SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;spr:tur;mspu:(book)"

Sökning: db:Swepub > Turkiska > Bok

 • Resultat 1-5 av 5
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Khayati, Khalid (författare)
 • Ma?dur Diasporadan S?n?r-Ötesi Vatanda?l??a m?? Fransa ve ?sveç’teki Kürtlerde diasporan?n olu?umu ve ulus-ötesi ili?kiler
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Bu çal??ma Fransa’da Marsilya bölgesi ve ?sveç’te Stockholm bölgesindeki Kürtler aras?nda tek-boyutlu, ma?duriyet ba?lant?l? Kürt diasporik kimli?inden daha nitelikli, dinamik ve aktif bir yap?ya do?ru ?ekil almas?na yönelik devam etmekte olan bir süreç hakk?nda kar??la?t?rmal? bir ara?t?rmad?r. Çal??ma, her iki ülkedeki diaspora Kürtleri aras?ndaki ulus-ötesi vatanda?l?k tecrübesinin geli?imi için gerekli unsurlar olan kurumsal ve ulus-ötesi düzenlemeler, asabiye a?lar?, radyo ve televizyon yay?nlar? ve siberuzay “online” kat?l?mlar, kültürel ve edebi aktiviteler ve benzeri di?er diasporik ve yörüngelerin çoklu?unu tasvir etmek için ac? ve travma deneyimi ile ma?duriyet duygusunun ötesine geçmektedir.Ara?t?rma, Fransa ile ?sveç’teki Kürtlerin farkl? diasporik söylemler tasavvur ettiklerini ve ayn? zamanda farkl? eylem biçimlerini seçtiklerini iddia etmektedir. Tekbiçimli toplumsal arkaplanlar? ve Frans?z politik ortam?n d??lay?c?l??? nedeniyle, Marsilya bölgesindeki Kürtler hissedilir bir ma?dur diaspora söylemini sürdürmekte olup s?n?r-ötesi vatanda?l?k eylemini s?n?rl? tutmu?lard?r. ?sveç’teki Kürtlerin sosyal ve politik aç?dan çe?itlilik bar?nd?r?yor olmalar?, daha avantajl? bir politik ortamda ya?amalar?ndan kaynakl? olarak, sadece daha esnek bir diaspora söylemini sürdürmekle kalmay?p, Marsilya bölgesindeki Kürtlere nazaran daha fazla geli?mi? bir s?n?r-ötesi vatanda?l?k tecrübesi geli?tirmi?lerdir.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-5 av 5
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy