SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;mspu:(book)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Bok

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Göransson, Anita, 1943-, et al. (författare)
 • Kön, makt och statistik : betänkande / av Utredningen om kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med den här undersökningen har varit dels att kartlägga kvinnors och mäns tillgång till ledande positioner på olika samhällsområden, dels att diskutera hur det statistiska underlaget till fortsatta kartläggningar kan förbättras så att möjligheten till regelbunden uppföljning av utvecklingen underlättas.De positioner som undersökts enligt direktiven är främst politik och förvaltning samt politiskt indirekt influerade positioner på andra områden. Till dessa har för jämförelses skull lagts även positioner som influeras av andra logiker, i synnerhet näringslivet men också kultur, medier och vetenskap. Höga positioner inom organisationslivet har också medtagits som en viktig del av civilsamhället, som historiskt varit en förutsättning för den svenska demokratins uppbyggnad och alltjämt – om än i minskande mån – utgör en kanal för olika intressen och grupper i samhället till maktens högsta positioner.Där så varit möjligt har jämförelse skett med den tidigare kartläggning av den svenska makteliten från 2001, som letts av undertecknad utredare. Den tidigare undersökningen var dock i sin helhet baserad på teoretiska överväganden och omfattade inte lika breda kategorier som den vi nu har gjort.Av tidsskäl har undersökningen i huvudsak koncentrerats till offentligt tillgängligt material med kompletteringar via telefon eller e-post där så befunnits nödvändigt. Någon egen enkätundersökning har inte kunnat genomföras. Däremot har relevanta redan gjorda undersökningar använts. 
 •  
2.
 • Jensen, Mikael (författare)
 • Den fria tidens lärande
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Lärande är centralt i det mesta vi gör. Kanske särskilt under vår fritid. Den här boken handlar huvudsakligen om hur vi människor lär oss och tar samtidigt med tiden som en väsentlig faktor för lärande. Vårt sätt att förhålla oss till tid påverkar hur vi lär. Det som kallas den fria tiden skapar förutsättningar för lärande som skiljer sig från lärande inom ramen för mer styrd tid. Relaterade begrepp som informellt och formellt lärande diskuteras. Flera teorier om lärande beskrivs. Författaren använder en mängd exempel för att illustrera olika sätt att se på tid och lärande. De mest centrala delarna berör barns lärande inom fritidshem, förskola och skola, men även lärande i hemmiljö och platser där barn befinner sig på sin fritid. Boken vänder sig i första hand till lärare och andra professionella som arbetar med barn under deras fritid. Fritidshemmet diskuteras i ett eget kapitel men alla delar av boken är relevanta för fritidshemsverksamhet.
 •  
3.
 • Sepp, Hanna (författare)
 • Måltidspedagogik : mat- och måltidskunskap i förskolan
 • 2013
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Maten och måltidens roll på förskolan har skiftat genom åren och har alltid haft en central del i förskolans verksamhet. Förskollärare förväntas ha kunskaper i allt från betydelsen av god hygien, till sin egen roll som förebild vid måltiderna. De förväntas dessutom ha kunskaper kring bra mat för barn och får ofta frågor från föräldrarna kring mat och måltider. Boken är tänkt att fungera som bakgrund, inspiration och stöd till alla förskollärare i arbetet med mat och måltider i förskolan. Utgångspunkten är lärande om och med mat och måltider med grund i såväl mat- och måltids­kunskap och pedagogik som läroplanen för förskolan och de nationella folkhälsomålen.Boken omfattar två delar. Första delen vilar på disciplinerna i mat- och måltidskunskap i förskolan, medan den andra delen presenterar praktiska tillämpningar, övningar och exempel på hur personalen kan arbeta med mat och måltider. Innehållet i boken är mat- och måltidskunskap som omfattar matkultur och kommunikation, livsmedelsvetenskap samt näring och hälsa där kreativitet, hantverk och vetenskap går hand i hand kopplat till barn och verksamheten i förskolan.Syftet med boken är att lyfta maten och måltidens roll i den pedagogiska verksamheten på förskolan samt att öka kunskapen kring mat och hälsa.Boken vänder sig särskilt till lärare och barnskötare i förskolan, föräldrar och alla andra som är intresserade av barn och mat.
 •  
4.
 • Barker-Ruchti, Natalie, 1971- (författare)
 • Women's Artistic Gymnastics: An (auto-)Ethnographic Journey
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Breathtaking circus-like performances and perfectly shaped bodies: The current ideal of women’s artistic gymnastics is narrow. Competitive success is only possible if gymnasts satisfy distinct bodily characteristics and produce particular gymnastics performances. How do present-day female gymnasts experience this sport? This book provides insight into gymnastics by demonstrating how a group of young high-performance gymnasts ‘live’ their sport.
 •  
5.
 • Berlin, Cecilia, 1981-, et al. (författare)
 • Production Ergonomics: Designing Work Systems to Support Optimal Human Performance
 • 2017
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Production ergonomics – the science and practice of designing industrial workplaces to optimize human well-being and system performance – is a complex challenge for a designer. Humans are a valuable and flexible resource in any system of creation, and as long as they stay healthy, alert and motivated, they perform well and also become more competent over time, which increases their value as a resource. However, if a system designer is not mindful or aware of the many threats to health and system performance that may emerge, the end result may include inefficiency, productivity losses, low working morale, injuries and sick-leave.To help budding system designers and production engineers tackle these design challenges holistically, this book offers a multi-faceted orientation in the prerequisites for healthy and effective human work. We will cover physical, cognitive and organizational aspects of ergonomics, and provide both the individual human perspective and that of groups and populations, ending up with a look at global challenges that require workplaces to become more socially and economically sustainable. This book is written to give you a warm welcome to the subject, and to provide a solid foundation for improving industrial workplaces to attract and retain healthy and productive staff in the long run.
6.
 •  
7.
 • Gillberg, Gunnar, 1958-, et al. (författare)
 • Jämställdhet inifrån. Berättelsen om en metod
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Boken är ett resultat av ett jämställdhetsprojekt som bedrivits med stöd från Vinnova under åren 2005-2008 och den beskriver en metod för att arbeta med jämställdhet i praktiken. Den redovisar metodens utgångspunkter med en bas i det problembaserade lärandet samt den praktiska utformningen via exempel från olika typer av organisationer.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Johnsson, Lisbeth, 1941-, et al. (författare)
 • Ensamma föräldrar och vanliga familjer. En studie om insatsen kontaktfamilj inom socialtjänsten. Single parents and ordinary families. A study on the contact family in the social services.
 • 2003
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Detta är den första rapporten i ett forskningprojekt där parterna i kontaktfamiljsinsatsen intervjuades.Rapportens huvudsyfte var att studera "det goda föräldraskapet" i relation till insatsen kontaktfamilj. En utgångspunkt var att det finns normativa föreställningar om vaden "god familj" är, som uttrycks i termer som "den normala familjen" eller "en vanlig familj". I rapporten undersöks hur utformningen av insatsen kontaktfamilj påverkas av de tre parternas (klientfamilj, kontaktfamilj och socialsekreterare) syn på familj och föräldraskap - deras familjebilder och familjeideal. Ett annat syfte var att beskriva och analysera själva kontaktfamiljsinsatsen - vad som föranleder den, vilket syfte den har, hur den utformas i praktiken och vilken betydelse den har. Förverkligas lagstiftningens intentioner? Vilka var motiven till att bli kontaktfamilj? Hur såg kontakten/relationen mellan klientfamilj, kontaktfamilj och socialsekreterare ut? Vad skulle ha uppnåtts för att insatsen kunde avslutas? De flesta KLIENTFÖRÄLDRARNA upplevde det initialt som ett nederlag i det egna föräldraskapet att behöva ansöka om kontaktfamilj. Flera kände också skam inför omgivningen över att ha insatsen, varför de hade slutat att berätta om den för personer i sin omgivning. De menade att de kunde uppfattas som mer problematiska än de var. Isoleringen i den egna livssituationen med avsaknad av vila, distans och eftertanke var det som främst hade föranlett ansökan. Det var stora skillnader mellan kontaktfamiljer och klientfamiljer med avseende på ekonomi och sociala nätverk. För klientföräldrarna var det främst bristen på stöd från barnets far som föranledde insatsen. Relationen mellan kontaktfamiljer och klientfamiljer var mestadels affärsmässig, något parterna ofta fann tillfyllest. Klientmammorna ville inte ha hjälp med uppfostran av barnet eller råd i sitt föräldraskap från kontaktfamiljen. En slutsats var att det borde vara legitimt att söka avlastningshjälp när det egna nätverket sviktar och resurserna har svårt att räcka till, en social tjänst. Detta inte minst utifrån hur en överepresentation av ensamstående mödrar inom socialtjänsten kan ses som uttryck för strukturell orättvisa.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1097)
Typ av publikation
konstnärligt arbete (32)
annan publikation (27)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (9135)
populärvet., debatt m.m. (1186)
refereegranskat (303)
Författare/redaktör
Johansson, Thomas, 1 ... (44)
Wittrock, Björn, (37)
Bengtsson, Bertil (36)
Öman, Sören, 1961-, (36)
Trost, Jan, 1935-, (36)
Alvesson, Mats, (35)
visa fler...
Persson, Annina H., ... (33)
Pramling Samuelsson, ... (30)
Lundell, Bengt, (29)
Sandelin, Bo, 1942-, (28)
Styhre, Alexander, 1 ... (26)
Agrell, Wilhelm, (25)
Oxelheim, Lars, (25)
Magnusson, Lars, 195 ... (24)
Sandell, Niklas, (24)
Bergevärn, Lars-Eric ... (24)
Lehrberg, Bert, 1957 ... (24)
Carlson, Benny, (23)
Lumsden, Marie, 1952 ... (23)
Hultman, Glenn, 1947 ... (23)
Czarniawska, Barbara ... (22)
Starrin, Bengt, (22)
Carpentier, Nico (22)
Fornäs, Johan, 1952- ... (22)
Larsson, Gerry, (21)
Marton, Jan, 1964-, (21)
Persson, Anders, (21)
Söderström, Lars, (20)
Parment, Anders, 197 ... (20)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (19)
Edvardsson, Bo, (19)
Kristoffersson, Eleo ... (19)
Lundquist, Lennart, (19)
Ax, Christian, (18)
Kullvén, Håkan, (18)
Heide, Mats, (18)
Bjurström, Erling, 1 ... (18)
Bergström, Inger (18)
Axelsson-Grafström, ... (18)
Ramberg, Christina, ... (18)
Påhlsson, Robert, 19 ... (18)
Radetzki, Marian, (17)
Weibull, Lennart, 19 ... (17)
Polesie, Thomas, 194 ... (17)
Johansson, Christer (16)
Abrahamsson, Hans, 1 ... (16)
Dahlgren, Lars-Ove, ... (16)
Granström, Kjell, 19 ... (16)
Holmberg, Sören, 194 ... (16)
Bogdan, Michael, (16)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (1852)
Lunds universitet (1671)
Uppsala universitet (1628)
Stockholms universitet (1045)
Linköpings universitet (811)
Örebro universitet (398)
visa fler...
Linnéuniversitetet (395)
Karlstads universitet (363)
Umeå universitet (361)
Södertörns högskola (314)
Nordiska Afrikainstitutet (261)
Högskolan i Jönköping (259)
Kungliga Tekniska Högskolan (216)
Mittuniversitetet (191)
Luleå tekniska universitet (123)
Mälardalens högskola (123)
Försvarshögskolan (122)
Högskolan Kristianstad (121)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (112)
Högskolan i Borås (106)
Högskolan i Gävle (97)
Chalmers tekniska högskola (92)
Högskolan i Halmstad (82)
Högskolan Dalarna (68)
Högskolan Väst (66)
Malmö universitet (50)
Riksantikvarieämbetet (38)
Sveriges Lantbruksuniversitet (33)
Högskolan i Skövde (22)
Blekinge Tekniska Högskola (22)
Stockholms konstnärliga högskola (21)
Gymnastik- och idrottshögskolan (13)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (9)
Konstfack (5)
Teologiska högskolan Stockholm (5)
Kungl. Musikhögskolan (2)
RISE (2)
swepub_uni:mau_t (1)
visa färre...
Språk
Svenska (6350)
Engelska (3249)
Danska (79)
Tyska (78)
Norska (50)
Spanska (40)
visa fler...
Franska (30)
Italienska (22)
Finska (22)
Turkiska (18)
Nederländska (17)
Kinesiska (17)
Polska (14)
Portugisiska (12)
Annat språk (12)
Odefinierat språk (10)
Ryska (9)
Koreanska (5)
Japanska (4)
Estniska (3)
Nygrekiska (3)
Kroatiska (3)
Arabiska (2)
Tjeckiska (2)
Ungerska (2)
Rumänska (2)
Persiska (2)
Litauiska (2)
Kurdiska (2)
Lettiska (1)
Ukrainska (1)
Makedonska (1)
Indonesiska (1)
Baluchi (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (10065)
Humaniora (779)
Medicin och hälsovetenskap (138)
Naturvetenskap (122)
Teknik (112)
Lantbruksvetenskap (39)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy