SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;lar1:(lnu)"

Sökning: db:Swepub > Linnéuniversitetet

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
5.
 •  
6.
 • A. Alkhamisi, Mahdi, et al. (författare)
 • Developing Ridge Parameters for SUR Model
 • 2008
 • Ingår i: Communication in Statistics, Theory and Methods. ; 37:4, s. 544-564
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
7.
 • Aaboe, L, et al. (författare)
 • Incubator performance: an efficiency frontier analysis
 • 2008
 • Ingår i: International Journal of Business Innovation and Research. - 1751-0252. ; 2:4, s. 354-380
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Assessments and evaluations of incubators has been a topic of discussion for as long as incubators have been in existence due to the fact that there has not been an agreement on how to determine good performance. This paper demonstrates the use of Data Envelopment Analysis (DEA) when studying performance of incubators. More specifically, it does so within the four dimensions of cooperation with universities, business networks, external funding and competence development on a sample of 16 Swedish incubators. We show that DEA enables us to measure non-numerical dimensions, and to simultaneously take into account the efforts made by both the incubator and the outcomes. Moreover, DEA provides benchmarks and, based on a model that divides the incubators into four different groups, illustrates the difference between the benchmark and the incubators' current situation.
 •  
8.
 • Aaboen, Lise, 1978-, et al. (författare)
 • Corporate governance and performance of small high-tech firms in Sweden
 • 2006
 • Ingår i: Technovation. - 0166-4972. ; 26, s. 955-968
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The approach uses data from a sample of 183 small high-tech firms, new technology-based firms (small high-tech firms) in Sweden (54 variables under the headings of work experience, board and advice, financing, motivation—performance priorities, technological innovation and strategy). This study identifies some core areas of importance in corporate governance. Few managers in this study had a strong background and experience of finance and the preparation of business. Only 64 per cent of the managers have had previous work experience before starting the firm. The survey makes it clear that the small high-tech firms are likely to have a strong link with banking institutions. The consequence of these links is that most of the firm's capital supply is from banks, and that there are strong ownership links between banks and industry. The background of the founder does seem to have had an effect on the problem of financing and ownership issues. It is private sector organizations (banks) and families that are most frequently consulted by small high-tech firms (However, low means). It is also the private and public sector organizations, in connection with external board membership, regional development agencies and banks that are most frequently consulted. In the future, it is reasonable to search for factor patterns that can begin to explain and predict the direction of corporate governance in small new technology-based firms.
 •  
9.
 • Aaboen, L, et al. (författare)
 • Critical dimensions for technology transfer Incubator-facilitated links between finance, academia and NTBFs
 • 2008
 • Ingår i: International Journal of Management and Enterprise Development. - 1468-4330. ; 5:3, s. 331-335
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper explores incubator facilitation of technology transfer for their New Technology-Based Firms (NTBFs). Empirical evidence gathered from six interviews with incubator managers, together with a survey of 131 NTBFs in incubators in Sweden, in 2005, and the findings made in a survey of 273 NTBFs situated inside-and-outside Science Parks in 1999, are used for the exploration. It is suggested that incubators do facilitate technology transfer for their NTBFs. It is further suggested that the development towards increased ability to facilitate technology transfer will continue as a results of the efforts made on the incubator and systemic level.
 •  
10.
 • Abalo, Ernesto, 1982-, et al. (författare)
 • Digitalisering och social exklusion
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport studerar användarna av den digitala förvaltningen ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Målet är att undersöka hur olika grupper av inskrivna vid den svenska Arbetsförmedlingen – formerade utifrån olika socialt strukturerande faktorer – använder och förhåller sig till såväl internet som den aktuella myndigheten och dess webbplats (www.ams.se).Forskningen kring myndigheternas digitalisering domineras av studier som undersöker hur ny teknik implementeras i organisationer och vilka implikationer den har för dessa, medan användarstudier är sällsynta. Vår studie, som undersöker hur medborgare förhåller sig till internet i allmänhet och myndigheternas digitalisering i synnerhet, fyller därför ett tomrum på forskningsfältet.Studiens material samlades in genom en enkät som skickades till 2000 slumpmässigt utvalda personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Totalt erhölls 762 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 40 procent. I huvudsak rörde enkätfrågorna de arbetssökandes användning av och attityder till såväl internet som Arbetsförmedlingens webbplats, men även frågor om gruppens attityder till myndigheten i allmänhet ställdes.Resultaten visar att sociala faktorer, inte minst utbildning, är av stor betydelse för medborgarnas förmåga att använda Arbetsförmedlingens webbaserade tjänster. Lågutbildade använder myndighetens webbplats mer sällan än högutbildade, samtidigt som de även upplever den som svårare att använda. Vidare fann vi ett tydligt samband mellan de arbetssökande medborgarnas användning av och attityder till internet och Arbetsförmedlingens sajt. Grupper med en gynnsam relation till internet (i termer av tillgång, användning, erfarenhet och attityder) – framför allt högutbildade, tjänstemän och storstadsbor – använder också myndighetens webbplats flitigare, samtidigt som de tenderar att ha en mer positiv attityd till densamma (och vice versa). Följaktligen är det nödvändigt att tala om digitalt resursstarka och resurssvaga grupper.De ojämlika relationerna till internet i allmänhet och Arbetsförmedlingens webbplats i synnerhet indikerar inte bara att digitaliseringen av förvaltningen är mer gynnsam för digitalt resursstarka grupper, utan också att den stänger ute digitalt resurssvaga grupper. Detta nya slags exklusion får implikationer för de arbetssökandes möjligheter att både ta sig in på arbetsmarknaden och agera som medborgare. Om myndigheternas digitalisering dessutom medför en omformering av medborgarskapet, i termer av ökat individuellt ansvar gentemot förvaltningen, kommer den digitala klyftan, såvida inget görs, befästa de digitalt resurssvaga gruppernas redan existerande utanförskap.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (3218)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (8542)
konferensbidrag (5077)
bokkapitel (3048)
rapport (1259)
annan publikation (651)
bok (635)
visa fler...
doktorsavhandling (633)
recension (510)
samlingsverk (redaktörskap) (338)
konstnärligt arbete (233)
licentiatavhandling (184)
forskningsöversikt (152)
proceedings (redaktörskap) (115)
patent (44)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (10638)
övrigt vetenskapligt (8527)
populärvet., debatt m.m. (1979)
Författare/redaktör
Hogland, William, (263)
Khrennikov, Andrei, (228)
Graneli, Edna, (203)
Carlsson, Bo (179)
Gustavsson, Leif, (173)
Nilsson-Ekdahl, Kris ... (170)
visa fler...
Nicholls, Ian Alan, (136)
MARQUES, MARCIA, (136)
Milrad, Marcelo, (132)
Al-Najjar, Basim, 19 ... (130)
Olsen, Björn (128)
Weyns, Danny, (125)
Hagevi, Magnus, 1965 ... (125)
Olofsson, Tommy, 195 ... (118)
Petersson, Göran, (117)
Nicholls, Ian A., (115)
Waldenström, Jonas, (114)
Khrennikov, Andrei, ... (111)
Giebels, B. (109)
Gaillard, Marie-Jose ... (108)
Silander, Daniel, 19 ... (107)
Rooth, Dan-Olof (105)
Fridlund, Bengt (104)
Larsson, Per (100)
Reimer, O. (99)
Farnier, C. (98)
Révay, Péter, (97)
Nordebo, Sven, (97)
Ohlson, Sten, (96)
Drugge, Ulf, (96)
Bauhn, Per, (95)
Bhatnagar, Amit, (94)
Carius, Staffan, (93)
Öberg, Tomas, (93)
Bergbäck, Bo, (93)
Svensson, Jonas, 196 ... (92)
Conrad, J. (89)
Månsson, Alf, (89)
Hagström, Åke, (88)
Hallgren, Hanna, 197 ... (86)
Reimer, A. (85)
Feinstein, F. (85)
Löwe, Welf, (83)
Holtorf, Cornelius, ... (83)
Boisson, C. (82)
Lamanna, G. (82)
Hinton, J. A. (81)
Katz, U. (81)
Khelifi, B. (81)
Punch, M. (81)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (1276)
Uppsala universitet (632)
Linköpings universitet (603)
Högskolan i Jönköping (363)
Stockholms universitet (324)
visa fler...
Göteborgs universitet (307)
Umeå universitet (292)
Mittuniversitetet (280)
Luleå tekniska universitet (238)
Karolinska Institutet (202)
Kungliga Tekniska Högskolan (163)
Högskolan i Halmstad (131)
Örebro universitet (123)
Högskolan Kristianstad (112)
Sveriges Lantbruksuniversitet (105)
Mälardalens högskola (104)
Högskolan i Borås (78)
Chalmers tekniska högskola (72)
Malmö högskola (61)
Karlstads universitet (53)
Blekinge Tekniska Högskola (48)
Ersta Sköndal högskola (40)
Högskolan Väst (38)
Södertörns högskola (35)
Högskolan i Gävle (29)
Högskolan Dalarna (29)
Högskolan i Skövde (21)
Gymnastik- och idrottshögskolan (19)
Konstfack (11)
Röda Korsets Högskola (8)
Naturhistoriska riksmuseet (4)
Handelshögskolan i Stockholm (2)
Försvarshögskolan (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Sophiahemmet Högskola (1)
Naturvårdsverket (1)
visa färre...
Språk
Engelska (14731)
Svenska (5556)
Tyska (208)
Franska (126)
Danska (67)
Polska (59)
visa fler...
Spanska (47)
Nygrekiska (38)
Arabiska (26)
Kroatiska (20)
Norska (19)
Ryska (17)
Italienska (14)
Odefinierat språk (14)
Kinesiska (9)
Finska (8)
Portugisiska (8)
Serbiska (4)
Bosniska (3)
Persiska (2)
Latin (1)
Hebreiska (1)
Tjeckiska (1)
Estniska (1)
Rumänska (1)
Japanska (1)
Bulgariska (1)
Turkiska (1)
Ukrainska (1)
Nynorsk (1)
Indonesiska (1)
Bokmål (1)
Annat språk (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (6549)
Naturvetenskap (4809)
Humaniora (3805)
Medicin och hälsovetenskap (1961)
Teknik (1703)
Lantbruksvetenskap (549)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy