SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(HUMANIORA) hsv:(Historia) "

Sökning: hsv:(HUMANIORA) hsv:(Historia)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Rodéhn, Cecilia, 1977- (författare)
 • Lost in Transformation : A critical study of two South African museums
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this dissertation Transformation, as understood in South Africa, is investigated in the ‘Natal Museum’ and the ‘Msunduzi Museum Incorporating the Voortrekker Complex’ in terms of socio-political structures, the museum as a place, its collections and displays. I have emphasised the ethnographical perspective and analysed it by using key concepts such as new museology, time, space and place. My research focuses on the perception and mediation by museum staff-members of Transformation which is compared and positioned against South African and international museological theoretical discourses. I further explore the political backdrop to Transformation of South African museums and discuss related problems and aspects such as reconciliation, nation-building and the African Renaissance. Socio-political structures, acts, reports and policy documents are analysed over a long temporal sequence, but focus on the period 1980-2007. The long temporal sequence is a tool to capture the development connected to the museums in space and time and aims to compare and present previous developments in order to investigate how Transformation positioned itself as against the past. I hold that Transformation should be treated as an ongoing process connected to other transformation processes across time. I also propose that Transformation started earlier than previously suggested and that it is not a question of one Transformation but of many transformation processes. The urban landscape and the concept of place and name are explored. My research examines the urban landscape from the establishment of Pietermaritzburg to study how the museums were positioned in the landscape and how this has contributed to associated meanings. The museums are treated as demarcated places in the urban landscape which are named and infused with meaning and ownership. The museums are constituted and acted out within specific socio-political structures. The dissertation suggests that the objectives of Transformation reveal themselves through negotiation and alteration of place and name. My research explores the history of the museum collections – how objects were acquired, classified and used to materialise the museums´ institutionalisation of time and what this brought about for heritage production. I investigate what did and did not change when the museums transformed and I deconstruct the new and old objectives and socio-political ideas of collections. I analyse displays as socio-political spaces, the agent’s appropriation, and the discrepancies within dominant socio-political structures. When Transformation materialises in displays it becomes visible for the public to see. The negotiated displays show how the museum tries to visualise Transformation to the public. The discussion analyses the discussed concepts of Transformation, the structures, place, name, display and collection, and relates these to the concept of time, and to how agents create time and make it visual. I also discuss how museological writing and political speeches shape and negotiate Transformation through their articulation and how they sometimes constrain and form discrepancies to actual reality.
 •  
2.
 • Lilja, Sven, 1947- (författare)
 • Appendix - Projektbeskrivning : förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt
 • 2006
 • Ingår i: Människan anpassaren - människan överskridaren. - Huddinge : Södertörns högskola. - 9789189315617 - 9189315618 ; , s. 231-241
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektet Förmoderna kustmiljöer. Natur, klimat och samhälle vid Östersjökusten före ca 1800 är en komparativ miljöhistorisk studie av lokalt resursutnyttjande och miljöpåverkan under förmodern tid (järnålder till tidigt 1800-tal). Projektets övergripande tema ”människoskapade miljöförändringarkontra naturprocesser” undersöks genom intensivstudier av några lokalakustsamhällens elasticitet och överlevnadsförmåga. Såväl långsiktiga somkortsiktiga förändringar studeras. Hur anpassade sig sådana samhällen tilllångsamma naturprocesser, och vilka strategier valdes för att hantera kortarehistoriska fluktuationer och förändringsförlopp? Vilka konsekvenser fick devalda anpassningsstrategierna för närmiljön? Projektet syftar till ett disciplinöverskridande samarbete mellan arkeologi, historia och geografi. Delprojekten behandlar kompletterande perspektiv, där yttre naturförhållanden(landhöjning, klimatförändringar och växlingar i den marinbiologiska faunanetc.), samt yttre samhällsförhållanden (närhet till stat och marknad) ställsmot lokalsamhällets inre anpassnings- och förändringsstrategier. Undersökningen är komparativ, med undersökningsområden i lokala kust- och skärgårdsmiljöer vid Östersjön. I första hand kommer Stockholms södra skärgård och Estlands kust, med Saaremaa (Ösel) och Hiumaa (Dagö), att studeras, men även områden i Finland och västra Ryssland.
 •  
3.
 • Lilja, Sven, 1947- (författare)
 • Klimatet, döden och makten : 1690-talets klimatkris
 • 2008
 • Ingår i: Projektet förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt.. - Huddinge : Södertörns högskola. ; , s. 23-79
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Artikeln beskriver och analyserar den stora klimatkris som drabbade norra Sverige, Finland och Baltikum på 1690-talet. Den studerar de demografiska och ekonomiska aspekterna av krisen, med särskild hänsyn till mortalitet, skördeutfall och och klimat- och vädersituationen. Artikeln diskutera även kronans sätt att reagera på krissignalerna från agrarsamhället.
 •  
4.
 • Lilja, Sven, 1947- (författare)
 • Pre-modern coastal environments - project description
 • 2008
 • Ingår i: The project Pre-Modern Coastal Environments. Natural Resources, Climate, and Society in the Baltic Area before 1800 - a Study in Environmental History/Projektet Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt. - Huddinge : Södertörns högskola. ; , s. 319-329
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The project Pre-Modern Coastal Environments has as its objective the studyof local resource use in selected coastal regions along the Baltic Sea. Thestudy’s main purpose is to determine the correlation between the effects ofhuman activities on the environment and the effects of naturally occurringenvironmental change. This will be achieved by using case studies focussingon the elasticity and survival capacity of specific coastal societies in easternSweden and western Estonia. The project will study settlement patterns,trade and industry, in relation to changes in the physical environment in thecontext of offshore displacement, climate changes, and changes in marinebiota. The project is a multidisciplinary cooperative effort of six researcherswho represent the disciplines of history, archaeology, human geography andphysical geography.
 •  
5.
 • Moore, Jason W., 1971- (författare)
 • Environmental crises and the metabolic rift in world-historical perspective
 • 2000
 • Ingår i: Organization & environment. - 1086-0266 .- 1552-7417. ; 13:2, s. 123-157
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article proposes a new theoretical framework to study the dialectic of capital and nature over the longue durée of world capitalism. The author proposes that today’s global ecological crisis has its roots in the transition to capitalism during the long sixteenth century. The emergence of capitalism marked not only a decisive shift in the arenas of politics, economy, and society, but a fundamental reorganization of world ecology, characterized by a “metabolic rift,” a progressively deepening rupture in the nutrient cycling between the country and the city. Building upon the historical political economy of Marx, Foster, Arrighi, and Wallerstein, the author proposes a new research agenda organized around the concept of systemic cycles of agro-ecological transformation. This agenda aims at discerning the ways in which capitalism’s relationship to nature developed discontinuously over time as recurrent ecological crises have formed a decisive moment of world capitalist crisis, forcing successive waves of restructuring over long historical time.
 •  
6.
 •  
7.
 • Strid, Jan Paul, 1947- (författare)
 • Tindra : Ett landskap i tidens spegel
 • 2009. - 1000
 • Ingår i: Tindra-projektet. - Garnisonsmuseet i Linköping : Garnisonsmuseet i Linköping.
 • Bok (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Denna bok handlar om det tidigare militära övningsområdet i Linköping. När området inköptes av Linköpings kommun efter garnisonens nedläggnng 1997 öppnades portarna till ett landskap av stor skönhet och överraskande ålderdomlig prägel - en oas för unika naturupplevelser i stadens närmaste grannskap. Boken vill ge bakgrunden till att området genom historien kunnat fungera som en fristad för flora och fauna, men också för fornminnen. Dess historia från forntid till militärtid skildlras med ett rikt illustrationsmaterial i form av kartor, modellbilder och nya och gamla fotografier ----
 •  
8.
 • Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande : Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiskakvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende 21- 23 januari 2015, Uppsala
 • 2015
 • Proceedings (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Videofilmade föredrag och diskussioner vid symposiet "Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande. Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiskakvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende 21- 23 januari 2015, Uppsala (den 22a januari).Förmiddagssession: Moderator: Gunilla Larsson, Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet. 09.00 Öppningsjojk, Ylva Gustafsson 09.05 Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande och Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap (CfG): Öppnande och inledningsanförande ”Rahpat, Báze dearvan - Mana Dearvan: Bli kvar med hälsan och gå med hälsan: Perspektiv på försoningsprocesser för två folk i samma nationalstat där stigarna blivit trängre 09.20 Välkomnanden o öppningsanföranden: Malin Ah-King, Centrum för Genusvetenskap; Satu Gröndahl, NAMIS, Hugo Valentin Centrum; NAPTEK, Agneta Silversparf, Silbonah Samesijdda, Carola Grahn, Sameföreningen i Stockholm 09.30 Peter Rodhe, SameÄtnam 09.40 May-Britt Öhman Tuohea Rim, UPPSAM, Teknovetenskapliga forskargruppen, CfG, och Mind and Nature ” Rievsak sjläsjkoj ja Biekkaid Biellocizáš” Dalripans skratt, stormsparven och örnen på lugna uppåtvindar : Feministiska teknovetenskapliga och kritiska urfolksstudie- perspektiv på den samiska Förintelsen, dekolonisering och helande” 09.50-09.55 Jojkpaus. 09.55-11.05 Maja Hagerman, historiker, vetenskapsjournalist och filmmakare: ” Filmen och boken om Herman Lundborg, chef för Rasbiologiska institutet: Etik, möjligheter och nödvändigheter” (Presentation och diskussion) 11.05- 11.10 Introduktion – samiska markrättigheter och rasbiologi (May-Britt Öhman - Lars-Anders Baer, jurist, Sametingspolitiker och ordförande Luokta Mavas sameby) skulle ha medverkat men kan ej delta pga renskiljning. 11.10-11.30 Bertil Bengtsson, Professor i civilrätt, ”Skattefjällsmålet och diskrimineringsfrågan” 13.10-15.00 Eftermiddagssession del 1: Moderator: Malin Ah-King, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet 13.10- 13.15 Öppen jojkscen. 13.15-15.00 Torsdagsseminarium öppet för allmänheten, arr. Centrum för Genusvetenskap, Aulan, Universitetshuset, Biskopsgatan 3. Katarina Pirak Sikku, konstnär ” Vi var generade över att vara lappar. Det var fult.”: Elsas vittnesmål om Rasbiologiska Institutets undersökningar av samiska barn vid nomadskolan i Vaikijaur, Jokkmokk” Kommentator: Ylva Gustafsson Torsdagsseminariets upplägg är presentation ca 30 minuter, därefter kommentators frågor med diskussion ca 15 minuter, och slutligen allmän diskussion ca 45 minuter. 15.30-17.30 Eftermiddagssession del två: Moderator/Samtalsledare: Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande och Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet 15.30-16.00 Gunnar Hauk Gjengset "Med skjeletter i skapet", en kort oversikt over hvordan norsk medisinsk forskning etter press i mer enn 150 år, endelig måtte gi fra seg skjelettrester etter forskning på samefolket, og især hodeskallene etter lederne av Kautokeino-opprøret i 1852” 16.00-16.10 Astri Dankert; ”En samisk dekoloniseringsprosess: Melankoli, tap og forsoning” 16.10-16.20 Anne Heith, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet ”EN ANNAN HISTORIA: Åtta samiska konstnärer på Bildmuseet i Umeå under kulturhuvudstadsåret” 16.20-16.45 Korta presentationer - reflektioner och funderingar: Lilian Mikaelsson, SameÄtnam; Lena Kroik, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) o Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman; Nils-Axel Heikka (medlem i QueerSámit); Tomas Cramér; Rikard Engblom 16.45 -17.30 Paneldiskussion och allmän diskussion med deltagarna Företrädare för medarrangörer, Sametinget, samiska organisationer, Uppsala universitet mfl
 •  
9.
 • Buckland, Philip I., 1973-, et al. (författare)
 • SEAD - The Strategic Environmental Archaeology Database : Progress Report Spring 2014
 • 2014
 • Ingår i: SEAD. - : The Environmental Archaeology Laboratory, Umeå University.
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report provides an overview of the progress and results of the VR:KFI infrastructure projects 2007-7494 and (825-)2010-5976. It should be considered as a status report in an on-going long-term research infrastructure development project.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (12624)
bokkapitel (9485)
recension (3975)
doktorsavhandling (2423)
konferensbidrag (2246)
bok (2234)
visa fler...
rapport (1607)
samlingsverk (redaktörskap) (1423)
annan publikation (881)
forskningsöversikt (147)
licentiatavhandling (117)
proceedings (redaktörskap) (82)
konstnärligt arbete (27)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (23012)
refereegranskat (9029)
populärvet., debatt m.m. (5181)
Författare/redaktör
Harrison, Dick (1131)
Zander, Ulf (538)
Larsson, Lars (309)
Karlsson, Klas-Göran (233)
Wienberg, Jes (227)
Salomon, Kim (226)
visa fler...
Fant, Eric Michael, ... (203)
Sörlin, Sverker (167)
Holtorf, Cornelius, ... (164)
Karlsson, Håkan, 196 ... (163)
Östling, Johan (158)
Schoenhals, Michael (155)
Jennbert, Kristina (146)
Welinder, Stig (140)
Gerner, Kristian (133)
Ekerman, Petrus, 169 ... (132)
Werner, Yvonne Maria (130)
Dahl, Izabela A., 19 ... (127)
Hårdh, Birgitta (124)
Östman, Sofi (121)
Berggren, Lars (121)
Goldhahn, Joakim, 19 ... (120)
Tersmeden, Fredrik (118)
Ulvros, Eva Helen (117)
Götz, Norbert (110)
Isaksson, Sven, 1966 ... (107)
Högberg, Anders, 196 ... (104)
Avango, Dag, 1965- (102)
Olsson, Lars, 1945- (101)
Linderholm, Johan, 1 ... (100)
Larsson, Esbjörn, 19 ... (97)
Högselius, Per, 1973 ... (97)
Gustafsson, Harald (97)
Ågren, Henrik, 1968- (97)
Hägerdal, Hans, 1960 ... (96)
Olausson, Deborah (95)
Törnquist-Plewa, Bar ... (94)
Persson, Lennart K, ... (92)
Karlsohn, Thomas, 19 ... (90)
Sörensen, Thomas, 19 ... (90)
Cronqvist, Marie (88)
Arne, Ture J. (88)
Roslund, Mats (87)
Jensen, Kurt Villads ... (87)
Legnér, Mattias, 197 ... (84)
Holtorf, Cornelius (83)
Wormbs, Nina, 1968- (82)
Nilsson, Torbjörn (81)
Gustafsson, Anders, ... (81)
Nerman, Birger (81)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (7731)
Uppsala universitet (6895)
Riksantikvarieämbetet (4377)
Stockholms universitet (4076)
Göteborgs universitet (3263)
Umeå universitet (2421)
visa fler...
Södertörns högskola (2270)
Linnéuniversitetet (1744)
Kungliga Tekniska Högskolan (1214)
Linköpings universitet (704)
Örebro universitet (558)
Mittuniversitetet (547)
Luleå tekniska universitet (408)
Försvarshögskolan (357)
Karlstads universitet (346)
Sveriges Lantbruksuniversitet (304)
Chalmers tekniska högskola (241)
Högskolan Kristianstad (222)
Jönköping University (215)
Högskolan Dalarna (188)
Malmö universitet (172)
Högskolan i Halmstad (113)
Gymnastik- och idrottshögskolan (104)
Högskolan i Gävle (90)
Mälardalens högskola (31)
Högskolan i Borås (31)
Nordiska Afrikainstitutet (31)
Naturhistoriska riksmuseet (25)
Blekinge Tekniska Högskola (24)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (20)
Konstfack (17)
Enskilda Högskolan Stockholm (15)
Röda Korsets Högskola (12)
Högskolan i Skövde (10)
Högskolan Väst (7)
Karolinska Institutet (6)
Naturvårdsverket (2)
RISE (2)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
Kungl. Musikhögskolan (1)
visa färre...
Språk
Svenska (21353)
Engelska (12956)
Latin (937)
Tyska (762)
Danska (255)
Franska (154)
visa fler...
Ryska (114)
Norska (105)
Spanska (86)
Finska (74)
Italienska (72)
Annat språk (62)
Polska (52)
Estniska (39)
Odefinierat språk (38)
Kinesiska (35)
Portugisiska (18)
Nederländska (16)
Isländska (14)
Ukrainska (14)
Turkiska (13)
Japanska (10)
Ungerska (9)
Rumänska (8)
Lettiska (8)
Nygrekiska (7)
Slovakiska (7)
Kroatiska (6)
Arabiska (4)
Persiska (4)
Tjeckiska (2)
Vitryska (2)
Hebreiska (1)
Bulgariska (1)
Serbiska (1)
Kurdiska (1)
Slovenska (1)
Koreanska (1)
Samiska (1)
Mongoliskt språk (1)
Indonesiska (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (37233)
Samhällsvetenskap (3098)
Naturvetenskap (622)
Lantbruksvetenskap (290)
Medicin och hälsovetenskap (201)
Teknik (188)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy