SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;lar1:(bth)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Blekinge Tekniska Högskola

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Carlsson, Liesel, 1980- (författare)
 • Inviting Community into the Development of Globally Sustainable Food Systems
 • 2019
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Food systems and human diets contribute to unsustainable socioecological conditions, which in turn negatively affect human health. These driver-impact relationships span multiple scales, prompting international governance bodies, nations, and communities alike to grapple with solutions for a better food future. Collaborative action across scales and sectors is necessary; however, how communities can align contributions with efforts at broader scales is unclear.The aim of this research is to develop theoretical and procedural supports for community engagement in globally sustainable food systems (SFS), and to provide concrete results relevant to one case community.The community of nutrition and dietetics professionals was chosen as the case community given its history of engagement with SFS, its integration throughout food system sectors, and because dietary shifts have significant potential to contribute to SFS. Furthermore, the researcher’s position as a member of this community supported the case study work.The research uses transdisciplinary methods guided by the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) and Community Development theory. The FSSD provides a concrete definition of sustainability and includes methodological supports for co-creation of sustainability transitions. Community Development theory supports participatory approaches and welcomes different knowledge cultures in such co-creation. The Delphi Inquiry method was used to facilitate data collection and community engagement. For measurement-specific elements of the research, causal loop diagrams (CLD) informed by the Cultural Adaptation Template (CAT) theory were used, and Critical Dietetics was used as a framework for dietetics-specific analysis.High level insights include that: (i) participatory and multidimensional approaches are important to facilitate community engagement in SFS development; (ii) objective parametres for defining sustainability are critical to guide concerted action and can provide an innovation space that invites creative and diverse solutions within; (iii) systems thinking and related tools help simplify the complexity of food systems without disregarding broader context, and support assessment in the absence of all data. Specifically in relation to the case community explored, insights include that, (i) integrating an SFS lens into existing roles and activities is important, because dietitians already work across sectors and scales, making them well positioned to contribute in diverse ways; (ii) a shared language based on transdisciplinary understandings of SFS is required; (iii) engaging in activities that facilitate SFS knowledge development within the profession, prior to integrating it into roles and activities, is an important first step; (iv) collaborative and reflexive approaches to continued knowledge development and practice are important, such that in the end sustainability becomes integrated into a cultural way of thinking about food.  Based on these insights, this dissertation outlines a procedure for collaborative community work for globally SFS. The procedure is adaptable to various community settings. The dissertation also provides specific guidance for how dietitians could utilise their strategic positions throughout food systems to contribute to SFS development.
2.
 •  
3.
 • Rydhagen, Birgitta (författare)
 • Genus och miljö
 • 2013
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Genus och miljö är två områden som sällan kopplas samman, men som båda ska integreras i olika verksamheter som undervisning, samhällsplanering och samhällsutveckling. Utgångspunkten för denna bok är att de båda områdena förutsätter varandra och måste hanteras samtidigt. Strävan efter jämställdhet måset ta hänsyn till de miljökonsekvenser som följer med förändringar som görs. Ansträngningar att minska belastningen på ekosystemen måste på motsvarande sätt belysa genusaspekter kring frågor som odling och vattenförsörjning eller energianvändning. Strävan efter jämställdhet leder till att vi inte alltid kan se tydligt hur framtidens miljöpolitik ska formas, och miljöproblem leder till att jämställdhetsarbetet måste omformuleras efter hand. Vägen in i framtiden är inte solklar och spikrak, och vi måste beträda den med varsamhet och lyhördhet för olika röster och nya insikter. Boken presenterar grundläggande genusvetenskapliga teorier kopplade till miljöfrågor, naturvetenskap och teknikvetenskap och vänder sig till studenter inom miljövetenskapliga utbildningar samt till studenter inom genusvetenskap med intresse för miljöfrågor.
 •  
4.
 • Rydhagen, Birgitta (författare)
 • Saving the world (techno)scientifically. Sustainable development and engineering education.
 • 2010
 • Ingår i: Travelling thoughtfulness : feminist technoscience stories for Christina. - Umeå : Umeå University. - 978-91-7459-094-4 ; s. 151-166
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ingenjörskonst och tekniska lösningar på samhällets olika problem har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Ingenjörer betraktas som problemlösare, men anklagas samtidigt för att bidra till nya problem genom sitt snäva tekniska synsätt. Feministiska forskare liksom forskare inom fältet hållbar utveckling ställer krav på mer demokratiska och ansvarsfulla arbetssätt för att hantera de ökade sociala och miljömässiga risker som den moderna tekniken för med sig. Hållbar utveckling har introducerats i det svenska utbildningssystemet på alla nivåer, inklusive högre utbildning. Särskilt framgår att civilingenjörer bär ansvar för att sträva efter hållbar utveckling. Utbildningen av civilingenjörer är idag inte särskilt inriktad mot att hantera samhällets problem ur ett bredare perspektiv, även om det skulle vara både möjligt och önskvärt. Istället reproduceras ofta den snäva synen på tekniska lösningar inom utbildningarna.
5.
 •  
6.
 • Wilk, Julie, et al. (författare)
 • Adaptation spinoffs from technological and socio-economic changes
 • 2015
 • Ingår i: Climate Change Adaptation and Development : Transforming Paradigms and Practices. - London and New York : Routledge. - 978-1-138-02596-7 - 978-1-138-02598-1 - 978-1-315-77465-7 ; s. 161-177
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Olika studier har visat att samhällsförändringar kopplade till ekonomiskt tillväxt eller policy-utveckling kan påverka lokalbefolkningens förmåga att anpassa sig till klimatförändringar och -variation. Många risker och negativa konsekvenser har diskuterats. Detta kapitel lyfter fram hur sidoeffekter av teknologiska eller samhällsförändringar, så kallade spinoff-effekter, kan ha positiv påverkan på anpassningsförmågan i lokalsamhället. Tre exempel ges i kapitlet. Spinoff-effekterna analyseras mot bakgrund av om förändringarna är planerade eller spontana, och om de gäller teknologiska eller socioekonmiska förändringar. Det första exemplet, spontan teknologisk utveckling, handlar om hur IT i Sydafrika kan användas för att skapa nätverk som motverkar skogsbränder vid torka. Det andra, spontan socioekonomisk förändring, handlar om hur efterfrågan på lokal turism och ekologiska livsmedel på landsbygden i Kina har bidragit till differentiering av försörjningen och ökat lantbrukarnas inkomster. Det tredje, planerad socioeknomisk förändring, handlar om hur stärkta kvinnogrupper i Indien lättare hanterar vattenförsörjning och tar ökat ledarskap. Dessa exempel vill visa för utvecklingsarbetare och politiker att det är viktigt att vara uppmärksam på, och föra en öppen dialog med lokalsamhällen för att få syn på hur ny teknologi, livsstilsförändringar och trender kan samverka och nyttjas i arbetetet med klimatanpassning.
 •  
7.
 •  
8.
 • Broman, Göran, et al. (författare)
 • Science in support of systematic leadership towards sustainability
 • 2017
 • Ingår i: Journal of Cleaner Production. - Elsevier. - 0959-6526. ; 140, s. 1-9
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The un-sustainable course of our societies is the greatest threat humanity has ever confronted. The biophysical systems upon which we are totally dependent have not been challenged by human activities at the global scale before and our impacts upon those planetary systems, as well as upon our social systems, cannot be adequately addressed by ad hoc solutions. Science and leadership will be required to address this threat and transform our current societies into sustainable societies. This Special Volume presents an evolving, yet increasingly cohesive, science-based perspective on leadership towards sustainability. Examples of crucial, overall questions addressed by authors of articles in this Special Volume are: How can science help to clarify sustainability as a foundational platform for success for society's core institutions (e.g. business, governance and education), and how can this platform inform envisioning, planning, monitoring, communication and decision making to accelerate the needed transitions? The conceptual framing of sustainable development in this Special Volume is based upon the logic that it is only if we can define sustainability in a scientifically solid way, as a frame for any vision, that we can analyze current situations in relation to such sustainable visions, and design strategies to close the gap to such visions. In moving from current situations towards possible sustainable futures, specific support in the form of leadership concepts, methods, tools, and requirements are also essential, i.e. given clarity around what needs to be achieved, effective leadership then requires knowing how to achieve it. Both the what and the how questions are addressed in this Special Volume. The research described provides a foundation for moving from ad hoc activities to systemic, systematic and strategic transitions towards sustainability. © 2016 Elsevier Ltd
 •  
9.
 • Ekelin, Annelie, et al. (författare)
 • Enrolling Local Strategic Actors in Public Portal Development
 • 2011
 • Ingår i: Electronic Government : The 10th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government EGOV 2011, Proceedings. - Delft : Springer. - 978-3-642-22877-3 ; s. 247-258
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Paper som beskriver formering av nätverk i samband med utveckling av en hälsoportal inom e-Government. En fallstudie med teoretiskt ramverk hämtat från Actor Network Theory (ANT). Diskuterar conceptet "enrolment devices" och dess tillämpning i komplex nätverkverksformation och behovet av lokalt stöd för en positiv utveckling av en hållbar projekt organisation.
10.
 • Engström, Carl-Johan, et al. (författare)
 • Synergier mellan investeringar. Åtta fallstudier.
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport är framtagen för att få en ökad förståelse för hur olika investeringar i Stockholmsregionen påverkar varandra och genom att för-stå det, på sikt få ett mer kraftfullt och samordnat genomförande. Frågor som ställs i studien är bland annat dessa: Vilka synergier finns det mellan olika investeringar och hur kan man utnyttja dem? Kan man stöd-ja privata investeringar genom offent-liga investeringar? Kan man påvisa att offentliga investeringar som gjorts har gett upphov till privata investe-ringar som annars inte skulle ha genomförts? Vad är det som påverkar om en investering ger följdeffekter eller inte?
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (592)
Typ av publikation
konferensbidrag (419)
tidskriftsartikel (337)
bokkapitel (122)
annan publikation (82)
rapport (68)
doktorsavhandling (64)
visa fler...
licentiatavhandling (42)
bok (22)
samlingsverk (redaktörskap) (17)
forskningsöversikt (11)
recension (4)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (702)
övrigt vetenskapligt (467)
populärvet., debatt m.m. (38)
Författare/redaktör
Trojer, Lena, (59)
Hansson, Thomas (55)
Søilen, Klaus Solber ... (41)
Elovaara, Pirjo, (41)
Broman, Göran (38)
Robèrt, Karl-Henrik (36)
visa fler...
Börstler, Jürgen (34)
Eriksén, Sara (34)
Linde, Peter (30)
Ekelin, Annelie (28)
Andersson, Martin (27)
Nacke, Lennart (25)
Dittrich, Yvonne, (23)
Solberg Søilen, Klau ... (21)
Ny, Henrik, (21)
Huber, Stefan (20)
Gustavsson, Ingvar (19)
Fiedler, Markus, (19)
Sutter, Berthel, (19)
Svensson, Martin, (18)
Pettersson, Mårten (17)
Hallstedt, Sophie, (16)
Bengtsson, Lars (15)
Bai, Guohua, (15)
Rouchy, Philippe, (14)
Berglund Snodgrass, ... (14)
Lindley, Craig (14)
Mörtberg, Christina (13)
Björkman, Christina, (13)
Lating, Peter Okidi (13)
Karlsson, Charlie, 1 ... (12)
Albinsson, Gunilla, (12)
Fricker, Samuel, (12)
Tavassoli, Sam, (12)
Högström, Ebba, (12)
Hansson, Christina (12)
Svensson, Marcus San ... (12)
Ickin, Selim, (11)
Linde, Peter, 1956-, (11)
Thompson, Anthony, (11)
Karlsson, Charlie, (10)
Arnesson, Kerstin, (10)
Nilsson, Monica, (10)
Emmelin, Lars, (10)
Wihlborg, Monne, (10)
Rennemark, Mikael, (10)
Byggeth, Sophie, (10)
Nilsson, Jan-Evert (10)
Rönkkö, Kari, (10)
Sällberg, Henrik (10)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (79)
Linnéuniversitetet (70)
Högskolan i Jönköping (40)
Umeå universitet (30)
Högskolan i Halmstad (26)
visa fler...
Luleå tekniska universitet (23)
Kungliga Tekniska Högskolan (21)
Göteborgs universitet (16)
Högskolan Kristianstad (16)
Chalmers tekniska högskola (16)
Linköpings universitet (15)
Mälardalens högskola (14)
Mittuniversitetet (12)
Malmö universitet (11)
Stockholms universitet (10)
Uppsala universitet (9)
Karlstads universitet (5)
Karolinska Institutet (4)
Högskolan i Borås (3)
Högskolan Väst (2)
swepub_uni:mau_t (1)
Högskolan i Gävle (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Högskolan Dalarna (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1031)
Svenska (152)
Tyska (1)
Franska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1189)
Naturvetenskap (314)
Teknik (210)
Medicin och hälsovetenskap (66)
Humaniora (17)
Lantbruksvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy