kommer fram i denanalyserade litteraturen.
 •  
5.
 • Einarsson, Anna, 1978- (författare)
 • Singing the body electric Understanding the role of embodiment in performing and composing interactive music
 • 2017
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Almost since the birth of electronic music, composers have been fascinated by the prospect of integrating the human voice with its expressiveness and complexity into electronic musical works. This thesis addresses how performing with responsive technologies in mixed works, i.e. works that combine an acoustic sound source with a digital one, is experienced by participating singers, adopting an approach of seamlessness, of zero – or invisible – interface, between singer and computer technology. It demonstrates how the practice of composing and the practice of singing both are embodied activities, where the many-layered situation in all its complexity is of great importance for a deepened understanding. The overall perspective put forward in this thesis is that of music as a sounding body to resonate with, where the resonance, a process of embodying, of feeling and emotion, guides the decision-making. The core of the investigation is the lived experiences through the process of composing and performing three musical works. One result emerging from this process is the suggested method of calibration, according to which a bodily rooted attention forms a kind of joint attention towards the work in the making. Experiences from these three musical works arrive in the formulation of an over-arching framework entailing a view of musical composition as a process of construction – and embodied mental simulation – of situations, whose dynamics unfold to engage musicians and audience through shifting fields of affordances, based on a shared landscape of affordances.
 •  
6.
 •  
7.
 • Falthin, Annika (författare)
 • Meningserbjudanden och val en studie om musicerande i musikundervisning på högstadiet
 • 2015
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • AbstractAffordance and choice: performing music in lower secondary schoolThe purpose of this study is to elucidate affordances and meaning-making processes where students in Compulsory lower secondary education learn to play music together in music class. The data consists of a series of observed music lessons, performances and stimulated recall interviews in two 8th form classes, video recorded in the course of one term.The analysis focuses on students’ and their teacher’s musical interaction and sign making during music class. In order to explore multimodal aspects of sign making in teaching and learning, the study rests on a theoretical framework of social-semiotic multimodality and design theory of learning. Nine students, strategically selected, were observed more frequently than the rest. Excerpts of their singing and playing music on different occasions were transcribed into scores in which musical notation together with other graphic signs and written descriptions represent the events. The scores visualise mul- timodal aspects of musical interaction, which made a 'fine grained' analysis of meaning-making processes possible. Further, an analysis was made of how the students and their teacher expressed themselves about the playing and learning and how this related to their observed actions.The result reveals how the teacher’s physical and verbal communicative sign combinations and choice of repertoire conveyed several layers of mean- ing by means of instructions for playing and by references to different dis- courses and genres. During lessons the principle of recognition was present in all of the teacher's sign making but it might be expressed in different modes including expected actions that surprised, amused and helped students to link different musical parameters together. Through transmodal transla- tions of the teacher’s signs, students, linked short fragments of their parts together, and taking turns with the teacher, made longer musical lines. It was found that students’ activities and utterances indicated that a shared sense of meaning and acceptance took precedence over personal musical wishes and preferences.The study contributes to a close insight and understanding of how young people's meaning-making processes may be manifested in music 'teaching- and-learning' in heterogeneous classes, as well as of the significance of teachers’ sign-making in that process. The results of the study warrant a discussion of how musical learning is made possible and is restricted de- pending on how music teaching in schools is designed.Keywords: music teaching, musical interaction, meaning making, semiotic resources, re-design, transmodality, dialogue 
8.
 • Falthin, Annika (författare)
 • Musik som nav i skolredovisningar
 • 2011
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Music as a hub in school presentationsThe aim of the study is to elucidate how making meaning is constituted when lower secondary pupils play music when giving accounts of other school subjects than music. The empirical material consists of four presenta- tions in the subjects of physics, religion and Swedish, which were filmed during ordinary lessons in a lower secondary school. In addition the data consists of nine filmed stimulated recall interviews with the pupils and their teachers, which were also filmed.Social semiotic multimodality constitutes the study’s theoretical and methodological point of departure. The perspective enables investigation of the pupils’ playing of music and music in its multimodal context, and of how different dimensions of meaning are constructed. The filmed presentations were transcribed into music scores in order to visualise the multimodal events of the presentations. Three different categories of meaning were used, ideational, interpersonal and textual meaning, to analyse how music relates to other modes of communication.The results show how the temporal functions of music serve as frame- work and motor, what the music narrates in relation to the subject content and what interpersonal relations the music communicates. The young peo- ple’s knowledge of music manifests itself in the different accounts as an ability to use and adapt musical knowledge to a context where another sub- ject than music is in focus. The presentations of Swedish are travesties of well-known songs and the pupils stick to the given form. In the other presen- tations the pupils themselves had compiled the music and the result was a form of musical works where the music does not follow any model or certain genre. The informants think that this working method implies that the work is experienced as meaningful both to themselves and to the audience.
9.
 • Falthin, Peter (författare)
 • Goodbye Reason Hello Rhyme a study of meaning making and the concept development process in music composition
 • 2011
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis comprises two articles based on qualitative empirical studies and a theoretical introduction. All three texts deal with the same problem area concerning musical meaning making and the concept development process in the course of composition learning. Each text could be read separately. The composition tasks in the empirical studies are both in electroacoustic music but the research problems and findings concern a broader sense of composition learning and even musical learning in general. The corpus of music education research on composition, rarely takes the body of artistic research and development literature into account, which means that contem- porary techniques and aesthetic discussions commonplace in composition education practice are not considered in music education research. This the- sis contributes to the research field of music education by acknowledging some of the fundamental research on composition, and discussing it from an education perspective. As a consequence, a contribution salient in the arti- cles is to begin to develop research methodology accordingly. The introduc- tion takes on a quest to map out the field in a new way by bringing together research in music education with artistic research on composition, writings on music philosophy, semiotics and cognitive psychology. The boundaries and interplay between semantic significance and syntactic meaning are ex- amined and discussed, as is the relation between aesthetic meaning making and learning. The articles deal with these issues in the context of composi- tion learning at a music program in upper secondary school. The one entitled Synthetic Activity is about fundamental aspects of soundgeneration and hence directed towards semiotics in the form of phonology and significance in connection to musical gesture and spectral content. The learning and meaning making processes of two composition students are studied as they engage in additive synthesis to build sounds, musical phrases and eventually a short musical composition. One of the most striking results is that the pro- ject came to be as much a listening experience as one of creative music mak- ing, and that the concept development process included rehearing and reas- sessing familiar sounds and music. The article Creative Structures or Struc- tured Creativity deals with form and syntactic structure, as the students learn to develop and apply composition algorithms to further their creative think- ing. The results show that there are several different layers to the concept development processes in this project. One layer concerns to be able to struc-7ture musical parameters on an aggregate level; to learn to plan musical de- velopments as space of possibility rather than as a determined linear se- quence of musical events. Another layer comprises problems of learning the programming environment and how to embody the musical algorithms in working computer-code. A third layer concerns letting the algorithmically generated materials influence your creative thinking. Tokens of the concept development process as described by Vygotskij (1987, 1999) in language- based learning were prominent also in the music composition learning of these studies. Implications for further research include formalizing criteria for the developmental phases of the concept development process in musical contexts.
10.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 48
Åtkomst
fritt online (32)
Typ av publikation
doktorsavhandling (16)
licentiatavhandling (8)
rapport (7)
bokkapitel (6)
konferensbidrag (4)
konstnärligt arbete (3)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (3)
recension (2)
bok (1)
annan publikation (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Gullö, Jan-Olof, 196 ... (5)
Persson, Mikael, 197 ... (5)
Thyrén, David, 1967- ... (5)
Falthin, Annika, (2)
Holgersson, Per-Henr ... (2)
Hellström, Viveka, (2)
visa fler...
Paulander, Ann-Sofie ... (2)
Ahlbeck, Bengt, 1934 ... (1)
Petersson, Erik, (1)
Leijonhufvud, Susann ... (1)
Andersson, Ditte, (1)
Nyberg, Johan (1)
Rostvall, Anna-Lena, (1)
West, Tore, (1)
Holgersson, Per-Henr ... (1)
Brag, Felix, (1)
Jonas, Claudia, (1)
Klint, Ludvig, (1)
Sjöstedt, Simon, (1)
Veen, Nanno (1)
Verdonk, Sophie, (1)
Einarsson, Anna, 197 ... (1)
Falthin, Peter (1)
Forsén, Arne, (1)
Granberg, Anita, 194 ... (1)
Granberg, Anita, (1)
Hagerman, Frans, 198 ... (1)
Henning, Ann-Marie, (1)
Lindeborg, Ronny, 19 ... (1)
Hugardt, Ambjörn, 19 ... (1)
Kaladjev, Stojan, (1)
Lilja, Sophie A. Ch. ... (1)
Liljas, Juvas Marian ... (1)
Misgeld, Olof, 1973- ... (1)
Berndalen, Petter, (1)
Öberg, Anna (1)
Palmgren, Lina (1)
Påhlsson, Fredrik, (1)
Rosenberg, Susanne, (1)
Ryner, Birgitta, 193 ... (1)
Slonimsky, Birgitta, (1)
Sundberg, Ann-Marie, (1)
Uddén, Berit, (1)
Uddholm, Mats, 1955- ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (12)
Södertörns högskola (2)
Luleå tekniska universitet (2)
Örebro universitet (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa fler...
Lunds universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (39)
Engelska (8)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (41)
Samhällsvetenskap (25)
Teknik (1)
Medicin och hälsovetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy