SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;pers:(Persson Anders);spr:swe;conttype:(refereed)"

Sökning: db:Swepub > Persson Anders > Svenska > Refereegranskat

 • Resultat 1-10 av 41
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 • Bäckström, Lars, et al. (författare)
 • Det uppkopplade samhället och högre utbildning
 • 2014
 • Ingår i: NU 2014 : Umeå 8-10 oktober : abstracts. - Umeå : Umeå universitet. Pedagogiska institutionen. ; s. 123
 • Konferensbidrag (refereegranskat)
3.
4.
 • Eklund, Monica, et al. (författare)
 • Medreflektioner inom lärarutbildningens examensarbete
 • 2008
 • Ingår i: Kongresrapport til den 10. nordiske læreruddannelseskongres. - University of Iceland - School of Education. - 978-9979-9851-6-7
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Studenterna inom lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad skriver under sin sista termin ett examensarbete. Enligt de bedömningskriterier som tillämpas ska examensarbetet vara såväl vetenskapligt som skol- och yrkesrelevant. Examensarbetet bedöms av akademiska lärare och bedömningarna ligger till grund för betygsättningen av examensarbetena. Efter att examensarbetena betygsatts, kommenteras de godkända examensarbetena av personal inom för-, grund och gymnasieskolor, s.k. medreflektörer. I föreliggande paper undersöks ett 50-tal medreflektioner med utgångspunkt från tre frågeställningar: 1. Vad slags reflektioner förmedlas i medreflektörernas texter?; 2. Vilka likheter och skillnader finns mellan medreflektörernas kommentarer och de akademiska bedömningarna?; 3. Ger medreflektörernas verksamhet bidrag till kompetensutveckling och skolutveckling?
5.
 • Holsanova, Jana, et al. (författare)
 • Visualisering av ögonrörelser som stöd för motivation, metakognition och lärande
 • 2014
 • Ingår i: Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. - Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap. - 978-91-7473-862-9 ; s. 369-380
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Bidraget presenterar ett nytt pedagogiskt verktyg (EyeLearn) som baseras på ögonrörelsemätningsmetoden och används som stöd för motivation, metakognition och lärande. Genom visualiseringar av ögonrörelser kan man följa problemlösningsprocessen, ge stöd till lågpresterande elever, förbättra elevers metakognitiva förmågor och studieteknik, plocka fram exempel på framgångsrika och mindre framgångsrika strategier, motivera elever genom att engagera dem i jämförande diskussioner om alternativa lösningar samt anpassa digitala läromedel efter elevernas förmåga och preferens. Verktyget stödjer därmed interaktivitet, ger återkoppling till eleven, respekterar individernas lärstilar, erbjuder former av samarbete och stödjer metakognition.
6.
 • Houmann, Anna, et al. (författare)
 • Nyckeln till livsvärlden och musiklärares upplevelse av handlingsutrymme
 • 2014
 • Ingår i: Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang - utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. - Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. ; s. 305-318
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
7.
 • Kasemo, Bengt, 1942-, et al. (författare)
 • Nanopartiklar kan förbättra avbildningsteknik och diagnostik
 • 2017
 • Ingår i: Lakartidningen. - 00237205. ; 114:27-29
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The unique properties of nanoparticles make them tailorable into diagnostic agents on a molecular level, which allow more sensitive and precise in vitro diagnostics and in vivo imaging. While in vitro applications already have impact on diagnostics, in vivo use remains challenging due to difficulties in preparing nanoparticles with acceptable properties regarding toxicity, specific target accumulation and degradation. This article describes the innovative work of developing such platforms, and concludes that while nanotechnology-based diagnostics and imaging are still scarce at the clinical level, the rapid development of many new concepts, devices and processes that are now in the laboratory pipeline promises significant impact in the near future. © 2017, Swedish Medical Association. All rights reserved.
 •  
8.
 • Lutas, Liviu, 1969-, et al. (författare)
 • Teori i litteraturundervisning på gymnasiet : : tre klassrumsexempel
 • 2014
 • Ingår i: Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. - Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. - 978-91-7473-862-9 - 978-91-7473-863-6 ; s. 127-144
 • Bokkapitel (refereegranskat)
9.
 • Månsson, Eva, et al. (författare)
 • Meningsfullt arbete i krävande arbetsmiljö - lärare i skolan
 • 2004
 • Ingår i: Arbetsliv och hälsa 2004. - Liber. - 9147700025 ; s. 301-319
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • En stor majoritet av lärarna i grund- och gymnasieskolan upplever sitt arbete som mycket meningsfullt, samtidigt som de rapporterar allvarliga, i synnerhet psykosociala, arbetsmiljöproblem. Skolan har under de senaste 10-15 åren blivit ett av våra största arbetsmiljöproblem. Detta gäller såväl elevernas som personalens arbetsmiljö. Vad gäller de senare redovisas här uppgifter om lärares psykosociala arbetsmiljö och ohälsa, vilken kopplas samman med skolans förändringar under de senaste 15 åren. Utifrån egna fallstudier pekar vi slutligen på vad i dessa förändringar som lärare beskriver som negativt för den egna arbetsmiljön.
10.
 • Panican, Alexandru, et al. (författare)
 • Rådgivare, vägledare och mäklare – om grundskolans roll och betydelse för gymnasievalet
 • 2014
 • Ingår i: Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. - Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. - 978-91-7473-862-9 ; s. 177-194
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • I en kontext av en generellt ökande välfärdspluralism där medborgaren ställs inför betydligt fler val än tidigare, har det nyliberala tänkesättet också fått ett stort genomslag i det svenska utbildningssystemet. På skolområdet, som traditionellt dominerats av offentliga huvudmän, ser vi idag en blandning mellan offentliga och privata aktörer. Denna utveckling får som konsekvens att såväl de som är verksamma inom utbildningssystemet som elever och deras föräldrar behöver hitta nya förhållningssätt. För de yrkesverksamma innebär ökad konkurrens att de befinner sig i en verksamhet som antar rollen som marknadsaktör där elever och deras föräldrar alltmer blir betraktade som kunder. Utbildningssystemet har skapat lokala skolmarknader. Elever och deras föräldrar åtnjuter ökade valmöjligheter men får samtidigt krav på sig att sätta sig in i och värdera olika alternativ. Ett tydligt exempel på avreglering och marknadsanpassning i utbildningssystemet utgörs av gymnasievalet. I detta kapitel uppmärksammas den period som föregår gymnasiestudier då grundskoleelever med stöd från skolpersonal måste välja den fortsatta studievägen på sekundär nivå. Vi inriktar oss på gymnasieval genom att analysera vad ökade valmöjligheter kan innebära för representanter för grundskolan i förhållande till elevernas gymnasieval. Vi kommer att fokusera på hur rektorer och studie- och yrkesvägledare reflekterar kring sin roll utifrån de förändringar som skett gällande gymnasievalet. Övergripande pekar svaren att inslaget av informationsförmedling har intensifierats samtidigt som många elever behöver ett mer handfast och omfattande stöd i att förhålla sig till valet. Det finns en osäkerhet i hur skolrepresentanter ska förhålla sig till gymnasievalet. Den tidigare rollen som informatör utmanas av nya krav, förväntningar och dilemman vilket leder till att skolrepresentanter kan ta på sig rollen som rådgivare, vägledare eller mäklare för att matcha elevens preferenser och förutsättningar med det komplexa utbud av program, inriktningar och skolor som erbjuds.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 41
Åtkomst
fritt online (24)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (15)
bokkapitel (15)
konferensbidrag (11)
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Johansson, Roger, (8)
Persson, Anders, 195 ... (4)
Persson, Anders, 195 ... (4)
Persson, Anders, 195 ... (4)
Ranagården, Lisbeth, (3)
visa fler...
Sæther, Eva, (3)
Sellerberg, Ann Mari ... (2)
Eklund, Monica, (2)
Lisbeth, Ranagården (2)
Wikberg-Nilsson, Åsa ... (1)
Holsánová, Jana, (1)
Höök, Fredrik, 1966- ... (1)
Sonesson, Anders, (1)
Pelger, Susanne, (1)
Nordmark, Eva, (1)
Gummesson, Christina ... (1)
Prellwitz, Maria, (1)
Nyström, Marcus, (1)
Holmqvist, Kenneth, (1)
Sjöberg, Mats, (1)
Forsell, Camilla, (1)
Lundberg, Ingvar, (1)
Andersson, Gunnar (1)
Schmitt, Irina (1)
Kasemo, Bengt, 1942- ... (1)
Hultberg, John (1)
Lindgren, Cecilia, (1)
Leppänen, Vesa, (1)
Nilsson-Lindström, M ... (1)
Neuhaus, Sinikka, (1)
Panican, Alexandru (1)
Petersson, Harry, (1)
Hjort, Torbjörn, (1)
Edgren, Gudrun, (1)
Persson, Anders J (1)
Ynnerman, Anders, (1)
Lind, Judith (1)
Scandurra, Isabella, ... (1)
Zetterqvist Nelson, ... (1)
Berggård, Glenn, (1)
Houmann, Anna (1)
Lutas, Liviu, 1969-, (1)
Jönsson, Sandra (1)
Welin, Stellan, 1947 ... (1)
Stenberg, Henrik (1)
Isenberg, Bo (1)
Bäckström, Lars, (1)
Gedda, Oskar, (1)
Weber, Hans, (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (27)
Linköpings universitet (9)
Högskolan i Halmstad (6)
Karlstads universitet (2)
Linnéuniversitetet (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
visa fler...
Stockholms universitet (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Örebro universitet (1)
Högskolan Dalarna (1)
Högskolan Väst (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (31)
Humaniora (6)
Medicin och hälsovetenskap (5)
Teknik (3)
Naturvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy