SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(NATURVETENSKAP) hsv:(Data och informationsvetenskap) hsv:(Annan data och informationsvetenskap) "

Sökning: hsv:(NATURVETENSKAP) hsv:(Data och informationsvetenskap) hsv:(Annan data och informationsvetenskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Wilhelmsson, Kenneth, 1976- (författare)
 • Huvudansatser för parsningsmetoder. Om programutvecklingens förutsättningar i en svensk kontext
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna text var att ge en inblick i området (syntaktisk) parsning. Tanken var att ge en bild av utvecklingen som var 1) fri från alltför tekniska detaljer, då området är programmeringstekniskt, och 2) beskriven ur ett svenskt perspektiv. Bakgrunden till valet av ämne till texten, som var tänkt att finnas med i antologin Text och kontext, var att parsning är relativt okänt för många personer verksamma inom närliggande områden, samtidigt som det är ett absolut nyckelbegrepp för den som ägnar sig åt datorlingvistik eller språkteknologi. Målet var alltså att ge en ganska allmän utifrånblick på några centrala sidor av utvecklingen, samtidigt som det tydligt är så att den som själv arbetat med utveckling kan ha starka åsikter och preferenser rörande metodval, något som i ärlighetens namn kanske inte heller denna text är lösgjord från. Hur ska det göras? Konsten att utveckla automatisk syntaxanalys av naturlig text kan läras ut från ett flertal perspektiv. Det kan t.ex. ske med fokus på användandet av en viss grammatikformalism, med fokus på beräkningssnabbhet, med fokus på entydiggörande av möjliga ambiguiteter. Tolkningsval kan göras med hjälp av antingen handskrivna regler eller inhämtad statistik. En sorts huvudtema i denna text är hur metoder för parsning på senare år uppvisar förändringar som kanske kan förklaras med att programmen har fått andra användningsområden och att metoderna har anpassats därefter (en annan tolkning är att flera senare system inte längre gör parsning i strikt mening). När detta tänkta ”kapitel” var färdigt fick det kommentaren att det inte var anpassat för antologins målgrupp. Det fick skrivas en annan kapiteltext, men det kom samtidigt ett förslag att publicera texten om parsning här som denna rapport.
 •  
2.
 • Wilhelmsson, Kenneth, 1976- (författare)
 • Autentiska och artificiella frågor till svensk text Automatisk frågegenerering jämfört med användares frågor för informationsåtkomst Authentic and artificial questions to Swedish text Automatically generated questions versus user-generated questions for information access
 • 2015
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Informationssökning mot ostrukturerade datakällor som fri text är ett av de områden där användargränssnitt med fri formulering i naturligt språk har tagits fram. I ett sådant, eventuellt AI-betonat, system kan några grundläggande svårigheter från användarperspektivet märkas. En sådan svårighet är att en användare inte känner till huruvida en fråga som hon avser att ställa egentligen kan besvaras av den aktuella texten. Denna svårighet, tillsammans med andra, som de kraftiga variationsmöjligheterna för formen för ett giltigt svar på en ställd fråga, riskerar att leda till att användarintrycken av systemtypen blir negativa. De moment som behöver ingå i ett sådant frågebaserat informationssystems funktionssätt måste på något sätt inbegripa en mappning av frågeled i frågan (t.ex. när) till den form och grammatisk funktion som svaret i texten måste ha (för frågan när normalt ett tidsadverbial). Bland annat denna iakttagelse inbjuder till användning av automatisk frågegenerering (question generation, QG). Frågegenerering innebär att frågor som en naturlig text besvarar initialt utvinns av ett program som samlar in dem i explicit form. Tanken för användning i informationssökning är att en användare i gränssnittet enbart ska kunna ställa just dessa frågor, vilka faktiskt besvaras av texten. Denna studie gäller just de frågor som ett automatiskt frågegenereringssystem för svenska kan, och genom vidare utveckling, skulle kunna generera för godtycklig digital svensk text. Även om mängden automatiskt genererade frågor och frågeformuleringar kan bli mycket stor, utrymmesmässigt många gånger större än ursprungstexten, så är det tydligt att den beskrivna metoden för frågegenerering för svenska inte kan och troligen inte heller kommer att kunna förmås att skapa alla de frågor och frågeformuleringar som en vanlig användare skulle anse att en viss text besvarar. Men hur väl fungerar då automatiskt genererade frågor i detta sammanhang? Denna uppsats kretsar kring en användarundersökning där undersökningsdeltagare har ombetts att formulera frågor som texter besvarar, och som anses vara relevanta frågor. Den resulterande samlingen frågor undersöktes och kategoriserades. Resultatet av undersökningens huvudfråga visar att bara 20-25 % av användarnas frågeformuleringar skulle kunna genereras direkt automatiskt med aktuell ansats – utan vissa informationstekniska förbättringar. Uppsatsen föreslår viss ny terminologi för detta outforskade område, bl.a. för att skilja mellan de olika grader av processkrav som generering av olika frågeslag från text kräver.
 •  
3.
 • Chatterjee, Bapi, 1982- (författare)
 • Lock-free Concurrent Search
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The contemporary computers typically consist of multiple computing cores with high compute power. Such computers make excellent concurrent asynchronous shared memory system. On the other hand, though many celebrated books on data structure and algorithm provide a comprehensive study of sequential search data structures, unfortunately, we do not have such a luxury if concurrency comes in the setting. The present dissertation aims to address this paucity. We describe novel lock-free algorithms for concurrent data structures that target a variety of search problems.(i) Point search (membership query, predecessor query, nearest neighbour query) for 1-dimensional data: Lock-free linked-list; lock-free internal and external binary search trees (BST).(ii) Range search for 1-dimensional data: A range search method for lock-free ordered set data structures - linked-list, skip-list and BST.(iii) Point search for multi-dimensional data: Lock-free kD-tree, specially, a generic method for nearest neighbour search.We prove that the presented algorithms are linearizable i.e. the concurrent data structure operations intuitively display their sequential behaviour to an observer of the concurrent system. The lock-freedom in the introduced algorithms guarantee overall progress in an asynchronous shared memory system. We present the amortized analysis of lock-free data structures to show their efficiency. Moreover, we provide sample implementations of the algorithms and test them over extensive micro-benchmarks. Our experiments demonstrate that the implementations are scalable and perform well when compared to related existing alternative implementations on common multi-core computers.Our focus is on propounding the generic methodologies for efficient lock-free concurrent search. In this direction, we present the notion of help-optimality, which captures the optimization of amortized step complexity of the operations. In addition to that, we explore the language-portable design of lock-free data structures that aims to simplify an implementation from programmer’s point of view. Finally, our techniques to implement lock-free linearizable range search and nearest neighbour search are independent of the underlying data structures and thus are adaptive to similar data structures.
4.
 • Brown, Peter, et al. (författare)
 • Large expert-curated database for benchmarking document similarity detection in biomedical literature search
 • 2019
 • Ingår i: DATABASE-THE JOURNAL OF BIOLOGICAL DATABASES AND CURATION. - 1758-0463.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Document recommendation systems for locating relevant literature have mostly relied on methods developed a decade ago. This is largely due to the lack of a large offline gold-standard benchmark of relevant documents that cover a variety of research fields such that newly developed literature search techniques can be compared, improved and translated into practice. To overcome this bottleneck, we have established the RElevant LIterature SearcH consortium consisting of more than 1500 scientists from 84 countries, who have collectively annotated the relevance of over 180 000 PubMed-listed articles with regard to their respective seed (input) article/s. The majority of annotations were contributed by highly experienced, original authors of the seed articles. The collected data cover 76% of all unique PubMed Medical Subject Headings descriptors. No systematic biases were observed across different experience levels, research fields or time spent on annotations. More importantly, annotations of the same document pairs contributed by different scientists were highly concordant. We further show that the three representative baseline methods used to generate recommended articles for evaluation (Okapi Best Matching 25, Term Frequency–Inverse Document Frequency and PubMed Related Articles) had similar overall performances. Additionally, we found that these methods each tend to produce distinct collections of recommended articles, suggesting that a hybrid method may be required to completely capture all relevant articles. The established database server located at https://relishdb.ict.griffith.edu.au is freely available for the downloading of annotation data and the blind testing of new methods. We expect that this benchmark will be useful for stimulating the development of new powerful techniques for title and title/abstract-based search engines for relevant articles in biomedical research.
5.
 •  
6.
 • Scheuner, Joel, et al. (författare)
 • Performance Benchmarking of Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Clouds with CloudWorkBench
 • 2019
 • Ingår i: Companion Proceedings of 10th ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering. - 978-1-4503-6286-3. - 978-145036286-3 ; s. 53-56
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • The continuing growth of the cloud computing market has led to an unprecedented diversity of cloud services with different performance characteristics. To support service selection, researchers and practitioners conduct cloud performance benchmarking by measuring and objectively comparing the performance of different providers and configurations (e.g., instance types in different data center regions). In this tutorial, we demonstrate how to write performance tests for IaaS clouds using the Web-based benchmarking tool Cloud WorkBench (CWB). We will motivate and introduce benchmarking of IaaS cloud in general, demonstrate the execution of a simple benchmark in a public cloud environment, summarize the CWB tool architecture, and interactively develop and deploy a more advanced benchmark together with the participants.
7.
 • Falkman, Göran, et al. (författare)
 • SOMWeb - Towards an Infrastructure for Knowledge Sharing in Oral Medicine
 • 2005
 • Ingår i: Connecting Medical Informatics and Bio-Informatics: Proceedings of MIE2005 - The XIXth International Congress of the European Federation for Medical Informatics. - 1-58603-549-5 ; s. 527-532
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • In a net-based society, clinicians can come together for cooperative work and distance learning around a common medical material. This requires suitable techniques for cooperative knowledge management and user interfaces that are adapted to both the group as a whole and to individuals. To support distributed management and sharing of clinical knowledge, we propose the development of an intelligent web community for clinicians within oral medicine. This virtual meeting place will support the ongoing work on developing a digital knowledge base, providing a foundation for a more evidence-based oral medicine. The presented system is founded on the use and development of web services and standards for knowledge modelling and knowledge-based systems. The work is conducted within the frame of a well-established cooperation between oral medicine and computer science.
 •  
8.
 • Peldszus, Sven, et al. (författare)
 • Secure Data-Flow Compliance Checks between Models and Code Based on Automated Mappings
 • 2019
 • Ingår i: Proceedings - 2019 ACM/IEEE 22nd International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems, MODELS 2019. ; s. 23-33
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • During the development of security-critical software, the system implementation must capture the security properties postulated by the architectural design. This paper presents an approach to support secure data-flow compliance checks between design models and code. To iteratively guide the developer in discovering such compliance violations we introduce automated mappings. These mappings are created by searching for correspondences between a design-level model (Security Data Flow Diagram) and an implementation-level model (Program Model). We limit the search space by considering name similarities between model elements and code elements as well as by the use of heuristic rules for matching data-flow structures. The main contributions of this paper are three-fold. First, the automated mappings support the designer in an early discovery of implementation absence, convergence, and divergence with respect to the planned software design. Second, the mappings also support the discovery of secure data-flow compliance violations in terms of illegal asset flows in the software implementation. Third, we present our implementation of the approach as a publicly available Eclipse plugin and its evaluation on five open source Java projects (including Eclipse secure storage).
 •  
9.
 • Fu, Keren, et al. (författare)
 • Deepside: A general deep framework for salient object detection
 • 2019
 • Ingår i: Neurocomputing. - 0925-2312. ; 356, s. 69-82
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Deep learning-based salient object detection techniques have shown impressive results compared to con- ventional saliency detection by handcrafted features. Integrating hierarchical features of Convolutional Neural Networks (CNN) to achieve fine-grained saliency detection is a current trend, and various deep architectures are proposed by researchers, including “skip-layer” architecture, “top-down” architecture, “short-connection” architecture and so on. While these architectures have achieved progressive improve- ment on detection accuracy, it is still unclear about the underlying distinctions and connections between these schemes. In this paper, we review and draw underlying connections between these architectures, and show that they actually could be unified into a general framework, which simply just has side struc- tures with different depths. Based on the idea of designing deeper side structures for better detection accuracy, we propose a unified framework called Deepside that can be deeply supervised to incorporate hierarchical CNN features. Additionally, to fuse multiple side outputs from the network, we propose a novel fusion technique based on segmentation-based pooling, which severs as a built-in component in the CNN architecture and guarantees more accurate boundary details of detected salient objects. The effectiveness of the proposed Deepside scheme against state-of-the-art models is validated on 8 benchmark datasets.
 •  
10.
 • Bae, Juhee, et al. (författare)
 • Complex Data Analysis
 • 2019
 • Ingår i: Data science in Practice. - Springer. - 978-3-319-97556-6 - 978-3-319-97555-9 ; s. 157-169
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • <p>Data science applications often need to deal with data that does not fit into the standard entity-attribute-value model. In this chapter we discuss three of these other types of data. We discuss texts, images and graphs. The importance of social media is one of the reason for the interest on graphs as they are a way to represent social networks and, in general, any type of interaction between people. In this chapter we present examples of tools that can be used to extract information and, thus, analyze these three types of data. In particular, we discuss topic modeling using a hierarchical statistical model as a way to extract relevant topics from texts, image analysis using convolutional neural networks, and measures and visual methods to summarize information from graphs.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (343)
Typ av publikation
konferensbidrag (665)
tidskriftsartikel (422)
bokkapitel (80)
doktorsavhandling (62)
licentiatavhandling (51)
rapport (48)
visa fler...
annan publikation (43)
bok (14)
forskningsöversikt (10)
samlingsverk (redaktörskap) (8)
patent (7)
proceedings (redaktörskap) (6)
konstnärligt arbete (2)
recension (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (1038)
övrigt vetenskapligt (809)
populärvet., debatt m.m. (35)
Författare/redaktör
Hast, Anders, 1966-, (16)
Ekenberg, Love, (15)
Tollmar, Konrad, (14)
Seipel, Stefan, (12)
Persson, Anna (11)
Linde, Peter, 1956-, (11)
visa fler...
Harrie, Lars, (10)
Wittek, Peter, (10)
Ericsson, Morgan (10)
Wingkvist, Anna, (10)
Ban, Yifang, (10)
Ljung, Patric, 1968- ... (10)
Mansourian, Ali, (9)
Sintorn, Ida-Maria (9)
Johansson, Mikael, 1 ... (9)
Roupé, Mattias, 1975 ... (9)
Herman, Pawel Andrze ... (9)
Kajko-Mattsson, Mira ... (9)
Gund, Anna, 1980- (9)
Ohlsson, Mattias, (8)
Lindecrantz, Kaj, 19 ... (8)
Johansson, Richard, ... (8)
Ekman, Inger, 1952-, (8)
Malmqvist, Johan, 19 ... (8)
Worbin, Linda, (8)
Andersson, Birger, (8)
Karlsson, MariAnne, ... (8)
Dahlstedt, Palle, 19 ... (8)
Stahre, Johan, 1961- ... (8)
Said, Alan, (8)
Sjöqvist, Bengt-Arne ... (8)
Coufalova, Eva (8)
Drsticka, Michal (8)
Eriksson, Thommy, 19 ... (8)
Nordström, Rickard (8)
Lavesson, Niklas, (7)
Marchetti, Andrea, (7)
Johannesson, Paul, (7)
Franzén, Stig, 1943- ... (7)
Fjeld, Morten, 1965- ... (7)
Torgersson, Olof, 19 ... (7)
Dodig-Crnkovic, Gord ... (7)
Gulisano, Vincenzo M ... (7)
Papatriantafilou, Ma ... (7)
Håkansson, Johan, (7)
Lilienthal, Achim J. ... (7)
Bae, Juhee, (7)
Bresin, Roberto, 196 ... (7)
Wilhelmsson, Kenneth ... (7)
Kylberg, Gustaf (7)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (415)
Kungliga Tekniska Högskolan (250)
Göteborgs universitet (129)
Linköpings universitet (85)
Uppsala universitet (83)
Lunds universitet (81)
visa fler...
Högskolan i Borås (53)
Blekinge Tekniska Högskola (46)
Stockholms universitet (40)
Umeå universitet (37)
Högskolan i Skövde (37)
Högskolan i Halmstad (36)
Högskolan i Gävle (31)
Mälardalens högskola (23)
Mittuniversitetet (21)
Sveriges Lantbruksuniversitet (20)
Linnéuniversitetet (19)
Örebro universitet (18)
Högskolan Dalarna (18)
Karlstads universitet (14)
Högskolan i Jönköping (10)
Luleå tekniska universitet (9)
RISE (5)
Karolinska Institutet (3)
swepub_uni:mau_t (2)
Södertörns högskola (1)
Försvarshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1343)
Svenska (53)
Spanska (2)
Portugisiska (2)
Italienska (1)
Odefinierat språk (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (1416)
Teknik (299)
Samhällsvetenskap (191)
Humaniora (85)
Medicin och hälsovetenskap (53)
Lantbruksvetenskap (13)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy