SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(NATURVETENSKAP) hsv:(Data och informationsvetenskap) hsv:(Systemvetenskap informationssystem och informatik) "

Sökning: hsv:(NATURVETENSKAP) hsv:(Data och informationsvetenskap) hsv:(Systemvetenskap informationssystem och informatik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Wilhelmsson, Kenneth, 1976- (författare)
 • Huvudansatser för parsningsmetoder. Om programutvecklingens förutsättningar i en svensk kontext
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna text var att ge en inblick i området (syntaktisk) parsning. Tanken var att ge en bild av utvecklingen som var 1) fri från alltför tekniska detaljer, då området är programmeringstekniskt, och 2) beskriven ur ett svenskt perspektiv. Bakgrunden till valet av ämne till texten, som var tänkt att finnas med i antologin Text och kontext, var att parsning är relativt okänt för många personer verksamma inom närliggande områden, samtidigt som det är ett absolut nyckelbegrepp för den som ägnar sig åt datorlingvistik eller språkteknologi. Målet var alltså att ge en ganska allmän utifrånblick på några centrala sidor av utvecklingen, samtidigt som det tydligt är så att den som själv arbetat med utveckling kan ha starka åsikter och preferenser rörande metodval, något som i ärlighetens namn kanske inte heller denna text är lösgjord från. Hur ska det göras? Konsten att utveckla automatisk syntaxanalys av naturlig text kan läras ut från ett flertal perspektiv. Det kan t.ex. ske med fokus på användandet av en viss grammatikformalism, med fokus på beräkningssnabbhet, med fokus på entydiggörande av möjliga ambiguiteter. Tolkningsval kan göras med hjälp av antingen handskrivna regler eller inhämtad statistik. En sorts huvudtema i denna text är hur metoder för parsning på senare år uppvisar förändringar som kanske kan förklaras med att programmen har fått andra användningsområden och att metoderna har anpassats därefter (en annan tolkning är att flera senare system inte längre gör parsning i strikt mening). När detta tänkta ”kapitel” var färdigt fick det kommentaren att det inte var anpassat för antologins målgrupp. Det fick skrivas en annan kapiteltext, men det kom samtidigt ett förslag att publicera texten om parsning här som denna rapport.
 •  
2.
 • Wilhelmsson, Kenneth, 1976- (författare)
 • Autentiska och artificiella frågor till svensk text Automatisk frågegenerering jämfört med användares frågor för informationsåtkomst Authentic and artificial questions to Swedish text Automatically generated questions versus user-generated questions for information access
 • 2015
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Informationssökning mot ostrukturerade datakällor som fri text är ett av de områden där användargränssnitt med fri formulering i naturligt språk har tagits fram. I ett sådant, eventuellt AI-betonat, system kan några grundläggande svårigheter från användarperspektivet märkas. En sådan svårighet är att en användare inte känner till huruvida en fråga som hon avser att ställa egentligen kan besvaras av den aktuella texten. Denna svårighet, tillsammans med andra, som de kraftiga variationsmöjligheterna för formen för ett giltigt svar på en ställd fråga, riskerar att leda till att användarintrycken av systemtypen blir negativa. De moment som behöver ingå i ett sådant frågebaserat informationssystems funktionssätt måste på något sätt inbegripa en mappning av frågeled i frågan (t.ex. när) till den form och grammatisk funktion som svaret i texten måste ha (för frågan när normalt ett tidsadverbial). Bland annat denna iakttagelse inbjuder till användning av automatisk frågegenerering (question generation, QG). Frågegenerering innebär att frågor som en naturlig text besvarar initialt utvinns av ett program som samlar in dem i explicit form. Tanken för användning i informationssökning är att en användare i gränssnittet enbart ska kunna ställa just dessa frågor, vilka faktiskt besvaras av texten. Denna studie gäller just de frågor som ett automatiskt frågegenereringssystem för svenska kan, och genom vidare utveckling, skulle kunna generera för godtycklig digital svensk text. Även om mängden automatiskt genererade frågor och frågeformuleringar kan bli mycket stor, utrymmesmässigt många gånger större än ursprungstexten, så är det tydligt att den beskrivna metoden för frågegenerering för svenska inte kan och troligen inte heller kommer att kunna förmås att skapa alla de frågor och frågeformuleringar som en vanlig användare skulle anse att en viss text besvarar. Men hur väl fungerar då automatiskt genererade frågor i detta sammanhang? Denna uppsats kretsar kring en användarundersökning där undersökningsdeltagare har ombetts att formulera frågor som texter besvarar, och som anses vara relevanta frågor. Den resulterande samlingen frågor undersöktes och kategoriserades. Resultatet av undersökningens huvudfråga visar att bara 20-25 % av användarnas frågeformuleringar skulle kunna genereras direkt automatiskt med aktuell ansats – utan vissa informationstekniska förbättringar. Uppsatsen föreslår viss ny terminologi för detta outforskade område, bl.a. för att skilja mellan de olika grader av processkrav som generering av olika frågeslag från text kräver.
 •  
3.
 • Chatterjee, Bapi, 1982- (författare)
 • Lock-free Concurrent Search
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The contemporary computers typically consist of multiple computing cores with high compute power. Such computers make excellent concurrent asynchronous shared memory system. On the other hand, though many celebrated books on data structure and algorithm provide a comprehensive study of sequential search data structures, unfortunately, we do not have such a luxury if concurrency comes in the setting. The present dissertation aims to address this paucity. We describe novel lock-free algorithms for concurrent data structures that target a variety of search problems.(i) Point search (membership query, predecessor query, nearest neighbour query) for 1-dimensional data: Lock-free linked-list; lock-free internal and external binary search trees (BST).(ii) Range search for 1-dimensional data: A range search method for lock-free ordered set data structures - linked-list, skip-list and BST.(iii) Point search for multi-dimensional data: Lock-free kD-tree, specially, a generic method for nearest neighbour search.We prove that the presented algorithms are linearizable i.e. the concurrent data structure operations intuitively display their sequential behaviour to an observer of the concurrent system. The lock-freedom in the introduced algorithms guarantee overall progress in an asynchronous shared memory system. We present the amortized analysis of lock-free data structures to show their efficiency. Moreover, we provide sample implementations of the algorithms and test them over extensive micro-benchmarks. Our experiments demonstrate that the implementations are scalable and perform well when compared to related existing alternative implementations on common multi-core computers.Our focus is on propounding the generic methodologies for efficient lock-free concurrent search. In this direction, we present the notion of help-optimality, which captures the optimization of amortized step complexity of the operations. In addition to that, we explore the language-portable design of lock-free data structures that aims to simplify an implementation from programmer’s point of view. Finally, our techniques to implement lock-free linearizable range search and nearest neighbour search are independent of the underlying data structures and thus are adaptive to similar data structures.
4.
 •  
5.
 • Yun, Yixiao, 1987-, et al. (författare)
 • Maximum-Likelihood Object Tracking from Multi-View Video by Combining Homography and Epipolar Constraints
 • 2012
 • Ingår i: 6th ACM/IEEE Int'l Conf on Distributed Smart Cameras (ICDSC 12), Oct 30 - Nov.2, 2012, Hong Kong. - 978-1-4503-1772-6 ; s. 6 pages
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • This paper addresses problem of object tracking in occlusion scenarios, where multiple uncalibrated cameras with overlapping fields of view are used. We propose a novel method where tracking is first done independently for each view and then tracking results are mapped between each pair of views to improve the tracking in individual views, under the assumptions that objects are not occluded in all views and move uprightly on a planar ground which may induce a homography relation between each pair of views. The tracking results are mapped by jointly exploiting the geometric constraints of homography, epipolar and vertical vanishing point. Main contributions of this paper include: (a) formulate a reference model of multi-view object appearance using region covariance for each view; (b) define a likelihood measure based on geodesics on a Riemannian manifold that is consistent with the destination view by mapping both the estimated positions and appearances of tracked object from other views; (c) locate object in each individual view based on maximum likelihood criterion from multi-view estimations of object position. Experiments have been conducted on videos from multiple uncalibrated cameras, where targets experience long-term partial or full occlusions. Comparison with two existing methods and performance evaluations are also made. Test results have shown effectiveness of the proposed method in terms of robustness against tracking drifts caused by occlusions.
6.
 • Jolak, Rodi, et al. (författare)
 • Position Paper: Knowledge Sharing and Distances in Collaborative Modeling
 • 2019
 • Ingår i: 2019 ACM/IEEE 22nd International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems Companion (MODELS-C). - IEEE. - 978-1-7281-5125-0
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • To develop systems effectively, a shared system understanding is required. Collaborative modeling is one way to capture this shared understanding. Increasingly, in large systems engineering projects different distances lead to social barriers between stakeholders. These barriers affect the quantity and quality of knowledge that is shared between stakeholders, thus reducing the quality of the resulting product. While it has been proposed to limit modeling activities to co-located teams, this might not always be possible or feasible. We argue that, despite the technological advances in collaborative modeling, effective collaboration can only be achieved if we understand how to account for social barriers. We propose to study, in depth, how these barriers affect modeling, and how their effects can be reduced. By understanding the effects of social barriers and accounting for them, we can maximize the benefits of collaborative modeling. © 2019 IEEE
 •  
7.
 • Falkman, Göran, et al. (författare)
 • SOMWeb - Towards an Infrastructure for Knowledge Sharing in Oral Medicine
 • 2005
 • Ingår i: Connecting Medical Informatics and Bio-Informatics: Proceedings of MIE2005 - The XIXth International Congress of the European Federation for Medical Informatics. - 1-58603-549-5 ; s. 527-532
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • In a net-based society, clinicians can come together for cooperative work and distance learning around a common medical material. This requires suitable techniques for cooperative knowledge management and user interfaces that are adapted to both the group as a whole and to individuals. To support distributed management and sharing of clinical knowledge, we propose the development of an intelligent web community for clinicians within oral medicine. This virtual meeting place will support the ongoing work on developing a digital knowledge base, providing a foundation for a more evidence-based oral medicine. The presented system is founded on the use and development of web services and standards for knowledge modelling and knowledge-based systems. The work is conducted within the frame of a well-established cooperation between oral medicine and computer science.
 •  
8.
 • Ochodek, M., et al. (författare)
 • LegacyPro: A DNA-inspired method for identifying process legacies in software development organizations
 • 2020
 • Ingår i: IEEE Software. - 07407459 (ISSN).
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Changing a software development process is a tricky task—the bigger the change, the trickier it gets. Large companies have the inertia of processes, the change of process takes time, happens over multiple releases and at different pace in different parts of the organization. Unfortunately, there are no effective tools available that help us determine if an organization has really adopted a proclaimed process change, as well as to what extent it is making progress towards this desired state. This paper presents a novel and unique method for determining the factual adoption of new processes in software R&D organizations. We use a DNA-inspired analysis (motifs) to categorize parts and find similarities between projects using defect-inflow profiles. We applied the method to analyze projects from a large infrastructure provider and from open source and show quantification of the evolution of processes.
 •  
9.
 • Casado, Lander, 1985-, et al. (författare)
 • ContikiSec: A Secure Network Layer for Wireless Sensor Networks under the Contiki Operating System
 • 2009
 • Ingår i: Proceedings of the 14th Nordic Conference on Secure IT Systems (NordSec 2009), Lecture Notes in Computer Science. - 1611-3349. - 978-3-642-04765-7 ; 5838, s. 133-147
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • In this paper we introduce ContikiSec, a secure network layer forwireless sensor networks, designed for the Contiki Operating System. ContikiSechas a configurable design, providing three security modes starting fromconfidentiality and integrity, and expanding to confidentiality, authentication,and integrity. ContikiSec has been designed to balance low energy consumptionand security while conforming to a small memory footprint. Our design wasbased on performance evaluation of existing security primitives and is part ofthe contribution of this paper. Our evaluation was performed in the ModularSensor Board hardware platform for wireless sensor networks, running Contiki.Contiki is an open source, highly portable operating system for wireless sensornetworks (WSN) that is widely used in WSNs.
 •  
10.
 • Chatterjee, Bapi, 1982- (författare)
 • Efficient Implementation of Concurrent Data Structures on Multi-core and Many-core Architectures
 • 2015
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Synchronization of concurrent threads is the central problem in order to design efficient concurrent data-structures. The compute systems widely available in market are increasingly becoming heterogeneous involving multi-core Central Processing Units (CPUs) and many-core Graphics Processing Units (GPUs). This thesis contributes to the research of efficient synchronization in concurrent data-structures in more than one way. It is divided into two parts. In the first part, a novel design of a Set Abstract Data Type (ADT) based on an efficient lock-free Binary Search Tree (BST) with improved amortized bounds of the time complexity of set operations - Add, Remove and Contains, is presented. In the second part, a comprehensive evaluation of concurrent Queue implementations on multi-core CPUs as well as many-core GPUs are presented.Efficient Lock-free BST -To the best of our knowledge, the lock-free BST presented in this thesis is the first to achieve an amortized complexity of O(H(n)+c) for all Set operations where H(n) is the height of a BST on n nodes and c is the contention measure. Also, the presented lock-free algorithm of BST comes with an improved disjoint-access-parallelism compared to the previously existing concurrent BST algorithms. This algorithm uses single-word compare-and-swap (CAS) primitives. The presented algorithm is linearizable. We implemented the algorithm in Java and it shows good scalability.Evaluation of concurrent data-structures - We have evaluated the performance of a number of concurrent FIFO Queue algorithms on multi-core CPUs and many-core GPUs. We studied the portability of existing design of concurrent Queues from CPUs to GPUs which are inherently designed for SIMD programs. We observed that in general concurrent queues offer them to efficient implementation on GPUs with faster cache memory and better performance support for atomic synchronization primitives such as CAS. To the best of our knowledge, this is the first attempt to evaluate a concurrent data-structure on GPUs.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1271)
Typ av publikation
konferensbidrag (3478)
tidskriftsartikel (1568)
rapport (489)
bokkapitel (477)
doktorsavhandling (289)
licentiatavhandling (113)
visa fler...
bok (90)
annan publikation (89)
proceedings (redaktörskap) (72)
samlingsverk (redaktörskap) (50)
forskningsöversikt (27)
recension (8)
patent (3)
konstnärligt arbete (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (4882)
övrigt vetenskapligt (4860)
populärvet., debatt m.m. (256)
Författare/redaktör
Nilsson, Anders G., (144)
Boström, Henrik, (117)
Zdravkovic, Jelena, (105)
Ekenberg, Love, (104)
Johannesson, Paul, (101)
Bider, Ilia (100)
visa fler...
Verhagen, Harko (93)
Stirna, Janis, (91)
Rusu, Lazar, (90)
Cronholm, Stefan, (79)
Mozelius, Peter, (78)
Perjons, Erik, (76)
Sandkuhl, Kurt, 1963 ... (76)
Fors, Uno, (68)
Dalianis, Hercules, (67)
Hansson, Henrik, (61)
Ramberg, Robert, (60)
Henkel, Martin, (60)
Danielson, Mats, (58)
Kowalski, Stewart, (57)
Larsson, Aron, (57)
Pettersson, John Sör ... (55)
Kanter, Theo, (53)
Grönlund, Åke, 1954- ... (52)
Gustas, Remigijus, 1 ... (52)
Papapetrou, Panagiot ... (50)
Juell-Skielse, Gusta ... (50)
Johansson, Ulf, (48)
Hansson, Karin, (48)
Axelsson, Karin, 196 ... (47)
Nouri, Jalal, (46)
Stenmark, Dick, 1962 ... (46)
Rose, Jeremy, (45)
Fredriksson, Odd, (45)
Rahmani, Rahim, (45)
Cerratto-Pargman, Te ... (45)
Sandkuhl, Kurt, (44)
Tedre, Matti, (44)
Gao, Shang, 1982-, (43)
Velupillai, Sumithra (42)
Juhlin, Oskar, (42)
Melin, Ulf, 1968-, (40)
Goldkuhl, Göran (40)
Brown, Barry, (39)
Tholander, Jakob (39)
Johansson, Magnus, (38)
Lind, Mikael, (36)
Popov, Oliver, (35)
Kvist, Maria, (35)
Hansen, Preben, (35)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (2184)
Karlstads universitet (611)
Chalmers tekniska högskola (610)
Göteborgs universitet (347)
Kungliga Tekniska Högskolan (323)
Örebro universitet (305)
visa fler...
Högskolan i Skövde (302)
Umeå universitet (276)
Högskolan i Jönköping (250)
Linköpings universitet (240)
Linnéuniversitetet (236)
Uppsala universitet (234)
Högskolan i Borås (218)
Högskolan i Halmstad (156)
Mittuniversitetet (150)
Högskolan Väst (145)
Lunds universitet (74)
Högskolan Dalarna (71)
Luleå tekniska universitet (29)
Södertörns högskola (26)
Högskolan i Gävle (20)
Mälardalens högskola (18)
Blekinge Tekniska Högskola (12)
Försvarshögskolan (10)
Sveriges Lantbruksuniversitet (10)
RISE (7)
Karolinska Institutet (6)
Högskolan Kristianstad (5)
Röda Korsets Högskola (5)
Naturhistoriska riksmuseet (4)
swepub_uni:mau_t (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (3)
Nordiska Afrikainstitutet (2)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (6174)
Svenska (523)
Tyska (8)
Norska (2)
Spanska (2)
Finska (1)
visa fler...
Japanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (6750)
Samhällsvetenskap (724)
Teknik (423)
Medicin och hälsovetenskap (94)
Humaniora (90)
Lantbruksvetenskap (10)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy