SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP) hsv:(Klinisk medicin) hsv:(Cancer och onkologi) "

Sökning: hsv:(MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP) hsv:(Klinisk medicin) hsv:(Cancer och onkologi)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Gustafson, Lars, et al. (författare)
 • A factor analytic approach to symptom patterns in dementia.
 • 2010
 • Ingår i: International Journal of Alzheimer's Disease. - Hindawi Publishing Corporation. - 2090-0252.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Previous publications have shown a high diagnostic sensitivity and specificity of three short clinical rating scales for Alzheimer's disease (AD), frontotemporal dementia (FTD), and vascular dementia (VaD) validated against neuropathological (NP) diagnoses. In this study, the aim was to perform an exploratory factor analysis of the items in these clinical rating scales. The study included 190 patients with postmortem diagnoses of AD (n = 74), VaD (n = 33), mixed AD/VaD (n = 31), or FTD (n = 52). The factor analysis produced three strong factors. Factor 1 contained items describing cerebrovascular disease, similar to the Hachinski Ischemic Score. Factor 2 enclosed major clinical characteristics of FTD, and factor 3 showed a striking similarity to the AD scale. A fourth symptom cluster was described by perception and expression of emotions. The factor analyses strongly support the construct validity of the diagnostic rating scales.
2.
 • Sjöholm, H, et al. (författare)
 • Necrosis of malignant gliomas after intratumoral injection of 201Tl in vivo in the rat
 • 1995
 • Ingår i: Anti-Cancer Drugs. - Rapid Communications. - 0959-4973. ; 6:1, s. 109-114
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Fourteen adult Fischer 344 rats were inoculated in vivo unilaterally in the caudate nucleus in the brain with malignant RG 2 glioma cells. By 3 weeks a tumor with a diameter of 3-6 mm normally develops. Ten animals which survived the repeated periods of anesthesia and thallium (Tl) injections (intratumorally three times of 201Tl, 15-23 days after inoculation) showed a prolonged retention of radioactivity at the site of injection with no uptake in other organs except for the kidneys. Singular circumscribed necroses were found post-mortem at the site of injection, comprising malignant glioma tumor tissue, which in six animals was absent, in three animals was markedly reduced in size compared with controls and in one animal had the expected size. In four animals metastases were found in distant locations in the brain; in three of these cases there was a retention of radioactivity in the tumor. The selective necrotizing effect on the tumor cells is interpreted as mainly due to emission of Auger electrons from intracellularly accumulated 201Tl, giving rise to very high energy deposition in the vicinity of the cell nucleus. The results should also have implications for the treatment of human malignant gliomas.
 •  
3.
 • Slind Olsen, Renate (författare)
 • Circulating and genetic factors in colorectal cancer Potential factors for establishing prognosis?
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Kolorektal cancer är en tumör i kolon eller rektum. I Sverige diagnosticerades år 2014 ca6300 individer med denna cancertyp och ca 2550 personer dör årligen till följd av kolorektalcancer. Operation är det huvudsakliga behandlingsalternativet för kolorektal cancer och vidfjärrmetastaser är överlevnaden &lt; 10 %. Det är därför viktigt att hitta markörer somtillsammans med TNM-stadium kan ge tidig information om sjukdomens prognos och lämpliguppföljning av patienter.</p><p>Utveckling av kolorektal cancer sker genom ackumulering av genetiska mutationer ochepigenetisk nedreglering av tumörsuppressorgener. Därutöver spelar interaktionen mellantumören och dess närmaste omgivning, innehållande tillväxt- och inflammatoriska faktorer,en viktig roll i tumörens utveckling och metastasering.</p><p>Syftet med avhandlingen var att studera associationen mellan CD93, PLA2G4C, PDGF-D samtinflammatoriska cytokiner och kolorektal cancer progression.</p><p>En prospektiv studie visade att CD93 och PLA2G4C SNP var potentiellt viktiga förbedömningav kolorektal cancer prognos. T/T genotypen av SNP rs2749817 i CD93 var associerad medhögre uttryck av CD93 i kolorektal cancer vävnad, främst bland patienter i stadium IV.Därutöver observerades fler återfall efter operation hos patienter med T/T genotypen. Aallelen hos PLA2G4C SNP rs1549637 är en möjligtvis bättre markör för cancerspecifiköverlevnad vid stadium II än faktorer som idag används för att selektera patienter tilladjuvant behandling. Sammantaget antyder detta att T/T genotypen av CD93 och A allelenav PLA2G4C kan vara genetiska markörer relaterade till allvarlig tumörsjukdom ochspridning. Därutöver kan de eventuellt selektera patienter som kräver tätare uppföljning ochadjuvant behandling.</p><p>För att studera den förmodade inblandningen av PDGF-D i kolorektal cancer undersöktesdess effekt på PDGF-D signalering in vitro. PDGF-D signaleringen förändradegenexpressionen av gener involverade i tumörutveckling och spridning, vilken kundeblockeras av tyrosinkinashämmaren imatinib. Det antyder att PDGF-D signalering kan vara enviktig faktor vid kolorektal cancer progression och ett potentiellt mål för behandling. Analysen av ett flertal inflammatoriska cytokiner visade en korrelation mellan högacytokinnivåer och ökad cancerspecifik och total dödlighet två år efter operation. Höga CCL1och CCL24 nivåer var de enda faktorerna som förblev signifikant associerade medcancerspecifik mortalitet vid fördjupad statistisk analys och bör studeras vidare.</p><p>Sammanfattningsvis presenterar denna avhandling cirkulerande och genetiska faktorersåsom CD93, PLA2G4C, PDGF-D, CCL1 and CCL24 som eventuellt är viktiga vid bedömning avkolorektal cancer progression tillsammans med TNM stadium.</p>
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Aljabery, Firas (författare)
 • Staging and tumor biological mechanisms of lymph node metastasis in invasive urinary bladder cancer
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p><strong>Aim: </strong>To study the possibility of detecting lymph node metastasis in locally advanced urinary bladder cancer (UBC) treated with radical cystectomy (RC) by using preoperative positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) and peroperative sentinel node biopsy (SNB) technique. We also investigate the clinical significance of macrophage traits expression by cancer cells, M2-macrophage infiltration (MI) in tumor stroma and the immunohistochemical expression of biomarkers in cancer cells in relation to clinicopathologic data.</p><p><strong>Patients and Methods: </strong>We studied prospectively 122 patients with UBC, pathological stage pT1–pT4 treated with RC and pelvic lymph node dissection (PLND) during 2005–2011 at the Department of Urology, Linköping University Hospital. In the first study, we compared the results of preoperative PET/CT and conventional CT with the findings of postoperative histopathological evaluation of lymph nodes (LNs). In the second study we investigated the value of SNB technique for detecting pathological LNs during RC in patients with UBC. W also examined the significance of the primary tumor location in the bladder in predicting the site of LN metastases, and the prognostic significance of lympho-vascular invasion (LVI) and lymph node metastasis density (LNMD) on survival. In the third study, we investigate the clinical significance of macrophage infiltration (MI) in tumor stroma and macrophage-traits expression by tumor cells. In the fourth study, we investigate the cell cycle suppression proteins p53, p21, pRb, p16, p14 ARF as well as tumors proliferative protein Ki67 and DNA repair protein ERCC1 expression in cancer cells. The results were compared with clinical and pathological characteristics and outcome.</p><p><strong>Results: </strong>Prior to RC, PET/CT was used to detect LN metastasis in 54 patients. PET/CT had 41% sensitivity, 86% specificity, 58% PPV, and 76% NPV, whereas the corresponding figures for conventional CT were 41%, 89%, 64%, and 77%. SNB was performed during RC in 103 patients. A median number of 29 (range 7–68) nodes per patient were examined. SNs were detected in 83 out of 103 patients (81%). The sensitivity and specificity for detecting metastatic disease by SNB varied among LN stations, with average values of 67% -90%. LNMD or ≥8% and LVI were significantly related to shorter survival. In 103 patients, MI was high in 33% of cases, while moderate and low infiltration occurred in 42% and 25% of tumors respectively. Patients with tumors containing high and moderate compared to low MI had low rate of LN metastases (P=0.06) and improved survival (P=0.06), although not at significant level. The expression of different tumor suppression proteins was altered in 47-91% of the patients. There were no significant association between cancer specific survival (CSS) and any of the studied biomarkers. In case of altered p14ARF, ERCC1 or p21, CSS was low in case of low p53 immunostaining but increased in case of p53 accumulation, although not at a significant level, indicating a possible protective effect of p53 accumulation in these cases.</p><p><strong>Conclusion: </strong>PET/ CT provided no improvement over conventional CT in detection and localization of regional LN metastases in bladder cancer. It is possible to detect the SN but the technique is not a reliable for perioperative localization of LN metastases; however, LVI and LNMD at a cut-off level of 8% had significant prognostic values. MI in the tumor microenvironment but not CD163 expression in tumor cells seems to be synergistic with the immune response against urinary bladder cancer. Our results further indicate that altered p53 might have protective effect on survival in case of altered p14ARF, p21, or ERCC1 indicating an interaction between these biomarkers.</p>
 •  
7.
 • Klaff, Rami, 1971- (författare)
 • Disease-Specific Survival in Prostate Cancer Patients Results from the Scandinavian Prostate Cancer Group (SPCG) Trial No. 5 and Regional Cancer Register Data
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p><strong>Introduction</strong></p><p>Prostate cancer (PCa) is the most common cancer among men in Sweden. The clinical course varies considerably, which makes it difficult to predict the prognosis in the individual case. In order to explore the early as well as the late course of the disease, large study groups and population-based cohorts are necessary.</p><p>Aims</p><ul><li>To explore factors that influence the long-term outcome of men with low-risk tumours in a population-based register, to predict the long-term course, and to assess the mortality rate for men with prostate cancer (Paper I)</li><li>To analyse long-term outcome and to investigate factors associated with long-term survival in patients with metastases to the skeleton (Paper II)</li><li>To analyse early androgen deprivation treatment (ADT) failure and to define clinical predictors associated with short survival due to early ADT failure in prostate cancer patients with bone metastases (Paper III)</li><li>To analyse the prognostic significance of the extent of bone metastases in relation to other pretreatment variables in prostate cancer patients, and to explore the impact of bone metastases on quality-of-life (Paper IV)</li></ul><p><strong>Material and methods</strong></p><p>The study groups were assembled from The South East Region Prostate Cancer Register (SERPCR), and The Scandinavian Prostate Cancer Group (SPCG) Trial No. 5. In the first study, prognostic factors and long-term disease-specific mortality rates of low-risk prostate cancer patients from the early PSA era were analysed. In the second study, patient-related factors, quality-of-life (QoL) and long-term survival in 915 PCa patients with bone metastases (M1b) under ADT, were analysed. In Study III factors predicting primary failure to respond to ADT were identified. Study IV explored the impact of the extent of bone metastases on survival and QoL for these men.</p><p><strong>Result and conclusions</strong></p><p>The long-term disease-specific mortality of low-risk localised PCa is low, but the annual mortality rate gradually increases. This indicates that some tumours slowly develop into lethal cancer, particularly in men 70 years or older and with a PSA level ≥ 4 μg/L. From the SPCG Trial No. 5, a subgroup of patients with M1b disease and favourable set of predictive factors survived more than 10 years under ADT with an acceptable QoL. Independent predictors of long-term survival were identified as performance status (PS) &lt; 2, limited extent of bone metastases, and a PSA level &lt; 231 μg/L at the time of enrolment in the trial. However, four independent clinical predictors of early ADT failure could be defined. Men exhibiting these features should be considered for an alternative treatment. Patient grouping based on three categories of extent of bone metastases related to PS, haemoglobin, and QoL at presentation, as independent predictors of mortality, may provide improved accuracy of prognosis.</p>
 •  
8.
 • Loftås, Per, 1964- (författare)
 • Response to neoadjuvant treatment in rectal cancer surgery
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Rectal cancer is one of the three most common malignancies in Sweden with an annual incidence of about 2000 cases. Current treatment consists of surgical resection of the rectum including the loco-regional lymph nodes in the mesorectum. In advanced cases, neoadjuvant chemo-radiotherapy (CRT) prior to the operative treatment reduces local recurrences and enables surgery. The neoadjuvant treatment can also eradicate the tumour completely, i.e. complete response. This research project was designed to investigate the effects of preoperative radiotherapy/ CRT and analyze methods to predict response to CRT.</p><p>Study I investigated the expression of the FXYD-3 protein with immunohistochemistry in rectal cancer, with or without preoperative radiotherapy. The results from the total cohort showed that, strong FXYD-3 expression was correlated to infiltrative tumour growth (p = 0.02). In the radiotherapy group, strong FXYD-3 expression was related to an unfavourable prognosis (p = 0.02). Tumours with strong FXYD-3 expression had less tumour necrosis (p = 0.02) after radiotherapy. FXYD-3 expression in the primary tumour was increased compared to normal mucosa (p=0.008). We concluded that FXYD-3 expression was a prognostic factor in patients receiving preoperative radiotherapy for rectal cancer.</p><p>Study II investigated FXYD-3 expression in tumours that developed local recurrences following surgery and compared this with expression in tumours that did not develop local recurrences. There was no difference in the expression of FXYD-3 between the group that developed local recurrences and the group that did not develop local recurrences. There was no difference in survival between those with strong or weak FXYD-3 expression. We concluded that this study could not confirm the findings from study 1 i.e. that FXYD-3 expression has prognostic significance in rectal cancer.</p><p>Study III was a register-based study on the incidence and effects of complete response to neoadjuvant treatment. Eight per cent of the patients with adequate CRT to achieve complete response also had a complete histological response of the luminal tumor in the resected bowel. Sixteen per cent of that group had remaining lymph node metastases in the operative specimen. Chemotherapy together with radiotherapy doubled the chance of complete response in the luminal tumour. Patients with remaining lymph node metastases had a lower survival rate compared to those without. We concluded that residual nodal involvement after neoadjuvant treatment was an important factor for reduced survival after complete response in the luminal tumour.</p><p>Study IV followed up the results from the previous study by re-evaluating magnetic resonance imaging (MRI)- images in patients with complete tumour response. Two experienced MRI radiologists performed blinded re-staging of post CRT MR- images from patients with complete response in the luminal tumour. One group with lymph node metastases and another one without were studied and the results compared with the pathology reports. The sensitivity, specificity, and positive and negative predicted values for correct staging of positive lymph nodes was 37%, 84%, 70% and 57%. The size of the largest lymph node (4.5 mm, p=0.04) seemed to indicate presence of a tumour positive lymph node. We concluded that MRI couldn’t correctly stage patients for lymph node metastases in patients with complete response to CRT in the luminal tumour.</p>
 •  
9.
 • Belfrage, Per, et al. (författare)
 • Dispersion of viable pig liver cells with collagenase
 • 1975
 • Ingår i: Life Sciences. - Elsevier. - 1879-0631. ; 17:8, s. 1219-1225
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Viable suspended hepatocytes were prepared from surgical biopsy specimens of pig and human liver by digestion with collagenase. Initial perfusion of the tissue through cannulated blood vessels with 0.5 mM EGTA followed by 0.2% collagenase gave the best results. 20−870 × 106 cells of which 60–95 % excluded trypan blue were obtained from 5–30 g pig liver pieces, while results with human liver specimens were usually less satisfactory. In some experiments, however, viable cells, as judged by vital stain exclusion and ability to synthesize lipids were obtained in sufficient yield. In the pig hepatocytes glycerolipid synthesis from [3H] glycerol and oxidation and esterification of [14C] oleic acid had the same characteristics as those observed earlier in rat hepatocytes.
 •  
10.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (3127)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (11056)
doktorsavhandling (535)
forskningsöversikt (473)
konferensbidrag (460)
annan publikation (148)
bokkapitel (114)
visa fler...
rapport (17)
bok (12)
samlingsverk (redaktörskap) (7)
licentiatavhandling (4)
recension (3)
proceedings (redaktörskap) (1)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (11264)
övrigt vetenskapligt (2167)
populärvet., debatt m.m. (26)
Författare/redaktör
Trichopoulou, Antoni ... (422)
Riboli, Elio (416)
Tumino, Rosario (394)
Overvad, Kim (388)
Boeing, Heiner (373)
Khaw, Kay-Tee (350)
visa fler...
Olsson, Håkan, (348)
Kaaks, Rudolf (342)
Palli, Domenico (291)
Weiderpass, Elisabet ... (285)
Jirström, Karin, (279)
Boutron-Ruault, Mari ... (276)
Manjer, Jonas, (266)
Borg, Åke, (266)
Tjonneland, Anne (258)
Hemminki, Kari, (251)
Bueno-de-Mesquita, H ... (239)
Panico, Salvatore (238)
Vineis, Paolo (228)
Stattin, Pär, (227)
Sanchez, Maria-Jose (222)
Glimelius, Bengt, (203)
Trichopoulos, Dimitr ... (200)
Travis, Ruth C (197)
Trichopoulou, A (197)
Riboli, E (196)
Fernö, Mårten, (189)
Tumino, R (186)
Barricarte, Aurelio (185)
Overvad, K (184)
Ardanaz, Eva (184)
Tjonneland, A (183)
Tjønneland, Anne (180)
Clavel-Chapelon, Fra ... (178)
Steineck, G, (177)
Dasu, Alexandru (176)
Boeing, H (171)
Peeters, Petra H. (169)
Kaaks, R (169)
Forssell-Aronsson, E ... (166)
Lagiou, Pagona (164)
Jenab, Mazda (164)
Dorronsoro, Miren (162)
Henriksson, Roger, (162)
Bendahl, Pär Ola, (161)
Toma-Dasu, Iuliana, (161)
Peeters, Petra H M (158)
Steineck, Gunnar, 19 ... (157)
Sacerdote, Carlotta (156)
Weiderpass, E, (155)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (5638)
Göteborgs universitet (2187)
Uppsala universitet (1835)
Umeå universitet (1743)
Karolinska Institutet (1651)
Örebro universitet (517)
visa fler...
Linköpings universitet (465)
Stockholms universitet (201)
Chalmers tekniska högskola (114)
Kungliga Tekniska Högskolan (85)
Högskolan i Jönköping (63)
Sveriges Lantbruksuniversitet (33)
Högskolan i Skövde (32)
Linnéuniversitetet (26)
Sophiahemmet Högskola (12)
Mittuniversitetet (10)
Gymnastik- och idrottshögskolan (10)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (10)
Röda Korsets Högskola (10)
Högskolan i Borås (9)
Högskolan Väst (8)
Högskolan Kristianstad (6)
swepub_uni:mau_t (6)
Södertörns högskola (6)
Högskolan i Gävle (6)
Karlstads universitet (4)
Högskolan i Halmstad (3)
Blekinge Tekniska Högskola (3)
Mälardalens högskola (1)
RISE (1)
Försvarshögskolan (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Engelska (12431)
Svenska (147)
Danska (3)
Spanska (3)
Isländska (3)
Annat språk (3)
visa fler...
Norska (2)
Tyska (1)
Odefinierat språk (1)
Polska (1)
Kinesiska (1)
Ukrainska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (12831)
Naturvetenskap (299)
Samhällsvetenskap (101)
Teknik (52)
Lantbruksvetenskap (16)
Humaniora (16)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy