SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(HUMANIORA) hsv:(Historia och arkeologi) hsv:(Arkeologi) "

Sökning: hsv:(HUMANIORA) hsv:(Historia och arkeologi) hsv:(Arkeologi)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Avango, Dag, 1965-, et al. (författare)
 • Inledning
 • 2012
 • Ingår i: Bebyggelsehistorisk tidskrift. - 0349-2834. ; :63
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
2.
 • Källor till trädgårdsodlingens historia fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010-2013 arrangerade av Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA)
 • 2014
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA), som det formulerades de där första dagarna på Alnarp i början på mars 2010, är att: ”sammanföra forskare från olika ämnesområden för att tvärvetenskapligt diskutera växternas och trädgårdsodlingens historia, arkeologi och arkeobotanik”. Ingen av oss anade då hur uppskattat nätverket skulle bli, men faktum är att 2014 hölls det femte seminariet i NTAA på lika många år, den gången på Visingsö, 1-3 juni och 12-14 juni 2015 äger det sjätte seminariet rum i Kristiansand i Norge. Särskilt glädjande är det att vi nu kan publicera en rapport, Källor till trädgårdsodlingens historia: fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010–2013 arrangerade av Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA), som baseras på de fyra första årens teman och bidrag. Inte mindre än 26 artiklar har det blivit. De flesta har sitt ursprung i ett föredrag på något av seminarierna 2010, 2011, 2012 respektive 2013, men redaktionsgruppen har även tagit sig friheten att med nätverkets syfte i minnet be ytterligare några forskare om bidrag i några ämnen som vi gärna ville också skulle behandlas. Artiklarna i skriften är indelade efter fyra teman som i princip är knutna till de olika årens seminarier. Det första temat Arkeologins källor till trädgårdarnas och kulturlandskapets historia har anknytning till det första seminariet på Alnarp 2010 och fokuserar framförallt på metod, på det viktiga samarbetet mellan arkeologi och arkeobotanik, och på de intressanta framsteg som gjorts inom ämnet trädgårdsarkeologi under det senaste decenniet. Det andra temat Kålgårdar och Köksträdgårdar har anknytning till det andra seminariet i Norrköping 2011 och fokus ligger här på historisk, kulturgeografisk, arkeologisk och arkeobotanisk forskning kring nyttoträdgårdar, samt på benämningen kålgård och dess innehåll och former genom tiderna. Det tredje temat Kultur- och trädgårdsväxter: under mark, på mark, i herbarier och arkiv är knutet till det tredje seminariet i Uppsala 2012. Artiklarna är återigen fokuserade på källor, källkritik, tvärvetenskaplighet och olika forskningsmetoder att komma åt trädgårdsodlingens och kulturväxternas historia. Bland annat diskuteras herbarier, skriftliga källor, DNA och molekylära markörer, pollenanalys och georadar. Det fjärde temat för NTAAs årliga seminarium var kulturreliktväxter och hölls på Bornholm 2013. Seminariets fokus låg på forskning om och bevarande av kulturreliktväxter, det vill säga kvarstående kulturväxter som under speciellt gynnsamma omständigheter kan leva kvar på en plats långt efter att den egentliga odlingen upphört. Vi tillägnar denna rapport Kjell Lundquist (1955-2011) som var en av initiativtagarna till nätverket och vi hoppas att den skall inspirera till fortsatt forskning och nya metoddiskussioner.
3.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Almevik, Gunnar, 1969- (författare)
 • Södra Råda projektet. Program för forskning- och utvecklingsarbete Reconstruction of the Medieval Church Södra Råda. Program for Research and development
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Södra Råda gamla kyrka brann den 11 november 2001 i ett pyromandåd. Kyrkan var världskänd genom de höggotiska kormålningarna och mäster Amunds tak- och väggmålningar i långhuset. Södra Råda var också ett unikt byggnadsverk som en av 11 bevarade medeltida timrade kyrkor. Kort efter branden tog Riksantikvarieämbetet initiativ till ett rekonstruktionsprojekt, ”som ett pedagogiskt exempel för att ge nytt hantverkskunnande och kunskap om vår medeltida historia.” Efter drygt fem år med arkeologiska utgrävningar och byggnadstekniska förundersökningar startade rekonstruktionsarbetet. 2007 lades grund och syllvarv, och vid utgången av 2009 var sju stockvarv upptimrade. Projektet har allt sedan starten försökt nyttiggöra de arkeologiska utgrävningarna och byggnadsrekonstruktionen för turism, lokal kulturutveckling, utbildning och forskning. Bygget av nya Södra Råda kyrka är alltså ett kunskapsprojekt som skall ge kunskaper om hantverk och medeltidshistoria, ett kunskapsprojekt vars genomförande också skall användas för att nå andra mål. Bygget som pedagogik och kunskapsprojekt utgör alltså projektet Södra Rådas grund. FoU-programmet analyserar Södra Råda-projektet ingående ur en mängd perspektiv. Målsättningen med arbetet var att identifiera viktiga åtgärder för att utveckla Södra Råda som vetenskapligt kunskapsprojekt, samt hur detta projekt kan samverka med de pedagogiska och destinationspolitiska ambitionerna.
 •  
7.
 • Nyberg, Kenneth, 1971- (författare)
 • Världscirkeln sluts
 • 2014
 • Ingår i: Maria Sjöberg (red.), En samtidig världshistoria. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-07437-5 ; 588–610
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Stillahavsområdets historia 1500–1800: Under stora delar av perioden fungerade Stilla havet i huvudsak fortfarande som sammanbindande på lokal och regional nivå snarare än transocean. De förbindelser som förekom var likväl mycket viktiga och bestod under större delen av perioden främst av de spanska silvergaljonerna mellan Manila i Filippinerna och Acapulco i Mexico. De var en del i den globala handeln och även viktiga för det kulturella och biologiska utbytet i form av människor, grödor och sjukdomar mellan Europa, Amerika, Oceanien, Asien och Afrika.
 •  
8.
 • Costello, Eugene, et al. (författare)
 • Transhumant pastoralism in historic landscapes : Beginning a European perspective
 • 2018
 • Ingår i: Historical Archaeologies of Transhumance across Europe. - Taylor & Francis. - 9781351213387 - 9780815380320 ; s. 1-13
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Pastoralism offers a vast field of study, and within it transhumant practices represent an important range of past and contemporary human mobility strategies. In its widest sense, transhumance may simply be described as the seasonal movement of livestock. The Oxford English Dictionary adds some environmental qualification to this by defining transhumance as “the action or practice of moving livestock from one grazing ground to another in a seasonal cycle, typically to lowlands in winter and highlands in summer”. The wide-ranging geographic and social implications of such a definition mean, of course, that the study of transhumant practices permits a very wide perspective on human society, touching on themes as diverse as livestock management, economic responsiveness, social mobility and competition for land. Furthermore, use of the relative words ‘lowlands’ and ‘highlands’ means that a considerable proportion of the earth’s surface may be considered as potential settings for transhumance. There are consequently many ways in which people might conceive of and define the practice, and there has not been one, but many transhumant pastoralisms in Europe during historical times
 •  
9.
 • Eriksson, Niklas, 1976- (författare)
 • Eftermedeltida skeppsvrak : reflektioner kring marinarkeologi och historisk arkeologi med exempel från Östersjö
 • 2017
 • Ingår i: Nordisk marinarkæologi fast forankret. - Rudkøbing : Langelands Museum. - 978-87-92619-10-5 ; s. 101-116
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Postmedieval shipwrecks: reflections on maritime archaeology and historical archaeology with examples from the Baltic Sea That the brackish water of the Baltic Sea provides ideal conditions for preservation of organic material is a well-known fact. With this in mind it is a bit surprising just how little archaeological efforts that has been put into surveying these wrecks. The majority of these remains date to the early modern period. The study of these remains are thus associated with the assets as well as problems associated with historical archaeology. This paper reviews some of the research efforts carried out on wrecks in the past with focus on the relationship between history and archaeology. It is argued that the often claimed unique archaeological potential of the Baltic wrecks, tend to become overshadowed by narratives sprung out of written sources. The paper ends with a couple of examples of discussions that are only possible to raise from well-preserved shipwrecks. Inspired by phenomenology and the current research on historical buildings it is argued that ‘the lived experience’ is a possible way forward to raise other questions and to highlight other aspects of the past. The examples discussed are the everyday environment onboard fluits, a very common type of merchant ship, and the famous naval ship Svärdet that went down during a fierce battle in 1676.
 •  
10.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (6972)
Typ av publikation
bokkapitel (8823)
tidskriftsartikel (8420)
recension (3744)
konferensbidrag (2203)
doktorsavhandling (2175)
bok (1680)
visa fler...
rapport (1329)
samlingsverk (redaktörskap) (1270)
annan publikation (535)
forskningsöversikt (140)
licentiatavhandling (109)
proceedings (redaktörskap) (83)
konstnärligt arbete (15)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (19922)
refereegranskat (5854)
populärvet., debatt m.m. (4749)
Författare/redaktör
Harrison, Dick, (1050)
Zander, Ulf (566)
Larsson, Lars, (308)
Karlsson, Klas-Göran (256)
Wienberg, Jes (243)
Salomon, Kim (229)
visa fler...
Fant, Eric Michael, ... (203)
Jennbert, Kristina (160)
Schoenhals, Michael, (156)
Karlsson, Håkan, 196 ... (152)
Östling, Johan, (150)
Werner, Yvonne Maria ... (138)
Sörlin, Sverker, (136)
Gerner, Kristian (132)
Ekerman, Petrus, 169 ... (132)
Holtorf, Cornelius, ... (130)
Hårdh, Birgitta (128)
Ulvros, Eva Helen (122)
Welinder, Stig, (120)
Berggren, Lars (115)
Tersmeden, Fredrik, (113)
Dahl, Izabela A., 19 ... (109)
Götz, Norbert (109)
Isaksson, Sven, 1966 ... (107)
Törnquist-Plewa, Bar ... (105)
Goldhahn, Joakim, 19 ... (104)
Olsson, Lars, 1945-, (102)
Gustafsson, Harald, (98)
Östman, Sofi, (96)
Linderholm, Johan, 1 ... (96)
Ersgård, Lars (94)
Larsson, Esbjörn, 19 ... (94)
Högberg, Anders, 196 ... (94)
Cronqvist, Marie, (92)
Avango, Dag, 1965-, (92)
Olausson, Deborah (91)
Sörensen, Thomas, 19 ... (91)
Roslund, Mats (88)
Persson, Lennart K, ... (88)
Holtorf, Cornelius, (86)
Hägerdal, Hans, 1960 ... (86)
Karlsohn, Thomas, 19 ... (85)
Legnér, Mattias, 197 ... (84)
Högselius, Per, 1973 ... (83)
Jensen, Kurt Villads ... (82)
Nilsson, Torbjörn, (80)
Sanders, Hanne (80)
Hansson, Martin, (79)
Ågren, Henrik, 1968- ... (79)
Gustafsson, Anders, ... (78)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (7558)
Uppsala universitet (6453)
Stockholms universitet (3826)
Göteborgs universitet (3079)
Umeå universitet (2308)
Södertörns högskola (2188)
visa fler...
Linnéuniversitetet (1679)
Kungliga Tekniska Högskolan (1088)
Linköpings universitet (722)
Mittuniversitetet (517)
Örebro universitet (504)
Luleå tekniska universitet (405)
Försvarshögskolan (327)
Karlstads universitet (312)
Sveriges Lantbruksuniversitet (224)
Högskolan Kristianstad (223)
Högskolan i Jönköping (200)
Chalmers tekniska högskola (189)
Högskolan Dalarna (171)
Högskolan i Halmstad (107)
Högskolan i Gävle (93)
Gymnastik- och idrottshögskolan (90)
Malmö universitet (40)
Mälardalens högskola (32)
Högskolan i Borås (32)
Nordiska Afrikainstitutet (30)
Naturhistoriska riksmuseet (24)
Blekinge Tekniska Högskola (22)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (18)
Konstfack (16)
Röda Korsets Högskola (12)
Högskolan i Skövde (8)
Karolinska Institutet (7)
Teologiska högskolan Stockholm (6)
Högskolan Väst (3)
Naturvårdsverket (2)
Nationalmuseum (1)
Kungl. Musikhögskolan (1)
RISE (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Svenska (16214)
Engelska (11589)
Latin (797)
Tyska (676)
Danska (221)
Franska (140)
visa fler...
Ryska (110)
Norska (77)
Finska (75)
Spanska (71)
Italienska (68)
Annat språk (61)
Polska (56)
Estniska (37)
Odefinierat språk (36)
Kinesiska (33)
Portugisiska (16)
Nederländska (15)
Isländska (14)
Ukrainska (14)
Turkiska (13)
Japanska (10)
Ungerska (8)
Rumänska (7)
Nygrekiska (7)
Lettiska (7)
Slovakiska (6)
Arabiska (5)
Kroatiska (5)
Persiska (4)
Tjeckiska (2)
Hebreiska (1)
Bulgariska (1)
Kurdiska (1)
Slovenska (1)
Koreanska (1)
Vitryska (1)
Samiska (1)
Mongoliskt språk (1)
Indonesiska (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (30505)
Samhällsvetenskap (3148)
Naturvetenskap (588)
Lantbruksvetenskap (229)
Medicin och hälsovetenskap (206)
Teknik (203)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy