SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;spr:swe"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Svenska

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Groglopo, Adrián, 1967- (författare)
 • Demokrati, Islamofobi och Sveriges framtid - Intervju med Sveriges Unga Muslimers ordförande Rashid Musa
 • 2018
 • Ingår i: Antirasistiska Akademin.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rashid Musa är ordförande för Sveriges Unga Muslimer (SUM). I denna intervju talar Rashid och Adrián om demokrati, rasism och islamofobi samt om behovet av en ny politisk mobilisering av de rasifierade andra. Intervjuserie som finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektet handlar om 17 djupintervjuer med både forskare som studerar rasism i Sverige och aktivister som arbetar med frågor om rasism och mänskliga rättigheter. Projektansvarig och intervjuare: Adrián Groglopo.
 •  
2.
 • Nation i ombildning : essäer om 2000-talets Sverige
 • 2018
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik. Sverige är en nation i ombildning. Åtstramningspolitik och högerpopulism har fått bred förankring i partipolitiken. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står inför ett skifte. Kommer en nyliberal ekonomisk politik att smälta samman med en auktoritär, rasistisk populism? Eller är de nya rörelserna en öppning mot ett mer inkluderande, jämlikt och rättvist samhälle, där visionen för framtiden byggs på hopp och optimism — inte rädsla och hot?
 •  
3.
 • Groglopo, Adrián, 1967-, et al. (författare)
 • Rasismen kläs på nytt i en gammal toleransdräkt
 • 2015
 • Ingår i: Feministiskt Perspektiv. - 2002-1542.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Andra inlägget i debatten om rasismforskningens villkor är skrivet av Adrián Groglopo och Lena Sawyer, som ställer sig kritiska till regeringens och Göteborgs universitets ideologiska utgångspunkter. I synnerhet kritiserar de föreställningen om tolerans. De vill gärna se mer maktkritiska perspektiv.
 •  
4.
 • Groglopo, Adrián, 1967- (författare)
 • En diagnos av rasism och demokrati i Sverige
 • 2017
 • Ingår i: Antirasistiska Akademin youtube kanal. - Antirasistiska Akademin.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Intervjuserie som finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektet handlar om 17 djupintervjuer med både forskare som studerar rasism i Sverige och aktivister som arbetar med frågor om rasism och mänskliga rättigheter. projektansvarig och intervjuare: Adrián Groglopo
 •  
5.
 •  
6.
 • Groglopo, Adrián, 1967- (författare)
 • Varken terrorister eller terrorns experter är ensamvargar
 • 2019
 • Ingår i: Feministiskt Perspektiv, 2019-03-26.
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Att betrakta Tarrant, Breivik och Lundin Pettersson som ensamvargar är även att bortse från rasismens påverkan på den kognitiva och materiella processen inom västerländska samhällen, skriver Adrián Groglopo och menar att även experterna på terror är en del av den processen.
 •  
7.
 • Bergström, Gunilla (författare)
 • Ett könsperspektiv på resor i arbetet
 • 2008
 • Ingår i: Arbetsmarknad och arbetsliv.. - 1400-9692. ; 14:2, s. 29-50
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Resor i arbetet, särskilt om de innebär övernattning på annan ort, är ett arbetsvillkor som har betydelse för vardagslivets organisering. Den här typen av resande medför en frånvaro från hemmet utöver normal arbetstid, vilket reducerar tillgänglig tid för aktiviteter knutna till hemmiljön. Artikeln belyser kvinnors och mäns olika erfarenheter av vad denna frånvaro innebär, både när det gäller praktiska aspekter såsom hushållsarbete och mer känslomässiga upplevelser. 
8.
 • Munthe, Christian, 1962- (författare)
 • Arbets(o)förmåga - begreppsliga och etiska anmärkningar
 • 2008
 • Ingår i: Arbets(o)förmåga - ur ett mångdisciplinärt perspektiv. - Stockholm : Santérus förlag. - 978-91-7359-010-5 ; s. 21-46
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln belyser arbets(o)förmågebegreppet i en samhällelig kontext där detta är centralt för olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder. Mot en allmän skiss av arbetets roll i samhället beskrivs hur begreppet arbets(o)förmåga får en avgörande roll i fördelningen av samhällets nyttigheter och hur detta aktualiserar en rad grundläggande etiska frågeställningar som behöver besvaras för att frågan om vad som ska räknas som arbets(o)förmåga ska kunna besvaras. En kortare utredning av begreppsparet förmåga – oförmåga illustrerar dessutom att begreppet kan preciseras på ett oräkneligt antal sätt i ett antal innebördes samspelande dimensioner. Två av dessa dimensioner kopplas till nyss nämnda etiska frågor för att illustrera hur valet av precisering i dessa dimensioner aktualiserar grundläggande frågor om vad som kännetecknar ett rättvist samhälle. Denna koppling påvisas ha konsekvenser för samhällsdebatt, myndighetsutövning och forskning – bl.a. hävdas att det finns goda skäl att helt överge arbets(o)förmåga som ett centralt begrepp i den arbetspolitiska diskussionen.
 •  
9.
 • Antirasistisk Ordbok
 • 2015
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Språk är ett viktigt medel i kampen för rättvisa. Den här ordboken samlar ett antal begrepp som är grundläggande för den antirasistiska kampen som förs idag i Sverige och i resten av Europa. Det är en samling av begrepp som har definierats och förklarats av ett flertal antirasistiska forskare i Sverige där många av oss är verksamma och anknutna till föreningen Antirasistiska Akademin.
 •  
10.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (21297)
Typ av publikation
bokkapitel (23379)
tidskriftsartikel (22481)
rapport (13857)
konferensbidrag (6907)
bok (6350)
doktorsavhandling (4623)
visa fler...
annan publikation (4303)
samlingsverk (redaktörskap) (2786)
recension (2538)
licentiatavhandling (734)
forskningsöversikt (191)
proceedings (redaktörskap) (151)
konstnärligt arbete (116)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (67200)
populärvet., debatt m.m. (16056)
refereegranskat (10658)
Författare/redaktör
Lundälv, Jörgen, 196 ... (1504)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (354)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (346)
Persson, Anders, (275)
Larsson, Gerry, (273)
Jonung, Lars, (270)
visa fler...
Weibull, Lennart, 19 ... (224)
Enkvist, Inger, (199)
Rosenberg, Tiina, (198)
Sandelin, Bo, 1942-, (194)
Swärd, Hans, (192)
Starrin, Bengt, (182)
Sörlin, Sverker, (180)
Kylhammar, Martin, 1 ... (177)
Pramling Samuelsson, ... (168)
Modéer, Kjell Å, (165)
Nilsson, Jerker, (165)
Johansson, Thomas, 1 ... (162)
Demker, Marie, 1960- ... (162)
Ahlberg, Kerstin, 19 ... (161)
Sernhede, Ove, 1951- ... (155)
Johansson, Bengt, 19 ... (150)
Andersson, Håkan, 19 ... (146)
Wadbring, Ingela, 19 ... (144)
Mattsson, Titti, (141)
Bjereld, Ulf, 1957-, (141)
Sundström, Malin, 19 ... (140)
Hagevi, Magnus, 1965 ... (135)
Sunesson, Sune (128)
Dahlstedt, Magnus, 1 ... (128)
Öman, Sören, 1961-, (126)
Holmberg, Sören, 194 ... (125)
Svensson, Kerstin (123)
Vogel, Hans-Heinrich (123)
Kjellberg, Anders, (120)
Meeuwisse, Anna, (119)
Bengtsson, Bertil (114)
Bergstedt, Bosse (114)
Bogdan, Michael, (109)
Persson, Annina H., ... (108)
Ulväng, Göran, 1968- ... (107)
Edebalk, Per Gunnar, (106)
Widmalm, Sten, 1964- ... (106)
Marton, Jan, 1964-, (105)
Söderström, Lars, (105)
Lundell, Bengt, (104)
Nyström, Birgitta (103)
Fornäs, Johan, 1952- ... (102)
Fejes, Andreas, 1977 ... (101)
Oscarsson, Henrik, 1 ... (101)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (17395)
Lunds universitet (12679)
Uppsala universitet (9153)
Stockholms universitet (8557)
Linköpings universitet (7992)
Umeå universitet (4486)
visa fler...
Karlstads universitet (4161)
Linnéuniversitetet (3701)
Örebro universitet (3684)
Södertörns högskola (2520)
Mittuniversitetet (2458)
Högskolan i Borås (2195)
Högskolan i Jönköping (2111)
Högskolan Dalarna (1798)
Högskolan Kristianstad (1553)
Kungliga Tekniska Högskolan (1444)
Luleå tekniska universitet (1355)
Mälardalens högskola (1114)
Högskolan i Gävle (1075)
Försvarshögskolan (940)
Högskolan i Halmstad (841)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (767)
Chalmers tekniska högskola (697)
Högskolan Väst (680)
Sveriges Lantbruksuniversitet (671)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (463)
Malmö universitet (351)
Gymnastik- och idrottshögskolan (339)
Högskolan i Skövde (243)
Nordiska Afrikainstitutet (155)
Blekinge Tekniska Högskola (152)
Konstfack (58)
Röda Korsets Högskola (42)
Riksantikvarieämbetet (38)
RISE (35)
Kungl. Musikhögskolan (30)
Stockholms konstnärliga högskola (29)
Teologiska högskolan Stockholm (19)
Naturvårdsverket (13)
swepub_uni:mau_t (9)
Sophiahemmet Högskola (7)
Karolinska Institutet (5)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (88244)
Humaniora (6063)
Medicin och hälsovetenskap (2299)
Teknik (1056)
Naturvetenskap (1002)
Lantbruksvetenskap (510)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy