SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;lar1:(vti)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Berg, Jessica (författare)
 • Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mobilitet är en förutsättning för oberoende, delaktighet och välbefinnande när man åldras. Utgångspunkten i avhandlingen är att pensioneringen innebär tidsrumsliga förändringar och brott i rutiner som på olika sätt påverkar människors behov av att resa och deras förutsättningar för mobilitet. Syftet med avhandlingen är att utforska mobilitetsstrategier och förändringar i mobilitet i samband med pensioneringen samt hur mobiliteten utvecklas under de första åren som pensionär. Ambitionen är att öka kunskapen om i vilken utsträckning nya pensionärer upprätthåller en önskad mobilitet utifrån deras egna behov och förutsättningar. Avhandlingen baseras empiriskt på resedagböcker som nyblivna pensionärer har fört och kvalitativa intervjuer med samma personer, samt uppföljningsintervjuer tre och ett halvt år senare. Resultaten visar att mobiliteten är en strategi för att skapa en struktur i vardagen som pensionär genom att komma hemifrån, t.ex. för att ta en promenad eller för att uträtta ärenden. Många vardagsmönster behålls vid pensioneringen men informanterna finner också nya åtaganden och söker nya sociala arenor och aktiviteter. Betydelsen av bilen har inte förändrats men den används av andra anledningar än tidigare. Vid pensioneringen skapas andra tidsrumsliga begränsningar vilka inverkar på efterfrågan på mobilitet. Resultaten visa också att "tredje platser" blir viktiga, särskilt bland dem som lever ensamma, eftersom de ger en möjlighet att vara en del av ett socialt sammanhang och en anledning att komma hemifrån. Uppföljningsintervjuerna visade att förutsättningarna för mobilitet förändras när hälsan försämras. Promenaderna blir kortare och bilen används i högre utsträckning för de ärenden dit de tidigare kunde gå eller cykla. Men trots allvarliga sjukdomar och långa perioder av rehabilitering kan mobiliteten upprätthållas. 
2.
 • Berg, Jessica (författare)
 • Mobility changes during the first years of retirement
 • 2016
 • Ingår i: Quality in Ageing and Older Adults. - Emerald Group Publishing Limited. - 1471-7794. ; 17:2, s. 131-140
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose – Mobility is an important aspect of well-being, activity and participation. Retiring from paid work is a transition in later life when people need to adjust to a new daily structure and fill the day with activities other than work. Life-course transitions influence demands for mobility and choice of travel mode as people adapt to new circumstances and learning processes. The purpose of this paper is to explore how mobility strategies develop during the first years of retirement.Design/methodology/approach – A qualitative analysis based on initial interviews with a total of 27 retired people during their first year of retirement and again, about three years later.Findings – Important changes during the first years of retirement included illness or a decline in physical health. Mobility had become a means of achieving certain goals after an illness, such as learning to walk, being able to drive or enjoying the time that was left. While some enjoyed not having commitments, others experienced difficulties in filling the day. The results indicate four dimensions of mobility: means of carrying out activities which are needed and desired; resources for creating activities; a leisure activity in itself; and subordinate to staying at home.Originality/value – Gives a deeper understanding of the mobility challenges people ultimately face in later life, and how these are managed, which is important for transport planning and public health policy aimed at improving mobility, activity participation and well-being in later life.
 •  
3.
 •  
4.
 • Lindberg, Malin, et al. (författare)
 • Boundary dimensions of social innovation : negotiating conflicts and compatibilities when developing a national agenda
 • 2017
 • Ingår i: Innovation: The European Journal of Social Science Research. - Taylor & Francis. - 1351-1610. ; 30:2, s. 168-181
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In order to add to the existing knowledge on the complex institutional dynamics of negotiating conflicts and compatibilities in innovation processes that address societal challenges and social needs, this article scrutinizes the scientific and societal debate on the theoretical and practical application of “social innovation” by means of the concept “boundary object” linked to institutional theory. A participatory case study of the development of an R&I agenda for social innovation in Sweden, formulated through dialog between stakeholders from the public, private and non-profit sectors, is presented. The results show that the unpredictable, emergent, evolving and adaptable character of needs, challenges and solutions in social innovation processes is made more theoretically and practically manageable by acknowledging social innovation as a boundary object. This is since this concept, despite its ambiguous character, helps balance complexity and usefulness in a way that serves to expand existing knowledge on institutional dynamics.
 •  
5.
 • Scholten, Christina, et al. (författare)
 • Hot och våld mot bussförare och tågvärdar
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I studien har befintlig statistik över inrapporterat hot och våld bland bussförare och tågvärdar analyserats. Den kvalitativ ansatsen i studien bygger på intervjuer med medarbetare och chefer i trafikföretagen. Sammanlagt har 29 bussförare och tågvärdar intervjuats (16 tågvärdar och 12 bussförare), samt 7 chefer i olika befattningar i de två bolagen. Med detta som utgångspunkt har ett antal potentiala åtgärder identiferats och kategoriserats som aktörssamverkan eller organisationsutveckling. Aktörssamverkan handlar om att utveckla samverkan och tydligheten mot kund i avgörande frågor som biljettaviseringer etc. Det är framförallt samverkan mellan trafikföretag och kollektivtrafikmyndighet som är avgörande. Självklart ska även förarna vara med i denna dialog. Organisationsutveckling handlar om att ta fram, tydligt kommunicera och följa upp riktlinjer till förare och tågvärdare. Detta är framförallt viktigt när det gäller färdbeviskontroll. Det handlar även om att förbättra tillbudsrapporteringen och de förutsättningar och vilkor som desas omges med. Det måste vara tydligt att rapporteringen är viktigt, vad som ska rapporteras, när och hur, men även vad den leder till. Vidare är värderingar och värdegrundsarbete en sannolikt en viktig fråga att jobba med. I detta ingår att ha en gemensam sund företagskultur, en tydlighet i vilken roll medarbetare har i olika situationer, diskrimineringsgrunder etc. Medarbetarperspektiv är en viktigt dimension. Att se till att de förare och tågvärdar har en repetoar med svar till de som inte vill visa giligt färdbevis förväntas vara en lämplig åtgärd.
6.
 • Abbas, Khaled A (författare)
 • Environmentally sustainable transport strategies : the way forward in metropolitan cities
 • 2001
 • Ingår i: Proceedings of the conference Traffic Safety on Three Continents : International conference in Moscow, Russia, 19-21 September, 2001. - Linköping : Statens väg- och transportforskningsinstitut. ; s. 12
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This paper is concerned with one of the three requirements of a sustainable transport system, namely the environmental dimension. It starts by presenting components and interactions of the transport and traffic systems using causal diagrams. Generic traffic problems are identified and their causes categorized. A classification of demand and supply-based policies and measures that can be used in designing environmentally sustainable transport strategies is depicted. Such strategies are targeted towards minimizing the generic traffic problems encountered in metropolitan cities, i.e., traffic congestion, accidents, environmental degradation and energy inefficiencies. In this paper, Travel Demand and Land Use Management are considered as two of the basic pillars for designing environmentally sustainable transport strategies. Criteria for comparing demand versus supply-based policies are suggested. These are applied to assess the benefits and limitations of each policy, hence assisting decision makers in the prioritization and choice of such policies.
 •  
7.
 • Ahlström, Christer, et al. (författare)
 • Performance of a one-camera and a three-camera system
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Driving and operating a vehicle is to a great extent a visual task. In driver behaviour studies it is therefore important to be able to measure where the driver is looking. Today this can be done unobtrusively and remotely in real-time with camera based eye tracking. The most common remote eye tracking systems use multiple cameras in order to give satisfactory results. However, promising results using only one camera has recently emerged on the market. The main objective of this study is to compare eye tracking systems with one and three cameras, respectively, during various measurement conditions.A total of 53 participants were enrolled in the study. Data from the two eye trackers were acquired and analysed in terms of availability, accuracy and precision. The results indicate that both availability and accuracy are affected by many different factors. The most important factors are the number of cameras that is used and the angular distance from straight ahead. In the central region (straight ahead) both one-camera and three-camera systems have a high degree of accuracy and availability, but with increasing distance from the central region, the results deteriorate. This effect falls harder upon the one-camera system. Interestingly, there were no significant effects when wearing glasses in either availability or accuracy. There was however an interaction effect between distance and glasses.Advantages with a one-camera system are that it is cheaper, easier to operate and easier to install in a vehicle. A multi-camera system will, on the other hand, provide higher availability and accuracy for areas that are far from the road centre. A one-camera system is thus mostly suitable for in-vehicle applications such as systems that warn drivers for sleepiness or distraction while multi-camera solutions are preferable for research purposes.
8.
 • Ahmed, Ishtiaque, et al. (författare)
 • Urban Road Accidents in Dhaka, Bangladesh
 • 2013
 • Ingår i: Proceedings of the 16th International Conference Road Safety on Four Continents : Beijing, China. 15-17 May 2013. - Linköping : Statens väg- och transportforskningsinstitut.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Dhaka, the capital city of Bangladesh, is the most vulnerable city both in terms of total number of accidents and accident rates. A total number of 2,720 accidents occurred during 2007-2011. This has caused a total of 1,481 numbers of pedestrian fatal accidents with 1,562 pedestrian fatal casualties. The primary objective of the paper is to study the characteristics of the road traffic accidents in Dhaka. The study area for this study is Dhaka Metropolitan Area. The paper focused on a few selected parameters a) Trend in overall accident rates b) Monthly variation of accident rates c) Accidents by severity levels d) Collision types e) Accidents in different lighting conditions. The raw data in the form of Accident Report Forms (ARFs) were collected from Dhaka Metropolitan Police (DMP). A GIS database was prepared for accidents showing locations and details for the period of 2007-2011. The analysis showed that on an average, the total number of traffic accidents is reduced by 11% each year. No profound effect of weather/season on road accidents is found. Fatal accidents and motor collisions are decreasing while injury accidents are increasing. Most traffic accidents: cause fatality (69%) and hit a pedestrian (60%). Fifty four percept of the accidents occurred during daytime. The paper recommends improvement measures for the road accident data collection and management system in Dhaka, Bangladesh. That includes the training need for the police staff, need for a geo-referenced database for data storage and management and involvement of multiple agencies in the process. This paper also recommends further studies on the extent and characteristics of underreporting of accidents.
9.
 • Antonson, Hans, et al. (författare)
 • Turistvägar och näringsutveckling trafikantupplevelser och planeringskriterier
 • 2007
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • VTI and the Norwegian Institute of Transport Economics (TØI) have at the request of the Swedish Road Administration carried out a research and development project concerning tourist routes in Sweden. The project was done in two parts, one literature study with examples of how other countries work with tourist routes and one field study about the opinions of visitors and business operators along two Swedish tourist routes (the present publication). The two tourist routes which have been studied are Tourist Route Gränna-Ödeshög-Rök in the Counties of Jönköping and Östergötland, and Tourist Route Kullaberg in the County of Skåne. The study of the experiences of the business operators, the visitors' willingness to pay and a deepened analysis of the landscape was only done along the Gränna route. As for the experiences of the visitors the data for the two Swedish tourist routes have been compared with similar data from a Norwegian tourist route, Tourist Route Sognefjell.
10.
 • Anund, Anna, et al. (författare)
 • The effect of milled rumble strips versus virtual rumble strips on sleepy drivers a driving simulator study
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of the EU project IN-SAFETY is to create effective combinations of traditional infrastructure measures combined with new technology to increase the self-explanatory and forgiving nature of the road traffic system. This report describes the method, results and conclusions of a driving simulator experiment with the aim to evaluate the effect of two scenarios of importance selected on a theoretical framework within IN-SAFETY: lane departure warning in terms of milled rumble strips or as a driver support system, and the effect of an in-vehicle warning system informing there is a school bus ahead, simulating a system based on vehicle to vehicle information. Concerning the "lane departure warning", the experiment considered possibilities and consequences of replacing the infrastructure element milled rumble strips with a haptic in-vehicle system. Both centre and side line rumble strips on a two-lane highway were studied and compared with a baseline. In-vehicle "School bus ahead warning" was considered as an example of in-vehicle information used to inform the driver of upcoming events. Both rumble strips and school bus warning was studied for drivers after not having slept the night before driving as well as after a night's sleep in order to investigate consequences of driver state on system effectiveness. The results showed that there is a potential to substitute the infrastructure measure rumble strips with an in-vehicle assistance system. Moreover, in-vehicle information was found to be an effective way of reducing the subjects' speeds during temporary critical situations concerning traffic safety.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (788)
Typ av publikation
rapport (628)
tidskriftsartikel (343)
konferensbidrag (194)
proceedings (redaktörskap) (56)
bokkapitel (33)
annan publikation (21)
visa fler...
doktorsavhandling (12)
bok (9)
licentiatavhandling (2)
konstnärligt arbete (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (860)
refereegranskat (386)
populärvet., debatt m.m. (55)
Författare/redaktör
Nilsson, Jan-Eric, 1 ... (76)
Asp, Kenneth, (53)
Hedegaard Sørensen, ... (49)
Anund, Anna, (44)
Mandell, Svante, 197 ... (37)
Levin, Lena, 1958-, (36)
visa fler...
Vierth, Inge, 1959-, (35)
Ahlström, Christer (31)
Börjesson, Maria, 19 ... (31)
Nilsson, Jan-Eric, (30)
Pyddoke, Roger, (29)
Kircher, Katja, 1973 ... (28)
Pyddoke, Roger, 1956 ... (28)
Forward, Sonja (24)
Fors, Carina, (23)
Antonson, Hans, (23)
Gustafsson, Susanne, (22)
Henriksson, Per, (21)
Nyström, Johan, 1979 ... (21)
Andersson, Henrik (20)
Hrelja, Robert, 1974 ... (18)
Vierth, Inge (18)
Jussila Hammes, Joha ... (18)
Lindberg, Gunnar, (17)
Jonsson, Lina, (17)
Swärdh, Jan-Erik, (17)
Isaksson, Karolina, (17)
Börjesson, Maria, (16)
Berg, Jessica, (16)
Mandell, Svante, (16)
Odolinski, Kristofer ... (16)
Eliasson, Jonas, (15)
Nerhagen, Lena, 1963 ... (15)
Anund, Anna, 1964-, (14)
Ahlström, Christer, ... (14)
Nyberg, Jonna, (14)
Nerhagen, Lena (14)
Ögren, Mikael, (13)
Falkmer, Torbjörn, (13)
Patten, Christopher, (13)
Eliasson, Jonas, 196 ... (13)
Nyström, Johan, (13)
Levin, Lena, (13)
Hrelja, Robert, (13)
Henriksson, Per, 196 ... (13)
Björklund, Gunilla, ... (13)
Thorslund, Birgitta, ... (12)
Forward, Sonja, 1956 ... (12)
Swärdh, Jan-Erik, 19 ... (12)
Faith-Ell, Charlotta ... (12)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (88)
Kungliga Tekniska Högskolan (76)
Högskolan Dalarna (41)
Örebro universitet (37)
Karlstads universitet (27)
visa fler...
Lunds universitet (23)
Högskolan i Jönköping (23)
Stockholms universitet (19)
Chalmers tekniska högskola (19)
Göteborgs universitet (12)
Uppsala universitet (7)
Karolinska Institutet (7)
Umeå universitet (5)
Luleå tekniska universitet (3)
Malmö universitet (2)
Södertörns högskola (2)
RISE (2)
Linnéuniversitetet (1)
Högskolan i Borås (1)
Högskolan i Gävle (1)
visa färre...
Språk
Engelska (810)
Svenska (463)
Danska (13)
Norska (7)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1297)
Teknik (210)
Medicin och hälsovetenskap (42)
Naturvetenskap (23)
Humaniora (5)
Lantbruksvetenskap (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy