SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;pers:(Edvardsson Bo 1944)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Edvardsson Bo 1944

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Vegelius, Jan, et al. (författare)
 • Polari, a Fortran IV program for measures of attitudinal polarization
 • 1976
 • Ingår i: Educational and Psychological Measurement. - 0013-1644. ; 36:3, s. 717-719
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The two major purposes of this paper were: (1) to describe the theoretical background underlying the mathematical development of different measures of the degree of attitudinal polarization applicable to bipolar questions and (2) to outline a small FORTRAN IV program POLARI that provides a rapid means for calculation of four of these measures. 
 •  
2.
3.
 • Agrell, Christina, et al. (författare)
 • Beskrivningar av pojkar och flickor i sociala utredningar i LVU-ärenden
 • 1997
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att undersöka om det finns skillnader i hur pojkar och flickor beskrivs i barnavårdsutredningar. De senaste 26 LVU-fallen från två kammarrätter och sju länsrätter, räknat från den 1 oktober 1997 och bakåt granskades, 13 ärenden med pojkar och 13 med flickor. Uppdelning skedde i miljöfall och beteendefall. Ett flertal skillnader mellan könen kan konstateras. Exempelvis beskrivs pojkar som aggressiva och hotfulla och som en fara för andra. Flickor beskrivs som farliga för sig själva. I miljöfallen beskrivs flickorna som rädda, ledsna och oroliga. I samtliga utredningar förekommer inga eller ytterst få situationsbeskrivningar kopplade till de personbeskrivande orden. 
4.
 • Andersson, Anne-Marie, et al. (författare)
 • LvU-utredningar kritisk granskning och utveckling
 • 1984
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att utveckla en problemfokuserad arbetsmodell för LVU-utredningar. Åtta utredningar efter 82-01-01 granskades och fem kunniga informanter som representerade olika perspektiv intervjuades om LVU-utredande. De granskade utredningarna bedömdes uppvisa brister. En perspektiv- och problemfokuserad arbetsmodell framläggs. 
5.
 • Andersson, Solveig, et al. (författare)
 • Barns rolltillstånd i polisförhör
 • 2000
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att undersöka om förhörsledare och barn intar olika rolltillstånd i förhör och undersöka vilka dessa rolltillstånd är samt undersöka vem som leder in vem i det aktuella tillståndet. Materialet som används är 22 videoförhör med två förhörsledare och 10 barn i åldrarna 2-7 år. Resultaten visar att olika rolltillstånd förekommer och att intagandet av rolltillstånd påverkas av både barnen och förhörsledarna, Både förhörsledare och barn intar och växlar  mellan olika rolltillstånd, både inom och mellan förhören. Förhörsledare och barn påverkar varandra att inta olika rolltillstånd, dock är det mest förhörsledarna som leder in barnen i ett visst rolltillstånd. 
6.
 • Arén, Linda, et al. (författare)
 • LVU-utredningar ur ett könsperspektiv
 • 2000
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att granska tillämpningen av LVU ur ett könsperspektiv. Totalt analyserades 20 LVU-utredningar. Pojkar och flickor beskrivs på olika sätt. Övervägande argument för att omhänderta pojkar var kriminalitet och för flickor missbruk. Flickor beskrevs mest med inre egenskaper (t.ex. må dåligt) och pojkar beskrevs mest med handlingar (t.ex. misshandlar, slåss). Kulturella värderingar och föreställningar verkar inverka i utredningarna.
7.
8.
 • Axelsson, Linda, et al. (författare)
 • Samtalsminnen inom polisförhör med barn och ungdomar
 • 1997
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att undersöka vilka kategorier av samtalsminnen som förekommer hos förhörsledare och hos förhörda barn. Totalt 20 förhörsutskrifter med barn och ungdomar granskades. Ett kategorisystem redovisas över förhörsledares olika varianter av samtalsminnen och två kategorisystem redovisas över de förhördas olika varianter av samtalsminnen inom och utom förhörssituationen. 
9.
 • Axelsson, Maria, et al. (författare)
 • Press i utredande samtal med barn
 • 1999
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Förskolebarn (N = 32; pojkar och flickor 3 respektive 5 år gamla) intervjuades dels neutralt och dels med någon press. Resultatet påvisade en påtaglig förändring i svarsmönster vid införande av press. 
10.
 • Berg, Iren, et al. (författare)
 • BUP-utredningar En kritisk granskning
 • 2002
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Femton BUP-utredningar, flertalet riktade till socialtjänsten, granskas kritiskt utifrån saklighetsaspekter. Omfattande saklighetsbrister och tankefel förekommer. Brist på etik föreligger. 
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (351)
Typ av publikation
rapport (238)
annan publikation (102)
tidskriftsartikel (18)
konferensbidrag (15)
bokkapitel (7)
bok (3)
visa fler...
doktorsavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (271)
populärvet., debatt m.m. (102)
refereegranskat (11)
Författare/redaktör
Vegelius, Jan (6)
Skoglund, John, (3)
Linden, Michael (2)
Durnell, Linda, (2)
Severin, Monika, (2)
visa fler...
Lingh, Sigvard, (2)
Sund, Linda (2)
Gustafsson, Karin, (1)
Agrell, Christina, (1)
Larsson, Sofia, (1)
Witell, Lars, (1)
Persson, Kerstin, (1)
Gustafsson, Sara, (1)
Andersson, Anne-Mari ... (1)
Eriksson, Ewa, (1)
Pettersson, Inger, (1)
Gustafsson, Anna, (1)
Eriksson, Maria, (1)
Andersson, Solveig, (1)
Ullefors, Elisabeth, (1)
Axelsson, Linda, (1)
Arén, Linda, (1)
Pekár, Kristina, (1)
Arvidsson, Barbro, (1)
Björck, Eva, (1)
Axelsson, Maria, (1)
Thalén, Ingela (1)
Berg, Iren, (1)
Bergquist, Rose-Mari ... (1)
Borumand, Maryam, (1)
Larsson, Åsa (1)
Skålén, Per, 1972-, (1)
Broberg, Alexander, (1)
Karlsson, Ulrika, (1)
Olsson, Monica (1)
Dahlman-Giannias, Ce ... (1)
Hedlund, Malin, (1)
Eckervald, Klara, (1)
Edgren, AnnaLena, (1)
Janäng, Nina, (1)
Kullinger, Benny, (1)
Meiren, Thomas (1)
Schäfer, Adrienne (1)
Goldberg, Ted, (1)
Westin, Agneta, (1)
Vahlne Westerhäll, L ... (1)
Utbult, Roland (1)
Ehinger, Agneta, (1)
Ericsson, Christina, (1)
visa färre...
Lärosäte
Örebro universitet (382)
Karlstads universitet (2)
Språk
Svenska (354)
Engelska (30)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (384)
Medicin och hälsovetenskap (62)
Humaniora (16)
Naturvetenskap (10)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy