SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(NATURVETENSKAP) hsv:(Data och informationsvetenskap) "

Sökning: hsv:(NATURVETENSKAP) hsv:(Data och informationsvetenskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Wilhelmsson, Kenneth, 1976- (författare)
 • Huvudansatser för parsningsmetoder. Om programutvecklingens förutsättningar i en svensk kontext
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna text var att ge en inblick i området (syntaktisk) parsning. Tanken var att ge en bild av utvecklingen som var 1) fri från alltför tekniska detaljer, då området är programmeringstekniskt, och 2) beskriven ur ett svenskt perspektiv. Bakgrunden till valet av ämne till texten, som var tänkt att finnas med i antologin Text och kontext, var att parsning är relativt okänt för många personer verksamma inom närliggande områden, samtidigt som det är ett absolut nyckelbegrepp för den som ägnar sig åt datorlingvistik eller språkteknologi. Målet var alltså att ge en ganska allmän utifrånblick på några centrala sidor av utvecklingen, samtidigt som det tydligt är så att den som själv arbetat med utveckling kan ha starka åsikter och preferenser rörande metodval, något som i ärlighetens namn kanske inte heller denna text är lösgjord från. Hur ska det göras? Konsten att utveckla automatisk syntaxanalys av naturlig text kan läras ut från ett flertal perspektiv. Det kan t.ex. ske med fokus på användandet av en viss grammatikformalism, med fokus på beräkningssnabbhet, med fokus på entydiggörande av möjliga ambiguiteter. Tolkningsval kan göras med hjälp av antingen handskrivna regler eller inhämtad statistik. En sorts huvudtema i denna text är hur metoder för parsning på senare år uppvisar förändringar som kanske kan förklaras med att programmen har fått andra användningsområden och att metoderna har anpassats därefter (en annan tolkning är att flera senare system inte längre gör parsning i strikt mening). När detta tänkta ”kapitel” var färdigt fick det kommentaren att det inte var anpassat för antologins målgrupp. Det fick skrivas en annan kapiteltext, men det kom samtidigt ett förslag att publicera texten om parsning här som denna rapport.
 •  
2.
 • Wilhelmsson, Kenneth, 1976- (författare)
 • Autentiska och artificiella frågor till svensk text Automatisk frågegenerering jämfört med användares frågor för informationsåtkomst Authentic and artificial questions to Swedish text Automatically generated questions versus user-generated questions for information access
 • 2015
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Informationssökning mot ostrukturerade datakällor som fri text är ett av de områden där användargränssnitt med fri formulering i naturligt språk har tagits fram. I ett sådant, eventuellt AI-betonat, system kan några grundläggande svårigheter från användarperspektivet märkas. En sådan svårighet är att en användare inte känner till huruvida en fråga som hon avser att ställa egentligen kan besvaras av den aktuella texten. Denna svårighet, tillsammans med andra, som de kraftiga variationsmöjligheterna för formen för ett giltigt svar på en ställd fråga, riskerar att leda till att användarintrycken av systemtypen blir negativa. De moment som behöver ingå i ett sådant frågebaserat informationssystems funktionssätt måste på något sätt inbegripa en mappning av frågeled i frågan (t.ex. när) till den form och grammatisk funktion som svaret i texten måste ha (för frågan när normalt ett tidsadverbial). Bland annat denna iakttagelse inbjuder till användning av automatisk frågegenerering (question generation, QG). Frågegenerering innebär att frågor som en naturlig text besvarar initialt utvinns av ett program som samlar in dem i explicit form. Tanken för användning i informationssökning är att en användare i gränssnittet enbart ska kunna ställa just dessa frågor, vilka faktiskt besvaras av texten. Denna studie gäller just de frågor som ett automatiskt frågegenereringssystem för svenska kan, och genom vidare utveckling, skulle kunna generera för godtycklig digital svensk text. Även om mängden automatiskt genererade frågor och frågeformuleringar kan bli mycket stor, utrymmesmässigt många gånger större än ursprungstexten, så är det tydligt att den beskrivna metoden för frågegenerering för svenska inte kan och troligen inte heller kommer att kunna förmås att skapa alla de frågor och frågeformuleringar som en vanlig användare skulle anse att en viss text besvarar. Men hur väl fungerar då automatiskt genererade frågor i detta sammanhang? Denna uppsats kretsar kring en användarundersökning där undersökningsdeltagare har ombetts att formulera frågor som texter besvarar, och som anses vara relevanta frågor. Den resulterande samlingen frågor undersöktes och kategoriserades. Resultatet av undersökningens huvudfråga visar att bara 20-25 % av användarnas frågeformuleringar skulle kunna genereras direkt automatiskt med aktuell ansats – utan vissa informationstekniska förbättringar. Uppsatsen föreslår viss ny terminologi för detta outforskade område, bl.a. för att skilja mellan de olika grader av processkrav som generering av olika frågeslag från text kräver.
 •  
3.
 • Chatterjee, Bapi, 1982- (författare)
 • Lock-free Concurrent Search
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The contemporary computers typically consist of multiple computing cores with high compute power. Such computers make excellent concurrent asynchronous shared memory system. On the other hand, though many celebrated books on data structure and algorithm provide a comprehensive study of sequential search data structures, unfortunately, we do not have such a luxury if concurrency comes in the setting. The present dissertation aims to address this paucity. We describe novel lock-free algorithms for concurrent data structures that target a variety of search problems.(i) Point search (membership query, predecessor query, nearest neighbour query) for 1-dimensional data: Lock-free linked-list; lock-free internal and external binary search trees (BST).(ii) Range search for 1-dimensional data: A range search method for lock-free ordered set data structures - linked-list, skip-list and BST.(iii) Point search for multi-dimensional data: Lock-free kD-tree, specially, a generic method for nearest neighbour search.We prove that the presented algorithms are linearizable i.e. the concurrent data structure operations intuitively display their sequential behaviour to an observer of the concurrent system. The lock-freedom in the introduced algorithms guarantee overall progress in an asynchronous shared memory system. We present the amortized analysis of lock-free data structures to show their efficiency. Moreover, we provide sample implementations of the algorithms and test them over extensive micro-benchmarks. Our experiments demonstrate that the implementations are scalable and perform well when compared to related existing alternative implementations on common multi-core computers.Our focus is on propounding the generic methodologies for efficient lock-free concurrent search. In this direction, we present the notion of help-optimality, which captures the optimization of amortized step complexity of the operations. In addition to that, we explore the language-portable design of lock-free data structures that aims to simplify an implementation from programmer’s point of view. Finally, our techniques to implement lock-free linearizable range search and nearest neighbour search are independent of the underlying data structures and thus are adaptive to similar data structures.
4.
 • Brown, Peter, et al. (författare)
 • Large expert-curated database for benchmarking document similarity detection in biomedical literature search
 • 2019
 • Ingår i: DATABASE-THE JOURNAL OF BIOLOGICAL DATABASES AND CURATION. - 1758-0463.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Document recommendation systems for locating relevant literature have mostly relied on methods developed a decade ago. This is largely due to the lack of a large offline gold-standard benchmark of relevant documents that cover a variety of research fields such that newly developed literature search techniques can be compared, improved and translated into practice. To overcome this bottleneck, we have established the RElevant LIterature SearcH consortium consisting of more than 1500 scientists from 84 countries, who have collectively annotated the relevance of over 180 000 PubMed-listed articles with regard to their respective seed (input) article/s. The majority of annotations were contributed by highly experienced, original authors of the seed articles. The collected data cover 76% of all unique PubMed Medical Subject Headings descriptors. No systematic biases were observed across different experience levels, research fields or time spent on annotations. More importantly, annotations of the same document pairs contributed by different scientists were highly concordant. We further show that the three representative baseline methods used to generate recommended articles for evaluation (Okapi Best Matching 25, Term Frequency–Inverse Document Frequency and PubMed Related Articles) had similar overall performances. Additionally, we found that these methods each tend to produce distinct collections of recommended articles, suggesting that a hybrid method may be required to completely capture all relevant articles. The established database server located at https://relishdb.ict.griffith.edu.au is freely available for the downloading of annotation data and the blind testing of new methods. We expect that this benchmark will be useful for stimulating the development of new powerful techniques for title and title/abstract-based search engines for relevant articles in biomedical research.
5.
 •  
6.
 • Osvalder, Anna-Lisa, 1961-, et al. (författare)
 • Considering the importance of user profiles in interface design
 • 2009
 • Ingår i: User Interfaces. - 978-953-7619 ; s. 23
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • User profile is a popular term widely employed during product design processes by industrial companies. Such a profile is normally intended to represent real users of a product. The ultimate purpose of a user profile is actually to help designers to recognize or learn about the real user by presenting them with a description of a real user’s attributes, for instance; the user’s gender, age, educational level, attitude, technical needs and skill level. The aim of this chapter is to provide information on the current knowledge and research about user profile issues, as well as to emphasize the importance of considering these issues in interface design. In this chapter, we mainly focus on how users’ difference in expertise affects their performance or activity in various interaction contexts. Considering the complex interaction situations in practice, novice and expert users’ interactions with medical user interfaces of different technical complexity will be analyzed as examples: one focuses on novice and expert users’ difference when interacting with simple medical interfaces, and the other focuses on differences when interacting with complex medical interfaces. Four issues will be analyzed and discussed: (1) how novice and expert users differ in terms of performance during the interaction; (2) how novice and expert users differ in the perspective of cognitive mental models during the interaction; (3) how novice and expert users should be defined in practice; and (4) what are the main differences between novice and expert users’ implications for interface design. Besides describing the effect of users’ expertise difference during the interface design process, we will also pinpoint some potential problems for the research on interface design, as well as some future challenges that academic researchers and industrial engineers should face in practice.
 •  
7.
 • Yun, Yixiao, 1987-, et al. (författare)
 • Maximum-Likelihood Object Tracking from Multi-View Video by Combining Homography and Epipolar Constraints
 • 2012
 • Ingår i: 6th ACM/IEEE Int'l Conf on Distributed Smart Cameras (ICDSC 12), Oct 30 - Nov.2, 2012, Hong Kong. - 978-1-4503-1772-6 ; s. 6 pages
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • This paper addresses problem of object tracking in occlusion scenarios, where multiple uncalibrated cameras with overlapping fields of view are used. We propose a novel method where tracking is first done independently for each view and then tracking results are mapped between each pair of views to improve the tracking in individual views, under the assumptions that objects are not occluded in all views and move uprightly on a planar ground which may induce a homography relation between each pair of views. The tracking results are mapped by jointly exploiting the geometric constraints of homography, epipolar and vertical vanishing point. Main contributions of this paper include: (a) formulate a reference model of multi-view object appearance using region covariance for each view; (b) define a likelihood measure based on geodesics on a Riemannian manifold that is consistent with the destination view by mapping both the estimated positions and appearances of tracked object from other views; (c) locate object in each individual view based on maximum likelihood criterion from multi-view estimations of object position. Experiments have been conducted on videos from multiple uncalibrated cameras, where targets experience long-term partial or full occlusions. Comparison with two existing methods and performance evaluations are also made. Test results have shown effectiveness of the proposed method in terms of robustness against tracking drifts caused by occlusions.
8.
 • Falkman, Göran, et al. (författare)
 • SOMWeb - Towards an Infrastructure for Knowledge Sharing in Oral Medicine
 • 2005
 • Ingår i: Connecting Medical Informatics and Bio-Informatics: Proceedings of MIE2005 - The XIXth International Congress of the European Federation for Medical Informatics. - 1-58603-549-5 ; s. 527-532
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • In a net-based society, clinicians can come together for cooperative work and distance learning around a common medical material. This requires suitable techniques for cooperative knowledge management and user interfaces that are adapted to both the group as a whole and to individuals. To support distributed management and sharing of clinical knowledge, we propose the development of an intelligent web community for clinicians within oral medicine. This virtual meeting place will support the ongoing work on developing a digital knowledge base, providing a foundation for a more evidence-based oral medicine. The presented system is founded on the use and development of web services and standards for knowledge modelling and knowledge-based systems. The work is conducted within the frame of a well-established cooperation between oral medicine and computer science.
 •  
9.
 • Elmqvist, Niklas, 1977-, et al. (författare)
 • Employing Dynamic Transparency for 3D Occlusion Management: Design Issues and Evaluation
 • 2007
 • Ingår i: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). - 16113349 .- 03029743. - 978-3-540-74794-9 ; 4662, s. 532-545
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Recent developments in occlusion management for 3D environments often involve the use of dynamic transparency, or virtual “X-ray vision”, to promote target discovery and access in complex 3D worlds. However, there are many different approaches to achieving this effect and their actual utility for the user has yet to be evaluated. Furthermore, the introduction of semi-transparent surfaces adds additional visual complexity that may actually have a negative impact on task performance. In this paper, we report on an empirical user study comparing dynamic transparency to standard viewpoint controls. Our implementation of the technique is an image-space algorithm built using modern programmable shaders to achieve real-time performance and visually pleasing results. Results from the user study indicate that dynamic transparency is superior for perceptual tasks in terms of both efficiency and correctness.
 •  
10.
 • Casado, Lander, 1985-, et al. (författare)
 • ContikiSec: A Secure Network Layer for Wireless Sensor Networks under the Contiki Operating System
 • 2009
 • Ingår i: Proceedings of the 14th Nordic Conference on Secure IT Systems (NordSec 2009), Lecture Notes in Computer Science. - 1611-3349. - 978-3-642-04765-7 ; 5838, s. 133-147
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • In this paper we introduce ContikiSec, a secure network layer forwireless sensor networks, designed for the Contiki Operating System. ContikiSechas a configurable design, providing three security modes starting fromconfidentiality and integrity, and expanding to confidentiality, authentication,and integrity. ContikiSec has been designed to balance low energy consumptionand security while conforming to a small memory footprint. Our design wasbased on performance evaluation of existing security primitives and is part ofthe contribution of this paper. Our evaluation was performed in the ModularSensor Board hardware platform for wireless sensor networks, running Contiki.Contiki is an open source, highly portable operating system for wireless sensornetworks (WSN) that is widely used in WSNs.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (10442)
Typ av publikation
konferensbidrag (27321)
tidskriftsartikel (12941)
rapport (2877)
bokkapitel (2647)
doktorsavhandling (2042)
licentiatavhandling (1366)
visa fler...
annan publikation (683)
proceedings (redaktörskap) (448)
bok (417)
samlingsverk (redaktörskap) (285)
forskningsöversikt (177)
patent (110)
recension (51)
konstnärligt arbete (14)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (39524)
övrigt vetenskapligt (33270)
populärvet., debatt m.m. (753)
Författare/redaktör
Voigt, Thiemo (315)
Boström, Henrik, (241)
Wohlin, Claes, (231)
Vyatkin, Valeriy, (220)
Vasilakos, Athanasio ... (216)
Ekenberg, Love, (211)
visa fler...
Davidsson, Paul, (203)
Tsigas, Philippas, 1 ... (203)
Runeson, Per, (197)
Karlgren, Jussi, (197)
Lennartson, Bengt, 1 ... (192)
Svensson, Arne, 1955 ... (190)
Johansson, Ulf, (189)
Staron, Miroslaw, 19 ... (185)
Höök, Kristina, (179)
Kragic, Danica, (177)
Weyns, Danny, (168)
Lundberg, Lars, (162)
Nordström, Jan (159)
Haridi, Seif, (158)
Peng, Zebo, 1958-, (154)
Johnsson, Lennart, (151)
Gu, Irene Yu-Hua, 19 ... (151)
Risch, Tore, (151)
Stenström, Per, 1957 ... (151)
Johannesson, Paul, (149)
Nilsson, Anders G., (146)
Doherty, Patrick, 19 ... (142)
Carlsson, Mats, (138)
Bosch, Jan, 1967-, (137)
Sandkuhl, Kurt, 1963 ... (136)
Borin, Lars, 1957-, (133)
Ziemke, Tom, (133)
Petersen, Kai, (132)
Saffiotti, Alessandr ... (128)
Cajander, Åsa, (127)
Jönsson, Bodil (126)
Balkenius, Christian ... (126)
Zdravkovic, Jelena, (125)
Regnell, Björn, (125)
Lavesson, Niklas, (123)
Brunström, Anna, (123)
Höst, Martin (122)
Eles, Petru Ion, 195 ... (122)
Lambrix, Patrick, (121)
Gorschek, Tony (121)
Popov, Oliver, (120)
Verhagen, Harko (120)
Nivre, Joakim, 1962- ... (120)
Stirna, Janis, (118)
visa färre...
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan (8176)
Chalmers tekniska högskola (6204)
Uppsala universitet (4818)
Linköpings universitet (3847)
RISE (3381)
Stockholms universitet (3108)
visa fler...
Göteborgs universitet (3061)
Lunds universitet (2872)
Blekinge Tekniska Högskola (2469)
Karlstads universitet (1728)
Örebro universitet (1583)
Umeå universitet (1520)
Luleå tekniska universitet (1425)
Linnéuniversitetet (1420)
Högskolan i Skövde (1191)
Mittuniversitetet (1115)
Högskolan i Jönköping (776)
Högskolan i Halmstad (720)
Mälardalens högskola (714)
Högskolan i Borås (575)
Södertörns högskola (376)
Högskolan Dalarna (250)
Högskolan i Gävle (227)
Högskolan Väst (213)
Sveriges Lantbruksuniversitet (182)
Högskolan Kristianstad (109)
swepub_uni:mau_t (71)
Röda Korsets Högskola (35)
Försvarshögskolan (28)
Karolinska Institutet (18)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (16)
Naturhistoriska riksmuseet (5)
Konstfack (4)
Naturvårdsverket (2)
Nordiska Afrikainstitutet (2)
Kungl. Musikhögskolan (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Malmö universitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (49270)
Svenska (1654)
Tyska (43)
Franska (17)
Spanska (13)
Japanska (12)
visa fler...
Odefinierat språk (7)
Ryska (6)
Norska (6)
Italienska (4)
Portugisiska (4)
Finska (3)
Nygrekiska (2)
Persiska (2)
Danska (1)
Estniska (1)
Ungerska (1)
Kinesiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (51361)
Teknik (3232)
Samhällsvetenskap (2538)
Humaniora (1300)
Medicin och hälsovetenskap (763)
Lantbruksvetenskap (119)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy