SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) ;lar1:(hh)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) > Högskolan i Halmstad

 • Resultat 1-7 av 7
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Käll, Jannice, 1985- (författare)
 • Blockchain Control
 • 2018
 • Ingår i: Law and Critique. - Dordrecht : Springer Netherlands. - 0957-8536. ; 29:2, s. 133-140
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Blockchain technology is often discussed and theorized in relation to cryptocurrencies such as Bitcoin. Its quality as a technology that produces advanced encryption keys between objects, however, also makes it interesting to those who seek to connect physical objects to digital elements. The reason for this is that the link between objects needs to be ‘secure’ from undesired external interference. In relation to such interests, blockchain has been identified as a highly attractive technology to support the general digitalization of society towards the Internet of Things, smart cities etc. In extension, the implementation of blockchain technology implies that it may work as a tool that has the capacity to direct which objects may/may not interact with each other. The ‘ledger of everything’ that blockchain may possibly produce as regards the ‘Internet of Everything’ is even suggested to make humans and other intermediary technologies redundant. In this essay, I argue that in order to sustain legal critique when the world moves into the next era of digitalization, we need to understand - and question - how technological control operates through e.g. blockchain technology by locking physical and digital elements to each other. © The Author(s) 2018
2.
 • Batory, Agnes, et al. (författare)
 • Regulating Collaboration The Legal Framework of Collaborative Governance in Ten European Countries
 • 2019
 • Ingår i: International Journal of Public Administration. - New York : Taylor & Francis. - 0190-0692.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Many scholars have considered when and why collaboration between government agencies and societal actors occurs. This article argues that a simple but largely overlooked answer to these questions is that a formal legal or administrative requirement to do so is in place. Therefore, the objective is to substantiate whether there are legal requirements to collaborate and in what type of source and context this obligation applies in ten European countries. The main finding is that collaboration is underpinned by an extensive range of legal requirements in Europe, although imposing these requirements is generally not the main objective. © 2019 The Author(s).
3.
 • Bengtsson, Hans, 1946-, et al. (författare)
 • Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den snabba utvecklingen med styrning och kontroll genom ny lagstiftning inom skolområdet är bakgrunden till denna nya upplagan av boken "Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem". Frågor som rör personalens arbetsrättsliga ställning, skolans arbetsmiljöansvar, diskriminering, mobbning, offentlighet och sekretess , dokumentation och handläggning behandlas ingående.  För att åskådliggöra och analysera konsekvenserna av förändringarna kommenteras gällande lagtexter med aktuella rättsfall.
 •  
4.
 • Burcar, Veronika, 1976-, et al. (författare)
 • Betydelsen av etnicitet - unga brottsoffers gestaltningar
 • 2010
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Detta projekt uppmärksammar brottsoffer och etnicitetsfrågor. I fokus står mellanmänskliga tolkningar av etnicitetens betydelse. Syftet är att analysera etnicitetstillskrivningar hos ungdomar som blivit utsatta för rån eller misshandel av andra ungdomar med "annan etnicitet". Projektet utgår från Malmö där både unga män och kvinnor med såväl "icke-svenskt" som "svenskt" ursprung samtalsintervjuas. Både ungdomar som polisanmält det brott de utsatts för och ungdomar som inte gjort någon polisanmälan ingår i studien. I studien diskuteras "etnisk tillhörighet" utifrån hur identiteter (egna och andras) och kategoriseringar aktualiseras, markeras och formeras. Det paper som kommer att presenteras vid Sociologförbundets årsmöteskonferens fokuserar särskilt på hur några "etniskt svenska" unga män, som blivit utsatta för misshandel eller rån av unga män med annan etnisk bakgrund än "svensk", omtalar och behandlar etnicitet i samtal om våld och offerskap. Ett antal olika berättelser om brottet – där etnicitet i någon mening är centralt – analyseras. I den allmänna diskursen kring ungdomsbrott förknippas inte sällan unga män, främlingar och etniska minoritetsgrupper med kriminalitet och rädsla. Det handlar här om varaktiga stereotyper kring relationen etnicitet/brottslighet. Det tycks därför vara angeläget att studera hur unga "svenska" män som utsatts för brott av andra unga män med "annan etnicitet" faktiskt resonerar kring ungdomsbrott. Begrepp som "etnicitet" och "kriminalitet" är mångfacetterade och i detta projekt läggs vikt vid att studera vilka kategoriseringar, förklaringar och identitetstillskrivningar som återges i relation till dessa.
 •  
5.
 • Gunnarsson, Åsa, et al. (författare)
 • Genusrättsvetenskap
 • 2018
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den globala samhällsomvälvande #metoo-rörelsen som pågår i vår tid visar att genusrättsvetenskapens frågor om rätt och kön är centrala. I denna boks andra upplaga fördjupas ämnet genusrättsvetenskap: ett särskilt forskningsperspektiv på juridiken och ett kunskapsområde inom rättsvetenskapen. I forskningsfältet analyseras rätten och rättsvetenskapen med hjälp av genusrättsvetenskapliga teorier, metoder och begrepp, där kön och genus är de centrala begreppen.Boken är uppdaterad utifrån rättsliga förändringar men också utifrån reflektioner kring hur mycket samtidens forskningsläge påverkar framställningen av historiska skeenden. Har kunskapen förändrats så att tidigare kunskap också bör skrivas om? Har det skett förändringar inom rättsvetenskapen generellt som påverkat hur det kritiska perspektivet genusrättsvetenskap presenteras? Genusrättsvetenskap kan användas på olika kurser inom juristutbildningen som en introduktion till forskningsfältet för studenter, lärare och forskare. Den kan även vara till nytta som en beskrivning av ett kunskapsområde för yrkesverksamma jurister.
 •  
6.
 • Irion, Kristina, et al. (författare)
 • The independence of media regulatory authorities in Europe
 • 2019
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This IRIS Special focuses on the independence of regulatory authorities and bodies in the broadcasting and audiovisual media sector in Europe. These entities have proliferated according to the different legal traditions of the respective countries they belong to. They do not, therefore, conform one, single model. Nonetheless, they reflect a common approach of sorts with regard to the institutional set-up of regulatory governance. The independence of these entities is particularly important because it contributes to the broader objective of media independence, which is in itself an essential component of democracy.The creation, status and functioning of these regulatory authorities and bodies were shaped pursuant to the constitutional requirements and/or administrative practices of the countries that established them. As a result, each has distinct characteristics and levels of independence that differ according to where they are located. But when is an authority to be considered independent? The measurement of an entity's independence requires careful analysis of the legal texts setting it up, but also of the practices that are rooted in reality and reflect the sensitivities of the societies in question.This IRIS Special aims to enlighten the reader on the definition of the independence of a regulatory authority or body, on the criteria used to assess its independence, and on the legal framework embodying this independence at the European level, as well as provide analysis of the status and functioning of regulatory authorities and bodies in a selection of nine European countries: Bosnia and Herzegovina, Spain, Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, Sweden, and Slovenia. This sample reflects the different levels of independence that can be found across Europe. © European Audiovisual Observatory (Council of Europe), Strasbourg, September 2019
 •  
7.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-7 av 7
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy