SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(HUMANIORA) hsv:(Filosofi etik och religion) "

Sökning: hsv:(HUMANIORA) hsv:(Filosofi etik och religion)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Olsson, Nils, 1971- (författare)
 • Trosföreställningar
 • 2015
 • Ingår i: Kunstkritikk. - 1504-0925.
 • Recension (övrigt vetenskapligt)
 •  
2.
 • Almén, Edgar, 1943-, et al. (författare)
 • Livstolkning och värdegrund att undervisa om religion, livsfrågor och etik
 • 2000
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Skolans värdegrund har på senare år lyfts fram i många olika sammanhang. Uppgiften att undervisa om religion, etik, och livsfrågor har också debatterats. Detta undervisningsområde hör till skolans svåraste uppgifter - men kanske också till de viktigaste. Denna antologi ger ett bidrag till utvecklingen av ett professionellt lärarkunnande i frågor som gäller skolans värdegrund och undervisning på livsåskådningsområdet.Författarna ger utifrån sina respektive kompetensområden en belysning av några av ämnesområdets centrala aspekter.De texter som ingår har skrivits särskilt för lärarutbildningen men kan också användas i andra sammanhang. Avsikten har varit att via texterna föra de studerande i kontakt med såväl aktuell forskning som professionell lärarkunskap av annat slag.
3.
 •  
4.
 •  
5.
 • Mindus, Patricia (författare)
 • Austin and Scandinavian Realism
 • 2013
 • Ingår i: The Legacy of John Austin's Jurisprudence. - Springer-Verlag New York. ; s. 73-106
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The imperative theory of law exemplified in the work of John Austin is the object of much criticism in the movement of Scandinavian legal realism (SLR). The very core notions of command, sovereignty and will are targeted. This paper explores the Scandinavian readings of Austin’s theory, chiefly by reconstructing the main arguments of Axel Hägerström’s criticism of the will-theory and Karl Olivecrona’s reading of the imperative character of law. Special attention is paid to the affinities between the various outlooks and to their core differences. On one hand, strong resemblances can be discovered in the common methodological afflatus and respect for Hume’s principle. On the other hand – apart from contrasting opinions on minor aspects (such as tacit consent grounding custom) – among the unbridgeable divergences mention should be made of the view on morals: Austin embraced a form of cognitivism, while the Scandinavians supported a strict form of non-cognitivism. In order to assess the originality of the Scandinavian attack on the imperative theory of law, the aim of the paper is to test to what extent it stimulated the seminal work on the question of law’s authoritative dimension in SLR.
 •  
6.
 • Svensson, Frans (författare)
 • Non-Eudaimonism, The Sufficiency of Virtue for Happiness, and Two Senses of the  Highest Good in Descartes’s Ethics
 • 2015
 • Ingår i: British Journal for the History of Philosophy. - 0960-8788. ; 23:2, s. 277-296
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In his reflections on ethics, Descartes distances himself from the eudaimonistic tradition in moral philosophy by introducing a distinction between happiness and the highest good. While happiness, in Descartes's view, consists in an inner state of complete harmony and satisfaction, the highest good instead consists in virtue, i.e. in 'a firm and constant resolution' (e.g. CSMK: 325/AT 5: 83) to always use our free will well or correctly. In Section 1 of this paper, I pursue the Cartesian distinction between happiness and the highest good in some detail. In Section 2, I discuss the question of how the motivation to virtue should be accounted for within Descartes's ethical framework. In Section 3, I turn to Descartes's defence of the view that virtue, while fundamentally distinct from happiness, is nevertheless sufficient for obtaining it. In the final section of the paper (Section 4), my concern is instead with a second and sometimes neglected distinction that Descartes makes between two different senses of the highest good. I show that this distinction does not remove the non-eudaimonistic character of Descartes's ethics suggested in Section 1, and present two reasons for why the distinction is important for Descartes's purposes.
 •  
7.
 • Agrell, Beata, 1944- (författare)
 • Religion och föreställningar om arbetarlitteratur. Exemplet Mathilda Roos
 • 2016
 • Ingår i: ”inte kan jag berätta allas historia?” Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur. / Beata Agrell, Åsa Arping, Magnus Gustafsson, Christer Ekholm (red.). - Göteborg : Göteborgs universitet. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. - 978-91-88348-74-6 ; 215–228
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • To what extent is working-class literature compatible with religious faith? Wide-spread conceptions of working-class literature exclude this connection, but in the first working-class prose in the early 1900s – in spite of a beginning secularization – Christianity was the official religion, the Bible was a living cultural heritage and the working-class movement and the religious revivalists exchanged members. So, what might a Christian working-class literature look like? How the Christian radical Mathilda Roos’ (1852–1908) fiction relates to that issue is what is investigated in this article. Roos had attracted much attention and debate in her time. As a professed Chris-tian and social radical, she also depicted working-class issues. This article focuses on the intersection of Christianity and class-perspective in the short novel Strejken på Bergstomta [The Strike on Bergstomta] (1892), and to what extent this work might cor-respond to some given or possible conceptions of working-class literature.
 •  
8.
 • Strimling, P., et al. (författare)
 • The connection between moral positions and moral arguments drives opinion change
 • 2019
 • Ingår i: Nature human behaviour. - NLM (Medline). - 2397-3374. ; 3:9, s. 922-930
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Liberals and conservatives often take opposing positions on moral issues. But what makes a moral position liberal or conservative? Why does public opinion tend to become more liberal over time? And why does public opinion change especially fast on certain issues, such as gay rights? We offer an explanation based on how different positions connect with different kinds of moral arguments. Based on a formal model of opinion dynamics, we predicted that positions better connected to harm and fairness arguments will be more popular among liberals and will become more popular over time among liberals and conservatives. Finally, the speed of this trend will be faster the better the position connects to harm and fairness arguments. These predictions all held with high accuracy in 44 years of polling on moral opinions. The model explains the connection between ideology and moral opinions, and generates precise predictions for future opinion change.
 •  
9.
 • Brauer, Rene, et al. (författare)
 • The impact of tourism research
 • 2019
 • Ingår i: Annals of Tourism Research. - 0160-7383. ; 77
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The exceedingly competitive climate of academia has increased the emphasis on performance-based research funding. In this paper we evaluate the UK's government assessment of research impact and critically comment upon the implications for future research conduct. The key findings are as follows; firstly we provide a summary of UK tourism research impact. Secondly, we demonstrate the effect of the resulting significance gap, and comment upon the consequences of the Research Excellence Frameworks' (REF) research impact assessment in terms of a research culture change. Lastly, we proposition that the current assessment structure can have negative long-term consequences in that key issues facing tourism fall outside ‘good’ research impact.
 •  
10.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (6869)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (9248)
bokkapitel (7344)
doktorsavhandling (3590)
recension (2742)
konferensbidrag (2547)
bok (1497)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1023)
annan publikation (862)
rapport (402)
forskningsöversikt (178)
licentiatavhandling (67)
proceedings (redaktörskap) (53)
konstnärligt arbete (13)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (18883)
refereegranskat (7357)
populärvet., debatt m.m. (3318)
Författare/redaktör
Munthe, Christian, 1 ... (426)
Hansson, Sven Ove, (379)
Dunér, David, (312)
Jarlert, Anders, (279)
Sorgenfrei, Simon (273)
Larsson, Göran, 1970 ... (263)
visa fler...
Olsson, Erik J, (230)
Sorgenfrei, Simon, D ... (159)
Ekerman, Petrus, 169 ... (149)
Svenungsson, Jayne (148)
Borgehammar, Stephan (146)
Martinson, Mattias, ... (139)
Floderus, Johan, 172 ... (129)
Myrvold, Kristina, (127)
Sahlin, Nils-Eric, (123)
Selander, Sven-Åke, (123)
Björnsson, Gunnar, 1 ... (122)
Schalk, Peter, (119)
Sigurdson, Ola, 1966 ... (116)
Ihre, Johan, 1707-17 ... (115)
Vähäkangas, Mika, (113)
Boëthius, Daniel, 17 ... (112)
Svensson, Jonas, 196 ... (111)
Persson, Johannes, (109)
Bogdan, Henrik, 1972 ... (107)
Malmgren, Helge, 194 ... (107)
Wallenstein, Sven-Ol ... (106)
Rabinowicz, Wlodek (106)
Christiernin, Pehr N ... (106)
Brülde, Bengt, 1959- ... (105)
Berntson, Martin, 19 ... (103)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (99)
Byrskog, Samuel (98)
Broberg, Gunnar, (94)
Zetterholm, Magnus, (93)
Grinell, Klas, 1969- ... (93)
Otterbeck, Jonas, (92)
Westerlund, David (92)
Franck, Olof, 1958-, (92)
Rubenson, Samuel, (91)
Rønnow-Rasmussen, To ... (91)
Wikström, Owe, (89)
Lundberg, Magnus (84)
Sander, Åke, 1949-, (84)
Burman, Anders, (81)
Stenqvist, Catharina (80)
Holsánová, Jana, (78)
Thurfjell, David, 19 ... (77)
Aldrin, Viktor, 1980 ... (77)
Kazen, Thomas, Profe ... (77)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (8873)
Lunds universitet (6122)
Göteborgs universitet (5410)
Södertörns högskola (2288)
Stockholms universitet (2202)
Umeå universitet (1289)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (1165)
Linköpings universitet (831)
Linnéuniversitetet (621)
Karlstads universitet (424)
Teologiska högskolan Stockholm (338)
Högskolan i Gävle (291)
Chalmers tekniska högskola (269)
Högskolan Dalarna (266)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (241)
Högskolan i Borås (153)
Örebro universitet (140)
Högskolan i Jönköping (127)
Mittuniversitetet (101)
Högskolan i Halmstad (89)
Högskolan Väst (86)
Luleå tekniska universitet (83)
Högskolan i Skövde (55)
Sveriges Lantbruksuniversitet (53)
Karolinska Institutet (47)
Mälardalens högskola (40)
Malmö universitet (39)
Försvarshögskolan (23)
Högskolan Kristianstad (18)
Nordiska Afrikainstitutet (9)
RISE (7)
Naturhistoriska riksmuseet (7)
Konstfack (6)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
Gymnastik- och idrottshögskolan (3)
Röda Korsets Högskola (3)
Kungl. Musikhögskolan (2)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
Riksantikvarieämbetet (2)
Sophiahemmet Högskola (1)
Stockholms konstnärliga högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (14607)
Svenska (11403)
Latin (2380)
Tyska (315)
Franska (182)
Norska (99)
visa fler...
Danska (92)
Spanska (53)
Finska (50)
Italienska (40)
Ryska (33)
Polska (28)
Odefinierat språk (25)
Portugisiska (22)
Rumänska (20)
Kinesiska (18)
Annat språk (10)
Arabiska (8)
Nynorsk (7)
Grekiska, klassisk (6)
Persiska (6)
Nederländska (5)
Hebreiska (4)
Isländska (3)
Estniska (3)
Japanska (3)
Nygrekiska (3)
Bokmål (3)
Turkiska (2)
Tjeckiska (1)
Ungerska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (29499)
Samhällsvetenskap (3415)
Medicin och hälsovetenskap (911)
Naturvetenskap (630)
Teknik (239)
Lantbruksvetenskap (76)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy