SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;lar1:(gih)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Gymnastik- och idrottshögskolan

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bäckström, Åsa, 1966- (författare)
 • Good ethnography smells bad : On aesthetic experience in qualitative research
 • 2008
 • Ingår i: Sveriges antropologförbunds årliga konferens (SANT) : Visuell kultur.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Aesthetic learning processes are being notified in current Swedish pedagogical research. The philosophical term aesthetics is used in multiple modes, some of them borrowing an agenda from the studies of fine art, some more with inspiration from cultural studies and popular culture. In this emerging field both ethnography and every-day-aesthetics are in focus. Despite new ways of doing ethnography the results still tend to look (!) like traditional ethnography. Field-notes saturated with sensuous and stinking data; e.g. moist socks, sweaty t-shirts and car fumes, still tend to depend upon written texts and photography as scientific proof. Moreover ethnography is still judged against a positivistic framework drawing from natural science. Is a change required? And in that case, can the future of visual anthropology challenge this hegemonic scientific paradigm?
 •  
2.
 • Bäckström, Åsa, 1966- (författare)
 • Balancing the senses : Experiences of learning in indoor skateboarding
 • 2010
 • Ingår i: Designs for learning : A new conceptualization of learning.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Indoor skate parks are purpose built environments for physical activity and bodies in motion. These settings are designed places of learning in both social and material respects. Skate parks in Sweden are usually large halls in buildings previously used for industries, now filled with wooden and sometimes concrete constructions. The solid and rough material consolidates the environment as hard and durable. Ceilings are most often high which influence the acoustics. The sound level is elevated from the noise of board riding on the wooden constructions, besides music from loud speakers adds to the aural experience. In spite of, or thanks to, the strident soundscape it is common by skateboarders to use a personal music device such as an mp3-player or the equivalent when skateboarding. The purpose of this paper is to discuss sensory and affective learning processes in relation to indoor skateboarding. In focus is the crossroads between senses, affect, place and learning. Empirical results are drawn from an ongoing ethnographic study on predominantly female skateboarding, embodied knowledge and board sport culture. The empirical material consists of field notes (in written, auditory and visual form), interviews and examples from media such as videos, magazines and internet pages. The aural sense and its capacity to include and exclude other sensory experiences, mainly balance, is examined and associated with affective incitement. Sharing and non-sharing spaces and experiences are discussed. The paper draws theoretically in large from the anthropological research on the senses in culture, and the psychology of affect. In addition the paper pays particular interest to the idea of “the risk of experience that is learning” (Ellsworth 2005).
 •  
3.
 • Bäckström, Åsa, 1966- (författare)
 • Från skateboard till e-sport
 • 2008
 • Ingår i: Idrottsforum.org. - 1652–7224. ; s. 4
 • Recension (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • I samband med att idrottsforskningen i ökande utsträckning fokuserar sportens stjärnor har ett intresse växt fram för vad som händer med elitidrottare efter det att sportkarriären är över. Det är uppenbart att övergången från kändis till föredetting är plågsamt och svårhanterbart för många. Men internationell sport erbjuder också många exempel på framgångsrika civila karriärer. Tony Hawk är ett bra exempel. Hawk var världsstjärna inom skateboard på 1980- och 90-talen, och trots dess subkulturella karaktär var hans stjärnstatus enastående där sådant räknades. Hawk drog sig tillbaka 1999 som sann legendar, och två år senare kom hans självbiografi, Hawk: Occupation Skateboarder (HarperCollins, skriven med Sean Mortimer). I Åsa Bäckströms kunniga och intresseväckande recension följer vi Tony Hawk från tiden som tanig och mobbad skolgrabb, över tiden som skateboardkung, till efterkarriären som dataspelsutvecklare – bland annat – och under tiden tvåbarnsfar med två olika fruar och gift en tredje gång. Underhållande och lärorikt, tycker vår recensent, som också följer upp historien efter det att boken publicerades. Och visst är det lite speciellt, det där amerikanska, den klassiska framgångssagan med lyckligt slut.
 •  
4.
 •  
5.
 • Bäckström, Åsa, 1966- (författare)
 • Känsla och kroppsligt kunnade inom idrott / "Känsla" and bodily knowing in sports
 • 2015
 • Ingår i: In the flow. : People, media and materialities.. - Linköping.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Inom idrott är känsla något en har eller inte. Känsla sätts ofta som förled till idrottsliga attiraljer eller idrottsliga göranden. Bollkänsla innebär en förmåga att hantera bollar på ett skickligt sätt och matchkänsla innebär att ha en helhetssyn på matchen. Till skillnad mot teknik, som kan övas upp, är känsla en förmåga som omtalas termer av kroppslig kompetens som funnits med hela livet. Känsla har också en estetisk dimension. I detta paper diskuteras idrottens känsla i relation till fenomenologisk teori. Genom empiriska exempel från etnografiska studier om idrott, synliggörs hur känslan och dess olika dimensioner kan sägas vara betydelsefulla komponenter i konstruktionen av kunnande.
 •  
6.
 • Efverström, Anna, et al. (författare)
 • Anti-doping and legitimacy an international survey of elite athletes’ perceptions
 • 2016
 • Ingår i: International Journal of Sport Policy. - 1940-6940. ; 8:3, s. 491-514
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Anti-doping work is a comprehensive enterprise that entails control and governance of elite athletes’ everyday lives. However, in policy-making regarding doping and anti-doping in elite sports, the athletes’ perspective has not been considered adequately. Focusing on elite athletes’ perceptions of anti-doping as both principle and praxis, the study aimed to analyse how these perceptions can be understood from a legitimacy perspective. A survey study involving 261 elite athletes from 51 different countries and four international sports federations was conducted. The results showed that the athletes did not question the legitimacy of the rules, but had concerns about the legitimacy of the way the rules and principles are enforced in practice, specifically with regard to matters of privacy, lack of efficiency and equal conditions as well as athletes’ involvement in the anti-doping work. The article describes how athletes’ perceptions of the legitimacy of anti-doping work constitute the basis for their willingness to follow regulations as well as a precondition for the work’s functionality and stability. In light of this finding, the article calls for the empowerment of athletes in anti-doping work.
7.
 • Ekenberg, Anna, et al. (författare)
 • Idrottslärares informationsbehov i yrkeslivet
 • 2010
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Syftet med undersökningen var att studera och dokumentera idrottslärares yrkesrelaterade informationsbehov och informationsanvändning. Till detta använde vi följande frågeställningar: - Vilka läromedel använder lärare i idrott och hälsa i sin undervisning och hur får de tag på nytt material? - Vilka informationskällor använder lärare i idrott och hälsa i sin kompetensutveckling? Konkret ville vi använda resultatet till att implementera yrkesrelevant informationssökning i bibliotekets undervisning av lärarstudenterna vid GIH, samt utveckla GIH bibliotekets webbplats med information om användbara resurser för idrottslärare. Metoden vi använde var enkätundersökning med hjälp av ett webbenkätverktyg. Vi fick in svar från 122 lärare i idrott och hälsa. Resultaten visade att det material som flest lärare (74%) använde i undervisningen är sådant som de fick under sin lärarutbildning. 69% av lärarna i vår undersökning använde läroböcker i undervisningen i idrott och hälsa. Att använda bibliotek var däremot inte vanligt. För att hitta nytt material till undervisningen sökte 81% av lärarna på webben, främst genom Lektion.se och Google. 78% angav kurser och konferenser som källa till nytt material. Vad gäller informationskällor för den egna kompetensutvecklingen angav flest lärare (87%) att de läste facktidskrifter, där den vanligaste tidskriften var Idrott & hälsa. Många av lärarna var medlemmar i nätverk för idrottslärare och hade deltagit i kurser och konferenser för sin kompetensutveckling under det senaste året. Att prenumerera på nyhetsbrev eller att ha nyhetsbevakning (RSS) på någon webbsida eller blogg var inte lika vanligt. Ett framträdande resultat av undersökningen var att så många av lärarna efterlyste samlade övningsbanker med s.k. "tips och trix" att kunna använda som inspirationskälla i undervisningen. Detta lärarnas upplevda behov av praktiskt tillämpbart material kan ställas mot det faktum att lärarutbildningens akademiserats och att man efter genomgången högskoleutbildning, enligt högskolelagen, förväntas kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå samt följa kunskapsutvecklingen inom sitt yrke och ämnesområde. Att under utbildningstiden visa på möjligheten att bevaka olika källor ser vi som ett sätt att underlätta för lärarstudenterna att följa kunskapsutvecklingen i deras kommande yrkesliv. 
8.
 •  
9.
 • Kilger, Magnus, 1974- (författare)
 • From hard work to grit On the discursive formation of talent
 • 2019
 • Ingår i: Scandinavian Sport Studies Forum. - Malmö universitet. - 2000-088X. ; 10:2, s. 29-50
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article examines the long historical interest for the selection of young talented children in sports. This seemingly everlasting search for talents and the quest for the especially gifted is followed by the practice of trying to find and select the right individuals. This paper elucidates historical representations of talent and talent selection in a series of professional sports literature in Sweden during the 1930s, 1980s, 1990s and 2010s.Drawing on a discourse analytic approach, it illustrates the historical understanding of selection and how such practices produce formations of legitimacy. The study shows how certain historical elements reoccur in contemporary selection discourse and how specific actions are transformed into personal characteristics. These selection processes construct a rationale for a legitimate selection and illustrate how talent selection is based on historically specific assumptions, normative and moral statements and activities connected to a specific discursive formation. This insight can underlines that talent selection cannot be understood as essential skills identified through observation, tests or interviews. It is rather to be understood as a discursive repertoire responding to a specific historical legitimacy.
 •  
10.
 • Kilger, Magnus, 1974-, et al. (författare)
 • Talent Production in Interaction Performance Appraisal Interviews in Talent Selection Camps
 • 2017
 • Ingår i: Communication & Sport. - 2167-4795. ; 5:1, s. 110-129
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In sports, there is an extensive interest in identifying and selecting talented children in order to develop elite adult athletes. The process of selecting and screening talents involves not only physical and technical skills but also efforts to find adequate personality traits. Therefore, different types of performance appraisal interviews (PAIs) are becoming increasingly common within the field. Departing from fieldwork in two selection camps for Swedish youth national teams in soccer and hockey, we will take a closer look at the PAIs employed during these camps. This article takes on a narrative approach, emphasizing PAI as a narrative genre and a framework for a specific form of interaction. Our findings show how eligibility is performed in interaction through following three practices: (i) showcasing gratitude without tipping into flattery, (ii) using temporality as a way of displaying developmental potential, and (iii) adopting the role of the self-reflecting subject. This genre of interviews not only produces certain practices but also preferred subject positions and narratives. The PAI is thus a narrative genre where the players are encouraged to perform talent in order to appear selectable.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (381)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (365)
konferensbidrag (206)
bokkapitel (159)
recension (30)
doktorsavhandling (22)
rapport (21)
visa fler...
annan publikation (13)
bok (13)
samlingsverk (redaktörskap) (11)
forskningsöversikt (8)
licentiatavhandling (7)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (403)
övrigt vetenskapligt (357)
populärvet., debatt m.m. (95)
Författare/redaktör
Meckbach, Jane, (83)
Kenttä, Göran, 1965- ... (65)
Kenttä, Göran, (61)
Larsson, Håkan (60)
Nordin-Bates, Sanna ... (45)
Lundvall, Suzanne, 1 ... (45)
visa fler...
Bäckström, Åsa, 1966 ... (44)
Lundvall, Suzanne, (40)
Redelius, Karin, (35)
Larsson, Håkan, 1967 ... (32)
Quennerstedt, Mikael ... (29)
Backman, Erik, 1972- ... (28)
Redelius, Karin, 196 ... (27)
Lundqvist, Carolina, (23)
Larsson, Lena, (22)
Öhman, Marie, (21)
Backman, Erik, (19)
Cumming, Jennifer, (19)
Almqvist, Jonas, (18)
Blom, Victoria, (18)
Redding, Emma (18)
Gustafsson, Henrik, (17)
Schantz, Peter, (16)
Bentzen, Marte, (15)
Haglund, Lotta (15)
Haglund, Lotta, 1964 ... (15)
Hassmén, Peter (15)
Nordin, Sanna M, (15)
Gibbs, Béatrice, (15)
Schantz, Peter, 1954 ... (14)
Thedin Jakobsson, Br ... (14)
Nyberg, Gunn, (12)
Svedberg, Pia (12)
Bergström, Gunnar, (11)
Nilsson, Johnny, (11)
Nordin-Bates, Sanna, (11)
Tidén, Anna, (11)
Jerlinder, Kajsa, 19 ... (10)
Nyberg, Marie, (10)
Kilger, Magnus, 1974 ... (10)
Bergstrom, G, (9)
Johansson, Susanne, (9)
Fagrell, Birgitta (9)
Herron, David, (9)
Arnegård, Johan, (8)
Mattsson, C. Mikael, (8)
Mather, Lisa (8)
Brun Sundblad, Gunil ... (8)
Redelius, Karin, 195 ... (8)
Ferry, Magnus, 1972- ... (8)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (64)
Örebro universitet (57)
Högskolan Dalarna (44)
Karolinska Institutet (27)
Linnéuniversitetet (24)
visa fler...
Umeå universitet (23)
Högskolan i Gävle (20)
Göteborgs universitet (17)
Linköpings universitet (16)
Uppsala universitet (12)
Lunds universitet (11)
Högskolan i Halmstad (11)
Karlstads universitet (11)
Kungliga Tekniska Högskolan (5)
Mittuniversitetet (5)
Malmö universitet (4)
Luleå tekniska universitet (2)
Högskolan i Jönköping (2)
Högskolan i Skövde (2)
Mälardalens högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (512)
Svenska (339)
Spanska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (855)
Medicin och hälsovetenskap (266)
Humaniora (9)
Naturvetenskap (1)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy