SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;lar1:(hj)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Högskolan i Jönköping

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Arnarsson, Arsaell, et al. (författare)
 • Cyberbullying and traditional bullying among Nordic adolescents and their impact on life satisfaction
 • 2019
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Public Health. - 1403-4948.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • AIMS: The aim of this study was to investigate the prevalence of cybervictimization in the six Nordic countries and to assess its overlap with traditional bullying. A further aim was to examine potential associations between life satisfaction, on the one hand, and traditional bullying and cyberbullying on the other.METHODS: Analyses were based on data from the 2013⁄2014 Health Behaviour in School-aged Children study. It included 32,210 boys and girls, aged 11, 13, and 15, living in the six Nordic countries.RESULTS: The prevalence of cyberbullying by both pictures and by messages was around 2% in all the Nordic countries except Greenland. There it was considerably higher. The prevalence of being bullied in a traditional manner varied widely by country. For boys, this type of bullying was most frequent in the youngest age group and then decreased steadily in the older age groups. Girls were on average more likely to be cyberbullied. Cyberbullying was more common among 13- and 15-year-olds than 11-year-olds. Higher family affluence was unrelated to the risk of cyberbullying. However, it was related to traditional bullying and combined forms of bullying. Compared with intact families, cybervictimization was commoner among single-parent families and stepfamilies. Adjusting for age, gender, family affluence, and family structure, those subjected to cyberbullying had lower life satisfaction than those who were not bullied.CONCLUSIONS: We found relatively little overlap between cyberbullying and traditional bullying, indicating that the two may be separate phenomena stemming from different mechanisms, at least in the Nordic context.
 •  
2.
 • Malmqvist, Johan, 1960-, et al. (författare)
 • Conducting the Pilot Study A Neglected Part of the Research Process? Methodological Findings Supporting the Importance of Piloting in Qualitative Research Studies
 • 2019
 • Ingår i: International Journal of Qualitative Methods. - Sage Publications. - 1609-4069. ; 18, s. 1-11
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • During the development of research to compare the processes and impact of inclusive education in Sweden with results obtained from a study undertaken in Ireland, a pilot study was conducted and documented. The pilot study had three aims: (1) to gather data to provide guidance for a substantive study adapted to Swedish conditions through modification of Irish research procedures and instruments, (2) to critically interrogate how we as researchers could most effectively conduct a pilot study utilizing observational and video-recorded data, and (3) to use the Irish theoretical model as a tool of analysis for studying inclusion in two Swedish schools. Although pilot studies are frequently conducted to assess the efficacy of research instruments for use in qualitative research projects, few publications have drawn upon empirical findings related to such studies. Additionally, while methodological texts recommend the use of pilot studies in qualitative research, there is a lack of reported research focusing on how to conduct such pilot studies. We argue that our methodological findings may contribute to greater awareness of the important role that a pilot study may have for full-scale qualitative research projects, for example, in case study research where semi-structured qualitative interviews are used. This argument is based on the assumption that researchers, and especially novice researchers, having conducted a pilot study will be better informed and prepared to face the challenges that are likely to arise in the substantive study and more confident in the instruments to be used for data collection. A proper analysis of the procedures and results from the pilot study facilitates the identification of weaknesses that may be addressed. A carefully organized and managed pilot study has the potential to increase the quality of the research as results from such studies can inform subsequent parts of the research process.
3.
 • Eidevald, Christian, 1973- (författare)
 • Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Studier har visat att förskolans personal bemöter flickor och pojkar utifrån stereotypa föreställningar om kön och snarare förstärker än utmanar dessa. Därför är fokus i denna avhandling att se vilka positioner hos flickor och pojkar som accepteras och vilka som möter motstånd i förskolan. På så sätt analyseras barns könsmässiga "identitetsskapande" kritiskt utifrån på vilka olika sätt det är möjligt att vara flicka och pojke och vilka omedvetna antaganden om kön och genus som görs av barn och vuxna.Den teoretiska utgångspunkten är feministisk poststrukturalism och i analysen är variationen mellan grupperna flickor och pojkar, variationen inom grupperna samt variationen inom individer i fokus. Utifrån empirin, som består av videoinspelade sekvenser från två arbetslag med barn i åldrarna 3-5 år och fokusgruppssamtal med de vuxna, görs olika "läsningar" utifrån olika antaganden (diskurser): Beroende på om antagandet är att flickor och pojkar "egentligen" är olika eller lika, kommer olika bemötanden att framstå som mer eller mindre självklara. Genom att visa att flera olika diskurser är verksamma samtidigt beskrivs det könsmässiga "identitetsskapandet" som mycket komplext.De analyserade situationerna visar att flickor och pojkar i förskolan definieras och bemöts stereotypt men att detta döljer en stor variation av hur olika flickor och olika pojkar positionerar sig i olika sammanhang. Förskollärarna arbetar på detta sätt aktivt med att skilja på flickor och pojkar utifrån att de betraktas som antingen flickor eller pojkar. Förväntningarna blir sedan avgörande för hur olika barn bemöts i olika situationer. En diskussion förs avslutningsvis kring vad detta kan ge för pedagogiska konsekvenser för ett jämställdhetsarbete, där även alternativa diskurser och handlingsmönster skrivs fram.
4.
 • Adolfsson, Margareta, 1950-, et al. (författare)
 • Identifying child functioning from an ICF-CY perspective : everyday life situations explored in measures of participation
 • 2011
 • Ingår i: Disability and Rehabilitation. - 0963-8288 .- 1464-5165. ; 33:13-14, s. 1230-1244
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose. This study was part of a larger work to develop an authentic measure consisting of code sets for self- or proxy-report of child participation. The aim was to identify common everyday life situations of children and youth based on measures of participation.Method. The study was descriptive in nature and involved several stages: systematic search of literature to find articles presenting measures for children and youth with disabilities, identifying measures in selected articles, linking items in included measures to the ICF-CY, analysing content in measures presented as performance and participation and identifying aggregations of ICF-CY codes across these measures.Results. A large number of measures for children and youth with disabilities were identified but only 12 fulfilled the inclusion criteria. A slight distinction in content and age appropriateness appeared. Measures presented as performance covered all the ICF-CY Activities and Participation chapters, whereas measures presented as participation covered five of nine chapters. Three common everyday life situations emerged from the measures: Moving around, Engagement in play and Recreation and leisure.Conclusion. Only a small number of life situations for children and youth emerged from items in selected measures, thus, other sources are needed to identify more everyday life situations.
 •  
5.
 • Carlsson, M, et al. (författare)
 • The oldest old : patterns of adjustment and dependence
 • 1991
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences. - 0283-9318. ; 5:2, s. 93-100
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of the present study was to investigate how dependence was experienced by 129 non-institutionalized 85-year-old persons, who previously had been categorized into seven different patterns of adjustment. The participants' subjective experiences of dependence were expressed in in-depth interviews and additionally, mobility, self-maintenance and need of help in daily living was conventionally assessed. When the results from these two methods were compared, it was found that subjectively experienced dependence did not generally correspond with the scorings on dependence. The in-depth interviews revealed that subjects with poorer adjustment could be most affected by minor impairments, while physical impairments were of a subordinate importance to those who were better adjusted. For appropriate caring interventions, it is therefore suggested that conventionally assessed dependence needs to be supplemented with documented subjective experiences of dependence.
 •  
6.
 • Carlsson, Margareta, et al. (författare)
 • The oldest old : patterns of adjustment and life experiences
 • 1991
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences. - 0283-9318. ; 5:4, s. 203-210
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • A qualitative method was used to study the life experiences and the adjustment to very old age of a non-institutionalized population of 129 85-year-olds living in Gothenburg, Sweden. In-depth interviews were analyzed and categorized and seven patterns of adjustment emerged: Self-Realizing, Mature Aging, Adapting, Dependent, Resignedly Accepting, Despairing and Withdrawing. Additionally, a coping strategy—ritualization of time and occupations—was revealed in the interviews. These results reflect the heterogeneity among this age group and indicate that the subjective reality should be seriously considered both in further research and in the care of the elderly.
 •  
7.
 • Evans, Kiah L., et al. (författare)
 • Working Sandwich Generation Women Utilize Strategies within and between Roles to Achieve Role Balance
 • 2016
 • Ingår i: PLoS ONE. - 1932-6203. ; 11:6
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Increasingly, women simultaneously balance the roles of mother, parental carer and worker. However, individual role balance strategies among these working ‘sandwich’ generation women have not been thoroughly explored. Eighteen women combining these three roles were interviewed about their individual role balance strategies. Findings were identified through the framework analysis technique, underpinned by the Model of Juggling Occupations. Achieving and maintaining role balance was explained as a complex process accomplished through a range of strategies. Findings revealed the women used six within-role balance strategies: living with integrity, being the best you can, doing what you love, loving what you do, remembering why and searching for signs of success. The women also described six between-role balance strategies: maintaining health and wellbeing, repressing perfectionism, managing time and energy, releasing responsibility, nurturing social connection and reciprocating. These findings provide a basis for health care providers to understand and potentially support working ‘sandwich’ generation women.
8.
 •  
9.
 • Avery, Helen, et al. (författare)
 • Crafting Futures in Lebanese Refugee Camps The Case of Burj El Barajneh Palestinian Camp
 • 2019
 • Ingår i: FORMakademisk. - Oslo : OsloMet - Oslo Metropolitan University. - 1890-9515. ; 12:2
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The initiative at the Burj El Barajneh camp is run by a network of local associations, and aims at improving living conditions, services, infrastructure and livelihoods for the inhabitants. Burj el Barajneh has a large number of active associations and many highly educated professionals. However, in this kind of complex hyperdense context any kind of change needs to be carefully considered, there are no simple recipes, and existing professional expertise does not necessarily match the specific conditions of the locality. By working with collective design and collaboration between the camp's inhabitants, it becomes possible to envisage larger coordinated efforts, and to solve issues that remain blocked at an individual level.
10.
 • Avery, Helen, et al. (författare)
 • From policy to practice Roma education in Albania and Sweden
 • 2017
 • Ingår i: The Urban review. - 0042-0972. ; 49:3, s. 463-477
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper aims to make a contribution to recentering practice- and practitioner-oriented issues in Roma education studies. Gaps can be observed today between conditions of educational work in practice and the ways education is understood in mainstream academic discussions, compounded by the fact that educational workers in the field have limited access to academic environments. Also, as a subject dealing with minorities, education for Roma and Roma communities tends to occupy a marginal position in academic departments of Education. Inversely, in Roma studies, focus often lies on culture or history, and education is mainly considered through the lens of identity. This means that many important experiences in Roma educational work remain silent, and significant aspects of practices are not sufficiently shared across contexts. In this paper, experiences from education projects in Albania and Sweden are presented and considered against the background of Roma education policies in these countries generally. An analysis is made of the ways these projects directly or indirectly connect to local academic structures. Finally, suggestions are made of potential strategies for developing practice- and practitioner-driven research in this area, to make relevant experiences more accessible across linguistic and national borders.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (2094)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (3482)
konferensbidrag (2783)
bokkapitel (1662)
rapport (804)
bok (259)
doktorsavhandling (258)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (251)
annan publikation (243)
recension (140)
forskningsöversikt (40)
licentiatavhandling (29)
proceedings (redaktörskap) (16)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (4652)
övrigt vetenskapligt (4628)
populärvet., debatt m.m. (805)
Författare/redaktör
Heshmati, Almas, (278)
Johansson, Börje, (215)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (212)
Welter, Friederike, (150)
Borell, Klas, (103)
Nordqvist, Mattias, (100)
visa fler...
Foss, Lene, (97)
Rimmel, Gunnar, (97)
Andersson, Martin (96)
Chirico, Francesco, (96)
Melin, Leif, (94)
Westlund, Hans, (93)
Sundström, Gerdt, (92)
Hilletofth, Per, (90)
Berg, Stig, (89)
Brundin, Ethel, (86)
Granlund, Mats, (82)
Karlsson, Charlie, (81)
Karlsson, Charlie, 1 ... (79)
Shukur, Ghazi, (73)
Mellander, Charlotta ... (69)
Klerfelt, Anna, (68)
Davidsson, Per, (67)
Schäfer, Dorothea, (66)
Umans, Timurs, 1981- ... (65)
Ahl, Helene, 1958-, (62)
Lundin, Rolf A., (61)
Avery, Helen, (61)
Olausson, Ulrika, (61)
Lucchi, Nicola, 1971 ... (61)
Ots, Mart, 1973-, (59)
Adler, Niclas, (59)
Falkmer, Torbjörn, (59)
Melesko, Stefan, (58)
Anderson, Helén, (58)
Hertz, Susanne (57)
Zawadzki, Michał, (57)
Bjursell, Cecilia, (56)
Gambarato, Renira R. ... (55)
Påhlsson, Robert (55)
Persson, Roland S., ... (54)
Runesson, Ulla, (54)
Johansson, Börje, 19 ... (54)
Plate, Markus, (53)
Gerdner, Arne, (52)
Stephan, Andreas, 19 ... (52)
Stephan, Andreas, (51)
Samuelsson, Tobias, ... (50)
Anderberg, Elsie, (50)
Klaesson, Johan, (50)
visa färre...
Lärosäte
Linnéuniversitetet (421)
Linköpings universitet (387)
Lunds universitet (345)
Göteborgs universitet (335)
Örebro universitet (289)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (215)
Uppsala universitet (162)
Mittuniversitetet (128)
Mälardalens högskola (125)
Stockholms universitet (122)
Högskolan i Borås (107)
Högskolan Kristianstad (102)
Karolinska Institutet (97)
Umeå universitet (91)
Karlstads universitet (84)
Högskolan i Skövde (81)
Högskolan Dalarna (77)
Högskolan Väst (62)
Chalmers tekniska högskola (49)
Södertörns högskola (47)
Blekinge Tekniska Högskola (40)
Högskolan i Halmstad (37)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (33)
Malmö universitet (29)
Luleå tekniska universitet (27)
Högskolan i Gävle (26)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (23)
RISE (5)
Röda Korsets Högskola (5)
Gymnastik- och idrottshögskolan (2)
Sophiahemmet Högskola (2)
visa färre...
Språk
Engelska (7323)
Svenska (2111)
Tyska (191)
Polska (33)
Norska (29)
Italienska (25)
visa fler...
Danska (24)
Franska (23)
Turkiska (20)
Spanska (18)
Portugisiska (16)
Ryska (12)
Ukrainska (6)
Japanska (5)
Finska (2)
Nederländska (2)
Kinesiska (1)
Bulgariska (1)
Serbiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (9967)
Medicin och hälsovetenskap (489)
Teknik (246)
Naturvetenskap (205)
Humaniora (204)
Lantbruksvetenskap (9)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy