SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "hsv:(HUMANITIES) hsv:(History and Archaeology) "

Sökning: hsv:(HUMANITIES) hsv:(History and Archaeology)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Avango, Dag, 1965-, et al. (författare)
 • Inledning
 • 2012
 • Ingår i: Bebyggelsehistorisk tidskrift. - 0349-2834. ; :63
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
2.
 •  
3.
 • Rodéhn, Cecilia, 1977- (författare)
 • Lost in Transformation : A critical study of two South African museums
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this dissertation Transformation, as understood in South Africa, is investigated in the ‘Natal Museum’ and the ‘Msunduzi Museum Incorporating the Voortrekker Complex’ in terms of socio-political structures, the museum as a place, its collections and displays. I have emphasised the ethnographical perspective and analysed it by using key concepts such as new museology, time, space and place. My research focuses on the perception and mediation by museum staff-members of Transformation which is compared and positioned against South African and international museological theoretical discourses. I further explore the political backdrop to Transformation of South African museums and discuss related problems and aspects such as reconciliation, nation-building and the African Renaissance. Socio-political structures, acts, reports and policy documents are analysed over a long temporal sequence, but focus on the period 1980-2007. The long temporal sequence is a tool to capture the development connected to the museums in space and time and aims to compare and present previous developments in order to investigate how Transformation positioned itself as against the past. I hold that Transformation should be treated as an ongoing process connected to other transformation processes across time. I also propose that Transformation started earlier than previously suggested and that it is not a question of one Transformation but of many transformation processes. The urban landscape and the concept of place and name are explored. My research examines the urban landscape from the establishment of Pietermaritzburg to study how the museums were positioned in the landscape and how this has contributed to associated meanings. The museums are treated as demarcated places in the urban landscape which are named and infused with meaning and ownership. The museums are constituted and acted out within specific socio-political structures. The dissertation suggests that the objectives of Transformation reveal themselves through negotiation and alteration of place and name. My research explores the history of the museum collections – how objects were acquired, classified and used to materialise the museums´ institutionalisation of time and what this brought about for heritage production. I investigate what did and did not change when the museums transformed and I deconstruct the new and old objectives and socio-political ideas of collections. I analyse displays as socio-political spaces, the agent’s appropriation, and the discrepancies within dominant socio-political structures. When Transformation materialises in displays it becomes visible for the public to see. The negotiated displays show how the museum tries to visualise Transformation to the public. The discussion analyses the discussed concepts of Transformation, the structures, place, name, display and collection, and relates these to the concept of time, and to how agents create time and make it visual. I also discuss how museological writing and political speeches shape and negotiate Transformation through their articulation and how they sometimes constrain and form discrepancies to actual reality.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 • Cronqvist, Marie, et al. (författare)
 • Virtualiteter : sex essäer
 • 2006
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sex forskare från olika humanistiska discipliner skriver varsin essä kring temat virtualitet.
 •  
8.
 •  
9.
 • Kanon och kulturarv : Historia och samtid i Danmark och Sverige
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kanon och kulturarv har diskuterats intensivt de senaste åren i Danmark och Sverige. I Danmark har regeringens beslut att definiera en dansk kanon väckt stor debatt. I Sverige har diskussionen varit hovsammare samtidigt som ordet kulturarv har ett starkt grepp om museer, kulturmiljövård och arkiv. I Danmark har diskussionen kretsat kring vad som är danskt, vem som ska definiera danskheten och vilka konsekvenser det ska tillåtas få. I Sverige har debattinläggen handlat om kulturarvens användbarhet. Förutom i lokal, regional och nationell identitetspolitik har kulturarv kommit till användning inom en rad andra områden som hälso- och sjukvård, regional- och lokalutveckling, turism och mångkultur. Gemensamt för de danska och svenska erfarenheterna är att varken kulturarv eller kanon kan frigöras från politiska aspekter, ett faktum som i olika grad är uppenbart i bokens artiklar. Att utse företeelser till kulturarv eller att föra upp dem på en kanonlista är att vilja något med dem. Men vad? Och vilka platser, föremål och berättelser utses? På vilka grunder? Och av vem? I Kanon och kulturarv skriver 18 forskare om olika sätt att aktivt förhålla sig till och använda det förflutna och vilka konsekvenser det får i olika sammanhang. Boken är organiserad kring tre teman – minnen, skola och politik. Landskap, industrianläggningar, europeiska konventioner, musik, minnesparker, propositioner, läroplaner och arkeologiska fyndplatser är några av de arenor som undersöks.
 •  
10.
 • Lilja, Sven, 1947- (författare)
 • Appendix - Projektbeskrivning : förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt
 • 2006
 • Ingår i: Människan anpassaren - människan överskridaren. - Huddinge : Södertörns högskola. - 9789189315617 - 9189315618 ; , s. 231-241
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektet Förmoderna kustmiljöer. Natur, klimat och samhälle vid Östersjökusten före ca 1800 är en komparativ miljöhistorisk studie av lokalt resursutnyttjande och miljöpåverkan under förmodern tid (järnålder till tidigt 1800-tal). Projektets övergripande tema ”människoskapade miljöförändringarkontra naturprocesser” undersöks genom intensivstudier av några lokalakustsamhällens elasticitet och överlevnadsförmåga. Såväl långsiktiga somkortsiktiga förändringar studeras. Hur anpassade sig sådana samhällen tilllångsamma naturprocesser, och vilka strategier valdes för att hantera kortarehistoriska fluktuationer och förändringsförlopp? Vilka konsekvenser fick devalda anpassningsstrategierna för närmiljön? Projektet syftar till ett disciplinöverskridande samarbete mellan arkeologi, historia och geografi. Delprojekten behandlar kompletterande perspektiv, där yttre naturförhållanden(landhöjning, klimatförändringar och växlingar i den marinbiologiska faunanetc.), samt yttre samhällsförhållanden (närhet till stat och marknad) ställsmot lokalsamhällets inre anpassnings- och förändringsstrategier. Undersökningen är komparativ, med undersökningsområden i lokala kust- och skärgårdsmiljöer vid Östersjön. I första hand kommer Stockholms södra skärgård och Estlands kust, med Saaremaa (Ösel) och Hiumaa (Dagö), att studeras, men även områden i Finland och västra Ryssland.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (13797)
bokkapitel (9989)
recension (4134)
doktorsavhandling (2640)
konferensbidrag (2301)
bok (2273)
visa fler...
rapport (1637)
samlingsverk (redaktörskap) (1461)
annan publikation (949)
forskningsöversikt (159)
licentiatavhandling (116)
proceedings (redaktörskap) (89)
konstnärligt arbete (33)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (24104)
refereegranskat (9931)
populärvet., debatt m.m. (5483)
Författare/redaktör
Harrison, Dick (1111)
Zander, Ulf (547)
Larsson, Lars (310)
Karlsson, Klas-Göran (245)
Salomon, Kim (224)
Wienberg, Jes (215)
visa fler...
Fant, Eric Michael, ... (203)
Sörlin, Sverker (193)
Holtorf, Cornelius, ... (176)
Östling, Johan (171)
Karlsson, Håkan, 196 ... (163)
Olofsson, Magnus (149)
Jennbert, Kristina (145)
Welinder, Stig (144)
Werner, Yvonne Maria (133)
Gerner, Kristian (132)
Ekerman, Petrus, 169 ... (132)
Östman, Sofi (128)
Dahl, Izabela A., 19 ... (127)
Berggren, Lars (126)
Ulvros, Eva Helen (124)
Goldhahn, Joakim, 19 ... (123)
Hårdh, Birgitta (121)
Högberg, Anders, 196 ... (115)
Götz, Norbert (110)
Schoenhals, Michael (109)
Tersmeden, Fredrik (108)
Isaksson, Sven, 1966 ... (108)
Gustafsson, Harald (107)
Avango, Dag, 1965- (106)
Hägerdal, Hans, 1960 ... (106)
Linderholm, Johan, 1 ... (105)
Larsson, Esbjörn, 19 ... (104)
Högselius, Per, 1973 ... (102)
Olsson, Lars, 1945- (101)
Jensen, Kurt Villads ... (101)
Törnquist-Plewa, Bar ... (98)
Olausson, Deborah (95)
Ågren, Henrik, 1968- (95)
Karlsohn, Thomas, 19 ... (93)
Cronqvist, Marie (92)
Lindmark, Daniel, 19 ... (89)
Arne, Ture J. (88)
Edgren, Lars (84)
Legnér, Mattias, 197 ... (84)
Wormbs, Nina, 1968- (83)
Roslund, Mats (83)
Sjögren, Karl-Göran, ... (82)
Nilsson, Torbjörn (81)
Gustafsson, Anders, ... (81)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (7885)
Lunds universitet (7455)
Riksantikvarieämbetet (4741)
Stockholms universitet (4404)
Göteborgs universitet (3550)
Umeå universitet (2551)
visa fler...
Södertörns högskola (2358)
Linnéuniversitetet (1883)
Kungliga Tekniska Högskolan (1327)
Linköpings universitet (767)
Örebro universitet (616)
Mittuniversitetet (578)
Luleå tekniska universitet (417)
Försvarshögskolan (383)
Karlstads universitet (373)
Sveriges Lantbruksuniversitet (335)
Chalmers tekniska högskola (264)
Jönköping University (247)
Malmö universitet (241)
Högskolan Dalarna (224)
Högskolan Kristianstad (209)
Högskolan i Halmstad (116)
Gymnastik- och idrottshögskolan (110)
Högskolan i Gävle (94)
Högskolan i Borås (35)
Mälardalens högskola (33)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (33)
Nordiska Afrikainstitutet (31)
Naturhistoriska riksmuseet (29)
Institutet för språk och folkminnen (25)
Blekinge Tekniska Högskola (24)
Konstfack (19)
Enskilda Högskolan Stockholm (15)
Högskolan i Skövde (12)
Röda Korsets Högskola (12)
Högskolan Väst (6)
Karolinska Institutet (5)
RISE (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
Naturvårdsverket (1)
Kungl. Musikhögskolan (1)
visa färre...
Språk
Svenska (22524)
Engelska (13812)
Latin (1163)
Tyska (766)
Danska (270)
Franska (166)
visa fler...
Ryska (125)
Norska (113)
Spanska (89)
Finska (76)
Italienska (67)
Polska (57)
Annat språk (53)
Estniska (39)
Kinesiska (36)
Odefinierat språk (35)
Portugisiska (19)
Nederländska (17)
Isländska (14)
Turkiska (14)
Ukrainska (14)
Ungerska (11)
Japanska (10)
Lettiska (9)
Nygrekiska (8)
Slovakiska (7)
Kroatiska (6)
Rumänska (5)
Arabiska (4)
Persiska (4)
Tjeckiska (2)
Vitryska (2)
Hebreiska (1)
Bulgariska (1)
Serbiska (1)
Kurdiska (1)
Slovenska (1)
Koreanska (1)
Samiska (1)
Mongoliskt språk (1)
Indonesiska (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (39534)
Samhällsvetenskap (3413)
Naturvetenskap (697)
Lantbruksvetenskap (313)
Medicin och hälsovetenskap (236)
Teknik (207)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy