SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) ;lar1:(ltu)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) > Luleå tekniska universitet

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Allard, Christina, 1971- (författare)
 • The Rationale for the Duty to Consult Indigenous Peoples Comparative Reflections from Nordic and Canadian Legal Contexts
 • 2018
 • Ingår i: Arctic Review on Law and Politics. - Cappelen Damm Akademisk. - 1891-6252. ; 9, s. 25-43
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Although the standard of consulting Indigenous peoples in decisions affecting them is well rooted internationally as well as in national legal systems, different views and patterns of problems are associated with the concept and its practice. This paper briefly analyses and contrasts the duty to consult Indigenous peoples through a comparison of the three Nordic countries Norway, Finland and Sweden, and Canada. Based on domestic legal sources, the focus of the paper is to explore the legal foundation that has given rise to the specific set of rules for the duty to consult, that is, the rationale behind the evolving of the rules. The first finding is that the rules differ among the three Nordic countries, with Sweden being the only country that lacks specific rules. Secondly, whereas Canada has developed its own duty to consult primarily through domestic case law, in the Nordic countries, duty to consult is related to international law obligations. Consultation duties that have evolved from domestic law may be easier to accept than “foreign” regulations imposed on national legal systems. This could explain the reluctance among the Nordic States to accept specific consultations with the Sami Parliament and other Sami groups, particularly in Sweden.
4.
 •  
5.
 • Brännström, Malin, et al. (författare)
 • Samebyars avtalsrätt — en replik
 • 2019
 • Ingår i: Svensk juristtidning. - 0039-6591. ; :3, s. 165-169
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I artikeln "Samebyars avtalsrätt" gör Eivind Torp bedömningen att den nuvarande rennäringslagen inte ger utrymme för att behandla renskötselrätten eller delar av rätten som ett civilrättsligt avtalsobjekt. Därför menar Torp att samebyarna saknar rättslig befogenhet att ingå avtal som innebär inskränkningar av renskötselrätten. Vi menar att Torp i sin analys av rättsläget bortser från den rättsutveckling som skett i tiden efter 1971 när den nuvarande rennäringslagen infördes. Dessutom är frågan om samebyarnas avtalsrätt mer komplex än vad den aktuella artikeln visar.
 •  
6.
 • Ek, Kristina, et al. (författare)
 • Challenges in Swedish hydropower : politics, economics and rights
 • 2017
 • Ingår i: Research Ideas and Outcomes. - Pensoft Publishers. ; 3
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Two systems working in parallel have contributed to implementation difficulties in Swedish water governance. While the old system is designed to be predictable and stable over time, the new system is intended to be transparent and holistic, guided by the principles of Integrated Water Resource Management. The paper disentangles the challenges in Swedish water governance and proposes a blueprint for future research. The proposed research project is unique in the sense that it explores the imbalances between the new and the old water governance systems from a multi-disciplinary perspective, elaborating upon the clashes between the traditional, nationally based regulatory system and the new holistic water governance system from legal, political and economic perspectives.
 •  
7.
 • Heinämäki, Leena, 1974-, et al. (författare)
 • Saamelaisten oikeuksien toteutuminen : kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I Finland har erkännandet och implementeringen av samiska rättigheter varit komplicerat. Syftet med detta forskningsprojekt är att ge kunskap om förhållanden som finska regeringen efterfrågat, särskilt i förhållande till samers markrättigheter, deltagande/konsultationer och frågan om vem som är same. Forskningen är en internationell och komparativ studie som avser att ge ny kunskap om den senaste tidens rättsutveckling vad gäller urfolks rättigheter inom internationell rätt samt på nationell nivå med en jämförande ansats av några relevanta länder. Forskningsrapporten består av fyra delar. Den första delen fokuserar på folkrättens krav och internationell standard vad gäller urfolks rättigheter och tar främst sikte på samernas rättsliga status. Den andra delen diskuterar problematiken med att definiera vem som är same, i ljuset av internationell rätt och Högsta förvaltningsdomstolens domar i Finland. Denna del innehåller även en beskrivning av bakgrund och skälen till tvisterna gällande definitionen. Den tredje delen behandlar urfolks rättsliga status och rättigheter enligt internationell rätt, med särskilt fokus på principen om urfolks fria och informerade samtycke, liksom tolkningen av artiklarna rörande landrättigheter i ILOs konvention 169. Den fjärde delen innehåller information om och jämförelse av urfolks rättsliga status i ett antal utvalda rättsystem: Norge, Sverige, Aotearoa Nya Zeeland och Kanada samt ett gemensamt kapitel om Latinamerika. Denna del innehåller sammanfattningar av centrala element och rättsliga lösningar i respektive rättssystem, liksom en sammanfattande konklusion gällande lösningar som kan vara till nytta för erkännandet av samiska rättigheter i Finland.
 •  
8.
 • Keskitalo, E. Carina H., et al. (författare)
 • Implementing Plant Health Regulations with Focus on Invasive Forest Pests and Pathogens : Examples from Swedish Forest Nurseries
 • 2018
 • Ingår i: The Human Dimensions of Forest and Tree Health : Global perspectives. - Cham : Palgrave Macmillan. - 978-3-319-76955-4 - 978-3-319-76956-1 ; s. 193-210
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • International trade and climate change have increased the movement potential for invasive alien species (IAS), including invasive pests and pathogens (IPPs), to the point where biological invasions are considered one of the major threats to biodiversity. However, practical implementation of plant health with regard to IAS and IPPs is difficult: regulative responsibilities are commonly spread across different authorities, and resources on the ground are often limited. Based on a legislative and literature review and semi-structured qualitative interviews (N = 7), the present study examines the possibilities and potential risks of monitoring and detection of forest invasive species in Sweden, with a particular focus on forest plant nurseries. The study thus adds practical implementation aspects concerning possibilities to limit the spread of invasive species in the plant trade.
 •  
9.
 • Michanek, Gabriel, 1951- (författare)
 • Att väga säkert och vikten av att säkra
 • 2002
 • Ingår i: Fågelperspektiv på rättsordningen : Vänbok till Staffan Westerlund. - Uppsala : Iustus. - 91-7678-485-1 ; s. 69-91
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Staffan Westerlund, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, fyller 60 år den 5 mars 2002. Staffan Westerlund har mer än någon annan utvecklar ämnet miljörätt i Sverige och dessutom haft betydande inflytande på den miljörättsliga forskningen i Norden. Vid sidan av sin forskning har Stafan Westerlund varit flitigt anlitad som ombud i miljöbeslutsprocesser; så gott som alltid på den "andra" sidan, dvs. på den sidan som önskat minimera miljöeffekterna. Såväl hans rättsvetenskapliga forskning som det praktiska juridiska arbetet har präglats av ett ekologiskt tänkande. Utöver ett omfattande författarskap i miljörätt har Staffan Westerlund publicerat flera deckare, som ofta knyter an till hans egna effarenheter med miljö- och rättsproblem. Att vänboken publiceras till hans 60-årsdag och inte till pensionen är ingen slump. Författarna till boken förväntar sig flera års fortsatt forskning och engagemang från Staffan Westerlund.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (76)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (125)
bokkapitel (73)
bok (42)
konferensbidrag (36)
rapport (36)
annan publikation (17)
visa fler...
doktorsavhandling (7)
samlingsverk (redaktörskap) (4)
licentiatavhandling (4)
recension (3)
forskningsöversikt (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (187)
refereegranskat (120)
populärvet., debatt m.m. (45)
Författare/redaktör
Bengtsson, Bertil (115)
Allard, Christina, (46)
Pettersson, Maria, (44)
Nysten-Haarala, Soil ... (28)
Söderholm, Patrik, (20)
Pettersson, Maria, 1 ... (18)
visa fler...
Keskitalo, E. Carina ... (16)
Strömberg, Caroline, (15)
Michanek, Gabriel, 1 ... (15)
Michanek, Gabriel, (13)
Björkwall, Pia, (12)
Ek, Kristina, (8)
Allard, Christina, 1 ... (7)
Goytia, Susana, (7)
Enkvist, Joachim (7)
Christiernsson, Anna ... (6)
Söderholm, Kristina, (5)
Strömbäck, Erland (5)
Suykens, Cathy, (5)
Ödberg, Christer (5)
Sandström, Camilla, (4)
Modéer, Kjell-Åke, (4)
Gardelli, Teodor, (4)
Rubenson, Stefan (4)
Bäckström, Lars, (4)
Westerlund, Magnus (4)
van Doorn-Hoekveld, ... (4)
van Rijswick, Marlee ... (4)
Nuottila, Jouko, (4)
Gardelli, Åsa, (3)
Elenius, Lars (3)
Kunnas, Jan, (3)
Solbär, Lovisa, (3)
Backman, Ylva, 1985- ... (3)
Gardelli, Viktor, 19 ... (3)
Ullman, Harald (3)
Unger, Sven (3)
Bjellås, Ulf (3)
Strömberg, Rolf (3)
Stjernström, Olof, (3)
Matczak, Piotr, (3)
Pappila, Minna, (3)
Larrue, Corinne, (3)
Crabbé, Ann, (3)
Lundmark, Carina, (3)
Alexander, Meghan, (3)
Masloboev, Vladimir, (3)
Kujala, Jaakko, (3)
Norman, Jan, (3)
Helenius, Heidi, (3)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (17)
Umeå universitet (13)
Göteborgs universitet (5)
Stockholms universitet (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
visa fler...
Lunds universitet (1)
Linköpings universitet (1)
Högskolan i Jönköping (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Linnéuniversitetet (1)
Naturvårdsverket (1)
visa färre...
Språk
Svenska (193)
Engelska (140)
Finska (12)
Franska (1)
Norska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (348)
Humaniora (16)
Teknik (6)
Lantbruksvetenskap (6)
Naturvetenskap (5)
Medicin och hälsovetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy