SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) ;pers:(Larsson Stefan)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) > Larsson Stefan

 • Resultat 1-10 av 89
 • [1]234567...9Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ledendal, Jonas, et al. (författare)
 • Ett rättsligt perspektiv på övervakningstrenden: Datalagringsdirektivets underkännande
 • 2014
 • Ingår i: DigiTrust: Tillit i det digitala. Tvärvetenskapliga perspektiv från ett forskningsprojekt. - Pufendorfinstitutet, Lunds universitet. - 978-91-979893-6-7 ; s. 69-76
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Som ett av tre perspektiv i DigiTrust-projektet riktar detta kapitel in sig mot rättens roll i relation till tillit och det digitala. Kapitlet introducerar området och analyserar sedan det s.k. Datalagringsdirektivet i ljuset av att det i april 2014 underkändes av EU-domstolen, efter att ha implementerats i medlemsstaterna. Direktivet handlar i stort om att ålägga internetoperatörer en massiv lagring av data kring telefonsamtal, sms, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner i 6–24 månader, i syfte att kunna bekämpa allvarlig brottslighet.
2.
 • Ledendal, Jonas, et al. (författare)
 • GDPR - En utmaning eller affärsmöjlighet?
 • 2017
 • Ingår i: Företagsverksamhet. - Media Planet Företagsverksamhet.
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • De nya reglerna ersätter personuppgiftslagen (PUL) och syftar till att ge ett starkt enhetligt skydd för enskildas personuppgifter, men också garantera en fri rörlighet för personuppgifter inom unionen. Jonas Ledendal och Stefan Larsson utvecklar hur det stärkta skyddet inte enbart bör ses som en belastning utan även en affärsmöjlighet som kan ge upphov till innovation som stärker den personliga integriteten.
3.
 • Ledendal, Jonas, et al. (författare)
 • Offentlighet i det digitala samhället : Vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd
 • 2018
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Digitalisering kan främja allmänhetens insyn och öka möjligheterna till vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen, men den kan också leda till nya risker för den personliga integriteten. Den här handboken tar ett helhetsgrepp om regleringen av allmänna handlingars offentlighet, vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd i det digitala samhället. Medan reglerna om tillgång till allmänna handlingar fortfarande helt bygger på svensk nationell rätt har EU:s strategi för en digital inre marknad medfört en långtgående harmonisering av reglerna om vidareutnyttjande och dataskydd. Respektive rättsområde diskuteras överskådligt och i skilda avdelningar. Boken riktar sig i första hand till myndighetsjurister och andra som arbetar praktiskt med information från den offentliga förvaltningen.
 •  
4.
 • Ledendal, Jonas, et al. (författare)
 • Avtal om vidareutnyttjande av offentlig information
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektet har haft sitt största fokus vid att göra en djuplodande rättsutredning för att därmed kunna ange konkreta förslag på praktiskt användbara rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor. Två tydliga förslag förs fram: 1. Riktlinjer för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheten (datapolicy); och 2. En öppen licens för vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen. Föreslagna riktlinjer syftar till att både bestämma villkoren för vidareutnyttjande hos myndigheten och att underlätta vidareutnyttjande genom att klargöra vilka avgifter och andra villkor som gäller för tillhandahållande och vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheten. Reglering av tillhandahållande och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn finns redan i stor utsträckning i lag och annan författning. För att undanröja rättsliga hinder för vidareutnyttjande av sådana handlingar krävs i första hand ett klargörande genom tillämpningsföreskrifter och förtydliganden. Detta bör ske i form av riktlinjer som fastställs genom beslut av myndigheten. Avtalsreglering är inte lämplig inom detta område. Syftet med den föreslagna licensen är att fastställa villkor för vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn som myndigheten vill göra fritt tillgänglig, men som inte fångas upp av bestämmelser i författningar eller nyssnämnda riktlinjer. För sådan information är avtalsreglering lämplig eftersom grunden för myndighetens behörighet i första hand är det allmännas (statens eller kommunens) innehav av immateriella rättigheter. Den föreslagna licensen har utformats med utgångspunkt från Open Government License (OGL) version 2.0, som har anpassats för svenska förhållande. Vi har även eftersträvat överensstämmelse med Open Definition 1.1. Förslaget till licens har utformats för att användas tillsammans med de föreslagna riktlinjerna. Eftersom förutsättningarna kan skilja sig åt mellan olika myndigheter och typer av information har avsikten varit att riktlinjerna även ska kunna användas tillsammans med andra licenser. Det är i många fall dessutom möjligt att göra offentlig information tillgänglig endast genom riktlinjerna utan någon kompletterande licens. Med anledning av att de rättsliga förutsättningarna skiljer sig förhållandevis mycket åt mellan myndigheter har riktlinjerna utformats som modellvillkor som kan behöva anpassas för den enskilda myndigheten.
 •  
5.
 • Lundblad, Joakim, et al. (författare)
 • Från Byråkrati till Innovation: En introduktion till att arbeta med öppna data
 • 2013
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Det här är en rapport från ett Vinnovafinansierat projekt där syftet har varit att empiriskt visa på de största utmaningarna för ett ökat tillgängliggörande av öppna data och att visa på möjliga vägar fram. Gemensamt för alla öppna data är att det är maskinläsbara datamängder som kan vidareutnyttjas av vem som helst. Det finns framförallt två aspekter man behöver förhålla sig till när man pratar om öppna data: Vilka datamängder det handlar om samt vilka krav som ställs på tillgängliggörandet. • Det finns flera olika drivkrafter för att arbeta med öppna data. Exempelvis är en verklig offentlighetsprincip i en modern förvaltning är knappt möjlig utan öppna data. Rapporten beskriver ett antal grupper av olika men relaterade syften. - Effektivisera den egna verksamheten - Främja innovation och företagsklimat - Främja regional upplevelse- och besöksnäring - Öka insyn och demokratisk delaktighet • Att tillgängliggöra data består av två huvudsakliga processer - det institutionella möjliggörandet och det tekniska tillgängliggörandet. De organisatoriska frågorna underskattas ofta. Medverkande institutioner i framtagandet av rapport: Media Evolution, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, BTH Innovation (wi.se), och Lunds universitets Internetinstitut (LUii). Huvudsaklig skribent är Joakim Lundblad vid Handelskammaren.
6.
 • Palmås, Karl, et al. (författare)
 • The liability of politicalness : Legitimacy and legality in piracy-proximate entrepreneurship
 • 2014
 • Ingår i: International Journal of Entrepreneurship and Small Business. - InderScience Publishers. - 1476-1297. ; 22:4, s. 408-425
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article explores three entrepreneurial ventures that have evolved in proximity to online piracy. In reviewing the respective cases of Spotify, Skype, and The Pirate Bay, the argument outlines the radically divergent strategies with which the entrepreneurs have sought to legitimise their ventures and underlying technologies. The article concludes that: 1) the context of practices labelled ‘pirate’ are paradigmatic examples of fields in which entrepreneurs must work exceptionally hard to legitimise themselves; 2) in this context, it is crucial that the role of law is analytically isolated from the role of institutionalised legitimacy; 3) success in legitimisation is largely dependent upon the entrepreneur’s ability to demonstrate that the venture is governed by ‘the natural order’ of the economy. It is further argued that piracy-proximate ventures may contribute to the entrepreneurship field, inasmuch as they teeter on the border of being considered too disruptive, and thus suffer from a ‘liability of politicalness’. 
 •  
7.
 • Larsson, Stefan, et al. (författare)
 • Transparency in artificial intelligence
 • 2020
 • Ingår i: Internet Policy Review. - The Alexander Humboldt Institute for Internet and Society. - 2197-6775. ; 9:2, s. 1-16
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This conceptual paper addresses the issues of transparency as linked to artificial intelligence (AI) from socio-legal and computer scientific perspectives. Firstly, we discuss the conceptual distinction between transparency in AI and algorithmic transparency, and argue for the wider concept ‘in AI’, as a partly contested albeit useful notion in relation to transparency. Secondly, we show that transparency as a general concept is multifaceted, and of widespread theoretical use in multiple disciplines over time, particularly since the 1990s. Still, it has had a resurgence in contemporary notions of AI governance, such as in the multitude of recently published ethics guidelines on AI. Thirdly, we discuss and show the relevance of the fact that transparency expresses a conceptual metaphor of more general significance, linked to knowing, bringing positive connotations that may have normative effects to regulatory debates. Finally, we draw a possible categorisation of aspects related to transparency in AI, or what we interchangeably call AI transparency, and argue for the need of developing a multidisciplinary understanding, in order to contribute to the governance of AI as applied on markets and in society.
8.
 • Larsson, Stefan (författare)
 • Vad innebär digitalisering och autonoma teknologier för individer och samhälle?
 • 2020
 • Ingår i: Det demokratiska samtalet i en digital tid : En antologi om desinformation, propaganda och näthat - En antologi om desinformation, propaganda och näthat : En antologi om desinformation, propaganda och näthat. - Den statliga kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet. ; s. 15-30
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Stefan Larssons kapitel placerar in dagens artificiella intelligens (AI) i sin digitala samtidshistoriska kontext — relationen till plattformar och internet som nätverk — och fördjupar därefter bilden av de mänskliga farhågorna med autonoma teknologier. Stefan visar på samspelet mellan databeroende AI och samhällets värderingar, och lyfter fram några av de demokratiska utmaningar som följer i kölvattnet av storskalig men vardaglig automation.
9.
 • Andersson Schwarz, Jonas, 1978-, et al. (författare)
 • The justifications of piracy : Differences in conceptualization and argumentation between active uploaders and other file-sharers
 • 2014
 • Ingår i: Piracy : Leakages from Modernity. - Los Angeles, CA : Litwin Books. - 978-1-936117-59-8 ; s. 217-239
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • By employing a mix between qualitative and quantitative methods, we explored the ways in which file sharers themselves conceive of the future of “piracy.” A content analysis of a selection of open answers from the Research Bay study (a global file sharing survey conducted in collaboration with file-sharing site The Pirate Bay in April, 2011, with more than 75,000 respondents) revealed significant differences between active uploaders and the much larger group of respondents who regularly download files but never upload. Tropes of “community” were not particularly abundant in this corpus. The biggest singular tropes were those of unstoppability/technical resilience (“File-sharing won’t be stopped”); convenience/availability/supply; skepticism/hostility towards governmental intrusion; and—surprisingly—the trope that file sharing will eventually be integrated with the market. This latter trope was particularly common among the non-uploaders (representing the majority of Pirate Bay users) compared to the dedicated uploaders. The non-uploaders also appeared to be more disposed towards a generic belief in the progress, evolution, and a potential convergence/assimilation of technology.
 •  
10.
 • Bröchner, Jan, et al. (författare)
 • Intention in Hybrid Organizations: The Diffusion of the Business Metaphor in Swedish Laws
 • 2015
 • Ingår i: International Journal for the Semiotics of Law. - Springer. - 0952-8059. ; 28:2, s. 371-386
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Recent studies of conceptual metaphors in a legal context have often dealt with the power of embodiment. However, the connotations of culturally originated metaphors could be different when they appear in laws and regulations. In particular, the role of metaphor when the legislator wishes to define intention in hybrid organizations is investigated here. The case studied is how a conceptual metaphor of ‘business’ manifesting itself in the Swedish simile adjective affärsmässig (businesslike) has spread over 40 years. ‘Business’ early on acquired connotations such as impartiality and methodical approach, and can be used metaphorically. Introduced in the regulation of public procurement, ‘businesslike’ was later used to regulate conflicts of interest, restrict state aid and also entered tax legislation. Analysis of Swedish court decisions where ‘businesslike’ occurs shows how the emphasis has shifted from public sector efficiency to neo-liberal principles of competition, while stronger social norms related to environmental effects have led to the term being removed from the Public Procurement Act. Elements of a mixed jurisdiction arise from reliance on EU case-law, and national use of ambiguous cultural metaphors in legal texts and court decisions is a plausible response.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 89
 • [1]234567...9Nästa
Åtkomst
fritt online (77)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (42)
bokkapitel (20)
konferensbidrag (13)
rapport (8)
bok (3)
doktorsavhandling (1)
visa fler...
licentiatavhandling (1)
recension (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (49)
refereegranskat (43)
populärvet., debatt m.m. (22)
Författare/redaktör
Svensson, Måns, (18)
de Kaminski, Marcin (9)
Hydén, Håkan, (8)
Ledendal, Jonas (7)
Emmelin, Lars, (5)
visa fler...
Baier, Matthias, (4)
Wickenberg, Per, (2)
Alkan Olsson, Johann ... (2)
Heintz, Fredrik, (2)
Andersson Schwarz, J ... (2)
Rönkkö, Kari, (2)
Lundblad, Joakim (2)
Braga, Roberto (2)
Caruso, Giovanni (2)
Felländer-Tsai, Li (1)
Andersson, Jonas, (1)
Olsson, Johanna, (1)
Akenine, Daniel (1)
Johansson, Susanna (1)
Kjellberg, Sara, (1)
Runeson, Per, (1)
Snickars, Pelle (1)
Nyström, Anna (1)
Wernberg, Joakim, (1)
Palmås, Karl (1)
Hallqvist, Klas (1)
Mossberg, Frans (1)
Dahlstrand, Karl (1)
Åström, Karsten, (1)
Stier, Jonas, (1)
Bröchner, Jan, (1)
Åström, Karsten, 194 ... (1)
Töllborg, Dennis (1)
Olsson, Johanna Alka ... (1)
De Kaminsky, Marcin, (1)
Anneroth, Mikael, (1)
Felländer, Anna, (1)
Cedering Ångström, R ... (1)
Garcia-Ruiz, Miguel ... (1)
Vargas Martin, Migue ... (1)
Edwards, Arthur (1)
Lars, Emmelin, (1)
Kransby, Ted (1)
Wnukowska-Mtonga, Su ... (1)
Rødven Eide, Stian (1)
Mezei, Péter (1)
Månsson, Christer (1)
Roberto, Braga (1)
Giovanni, Caruso (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (88)
Blekinge Tekniska Högskola (6)
Högskolan Kristianstad (2)
Södertörns högskola (2)
Chalmers tekniska högskola (2)
Linköpings universitet (1)
Språk
Engelska (55)
Svenska (33)
Italienska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (89)
Teknik (8)
Naturvetenskap (6)
Humaniora (3)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy