SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;lar1:(konstfack);conttype:(popularscientific)"

Sökning: db:Swepub > Konstfack > Populärvet., debatt m.m.

 • Resultat 1-10 av 10
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ahl, Zandra (författare)
 • The National Museum of Stockholm and I - examined
 • 2013
 • Ingår i: Artists work in museums : histories, interventions, subjectivities. - London : Wunderkammer. ; s. 177-186
 • Konstnärligt arbete (populärvet., debatt m.m.)
 •  
2.
 • Bärtås, Magnus, 1962-, et al. (författare)
 • Alla monster måste dö : gruppresa till Nordkorea : ett reportage
 • 2011
 • Bok (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Under brinnande kallt krig kidnappar den nordkoreanska regimen Sydkoreas mest kända filmstjärnepar, skådespelerskan Madame Choi och regissören Shin Sang-ok. De går till slut med på den filmgalne diktatorn Kim Jong Ils krav på att göra regimvänlig spelfilm för att indoktrinera massorna. Först 1986 lyckas de fly under spektakulära former.Efter att ha träffat Madame Choi i Seoul åker Magnus Bärtås och Fredrik Ekman hösten 2008 på en gruppresa till Nordkorea för att hitta spår efter filmparet. Tillsammans med interiörerna från resan, där en mycket märklig samling människor reser ihop under bitvis påfrestande omständigheter i ett land som trotsar all logik, blir berättelsen om filmparet till en smart, upprörande och idérik reportagebok som bit för bit suger in läsaren i sitt märkliga universum, in bakom kulisserna på ett av världens mest slutna och hårda länder.
 •  
3.
 • Bärtås, Magnus, 1962- (författare)
 • Laganda
 • 2009
 • Ingår i: Expressen. - 1103-923X. ; :1 juni
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Konstnärer lyder under samma lagar som både plåtslagare och politiska aktivister. Magnus Bärtås underkänner Jesús Alcalás argument om dagens syn på konstnären.
 •  
4.
 • Bärtås, Magnus, 1962- (författare)
 • Ur fas med folket
 • 2009
 • Ingår i: Expressen. - 1103-923X. ; :10 mars
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Varför skiljer sig samhällets förväntningar på konst så mycket från konstvärldens? Magnus Bärtås, professor på Konstfack, svarar på frågan om konstens nytta.Expressen 2009-03-10
 •  
5.
 • Elzén, Ylva (författare)
 • Hattadamer
 • 2005
 • Konstnärligt arbete (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Jag har länge funderat över äldre damers klädstil och speciellt deras hattar. Projektet inleddes höstterminen 2003 då jag läste en tvåveckors kurs i ”artist book”. Mitt projekt gick ut på att porträttera damer med hatt eller annan huvudbonad. Det gick förvånansvärt bra. Jag upptäckte dock snart att två veckor var alldeles för kort tid att gå runt på stan och fotografera äldre damer. Nästintill alla ställde upp och det uppstod oväntade och intressanta möten. Redan då bestämde jag mig för att jobba vidare med projektet som mitt magisterprojekt. Det resulterade i en utställning då jag visade tolv stycken bokuppslag samt en liten kortfilm om min farmor. Jag hade arbetat fram en bra metod att fotografera äldre damer. Jag hade en uppsjö av fotografier och ett stort antal äldre damer som jag lärt känna. Tiden blev för knapp för att hinna göra en hel bok. Efter min magisterexamen från Grafisk Design och Illustration sökte jag konstnärligt utvecklingsarbete. Jag beviljades stödet på 50 000 kr för att jobba vidare med mitt bokprojekt.En tanke med projektet var att jag saknat bilder av äldre kvinnor i det offentliga rummet. Unga kvinnor uppmärksammas i stor utsträckning, men äldre kvinnor syns och hörs mycket sällan i olika medier.
6.
 • Hellström, Björn (författare)
 • Akustiskt designlaboratorium
 • 2006
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Projektets målsättning är att etablera ett Akustiskt Designlabb på Konstfack som ska omfatta utbildning och forskning, och även fungera som mötesplattform för representanter från näringslivet och från universitetssfären. Idag finns audioteknisk utrustning utspridd på Konstfacks olika institutioner. Tanken är att skapa ett interdisciplinärt labb genom att samla teknik och specialistkompetenser under ett och samma tak. Personalen kommer att bestå av ett team av personer med kunskaper om ljudredigeringsteknik, ljudkonstinstallationer, ljuddesign, rumsakustik, konst, arkitektur, musik och pedagogik mm. Teknik och kompetens ska vara tillgänglig för forskningsprojekt och för lärare och studenter vid de olika institutionerna, och även för skolans utställningsverksamheter. Det finns idag inget motsvarande ”laboratorium” i Sverige, utan det här skulle bli unikt för Konstfack.
7.
 • Lindell, Leif (författare)
 • Manlighet
 • 2005
 • Konstnärligt arbete (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Manlighet redovisas med två delar, den ena består av fem intervjuer. Tre av personerna som är yrkesverksamma inom behandling av män som misshandlar eller förgriper sig på kvinnor och barn. Den fjärde är mansforskare som är docent i pedagogik och den femte är sociolog, som bland annat arbetar för Brottsförebyggande rådet.Den andra delen består av illustrerade berättelser som berör bland annat sorg och erfarenheter av våld. Dessa går under titeln Om jag säger vad jag känner, kommer ni då fortfarande tycka om mig? Detta är ett symboliskt försök att agera preventiv mot eventuella egna dåd. Om män tillät sig att uttrycka sina svagheter och känslor av sorg, rädsla, hjälplöshet, osäkerhet, litenhet, otrygghet, saknad. Skulle det inte behöva ta uttryck i våld.Målsättningen var att göra en konstnärlig gestaltning om orsakerna till mäns sexuella våld. Med projektet ville jag bidra till den fortsatta debatten om mäns våld genom att undersöka och problematisera ämnet. Tanken var från början att jobba vidare med de metoder som jag arbetade med i ett tidigare projekt kallat FemDefence där jag använde mig av produktdesign och marknadsföringens språk.Upplägget för Manlighetsprojektet var uppdelat i research, gestaltning och installation. Researcharbetet kom att ta betydligt längre tid än vad jag hade förväntat mig. Under researchen läste jag olika slags litteratur, så som böcker, rapporter, utredningar, artiklar om män, manlighet och våld.Redan från
8.
 • Lindgren, Magnus (författare)
 • Ljud - ett verktyg
 • 2005
 • Konstnärligt arbete (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • I mitt KU-projekt har jag närmat mig problemet med att använda ljud som ett verktyg för att skapa miljöer och rumslighet. Det är svårt att använda sig av ljud i andra syften än kommersiella, som t ex för att varna eller att absorbera och skapa tystnad - ljud finns överallt. Om man jämför produkter med rumsligheter har produktdesignen kommit mycket längre med att nyttja ljudets möjligheter. Det gör att den som skapar rum måste förhålla sig till alla ljud som produkterna har istället för att skapa egna. En fråga jag ställer mig är om arkitekten skulle kunna använda sig av ljud på samma sätt som de använder färg och form i sitt arbete?
9.
 • Sandqvist, Tom (red.) (författare)
 • Heligheten
 • 2011
 • Konstnärligt arbete (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Stigtomta kyrkgrupp träffade i april 2010 professor Tom Sandqvist för ett samtal om nutida konst i Stigtomta kyrka. Bakgrunden var att vi sedan millennieskiftet ventilerat tanken på ett nutida konstverk i kyrkan, en önskan om att få ett konstnärligt uttryck från vår tid.Många frågor kom upp. Vilket tilltal, vilken utsaga vill vi förmedla? Ska det gestalta den kristna tron i vår tid eller vara en utsmyckning? Ska det konfrontera eller korrespondera med kyrkans "museala miljö"? Hur samspela med Pehr Hörbergs altartavla? Ett kvinnligt verk jämfört med nuvarande manligt dominerade verk med krigsmonument och prästmän?Stigtomta kyrka är byggd i olika omgångar sedan 1200-talet. Idag domineras interiören av Pehr  Hörbergs altartavla "Fottvagningen" från 1812. Den visar hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter - en förebild för en tjänande livshållning.Tom Sandqvist kom med idén att låta deltagarna i Konstfacks kurs Helighetens bilder ge förslag till nutida konstverk i Stigtomta kyrka. En utmärkt idé tyckte alla. Hösten 2010 besökte sedan deltagarna Stigtomta och bekantade sig med kyrkan och vi berättade om vår församling.Här presenteras nu kursdeltagarnas förslag, som kommer att visas i Stigtomta kyrka under en majvecka 2011. Därefter kommer kyrkgruppen och kyrkorådet att ta ställning till om något förslag kommer att förverkligas i kyrkan.
10.
 • Thies, Leif (författare)
 • Digital skissteknik
 • 2007
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Projektet har utifrån intervjuer och faktainsamling sammanställt och redovisat den utrustning och de tekniker som är aktuella inom området, i den svenska industridesignbranschen idag.Variationen i kunskap om, och användning av, digitala skisstekniker hos designkontoren i Sverige förefaller vara mycket stor, och projektet visar att även de som mindre frekvent använder sig av teknikerna ser dem som intressanta och som verktyg de vill lära sig mer om.En oväntad insikt var att designprocesserna skiljer sig så markant mellan kontoren och att CAD-verktyg i vissa fall används väldigt tidigt i processen och delvis ersätter det mer traditionella skissarbetet. På Konstfack har vi inte lagt särskilt stor vikt vid det här användningsområdet för CAD, och insikten har gett inspiration att vilja skapa nya kurser och anpassa befintliga till att bättre förebereda studenterna för den typen av designprocess.Den bristfälliga tillgången på läromedel i ämnet har blivit tydlig och projektet har genererat tillräckligt med kunskap för att utgöra en grund till läromedel. Men läromedelsformen bör vara mer interaktiv och uppdaterbar än böcker i och med den digitala skissteknikens snabba utveckling. Ett förslag till utformning av en webresurs för detta ändamål kommer att tas fram inom projektet.Ännu är det dock för tidigt att som designer göra sig av med pennan. Trots den intensiva teknikutvecklingen har den manuella skisstekniken fortfarande sin roll att spela i designerns vardag. Åtminstone som verktyg i idégenereringsprocessen.En sammanställning av verktyg och praktiker
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 10
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy