SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;mspu:(book)"

Sökning: db:Swepub > Bok

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
6.
 •  
7.
 • Aarelaid-Tart, Aili, et al. (författare)
 • Baltic biographies at historical crossroads
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book brings together life stories from five generations of Balts, living through the diverse and recurring transformations of the twentieth century: occupations, war, independence, totalitarianism, and democratic rule and market economy. The twentieth century history of the Baltic countries has often been deeply tragic. Lying on the coastline of the Baltic Sea, these rather small but strategically well located territories have historically found themselves in the middle of many power struggles between larger states, empires and other power-holders: the Teutonic Knights, Swedish kings, Tsarist Russia, Nazi Germany, the Soviet Union. Today, they are once again forced to stand up to the Russian Federation.Biographical interviewing is a field focused on individuals, and on how those individuals choose to re-create and present their lived lives, make meaning of it through the narratives they tell. To interpret the biographical narrations of Lithuanians, Latvians and Estonians, shaped by complex and controversial historical background, the authors use Pierre Bourdieu’s concept of social and cultural capitals, the principles of Erving Goffman’s framing analysis and Alessandro Portelli’s distinction of private and public spheres, Anton Steen’s investigations of post-Socialist elites and Piotr Sztompka’s theory of cultural trauma, etc. Given analyses of particular biographical narrations are supplemented by brief historical and sociological overviews, which allow the reader to better understand the contexts of lived lives, and the mental atmosphere in which the interviews were conducted.
 •  
8.
 • Abalo, Ernesto, 1982-, et al. (författare)
 • Digitalisering och social exklusion Om medborgares användning av och attityder till Arbetsförmedlingens digitala tjänster
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport studerar användarna av den digitala förvaltningen ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Målet är att undersöka hur olika grupper av inskrivna vid den svenska Arbetsförmedlingen – formerade utifrån olika socialt strukturerande faktorer – använder och förhåller sig till såväl internet som den aktuella myndigheten och dess webbplats (www.ams.se).Forskningen kring myndigheternas digitalisering domineras av studier som undersöker hur ny teknik implementeras i organisationer och vilka implikationer den har för dessa, medan användarstudier är sällsynta. Vår studie, som undersöker hur medborgare förhåller sig till internet i allmänhet och myndigheternas digitalisering i synnerhet, fyller därför ett tomrum på forskningsfältet.Studiens material samlades in genom en enkät som skickades till 2000 slumpmässigt utvalda personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Totalt erhölls 762 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 40 procent. I huvudsak rörde enkätfrågorna de arbetssökandes användning av och attityder till såväl internet som Arbetsförmedlingens webbplats, men även frågor om gruppens attityder till myndigheten i allmänhet ställdes.Resultaten visar att sociala faktorer, inte minst utbildning, är av stor betydelse för medborgarnas förmåga att använda Arbetsförmedlingens webbaserade tjänster. Lågutbildade använder myndighetens webbplats mer sällan än högutbildade, samtidigt som de även upplever den som svårare att använda. Vidare fann vi ett tydligt samband mellan de arbetssökande medborgarnas användning av och attityder till internet och Arbetsförmedlingens sajt. Grupper med en gynnsam relation till internet (i termer av tillgång, användning, erfarenhet och attityder) – framför allt högutbildade, tjänstemän och storstadsbor – använder också myndighetens webbplats flitigare, samtidigt som de tenderar att ha en mer positiv attityd till densamma (och vice versa). Följaktligen är det nödvändigt att tala om digitalt resursstarka och resurssvaga grupper.De ojämlika relationerna till internet i allmänhet och Arbetsförmedlingens webbplats i synnerhet indikerar inte bara att digitaliseringen av förvaltningen är mer gynnsam för digitalt resursstarka grupper, utan också att den stänger ute digitalt resurssvaga grupper. Detta nya slags exklusion får implikationer för de arbetssökandes möjligheter att både ta sig in på arbetsmarknaden och agera som medborgare. Om myndigheternas digitalisering dessutom medför en omformering av medborgarskapet, i termer av ökat individuellt ansvar gentemot förvaltningen, kommer den digitala klyftan, såvida inget görs, befästa de digitalt resurssvaga gruppernas redan existerande utanförskap.
9.
 • Abalo, Ernesto, 1982-, et al. (författare)
 • Olika publiker, olika livsstilar Om idrott, kultur och regional utveckling
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I föreliggande rapport studeras vilka sociala värden som elitidrotten och kulturen genererar för invånarna i landsortspräglade län som Blekinge, Halland, Kalmar och Kronoberg. Studien syftar till att lämna ett bidrag till den samhällsvetenskapliga idrottsforskningen, och ge ökad kunskap om idrottens och kulturens betydelse för den regionala utvecklingen.Studiens material vilar på en postenkät skickad till 1500 slumpmässigt utvalda personer i respektive län. Det sammanlagda antalet besvarade enkäter uppgick till 3181 stycken, vilket ger en nettosvarsfrekvens på 54 procent.Rapporten visar bland annat att både idrott och kultur värderas relativt högt och konsumeras i relativt stor utsträckning. Beträffande idrott konsumeras främst breddidrottsliga evenemang, och vad gäller kultur besöks bibliotek och biografer oftare än exempelvis teatrar.Studien visar också att de kultur- respektive idrottsintresserade skiljer sig åt vad gäller demografi, men även vad gäller livsstil. De idrottsintresserade har en mer folklig och lantlig prägel, medan de kulturintresserade är att betrakta som en välutbildad kosmopolitisk grupp. Med tanke på de sistnämndas ökade rörlighet är satsningar på kultur ej att förringa. Denna typ av satsningar kan få denna resursstarka grupp att dels stanna kvar i landsorten, dels flytta in till densamma.
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1569)
Typ av publikation
konstnärligt arbete (154)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (16712)
populärvet., debatt m.m. (2533)
refereegranskat (76)
Författare/redaktör
Fridenfalk, Mikael, ... (48)
Harrison, Dick (41)
Trost, Jan, 1935-, (39)
Jareborg, Nils,, (38)
Öman, Sören, 1961-, (37)
Johansson, Thomas, 1 ... (36)
visa fler...
Enkvist, Inger (35)
Pramling Samuelsson, ... (29)
Abrahamsson, Kenneth ... (27)
Sandelin, Bo, 1942-, (27)
Bengtsson, Bertil, (26)
Styhre, Alexander, 1 ... (26)
Radetzki, Marian, (25)
Lundell, Bengt (25)
Svanberg, Ingvar, (25)
Hallengren, Anders, ... (24)
Oxelheim, Lars (24)
Lehrberg, Bert, 1957 ... (24)
Stam, Per, 1964-, (23)
Magnusson, Lars, 195 ... (23)
Sörlin, Sverker, (23)
Hultman, Glenn, 1947 ... (23)
Larsson, Gerry, (22)
Starrin, Bengt, (22)
Persson, Anders (22)
Fornäs, Johan, 1952- ... (22)
Ljunggren, Sten, 195 ... (22)
Persson, Annina H, 1 ... (22)
Strömquist, Siv, (22)
Czarniawska, Barbara ... (21)
Carpentier, Nico (21)
Söderström, Lars (20)
Tamm, Maare, (20)
Olsson, Gunnar (20)
Frängsmyr, Tore, (20)
Petersson, Olof (20)
Persson, Lars-Erik, (19)
Åström, Karl Johan (19)
Edvardsson, Bo, (19)
Agrell, Wilhelm (19)
Håkansson, Håkan, (19)
Bergevärn, Lars-Eric ... (19)
Kullvén, Håkan, (19)
Lumsden, Marie, 1952 ... (19)
Lundquist, Lennart (19)
Eriksson, Annika, (19)
Grenholm, Carl-Henri ... (19)
Gilsenan Nordin, Ire ... (19)
Hemström, Carl, (19)
Strömberg, Håkan (19)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (4589)
Lunds universitet (2567)
Göteborgs universitet (2445)
Stockholms universitet (2342)
Linköpings universitet (1098)
Linnéuniversitetet (699)
visa fler...
Umeå universitet (643)
Luleå tekniska universitet (623)
Södertörns högskola (552)
Karlstads universitet (465)
Kungliga Tekniska Högskolan (439)
Malmö högskola (415)
Chalmers tekniska högskola (383)
Sveriges Lantbruksuniversitet (362)
Örebro universitet (356)
Högskolan i Jönköping (353)
Nordiska Afrikainstitutet (278)
Mittuniversitetet (248)
Högskolan Dalarna (201)
Mälardalens högskola (180)
Högskolan i Gävle (177)
Högskolan Kristianstad (160)
Försvarshögskolan (135)
Ersta Sköndal högskola (130)
Nationalmuseum (130)
Högskolan i Borås (113)
Högskolan i Halmstad (107)
Högskolan Väst (69)
Blekinge Tekniska Högskola (63)
Högskolan i Skövde (51)
Gymnastik- och idrottshögskolan (44)
Konstfack (23)
swepub_uni:ri_t (22)
Handelshögskolan i Stockholm (13)
Sophiahemmet Högskola (7)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (6)
Röda Korsets Högskola (6)
Naturhistoriska riksmuseet (4)
visa färre...
Språk
Svenska (10827)
Engelska (7065)
Tyska (381)
Franska (241)
Danska (123)
Spanska (101)
visa fler...
Norska (85)
Italienska (68)
Ryska (47)
Finska (45)
Nygrekiska (26)
Arabiska (25)
Polska (24)
Portugisiska (22)
Kinesiska (21)
Persiska (19)
Annat språk (19)
Odefinierat språk (18)
Latin (14)
Flera språk (13)
Nederländska (12)
Estniska (9)
Turkiska (9)
Japanska (6)
Koreanska (6)
Rumänska (5)
Kroatiska (5)
Tjeckiska (4)
Isländska (3)
Bulgariska (3)
Litauiska (3)
Kurdiska (3)
Ungerska (2)
Ukrainska (2)
Katalanska (2)
Baluchi (2)
Grekiska, klassisk (1)
Färöiska (1)
Makedonska (1)
Esperanto (1)
Vitryska (1)
Indonesiska (1)
Grönländska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (7819)
Humaniora (6163)
Naturvetenskap (1312)
Teknik (924)
Medicin och hälsovetenskap (730)
Lantbruksvetenskap (335)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy