SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;access:(free)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Fritt online

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Nation i ombildning : essäer om 2000-talets Sverige
 • 2018
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik. Sverige är en nation i ombildning. Åtstramningspolitik och högerpopulism har fått bred förankring i partipolitiken. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står inför ett skifte. Kommer en nyliberal ekonomisk politik att smälta samman med en auktoritär, rasistisk populism? Eller är de nya rörelserna en öppning mot ett mer inkluderande, jämlikt och rättvist samhälle, där visionen för framtiden byggs på hopp och optimism — inte rädsla och hot?
 •  
2.
 • Migration, Civil Society and Global Governance
 • 2019
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • How do the United Nations, international organizations, governments, corporate actors and a wide variety of civil society organizations and regional and global trade unions perceive the root causes of migration, global inequality and options for sustainable development? This is one of the most pertinent political questions of the 21st century.This comprehensive collection examines the development of an emerging global governance on migration with the focus on spaces, roles, strategies and alliance-making of a composite transnational civil society engaged in issues of rights and the protection of migrants and their families. It reveals the need to strengthen networking and convergence among movements that adopt different entry points to the same struggle, from fighting ‘managed’ migration to contesting corporate control of food and land. The authors examine the opportunities and challenges faced by civil society in its endeavour to promote a rights-based approach within international and intergovernmental fora engaged in setting up a global compact for the management of migration, such as the Global Forum for Migration and Development, and in other global policy spaces.This book was originally published as a special issue of the journal Globalizations.
 •  
3.
 • Schierup, Carl-Ulrik, 1948-, et al. (författare)
 • Reimagineering the Common in Precarious Times
 • 2018
 • Ingår i: Journal of Intercultural Studies. - Routledge. - 0725-6868 .- 1469-9540. ; 39:2, s. 207-223
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The paper explores movements for social transformation in precarious times of austerity, dispossessed commons and narrow nationalism; movements counterpoised to an exhausted neoliberalism on the one hand, and a neoconservative xenophobic populism on the other. Applying ‘rainbow coalition’ as generic concept it points at contours of a globally extended countermovement for social transformation, traversing ‘race’, class and gender, driven by reimaginings of the commons and indicating how they could be repossessed and democratically ruled; that is ‘reimagineered’). A multisited enquiry explores how actors express their claims as activist citizens under varying conditions and constellations, and if/how discourses and practices from different locations and at different scales inform each other. It interrogates whether there may be an actual equivalence of outlook, objective and strategy of ostensibly homologous contending movements which develop under varying local, national and regional circumstances in contemporary communities riveted by schisms of class, ‘race’/ethnicity and gender, occupied by the ‘migration’ issue and challenged by popular demands for social sustainability. The paper contributes to social theory by linking questions posed by critics of ‘post-politics’ concerning contingences of pluralist democracy and revitalised politics of civil society, to precarity studies focused on globalisation and the changing conditions of citizenship, labour and livelihoods.
 •  
4.
 • Magnusdottir, Gunnhildur, et al. (författare)
 • The double democratic deficit in climate policy-making by the EU Commission
 • 2016
 • Ingår i: Femina Politica. - Femina Politica e.V.. - 1433-6359. ; 25:2, s. 64-64
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Abels and Mushaben (2012) argue that there is a double democratic deficit in the EU regarding gender: women are underrepresented within the EU institutions and gender awareness is lacking in EU policymaking. This article contributes to that scholarship with its specific focus on the climate domain. EU is an important constructor of the international climate regime and the Union is committed to gender mainstream all its policies and processes. Furthermore there are documented gender differences in Europe regarding behavior and views on climate change. (Räty and Carlsson-Kanyama 2010, Goldsmith et al. 2013). This article investigates the relevancy of the double democratic deficit for EU´s climate policymaking. We map the representation of female and male experts at the Commission´s climate units and search for gender recognition in EU´s climate documents. There we discover silence regarding gender, confirmed through interviews with policy-makers. Using feminist institutionalism we conclude that existing gender power relations within the Commission affect the explored climate units, which reproduce masculine institutional practices.
5.
 •  
6.
 • Bergström, Gunilla (författare)
 • Ett könsperspektiv på resor i arbetet
 • 2008
 • Ingår i: Arbetsmarknad och arbetsliv.. - 1400-9692. ; 14:2, s. 29-50
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Resor i arbetet, särskilt om de innebär övernattning på annan ort, är ett arbetsvillkor som har betydelse för vardagslivets organisering. Den här typen av resande medför en frånvaro från hemmet utöver normal arbetstid, vilket reducerar tillgänglig tid för aktiviteter knutna till hemmiljön. Artikeln belyser kvinnors och mäns olika erfarenheter av vad denna frånvaro innebär, både när det gäller praktiska aspekter såsom hushållsarbete och mer känslomässiga upplevelser. 
7.
 • Kadefors, Roland, 1939-, et al. (författare)
 • Occupation, gender and work-life exits : : a Swedish population study
 • 2018
 • Ingår i: Ageing and Society. - Cambridge University Press. - 0144-686X. ; 38:7, s. 1332-1349
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The present study was undertaken in order to examine the differences between occupations in the Swedish labour market with respect to the risk for men and women of leaving working life prematurely. The project was carried out as a population study employing methodology used in demographics to predict life length at birth. Here, calculations of expected remaining work-life length were based on the exits from working life. The study was based on the Swedish national labour statistics, covering all employees who had an occupational definition in 2006 and who were in the age range 35–64 years during the study period 2007–2010. There was a clear socio-economic divide in exit patterns, comparing blue- and white-collar jobs. The differences between the highest and the lowest risk jobs exceeded 4.5 years among both men and women. In the blue-collar occupational groups there were 50 per cent or less ‘survivors’ still working at age 65; in many white-collar occupations there were more than 60 per cent. Men and women exited working life at the same age. Compared to a similar study carried out in 2006, the same socio-economic pattern prevails, but people now work longer in almost all occupations. Women exited working life 0.8 years earlier than men in 2006; this difference is now gone.
8.
9.
 • Bergman, Ann, 1963-, et al. (författare)
 • Att lämna yrket eller stanna kvar, organisationskultur och sexuella trakasserier, delat ledarskap samt arbetets estetik
 • 2019
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - Karlstad : Karlstads universitet. - 1400-9692. ; 25:2, s. 4-5
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Tre av detta nummers artiklar berör organisation på ett eller annat sätt.Det handlar om varför poliser väljer att frivilligt säga upp sig och lämnayrket; sexuella trakasserier och hur sådana hanteras i mansdomineradeorganisationer samt erfarenheter av delat ledarskap i skolväsendet. Den sistaartikeln utgörs av en essä om hur arbete har framställts i bildkonst, musik ochlitteratur. Detta nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv avslutas med att JanCh Karlsson recenserar boken Job Quality in an Era of Flexibility. Experiences ina European Context.
10.
 • Ekström, Veronica, 1975- (författare)
 • Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoretiska ramverket bygger bland annat på Frasers (1989) teoretiska perspektiv som tar sin utgångspunkt i samhällets tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater. Avhandlingen visar att socialarbetares tolkningar är centrala aspekter av förhandlingen om hur våldsutsatta kvinnors behov och rätt till stöd ska förstås. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika. Avhandlingen ger inga svar i kvantitativa termer på hur olikheten är fördelad, men den ger exempel på hur olikheten tar sig uttryck. I kommuner där specialiseringen innebär att socialarbetarna på socialkontoret i första hand utreder behov och fattar beslut om insatser, måste det också finnas adekvata insatser att besluta om. Saknas det så erbjuds inte heller något stöd. Stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer blir också olika eftersom socialarbetare ställer olika krav eller sätter upp olika trösklar för att kvinnor ska få stöd. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänstens ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
Typ av publikation
tidskriftsartikel (21470)
rapport (11131)
konferensbidrag (8093)
doktorsavhandling (7126)
bokkapitel (5010)
annan publikation (3173)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1167)
bok (1097)
licentiatavhandling (1004)
recension (896)
forskningsöversikt (338)
proceedings (redaktörskap) (283)
konstnärligt arbete (76)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (35528)
refereegranskat (23036)
populärvet., debatt m.m. (5394)
Författare/redaktör
Edvardsson, Bo, 1944 ... (351)
Persson, Anders, (245)
Ihre, Johan, 1707-17 ... (239)
Jonung, Lars, (219)
Behravesh, Maysam, (208)
Kraus, Anja, 1967-, (141)
visa fler...
Larsson, Stefan, (129)
Kjellberg, Anders, (123)
Söderholm, Patrik, (116)
Andersson, Gerhard, (114)
Carlbring, Per, (105)
Basic, Goran, 1972-, (102)
Enkvist, Inger, (93)
Hernbergh, Anders, 1 ... (86)
Ossiannilsson, Ebba (84)
Lidgard, Hans Henrik ... (83)
Sundström, Malin, 19 ... (83)
Widgren, Mats, 1948- ... (79)
Munthe, Christian, 1 ... (78)
Sundin, Olof, (78)
Lindbeck, Assar, (77)
Fejes, Andreas, 1977 ... (76)
Bringselius, Louise, (76)
Svensson, Lars E. O. ... (75)
Carlson, Benny, (74)
Bednar, Peter, (73)
Hammarstedt, Mats, 1 ... (71)
Solberg Søilen, Klau ... (69)
Golub, Koraljka, (67)
Johansson, Björn, (65)
Almahfali, Mohammed, (65)
Maceviciute, Elena, ... (65)
Sandberg, Mikael, 19 ... (63)
Sampson, Steven, (62)
Johansson, Maria (61)
Nilsson, Jerker, (61)
Wenander, Henrik (61)
Corvellec, Hervé (60)
Wennerhag, Magnus (59)
Mattsson, Titti, (57)
Niehorster, Diederic ... (57)
Olofsson, Gunnar, 19 ... (56)
Packendorff, Johann, ... (56)
Nyström, Marcus, (55)
Lundell, Bengt, (55)
Persson, Vilhelm, (55)
Andersson, Fredrik N ... (54)
Perrin, Sean, (54)
Mccormick, Kes, (54)
Boëthius, Daniel, 17 ... (54)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (12427)
Uppsala universitet (7421)
Stockholms universitet (6050)
Linköpings universitet (5318)
Umeå universitet (4695)
Linnéuniversitetet (3250)
visa fler...
Örebro universitet (2811)
Karlstads universitet (2368)
Göteborgs universitet (2221)
Högskolan i Jönköping (2094)
Kungliga Tekniska Högskolan (1838)
Högskolan Dalarna (1801)
Södertörns högskola (1772)
Högskolan i Borås (1727)
Luleå tekniska universitet (1715)
Mittuniversitetet (1627)
Chalmers tekniska högskola (1344)
Högskolan Kristianstad (1204)
Högskolan i Halmstad (1085)
Nordiska Afrikainstitutet (1035)
Mälardalens högskola (911)
Högskolan i Gävle (864)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (788)
Försvarshögskolan (623)
Blekinge Tekniska Högskola (592)
Högskolan Väst (549)
Karolinska Institutet (516)
Malmö universitet (426)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (394)
Gymnastik- och idrottshögskolan (381)
Sveriges Lantbruksuniversitet (364)
Högskolan i Skövde (362)
RISE (107)
Röda Korsets Högskola (52)
swepub_uni:mau_t (42)
Riksantikvarieämbetet (40)
Konstfack (25)
Kungl. Musikhögskolan (23)
Stockholms konstnärliga högskola (14)
Naturvårdsverket (12)
Sophiahemmet Högskola (11)
Teologiska högskolan Stockholm (8)
Naturhistoriska riksmuseet (2)
visa färre...
Språk
Engelska (36526)
Svenska (21297)
Latin (1192)
Tyska (237)
Spanska (166)
Norska (142)
visa fler...
Danska (130)
Franska (121)
Annat språk (97)
Polska (94)
Arabiska (68)
Italienska (49)
Finska (47)
Ryska (46)
Portugisiska (42)
Turkiska (14)
Odefinierat språk (13)
Japanska (13)
Kroatiska (12)
Kinesiska (8)
Persiska (8)
Rumänska (7)
Serbiska (7)
Bosniska (7)
Nederländska (6)
Tjeckiska (6)
Nygrekiska (6)
Isländska (5)
Litauiska (5)
Ukrainska (4)
Ungerska (3)
Nynorsk (3)
Slovenska (3)
Bokmål (3)
Estniska (2)
Lettiska (2)
Bulgariska (2)
Koreanska (2)
Swahili (2)
Grekiska, klassisk (1)
Albanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (60711)
Humaniora (3467)
Medicin och hälsovetenskap (2428)
Naturvetenskap (2271)
Teknik (2266)
Lantbruksvetenskap (344)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy