SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(HUMANIORA) hsv:(Filosofi etik och religion) hsv:(Idé och lärdomshistoria) "

Sökning: hsv:(HUMANIORA) hsv:(Filosofi etik och religion) hsv:(Idé och lärdomshistoria)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
2.
 • Omodernt : Människor och tankar i förmodern tid
 • 2009. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna som irrationellt, traditionsbundet, kollektivistiskt och framför allt otidsenligt. Att behålla kontakten med det förmoderna behöver inte betyda att man bekräftar ett "arv" från det förflutna eller ägnar sig åt återbruk av äldre tiders idéer. Bättre är att omvandla, utveckla eller avveckla tidigare tankar eller kritik kring sociala och estetiska mönster. I antologin Omodernt - Människor och tankar i förmodern tid medverkar elva forskare som representerar en rad humanistiska discipliner. Deras texter berättar på mångfacetterade sätt om idéer och föreställningar, språk och texter från antiken till 1600-talet som är relevanta än idag. De argumenterar för vikten av kunskap om de perioder som ligger före vår moderna tid och ger konkreta exempel på forskning i den andan. Det viktiga är att uppmuntra kommunikation över seklen, viljan att vidga sina egna associationer kring mänskligt handlande, att fördjupa sina insikter om hur människor i historien försökt att hantera sin existentiella och samhälleliga situation. Genom sådana perspektivbyten kan vi i bästa fall få klargörande idéer även om vår egen tid.
 •  
3.
 •  
4.
 • Fazlhashemi, Mohammad, 1961- (författare)
 • Tro eller fönuft i politisk islam
 • 2011. - 1
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • År 874 inledde den tolfte shiitiske imamen Al-Mahdi ett liv i underjorden. Sedan dess har de rättslärda brottats med frågan om hur de ska leva tills han återkommer. Inom islams historia finns en lång kamp mellan de religiösa ledarna och de sekulära politiska över vilka som är bäst lämpade att styra de muslimska länderna, men den händelse under 1900-talet som framför alla andra markerade religionens – eller rättare sagt de religiösa ledarnas – återkomst på den politiska scenen var revolutionen i Iran 1979. Bland de shiitiska rättslärda finns dock många olika politiska föreställningar. Skillnaderna beror till stor del på rådande politiska och historiska omständigheter, sociala strukturer och ekonomiska förhållanden. Men är dessa omständigheter tillräckliga för att förstå varför en grupp shiitiska rättslärda drogs till revolutionär radikalism, andra till politisk pragmatism och ytterligare andra till total avhållsamhet från den politiska scenen? Och vad har förhållande mellan tro och förnuft för betydelse för religion och politik i de olika shiitiska skolorna?    
 •  
5.
 •  
6.
 • Gåvertsson, Frits (författare)
 • Vad ska jag göra med mig själv?
 • 2016
 • Ingår i: Modern filosofi. - : Vetenskapsmedia i Sverige AB. - 2002-0473. ; 1:4, s. 66-71
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Ljungberg, Johannes (författare)
 • Toleransens gränser : Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan religiösa avvikare inte funnits i någon större omfattning. Pietisterna uppfattades som ett hot mot den gemensamma religionsutövningen, ordningen och samhället i stort. Med utgångspunkt i statliga utredningar analyseras i denna bok diskussioner och förhandlingar om toleransens gränser för umgängesliv, avvikande beteende och yttranden i tal och skrift. Dessa tre teman blev föremål för storpolitik och vardagliga konflikter med inslag av hedersföreställningar, censurärenden och enhetspolitik, ständigt med frågan om vad som utgjorde oönskade rubbningar av samhället hängande i luften.
 •  
10.
 • Mindus, Patricia (författare)
 • Austin and Scandinavian Realism
 • 2013
 • Ingår i: The Legacy of John Austin's Jurisprudence. - : Springer-Verlag New York. ; , s. 73-106
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • The imperative theory of law exemplified in the work of John Austin is the object of much criticism in the movement of Scandinavian legal realism (SLR). The very core notions of command, sovereignty and will are targeted. This paper explores the Scandinavian readings of Austin’s theory, chiefly by reconstructing the main arguments of Axel Hägerström’s criticism of the will-theory and Karl Olivecrona’s reading of the imperative character of law. Special attention is paid to the affinities between the various outlooks and to their core differences. On one hand, strong resemblances can be discovered in the common methodological afflatus and respect for Hume’s principle. On the other hand – apart from contrasting opinions on minor aspects (such as tacit consent grounding custom) – among the unbridgeable divergences mention should be made of the view on morals: Austin embraced a form of cognitivism, while the Scandinavians supported a strict form of non-cognitivism. In order to assess the originality of the Scandinavian attack on the imperative theory of law, the aim of the paper is to test to what extent it stimulated the seminal work on the question of law’s authoritative dimension in SLR.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
bokkapitel (1061)
tidskriftsartikel (938)
recension (434)
konferensbidrag (201)
bok (198)
samlingsverk (redaktörskap) (174)
visa fler...
doktorsavhandling (143)
annan publikation (85)
rapport (39)
forskningsöversikt (27)
proceedings (redaktörskap) (4)
licentiatavhandling (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1792)
refereegranskat (921)
populärvet., debatt m.m. (593)
Författare/redaktör
Dunér, David (322)
Broberg, Gunnar (89)
Burman, Anders (74)
Petrov, Kristian, 19 ... (61)
Kaiserfeld, Thomas (55)
Nordlund, Christer, ... (53)
visa fler...
Önnerfors, Andreas (53)
Andersson, Jenny (49)
Jonsson, Stefan, 196 ... (48)
Lettevall, Rebecka (46)
Mjør, Kåre Johan, 19 ... (43)
Sörlin, Sverker (39)
Nordin, Svante (39)
Godhe, Michael, 1964 ... (37)
Hellerstedt, Andreas ... (37)
Sibum, H. Otto, 1956 ... (36)
Tunlid, Anna (35)
Gustafsson Chorell, ... (32)
Skoglund, Crister (30)
Flores, Fernando (29)
Christensen-Nugues, ... (27)
Holmberg, Gustav (26)
Mansén, Elisabeth (26)
Östlund, David (26)
Sanner, Inga (25)
Ekström, Anders, 196 ... (25)
Burman, Anders, 1971 ... (23)
Hansson, Jonas (23)
Hellerstedt, Andreas (23)
Berg, Annika, 1973- (23)
Mårald, Erland, 1970 ... (22)
Belfrage, Bertil (21)
Fazlhashemi, Mohamma ... (21)
Savin, Kristiina (21)
Höög, Victoria (20)
Rodell, Magnus (20)
Eklöf, Jenny, 1973- (20)
Widmalm, Sven, 1956- (19)
Nordblad, Julia, 198 ... (19)
Jülich, Solveig (18)
Fareld, Victoria (18)
Lennerhed, Lena, 195 ... (18)
Larsson, Anna, 1967- (18)
Östh Gustafsson, Ham ... (18)
Håkansson, Håkan (17)
Östholm, Hanna (17)
Runefelt, Leif, 1971 ... (17)
Bergwik, Staffan (16)
Oetke, Claus (16)
Petrov, Kristian (15)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (907)
Lunds universitet (849)
Södertörns högskola (453)
Stockholms universitet (445)
Umeå universitet (345)
Linköpings universitet (138)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (116)
Karlstads universitet (99)
Linnéuniversitetet (41)
Örebro universitet (24)
Högskolan i Gävle (19)
Högskolan i Borås (15)
Mittuniversitetet (11)
Högskolan i Halmstad (10)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (7)
Naturhistoriska riksmuseet (6)
Enskilda Högskolan Stockholm (6)
Luleå tekniska universitet (5)
Mälardalens högskola (5)
Högskolan Dalarna (5)
Göteborgs universitet (4)
Försvarshögskolan (4)
Jönköping University (3)
Högskolan Kristianstad (2)
Högskolan Väst (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (2)
Malmö universitet (1)
Riksantikvarieämbetet (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (2039)
Engelska (1091)
Tyska (51)
Franska (36)
Spanska (15)
Norska (14)
visa fler...
Danska (13)
Finska (7)
Polska (7)
Nynorsk (7)
Italienska (5)
Kinesiska (5)
Ryska (3)
Rumänska (3)
Annat språk (3)
Grekiska, klassisk (2)
Turkiska (2)
Nederländska (1)
Portugisiska (1)
Estniska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (3306)
Samhällsvetenskap (318)
Naturvetenskap (42)
Medicin och hälsovetenskap (13)
Lantbruksvetenskap (8)
Teknik (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy