SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Genusstudier) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Genusstudier)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Nation i ombildning : essäer om 2000-talets Sverige
 • 2018. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik. Sverige är en nation i ombildning. Åtstramningspolitik och högerpopulism har fått bred förankring i partipolitiken. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står inför ett skifte. Kommer en nyliberal ekonomisk politik att smälta samman med en auktoritär, rasistisk populism? Eller är de nya rörelserna en öppning mot ett mer inkluderande, jämlikt och rättvist samhälle, där visionen för framtiden byggs på hopp och optimism — inte rädsla och hot?
 •  
2.
 •  
3.
 • Ekström, Veronica, 1975- (författare)
 • Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoretiska ramverket bygger bland annat på Frasers (1989) teoretiska perspektiv som tar sin utgångspunkt i samhällets tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater. Avhandlingen visar att socialarbetares tolkningar är centrala aspekter av förhandlingen om hur våldsutsatta kvinnors behov och rätt till stöd ska förstås. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika. Avhandlingen ger inga svar i kvantitativa termer på hur olikheten är fördelad, men den ger exempel på hur olikheten tar sig uttryck. I kommuner där specialiseringen innebär att socialarbetarna på socialkontoret i första hand utreder behov och fattar beslut om insatser, måste det också finnas adekvata insatser att besluta om. Saknas det så erbjuds inte heller något stöd. Stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer blir också olika eftersom socialarbetare ställer olika krav eller sätter upp olika trösklar för att kvinnor ska få stöd. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänstens ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.
 •  
4.
 • Frankelius, Per (författare)
 • Innovationen som tog skruv
 • 2015
 • Ingår i: Läkartidningen. - Stockholm : Läkartidningen Förlag AB. - 0023-7205 .- 1652-7518. ; 112:20–21, s. 985-987
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Läkaren och professorn emeritus Per-Ingvar Brånemark avled 20 december 2014. Han etablerade området osseointegration, strukturell förbindelse mellan levande ben och ytan av ett artificiellt material, som i dag utnyttjas för allt från höftleder och fästelement för silikonproteser till hörapparater. 2011 fick Brånemark priset European Inventor Award i kategorin Lifetime achievement av det europeiska patentverket. Men processen från uppfinning till berömmelse var tidvis turbulent – både i medicinskt och ekonomiskt perspektiv.
 •  
5.
 •  
6.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
7.
 •  
8.
 • Berg, Lars-Erik, et al. (författare)
 • Identitet och genus i lek med dockor och figurer i förskolan
 • 2006
 • Ingår i: Nordisk Pedagogik. - Oslo : Universitetsforlaget. - 0901-8050 .- 1504-2995. ; 26:2, s. 124-138
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this text is to introduce perspectives, questions and empirical examples regarding children's identity construction in play with dolls and figures that represent women and men in both gender-typed and non gender-typed ways. Videotaped play of two 4-year old boys and three 5-year-old girls in a preschool setting is analyzed from complementary interactionistic and socio-cultural perspectives. The level of plasticity in the toyplay is interpreted. The results suggest ways in wich the gender-plastic character of toy play can be founded in children's intentions as well as in the toys' character as mediating tools. The analysis is based on whether children play with, through, in or beside their toy gestalts. These and other similar distinctions help to differentiate identity consequences in play.
 •  
9.
 •  
10.
 • Brunnberg, Elinor, et al. (författare)
 • Tinnitus and hearing loss in 15-16-year-old students : mental health symptoms, substance use, and exposure in school
 • 2008
 • Ingår i: International Journal of Audiology. - : Taylor & Francis. - 1499-2027 .- 1708-8186. ; 47:11, s. 688-694
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The current study assessed the responses from a survey titled ”Life and Health – Young People 2005”, completed by 2.878 15-16 year-old adolescents in mainstream schools in the county of Örebro, Sweden. Thirty-nine percent of students with hearing loss (slight, mild, or moderate) and 6% of students with normal hearing reported tinnitus often or always during the past three months. Almost no gender difference was observed among students with normal hearing reporting tinnitus (boys 6.3%, girls 5.6%); however, a gender difference was noticed among hard-of-hearing (HH) students (boys 50%, girls 28%). Adolescents with both hearing loss and tinnitus reported considerably higher scores for mental symptoms, substance use, and school problems than other students. Anxiety in the past three months, male gender, and alcohol consumption in the past year were associated with tinnitus in HH students; irritation and anxiety in the past three months, disability, use of illicit drugs, and truancy predicted tinnitus in the normal hearing group. Consequently, students with a hearing loss and tinnitus are at high risk and should be monitored for subsequent problems.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2107)
bokkapitel (1800)
konferensbidrag (989)
samlingsverk (redaktörskap) (267)
recension (254)
rapport (237)
visa fler...
bok (221)
doktorsavhandling (139)
annan publikation (120)
proceedings (redaktörskap) (43)
forskningsöversikt (25)
konstnärligt arbete (17)
licentiatavhandling (2)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (2895)
övrigt vetenskapligt (2606)
populärvet., debatt m.m. (704)
Författare/redaktör
Hearn, Jeff, 1947- (321)
Rosenberg, Tiina (303)
Lykke, Nina, 1949- (165)
Mulinari, Diana (112)
Nordberg, Marie (95)
Åsberg, Cecilia, 197 ... (88)
visa fler...
Dahl, Ulrika, 1970- (70)
Balkmar, Dag, 1974- (68)
Jónasdottir, Anna G. ... (63)
Rydström, Helle (59)
Strid, Sofia, 1976- (59)
Gunnarsson, Lena, 19 ... (59)
Liinason, Mia (55)
Koobak, Redi (55)
Mohr, Sebastian, 198 ... (54)
Gottzén, Lucas, 1977 ... (52)
Hussénius, Anita, 19 ... (50)
Sandell, Kerstin (50)
Hedström, Jenny, 197 ... (49)
Strid, Sofia, docent ... (48)
Kulawik, Teresa (47)
Husu, Liisa, 1953- (46)
Grenholm, Cristina (46)
Gunnarsson Payne, Je ... (40)
Åberg, Magnus, 1970- (39)
Jansson, Maria, 1968 ... (37)
Öhman, May-Britt, 19 ... (37)
Schmitt, Irina (35)
Rydström, Jens (34)
Gullberg, Annica, 19 ... (33)
Sundén, Jenny (33)
Danielsson, Anna, 19 ... (31)
Gemzöe, Lena, 1957- (31)
Manns, Ulla (30)
Karlsson, Gunnel, 19 ... (29)
Pringle, Keith (28)
Koivunen, Anu, 1967- (27)
Fahlgren, Siv (26)
Elgan, Elisabeth (26)
Rönnblom, Malin (26)
Lennerhed, Lena (26)
Åberg, Magnus (25)
Hearn, Jeff (25)
Öhman, Ann (24)
Werner, Ann, 1976- (23)
Fjelkestam, Kristina ... (23)
Lundberg, Anna (22)
Nyberg, Anita (22)
Mellström, Ulf, 1959 ... (22)
Peterson, Helen, 197 ... (22)
visa färre...
Lärosäte
Örebro universitet (929)
Lunds universitet (793)
Uppsala universitet (784)
Linköpings universitet (776)
Stockholms universitet (761)
Umeå universitet (630)
visa fler...
Södertörns högskola (619)
Karlstads universitet (480)
Linnéuniversitetet (260)
Mittuniversitetet (185)
Kungliga Tekniska Högskolan (68)
Mälardalens högskola (66)
Högskolan i Gävle (61)
Jönköping University (50)
Högskolan i Halmstad (47)
Nordiska Afrikainstitutet (41)
Göteborgs universitet (39)
Malmö universitet (34)
Luleå tekniska universitet (33)
Högskolan Väst (31)
Gymnastik- och idrottshögskolan (31)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (27)
Högskolan Dalarna (27)
Försvarshögskolan (19)
Blekinge Tekniska Högskola (18)
Högskolan i Borås (17)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (14)
Karolinska Institutet (9)
Sveriges Lantbruksuniversitet (7)
Högskolan Kristianstad (5)
Högskolan i Skövde (5)
Röda Korsets Högskola (4)
Institutet för språk och folkminnen (3)
RISE (2)
Stockholms konstnärliga högskola (2)
Konstfack (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (3608)
Svenska (2283)
Tyska (60)
Danska (55)
Polska (38)
Finska (35)
visa fler...
Spanska (24)
Franska (22)
Italienska (15)
Turkiska (12)
Norska (10)
Estniska (9)
Ryska (8)
Tjeckiska (8)
Nederländska (4)
Japanska (3)
Serbiska (3)
Koreanska (2)
Annat språk (2)
Arabiska (1)
Kinesiska (1)
Kroatiska (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (6204)
Humaniora (1199)
Medicin och hälsovetenskap (227)
Naturvetenskap (96)
Teknik (38)
Lantbruksvetenskap (11)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy