SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;lar1:(esh)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Ersta Sköndal Bräcke högskola

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ekström, Veronica, 1975- (författare)
 • Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoretiska ramverket bygger bland annat på Frasers (1989) teoretiska perspektiv som tar sin utgångspunkt i samhällets tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater. Avhandlingen visar att socialarbetares tolkningar är centrala aspekter av förhandlingen om hur våldsutsatta kvinnors behov och rätt till stöd ska förstås. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika. Avhandlingen ger inga svar i kvantitativa termer på hur olikheten är fördelad, men den ger exempel på hur olikheten tar sig uttryck. I kommuner där specialiseringen innebär att socialarbetarna på socialkontoret i första hand utreder behov och fattar beslut om insatser, måste det också finnas adekvata insatser att besluta om. Saknas det så erbjuds inte heller något stöd. Stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer blir också olika eftersom socialarbetare ställer olika krav eller sätter upp olika trösklar för att kvinnor ska få stöd. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänstens ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.
2.
 • Eriksson, Maria, et al. (författare)
 • Witness or victim or actor – or all of these? Children with a father who is violent to their mother and children’s right to voice in family law proceedings
 • 2006
 • Ingår i: ISA XVI World Congress of Sociology.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The paper presents preliminary findings from an ongoing explorative project in Sweden on children as social actors in family law proceedings, with particular focus on children whose father is violent to the mother. Since 1996 it is required by law that investigators, unless it is directly inappropriate, seek information about the child’s “view” and give information about this to the court. Until now, these encounters between children and family law investigators, and the implications for both children and professionals involved, have not been studied in any great detail in Sweden. The empirical material consists of three sets of qualitative data: semi-structured individual interviews with children; semi-structured group interviews with professionals from three work places; and written documentation (reports) submitted to the court by the professionals. The preliminary findings presented here concern notions of children who see and hear violence as ”witnesses to” and ”victims of” violence respectively, what such constructions mean for interpretations of children with a violent father, as well as for the professionals’ conversations with these children and documentation of the children’s perspectives.
 •  
3.
 • Romanowska, Julia, et al. (författare)
 • Developing Leadership and Employee Health Through the Arts : Improving Leader-Employee Relationships
 • 2016
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book examines the problems that a “laissez faire” attitude from managers can create in the workplace, as well as the ensuing illness such problems may cause among employees. The book offers new ideas for dealing with these problems and proposes the use of cultural experiences as an active component in leadership development programmes for managers. It presents the findings from a randomized trial to show how cultural experiences can be deployed, and what the effect on employees is. The book discusses health-promoting leadership and key components in cultural activities for the benefit of workplaces from several points of view, offering a historical, social, psychological, biological, educational and organizational perspective. Finally, it presents new theories on empathy in managers, and on employee effects of good/bad changes in manager behaviour.
 •  
4.
 •  
5.
 • Pringle, Keith, et al. (författare)
 • Introduction: : nordic issues and dilemmas
 • 2005
 • Ingår i: Tackling men's violence in families : nordic issues and dilemmas. - Bristol : Policy Press. - 1-86134-602-6 ; s. 1-12
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
6.
 • Amundsdotter, Eva, et al. (författare)
 • Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete
 • 2015
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Jämställdhetsarbete väcker ofta motstånd, det har de flesta som arbetar med jämställdhet erfarenhet av. Men vilka strategier kan förändringsaktörer använda för att bemöta motstånd och komma vidare i jämställdhetsarbetet, är frågan som utforskas i denna bok.Jämställdhetsarbete berör ofta angelägna frågor där det kan finnas motstridiga intressen, till exempel kring fördelning av resurser, inflytande och ansvar. Inte sällan uppstår starka känslor hos människor. En del visar öppet sin oro. Andra praktiserar förnekelse på olika sätt. Vissa blir aggressiva. Många protesterar i tysthet. Denna ovilja mot förändring brukar formuleras i termer av motstånd och kan alltså komma till uttryck på många sätt.I boken ges ett perspektiv på makt och motstånd som syftar till att bidra till upplevelser av ett större handlingsutrymme för att möta motstånd mot jämställdhetsarbete. Ingången består av material som har skapats i ett forskningsprojekt där jämställdhetsarbetare, medarbetare och chefer, från myndigheter och kommuner har utforskat motstånd och strategier tillsammans med genusforskare. Materialet ger en inblick i vad det kan innebära att arbeta med jämställdhet, vad en förändringsaktör möter och förväntas hantera i jämställdhetsarbetet. Ett bidrag i boken är en rad av idéer på handlingsalternativ för att möta motstånd, som mejslats fram i olika former i projektet. Bokens bidrag handlar också om att förvalta de kunskaper som skapats gemensamt och hur teori kan hjälpa oss att fördjupa, förstå och agera.Boken är skriven av fyra genusforskare vid Karlstads universitet respektive Göteborgs universitet och riktar sig till alla som är intresserade av jämställdhet, förändring och utbildning i organisationer och verksamheter.
7.
 • Linghag, Sophie, et al. (författare)
 • I och med motstånd Förändringsaktörers handlingsutrymme och strategier i jämställdhets- och mångfaldsarbete
 • 2016
 • Ingår i: Tidskrift för Genusvetenskap. - 1654-5443. ; 37:3, s. 7-28
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this article is to describe and discuss the relationship between power, resistance and strategies in gender equality and diversity work. We do this with the support of experiences from change agents and with the support of the common knowledge and analytical processes the researchers and change agents have developed together in the research project. The article is based on a study of 47 civil servants (28 women and 19 men), who participated as employees engaged in gender equality and diversity work within their organisations. The research team designed a series of workshops which enabled reflective conversations and made visible and portrayed situations of resistance in order to elucidate and elaborate strategies addressing resistance. The research team and participants developed a model to sort and analyse resistance and its relation to various change strategies. Three power technologies are deployed for the analysis: repressive, pastoral and regulatory. The model works as a means to place the strategies in relation to change and power. Firstly, the model helps clarifying the ability of the change agents to switch between strategies in addressing resistance. Here, the model contributes to conceptualising knowledge and abilities that the narratives of the change agents express but which they had not thought of, formulated or taken for granted. Finally, we believe that the study provides support to oppose the assumption that their striving may serve no purpose, which both our participants and previous research express. What we highlight is the change agents’ dual positions, in maintaining relations of power in an effort to change them.
8.
 • Nordfeldt, Marie (författare)
 • A Dynamic Perspective on Homelessness : Homeless Families in Stockholm
 • 2012
 • Ingår i: European Journal of Homelessness. - Bryssel : Feantsa. - 2030-2762. ; 6:1, s. 105-123
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article focuses on homelessness among families with children in Sweden, and particularly on the situation of homeless families in Stockholm. The objective is to contribute to the understanding of homelessness by suggesting an intersectional analysis that both includes different levels of analysis – that is, at structural, institutional and household levels – and allows gender, class and migration parameters to be taken into consideration. On the structural level, a restructured housing market in combination with a disman-tling of housing policy has raised the threshold for entering the primary housing market, especially for individuals and families with limited economic resources. In addition to the risk of being discriminated against based on ethnicity, this restructuring has appreciably raised the difficulty of entering the market on a more general level. At the institutional level, local social authorities offer solutions to homelessness that have been developed for more traditional groups of homeless people, namely, single men with alcohol or drug problems; they lack the means to change the structural conditions of the housing market or the distribution of housing, and can only expand the secondary housing market, in which people are at risk of becoming 'trapped' as the gap between the primary and secondary housing markets becomes increasingly large. On the individual/household level, a combination of single motherhood, immigra-tion and limited financial resources clearly increases the risk of homelessness and exclusion from other social arenas.
 •  
9.
 • Al-Baldawi, Riyadh, et al. (författare)
 • Underskatta inte religiös extremism
 • 2018
 • Ingår i: Svenska Dagbladet. - 1101-2412. ; :2018-01-08, s. 4-4
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • En del av det svenska biståndets insatser planerade för Mellanöstern kan bli omöjliga att ­genomföra. Sidas analytiker har inte tagit tillräcklig hänsyn till en ökande religiös ­våldsbejakande extremism och dess genomslag i hela området.
10.
 • Aléx, Lena, et al. (författare)
 • Balancing within various discourses--the art of being old and living as a Sami woman.
 • 2006
 • Ingår i: Health Care for Women International. - 0739-9332. ; 27:10, s. 873-92
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this part of the Umeå 85+ Study was to explore how indigenous women narrate their lives and their experience of being old as Sami women. Interviews with 9 old Sami women were analyzed using grounded theory. The categories identified were "reindeer as the basis of life," "longing for significant Sami values," "feeling valued as a Sami woman," and "changing for survival;" these evolved into the core category: "balancing within various discourses-the art of being old and living as a Sami woman." Knowing how to balance provided the ability to make use of available opportunities.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (394)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (428)
bokkapitel (405)
rapport (167)
bok (112)
konferensbidrag (99)
samlingsverk (redaktörskap) (45)
visa fler...
doktorsavhandling (35)
annan publikation (22)
recension (21)
proceedings (redaktörskap) (2)
forskningsöversikt (2)
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (875)
refereegranskat (337)
populärvet., debatt m.m. (129)
Författare/redaktör
Eriksson, Maria, 196 ... (95)
Schiratzki, Johanna, (83)
Eriksson, Maria, (66)
Trägårdh, Lars, (58)
Svedberg, Lars (57)
Essen, Johan von, (41)
visa fler...
Segnestam Larsson, O ... (37)
von Wright, Moira, (37)
Karlsson, Magnus, (33)
Kassman, Anders, (30)
Börjeson, Martin, 19 ... (30)
Åberg, Pelle, 1977-, (29)
Nordfeldt, Marie (28)
Whitaker, Anna, (27)
Näsman, Elisabet, (27)
Pestoff, Victor, (26)
Jeppsson Grassman, E ... (24)
Fagerberg, Ingegerd, (24)
Brytting, Tomas, 195 ... (23)
Jegermalm, Magnus, (21)
Segnestam Larsson, O ... (21)
Olsson, Lars-Erik, (21)
Oscarsson, Lars, (19)
Blennberger, Erik, 1 ... (18)
Wallin, Gunhild, 195 ... (17)
Lilliengren, Peter, (16)
Ekström, Veronica, 1 ... (16)
Lundåsen, Susanne, (15)
Lundberg, Erik, (14)
Gärde, Johan, (14)
Engel, Charlotte (14)
Hellström, Ingrid, (14)
von Essen, Johan (14)
Hvenmark, Johan, 196 ... (14)
Lundberg, Erik, 1980 ... (13)
Löfmark, Anna (13)
von Wright, Moira, 1 ... (13)
Börjeson, Martin, (13)
Forssell, Emilia, 19 ... (13)
Bullington, Jennifer ... (12)
Börjeson, Bengt, (12)
Ternestedt, Britt-Ma ... (11)
Schiratzki, Johanna, ... (11)
Linghag, Sophie, (11)
Cronqvist, Agneta, (11)
Sundh, Kenneth, (10)
Öhlén, Joakim, 1958- ... (10)
Torres, Sandra (10)
Nordenfelt, Lennart, ... (10)
Wallman Lundåsen, Su ... (10)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (121)
Uppsala universitet (118)
Mälardalens högskola (98)
Stockholms universitet (62)
Örebro universitet (62)
visa fler...
Högskolan Dalarna (59)
Karolinska Institutet (53)
Göteborgs universitet (38)
Högskolan i Jönköping (33)
Mittuniversitetet (31)
Karlstads universitet (31)
Högskolan i Gävle (18)
Umeå universitet (17)
Lunds universitet (16)
Linnéuniversitetet (12)
Kungliga Tekniska Högskolan (7)
Röda Korsets Högskola (6)
Högskolan i Borås (5)
Högskolan i Skövde (4)
Sophiahemmet Högskola (4)
Malmö universitet (3)
Luleå tekniska universitet (2)
Högskolan Kristianstad (2)
Högskolan Väst (2)
Chalmers tekniska högskola (2)
Högskolan i Halmstad (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (767)
Engelska (548)
Norska (8)
Danska (7)
Ryska (3)
Tyska (1)
visa fler...
Franska (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1339)
Medicin och hälsovetenskap (158)
Humaniora (36)
Naturvetenskap (2)
Teknik (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy