SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) ;pers:(Lehrberg Bert 1957)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) > Lehrberg Bert 1957

 • Resultat 1-10 av 78
 • [1]234567...8Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Lehrberg, Bert, 1957- (författare)
 • Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
 • 2014
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Detta är en kombinerad handbok och lärobok i avtalstolkning (även kallat kontraktstolkning, avtalstydning, kontraktstydning eller bara tolkning). I stort sett saknas lagregler i detta ämnet. I boken systematiserar författaren de regler och principer som används i domstolarna på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlärning som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de ändamål som motiverar och styr rättstillämpningen på området.Tolkning av avtal särhålls klart från utfyllning, som behandlas i ett särskilt kapitel. Den partsorienterade tolkningen, där endera partens avsikt eller intryck blir avgörande, hålls likaså klart isär från den uttrycksorienterade tolkning som fokuserar på parternas förklaringar, till exempel på kontraktstext. De olika perspektiv och kontextelement som beaktas vid tolkningen genomgås systematiskt. Framställningen av de enskilda reglerna och principerna illustreras med ett omfattande rättsfallsmaterial. Flera rättsfall är nya i denna sjätte upplaga.
 •  
7.
 • Lehrberg, Bert, jur dr lärostolsprofessor, 1957- (författare)
 • Avtalstolkning
 • 2016
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avtalstolkning är en kombinerad handbok och lärobok i avtalstolkning. I stort sett saknas lagregler i detta ämnet. I boken systematiserar författaren de regler och principer som används i domstolarna på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlärning som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de ändamål som motiverar och styr rättstillämpningen på området.Tolkning av avtal särhålls klart från utfyllning, som behandlas i ett särskilt kapitel. Den partsorienterade tolkningen, där endera partens avsikt eller intryck blir avgörande, hålls likaså klart isär från den uttrycksorienterade tolkning som fokuserar på parternas förklaringar, till exempel på kontraktstext. De olika perspektiv och kontextelement som beaktas vid tolkningen genomgås systematiskt. Framställningen av de enskilda reglerna och principerna illustreras med ett omfattande rättsfallsmaterial. Flera rättsfall är nya i denna femte upplaga.InnehållsförteckningFÖRORD 3FÖRKORTNINGAR 111 INTRODUKTION 151.1 Vad är avtalstolkning? 151.2 Avtalstolkning och avtalsslut – tolkningens objekt 171.3 Tolkning och utfyllning 201.4 Teoretisk bakgrund 281.5 Tvistesituationer och lösningsalternativ 321.6 Huvuddrag i tolkningsreglerna 351.7 Tolkningsreglernas ändamål 381.8 Tolkningsreglerna i kontext – normernas hierarki 421.9 Rättskällorna 432 PARTSORIENTERAD TOLKNING 492.1 Allmänt 492.2 Den gemensamma partsavsikten 512.3 Dolusregeln 622.4 Något om betydelsen av parts culpa 713 UTTRYCKSORIENTERAD TOLKNING – UTGÅNGSPUNKTER 773.1 Huvudregel och övergripande ändamål 773.2 Vad är det uttryckta avtalsinnehållet? 813.2.1 Vilken förklaring är avtalsinnehåll? 813.2.2 Inkorporering av standardvillkor m m 843.2.3 Kolliderande standardavtal 893.3 Några typiska tolkningssituationer 943.4 Några grundläggande problemställningar 983.5 Relevanta tolkningsdata – integrationsklausuler 1003.6 Den successivt vidgade kontexten 1034 SPRÅKLIG TYDNING 1054.1 Allmänt 1054.2 Tydningens objekt 1084.3 Tolkning enligt allmänt språkbruk 1114.4 Speciellt språkbruk 1164.5 Juridiskt språkbruk etc 1185 DEN SPRÅKLIGA KONTEXTEN 1215.1 Allmänt 1215.2 Förenlighet med övriga delar av kontraktet 1225.3 Avtalets systematik 1265.4 Analogier och motsatsslut 1356 DEN FAKTISKA KONTEXTEN 1396.1 Allmänt 1396.2 Avtalsbestämmelsens syfte 1406.3 Omständigheterna före avtalsslutet 1486.4 Tidigare avtalsförbindelser (partsbruk) 1536.5 En avtalsbestämmelses förhistoria; handelsbruk 1556.6 Ensidig avtalspraxis och standardvillkor 1596.7 Andra omständigheter 1617 HÄNDELSER EFTER AVTALSSLUTET 1637.1 Huvudregeln att avtalet får sitt innehåll vid avtalsslutet 1637.2 Kulans och eftergift 1657.3 Bekräftelse efter avtalsslut 1687.4 Räkning och faktura 1747.5 Parternas handlande i övrigt efter avtalsslutet 1758 DEN RÄTTSLIGA KONTEXTEN 1798.1 Allmänt 1798.2 Betydelsen av tvingande rättsregler 1808.3 Betydelsen av dispositiva (utfyllande) regler 1858.3.1 Allmänt 1858.3.2 Avtalet ansluter till dispositiv rätt 1858.3.3 När dispositiv rätt ”skrivits bort” 1898.3.4 Giltighetsregeln 1908.3.5 Kravet på tydlighet vid avvikelse från dispositiv rätt 1918.3.6 Tolkning mot bakgrund av den dispositiva rättens ändamål 1958.3.7 Höjt tydlighetskrav vid tyngande eller överraskande klausuler 1968.3.8 Hur långt bör man gå? 1978.4 Allmänna lämplighetsöverväganden 1998.4.1 Allmänt 1998.4.2 Giltighetsregeln 2018.4.3 Tolkning efter billighet och praktisk rimlighet 2028.4.4 Rimlighetsprövning av tolkningsresultatet 2058.4.5 Att välja den lämpligaste, bäst fungerande lösningen 2078.5 Restriktiv tolkning av särskilda rättshandlingar och klausuler 2119 RÄTTSLIGA PRIORITETSREGLER 2139.1 Allmänt 2139.2 Oklarhetsregeln m m 2159.2.1 Allmänt 2159.2.2 Oklarhetsregeln i rättspraxis 2179.2.3 Särskilda krav på tydlighet i speciella situationer 2279.2.4 Ändamålsskäl bakom oklarhetsregeln 2319.2.5 Finns en allmän culparegel för uttrycksorienterad tolkning? 2329.3 Minimumregeln 23610 MOTSTRIDANDE AVTALSELEMENT 24510.1 Allmänt 24510.2 Avtalade prioritetsregler 24610.3 Rättsliga prioritetsregler 24910.4 Överraskande och tyngande klausuler 25311 UTFYLLNING 25711.1 Allmänt 25711.2 Positiv utfyllning 26311.3 Negativ utfyllning 26511.4 Rättsfakta eller rättstillämpningsfakta vid utfyllning? 26611.5 Förutsättningsläran 26911.5.1 Allmänt 26911.5.2 Förutsättningsbegreppet 27011.5.3 Förutsättningslärans traditionella rekvisit 27211.5.4 Grundläggande betingelser för relevans 27311.5.4.1 Väsentlighetsrekvisitet 27311.5.4.2 Synbarhetsrekvisitet 27511.5.4.3 Godtrosrekvisitet 27711.5.4.4 Orsakanderekvisitet 27711.5.5 Särskilda relevansgrunder 27811.5.5.1 Allmänt 27811.5.5.2 Utfästelse och garanti 27811.5.5.3 Enuntiation 27811.5.5.4 Enuntiativa relevansgrunder 28011.5.5.5 Ond tro 28211.5.5.6 Vårdslöst orsakande 28311.5.5.7 Löftesmottagarens vinst 28711.5.6 Rättsföljder 28811.5.7 Förhållandet till andra regler och principer 290KÄLLOR 295Offentligt tryck 295Övrig litteratur 297RÄTTSFALL 311Sakregister 319Bert Lehrberg är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han bland annat håller avancerade kurser i avtalsrätt, och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i bland annat avtaslrättsliga frågor.
 •  
8.
 •  
9.
 • Lehrberg, Bert, 1957- (författare)
 • Begreppet förtäckt värdeöverföring – Särskilt om rekvisitet ”rent affärsmässig karaktär för bolaget”
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; :7, s. 537-575
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Aktiebolagslagens begrepp ”förtäckt värdeöverföring” underkastas i denna uppsats en ingående analys. Fokus ligger på rekvisitet ”inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget”. Här förordas en ”subjektiv” norm. Författaren pläderar också, utifrån en bättre förståelse för den juridiska tvistelösningens realiteter, för en mindre dogmatisk och mer pragmatisk syn på valet mellan ”subjektiva” och ”objektiva” rekvisit i allmänhet. Förarbetenas lösning med ”objektivt iakttagbara kriterier” kritiseras som antingen intetsägande eller oanvändbar; den passar inte i det juridiska tvistelösningssystemet. Olika former av objektivering diskuteras. Den relevanta tidpunkten för bedömningen av affärsmässigheten bör i olika typfall bestämmas på ett något annorlunda sätt än vad som förordas i förarbetena. Detta illustreras med olika exempel. Även övriga rekvisit analyseras. Rekvisitet ”affärshändelse” bör ersättas med ”rättshandling”.
 •  
10.
 • Lehrberg, Bert, 1957- (författare)
 • Civilrätten 2011
 • 2011
 • Ingår i: Press Judicata. - Uppsala : Juridiska föreningen. ; :3, s. 14-16
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 78
 • [1]234567...8Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy