SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) ;pers:(Ahlberg Kerstin 1947)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) > Ahlberg Kerstin 1947

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ahlberg, Kerstin, 1947- (författare)
 • Arbetstidsdirektivet ger offentliganställd brandman rätt till ersättning för alltför långa arbetsveckor
 • 2010
 • Ingår i: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev. - Stockholm : Stockholms universitet: Juridiska institutionen. ; :4, s. 6
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Det är inte tillåtet att tvångsomplacera en arbetstagare bara för att han begär att slippa arbeta mer än de 48 timmar i veckan som arbetstidsdirektivet (2003/88) föreskriver. Det konstaterade EU-domstolen i oktober i ett mål som rör brandmannen Günter Fuß. Några veckor senare kom den med ytterligare ett förhandsavgörande som rör samme Günter Fuß. Där slår den fast att denne, i egenskap av offentliganställd, kan åberopa unionsrätten för att kräva skadestånd eller kompensationsledighet av sin arbetsgivare.
 •  
2.
 • Ahlberg, Kerstin, 1947- (författare)
 • DANMARK VARNAR EG-DOMSTOLEN:Förstör inte vårt pensionssystem med krav på upphandling
 • 2009
 • Ingår i: EU & arbetsrätt. - Stockholm : Juridiska institutionen: Stockholms universitet. - 1402-308. ; :2, s. 2
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Offentliga arbetsgivare måste kunna sluta kollektivavtal om pensioner utan att vara tvungna att låta försäkringsbolag i hela Europa vara med och tävla om att förvalta pensionerna. Det menar Sveriges och Danmarks regeringar som har intervenerat på Tysklands sida i ett av de många mål där en medlemsstats arbetsmarknadsreglering ifrågasätts med hänvisning till EU:s ekonomiska reglering.
 •  
3.
 • Ahlberg, Kerstin, 1947- (författare)
 • Danskt mål om åldersdiskriminering till EG-domstolen
 • 2009
 • Ingår i: EU & arbetsrätt. - Stockholm : Juridiska institutionen: Stockholms universitet. - 1402-3008. ; :1, s. 3
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Strider det mot förbudet mot åldersdiskriminering att personer som fyllt 60 år nekas avgångsvederlag (fratrædelsesgodtgørelse) för att de har möjlighet att få ålderspension från arbetsgivaren? Det är frågan i ett mål som den danska Vestre landsret har skickat till EG-domstolen. 
 •  
4.
 • Ahlberg, Kerstin, 1947- (författare)
 • Direktiv om europeiska företagsråd i praktiken klart
 • 2009
 • Ingår i: EU & arbetsrätt. - Stockholm : Juridiska institutionen: Stockholms universitet. - 1402-3008. ; :1, s. 5
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Ett nytt direktiv med ändringar i direktivet om europeiska företagsråd (94/45) är i praktiken i hamn sedan Europaparlamentet den 16 december röstat för en kompromiss som förhandlats fram vid informella kontakter mellan ministerrådet, parlamentet och kommissionen. Det innebär att direktivet kan antas utan någon andra behandling i parlamentet.
 •  
5.
 • Ahlberg, Kerstin, 1947- (författare)
 • ESA underkänner Islands tolkning av vad som ingår i minimilön
 • 2010
 • Ingår i: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev. - Stockholm : Stockholms universitet: Juridiska institutionen. - 1402-308. ; :4, s. 1
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Island får inte kräva att företag som utstationerar arbetstagare dit betalar sina arbetstagare lön när de är sjuka, eller har en arbetsolycksfallsförsäkring som ger arbetstagarna ersättning vid nedsättning av arbetsförmågan eller dödsfall. Det menar Eftas övervakningsorgan ESA som har väckt talan vid Efta-domstolen för brott mot EES-avtalet.
 •  
6.
 • Ahlberg, Kerstin, 1947- (författare)
 • EU ger riktlinjer för lönebildningen i medlemsstaterna "Oacceptabel inblandning i avtalsförhandlingarna"
 • 2010
 • Ingår i: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev. - Stockholm : Stockholms universitet:Juridiska institutionen. - 1402-308. ; :2, s. 4
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Nu tar EU den ekonomiska krisen till intäkt för att ge rekommendationer om hur löneförhandlingarna ska gå till i medlemsstaterna. Enligt de riktlinjer för medlemsstaternas ekonomiska politik som stats- och regeringscheferna enades om vid toppmötet den 17 - 18 juni bör lönebildningen ta hänsyn bland annat till skillnader i kompetens, lokala arbetsmarknadsvillkor och de stora skillnaderna i ekonomiska resultat mellan regioner, sektorer och företag i samma land.
 •  
7.
 • Ahlberg, Kerstin, 1947- (författare)
 • Europeiska avtal tolkas utan att parterna hörs
 • 2010
 • Ingår i: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev. - Stockholm : Stockholms universitet: Juridiska institutionen. - 1402-308. ; :4, s. 6
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Vem ska tolka de europeiska avtal som blir EU-direktiv? Det är arbetsmarknadens parter, anser de själva. I alla sådana avtal finns en passus där de uppmanar kommissionen att överlämna alla frågor om tolkningen till parterna. I ett mål som rörde föräldraledighetsdirektivet (96/34) ifrågasatte Tyskland om EU-domstolen var behörig att tolka detta eftersom parterna inte hade getts tillfälle att yttra sig. Domstolen frågade kommissionen varför, och fi ck svaret dels att tidsfristerna är för korta, dels att det ändå var meningslöst.
 •  
8.
 • Ahlberg, Kerstin, 1947- (författare)
 • Finnairs lönesystem kan strida mot mödraskyddsdirektivet
 • 2010
 • Ingår i: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev. - Stockholm : Stockholms universitet. Juridiska institutionen. - 1402-308. ; :3, s. 5
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • En kvinna som tillfälligt får andra arbetsuppgifter under sin graviditet kan inte kräva att få behålla den lön som hon hade i genomsnitt innan hon förflyttades. Men hon har rätt att behålla sin grundlön plus de lönetillägg som har samband med hennes yrkesställning, och det lönesystem som tillämpas vid Finnair tar inte hänsyn till det. Det blev EUdomstolens besked till Helsingfors tingsrätt om hur mödraskyddsdirektivet (92/85) ska tolkas i målet Parviainen (se EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 s. 13).
 •  
9.
 • Ahlberg, Kerstin, 1947- (författare)
 • Finsk domstol frågar: Vad är "lön" enligt mödraskyddsdirektivet?
 • 2009
 • Ingår i: EU & arbetsrätt. - Stockholm : Juridiska institutionen: Stockholms universitet. - 1402-3008. ; :1, s. 3
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Ska en arbetstagare som omplaceras enligt reglerna i mödraskyddsdirektivet (92/85) behöva finna sig i en kraftig lönesänkning? Det är frågan i ett mål som Helsingfors tingsrätt har hänskjutit till EG-domstolen. 
 •  
10.
 • Ahlberg, Kerstin, 1947- (författare)
 • Fördragskonform tolkning gav kvinna rätt till lönegaranti
 • 2010
 • Ingår i: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev. - Stockholm : Stockholms universitet. Juridiska institutionen. - 1402-308. ; :3, s. 3
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • I lönegarantiärenden måste konkurslagen tolkas i överensstämmelse med EUs lönegarantidirektiv (2008/94). Det konstaterar den svenska Högsta domstolen i en dom från i somras, där den tillerkänner en kvinna ersättning från lönegarantin för fordringar som de lägre instanserna ansåg oskäliga.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy