SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;hsvcat:6"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Humaniora

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
2.
 • Åshede, Linnea, 1987- (författare)
 • A demanding supply: prostitutes in the Roman world
 • 2016
 • Ingår i: Women in antiquity: Real women across the ancient world / edited by Stephanie Lynn Budin and Jean MacIntosh Turfa. - London; New York, NY : Routledge. - 9781138808362 ; s. 932-941
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
3.
 • Challenge the past / diversify the future - proceedings
 • 2015
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Challenge the Past / Diversify the Future is a multidisciplinary conference for scholars and practitioners who study the implementation and potential of visual and multi-sensory representations to challenge and diversify our understanding of history and culture. This volume contains an overview of all the presentations.
 •  
4.
 • Groglopo, Adrián, 1967- (författare)
 • En diagnos av rasism och demokrati i Sverige
 • 2017
 • Ingår i: Antirasistiska Akademin youtube kanal. - Antirasistiska Akademin.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Intervjuserie som finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektet handlar om 17 djupintervjuer med både forskare som studerar rasism i Sverige och aktivister som arbetar med frågor om rasism och mänskliga rättigheter. projektansvarig och intervjuare: Adrián Groglopo
 •  
5.
 • Norden i Europa: Rörelse, resor, föreställningar 1945-2014
 • 2015
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Genom historien har skilda föreställningar om Norden skapats och uttryckts i olika delar av Europa. De har påverkat beskrivningarna av både Europa och Norden som specifika kulturella rum, och de har bidragit till att politiska, ekonomiska och filosofiska intressen och värderingar kopplats till bestämda geografiska områden. Det finns därför en spännande mångtydighet i själva begreppet Norden, och denna mångtydighet vill bokens olika artiklar belysa. Norden ses här omväxlande som en rent politisk enhet, en geografisk plats, ett kulturellt rum, och ett inre tillstånd. Genomgående fungerar Norden dock som en projektionsyta för strömningar och föreställningar, ofta positiva sådana, varför det också utgör ett mål för drömmar och resor. Men vi finner även en rörelse mot en mörkare och mer kritisk Nordenbild som löper som en röd tråd genom flera av bidragen.
 •  
6.
 • Persson, Beatrice, 1963- (författare)
 • In-Between: Contemporary Art in Australia. Cross-culture, Contemporaneity, Globalization
 • 2011
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This study emerges from the question: what is contemporary art, and mainly what criteria constitute contemporary art in a globalized art world in general? Thus, the focus of this dissertation is on the postcolonial context of Australia and the fact that the contemporary art scene in Australia is divided into Australian and Aboriginal art respectively. This is a division originating from the colonization of Australia that began in the 1770’s, resulting in an Australian art descending from a Western art practice, where there is further focus on two categories within this art. The first category is a so-called “young” Australian art created by young artists who are returning to skills of, for instance, woodcarving and bronze casting, emphasizing the techniques of creation, and the finish of the surfaces in a do-it-yourself-aesthetic. The second category is called Asian-Australian art, featuring diaspora artists, a category pointing to the fact that Australia is situated in the Asia-Pacific region and has a large Asian population. Aboriginal art, on the other hand, is regarded to be an unbroken tradition dating back some 40,000 years, featuring art created by indigenous artists living on ancestral land in remote communities, often being called traditional Aboriginal art, and city-based Aboriginal art produced by indigenous artists who have grown up and are living in Australian cities and have been educated in Western art schools. These four categories are represented by four artists whose artworks are analysed and interpreted from a cultural semiotic point of view in order to be used in practical examinations of the viability of the two theoretical concepts cross-culture and contemporaneity, as well as an investigation of whether the contemporary global art scene is truly global or still tends to emanate from a Western perspective. In this context the concept of cross-culture is examined through the history of how primitive art and primitive artists, and non-Western art and artists in general, have been apprehended, indicating that the crossing of cultures, making transformations and influences possible in the arts, have taken place from a Western perspective, thus demonstrating power relations deriving from colonization. Contemporaneity should be understood as an inquiry into how various artistic expressions with different time conceptions appear when produced simultaneously in different, closely connected, yet mutually incomparable cultures. This is art that communicates across the divide between cultures and as such grasps the driving spirit of the contemporary.
 •  
7.
 • Jewesbury, Daniel, 1972-, et al. (författare)
 • The Infinite City, episode 1: Talking Heads and Magic Jugs
 • 2018
 • Ingår i: The Infinite City podcast. - Belfast, UK : PLACE (Planning Landscape Architecture Community Environment) Northern Ireland.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • First episode of a new podcast exploring the urban environment, regeneration and development, in which artist and writer Daniel Jewesbury conducts the listener on a walk through Belfast - past and present. Tthree moments in Belfast’s public cultural history give insight into enduring questions about art, publicness, exclusion and the city. The Infinite City is produced by Rebekah McCabe and Conor McCafferty for PLACE, with assistance from Maria Postanogova and Stuart Gray. Music for this episode was composed by Conor McCafferty. The podcast is supported by Feilden Clegg Bradley Studios and Arts and Business Northern Ireland.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Persson, Beatrice, 1963- (författare)
 • Notions on Norm Critical Image Interpretation – It's not in the Image It's in Me
 • 2017
 • Ingår i: E17, Research conference in Umeå on the Aesthetic Subjects: Tacit knowing or just plain silence?.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Everyone is aware of the fact that we live in an image society and that it is important to discuss the significance of images in school. But discussing images, and foremost image interpretation, is complicated and multifaceted. Master students at the Art Teacher Program in Gothenburg expressed crucial concerns about this topic – for them, image interpretation triggered a conception of responsibility to reveal the images to the pupils. After further discussion we agreed upon that teachers felt a responsibility to give students good tools to be able to "read" and understand images, and by extension, to view images critically. This is the backdrop for my paper where I, based on the current Swedish curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre (Lgr 11), will discuss how to interpret and view images from a norm critical perspective using gender theory and postcolonial theory. My point of departure will be that all of us who interpret images never reveal the images as such, they are just the incentive, what we really reveal is our own preconceptions and prejudices.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (3486)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (4917)
bokkapitel (3996)
konferensbidrag (3024)
bok (786)
samlingsverk (redaktörskap) (700)
recension (532)
visa fler...
annan publikation (514)
rapport (490)
doktorsavhandling (404)
konstnärligt arbete (95)
licentiatavhandling (75)
proceedings (redaktörskap) (67)
forskningsöversikt (52)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (10082)
refereegranskat (5536)
populärvet., debatt m.m. (1110)
Författare/redaktör
Munthe, Christian, 1 ... (272)
Gärdenfors, Peter, (212)
Franck, Olof, 1958-, (81)
Elzinga, Aant, 1937- ... (81)
Dahl, Izabela A., 19 ... (74)
Sandelin, Bo, 1942-, (72)
visa fler...
Dymitrow, Mirek, (72)
Jonsson, Stefan, 196 ... (65)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (65)
Götz, Norbert (64)
Kavathatzopoulos, Io ... (57)
Sæther, Eva, (52)
Wallin, Annika, (49)
Utas, Mats, (49)
Sternö, Linda, 1976- ... (48)
Törnquist-Plewa, Bar ... (47)
Malmgren, Helge, 194 ... (46)
Mindus, Patricia, (46)
Krzyzanowski, Michal ... (46)
Sundqvist, Pia, 1965 ... (44)
Holmberg, Ingrid Mar ... (41)
Lindgren, Monica, 19 ... (40)
Thörn, Håkan, 1961-, (39)
Gustafsson, Magnus, ... (39)
Kavathatzopoulos, Io ... (39)
Lundell, Patrik, 196 ... (39)
Karlsson, Birgit, 19 ... (39)
Gunnarsson Payne, Je ... (39)
Utas, Mats, 1968-, (38)
Grub, Frank Thomas, ... (38)
Cronqvist, Marie, (37)
Dobnik, Simon, 1977- ... (37)
Hagman, Olle, 1952-, (37)
Olin-Scheller, Chris ... (36)
Sernhede, Ove, 1951- ... (36)
Landqvist, Hans, 195 ... (36)
Lindmark, Daniel, 19 ... (36)
von Brömssen, Kersti ... (35)
Sjöholm, Carina, (35)
Hult, Francis, (35)
Brax, David, (35)
Martinsson, Lena, 19 ... (34)
Sandberg, Joakim, 19 ... (33)
Howes, Christine, 19 ... (33)
Olsson, Erik J, (32)
Ammert, Niklas, 1968 ... (32)
Öhman, May-Britt, 19 ... (32)
Erickson, Gudrun, 19 ... (32)
Grinell, Klas, 1969- ... (32)
Kasperowski, Dick, 1 ... (32)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (4997)
Lunds universitet (2005)
Uppsala universitet (1799)
Stockholms universitet (1459)
Umeå universitet (1209)
Södertörns högskola (1035)
visa fler...
Linköpings universitet (877)
Linnéuniversitetet (704)
Chalmers tekniska högskola (593)
Örebro universitet (550)
Karlstads universitet (443)
Kungliga Tekniska Högskolan (387)
Högskolan i Borås (241)
Luleå tekniska universitet (228)
Högskolan Dalarna (227)
Högskolan i Jönköping (205)
Mittuniversitetet (175)
Högskolan i Gävle (175)
Mälardalens högskola (130)
Högskolan i Halmstad (115)
Högskolan Väst (105)
Sveriges Lantbruksuniversitet (95)
Högskolan Kristianstad (86)
Nordiska Afrikainstitutet (66)
Högskolan i Skövde (51)
Kungl. Musikhögskolan (44)
Malmö universitet (42)
Försvarshögskolan (39)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (36)
Riksantikvarieämbetet (34)
Stockholms konstnärliga högskola (29)
Teologiska högskolan Stockholm (28)
Konstfack (22)
Blekinge Tekniska Högskola (17)
Karolinska Institutet (16)
RISE (14)
Gymnastik- och idrottshögskolan (9)
swepub_uni:mau_t (5)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (5)
Röda Korsets Högskola (5)
Naturvårdsverket (1)
Kungl. Konsthögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (8692)
Svenska (6084)
Tyska (228)
Spanska (76)
Franska (68)
Danska (64)
visa fler...
Norska (37)
Finska (36)
Italienska (28)
Polska (28)
Ryska (23)
Odefinierat språk (23)
Japanska (18)
Portugisiska (15)
Rumänska (12)
Turkiska (7)
Tjeckiska (6)
Arabiska (5)
Kinesiska (5)
Annat språk (5)
Ungerska (4)
Nygrekiska (3)
Persiska (3)
Estniska (2)
Ukrainska (2)
Koreanska (2)
Nederländska (1)
Grekiska, klassisk (1)
Isländska (1)
Lettiska (1)
Serbiska (1)
Slovenska (1)
Slovakiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (15473)
Naturvetenskap (681)
Medicin och hälsovetenskap (604)
Teknik (543)
Lantbruksvetenskap (213)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy